Nu börjar spelet om Brexit på riktigt

Denna mycket aktuella artikel har skrivits av Ulf Karlström, Norrköping som är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), och skriver facklitteratur. Han har berikat bloggen med många artiklar i olika ämnen – senast om skolan problem! Dit hör flera artiklar om EU. Han har också i flera år suttit i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU.

Artikeln.
Så kom då Dagen – den 17 januari 2017. Inför Dagen skrev SvD Näringsliv upphetsat i ingressen till en artikel: ”I dag håller Europas finansmarknader och börsbolagen andan när Storbrittaniens premiärminister Theresa May i ett tal förväntas ge besked om hur skall genomföra Brexit”.
Brexit II
Den förre toryledaren och premiärministern Cameron satsade allt på ett kort med att utlysa en folkomröstning om EU-medlemsskapet. Med utspelet tänkte Cameron slå två flugor samtidigt: tysta EU-kritikerna inom det egna partiet och avväpna UKIP, kometen i brittisk politik. Hela etablissemanget i England, med undantag för några stora tabloidtidnignar, satsade på pro-EU, eller Remain, som det hette, inför omröstningen i juni förra året. Det kan noteras att motsvarande skedde i svenska media, inklusive public service. Här bedrev man ogenerat ren kampanjjournalistik. En normalt sansad utrikeskorrespondent för P 1 som Staffan Sonning miste totalt omdömet.

Och resultatet vet vi ju. Cameron å sin sida tappade både kronan och kungariket. Fram steg då Theresa May, som hållit en låg profil under kampanjen, men lutade åt Brexit. Snabbt tog hon över premiärministerposten och utnämnde tre personer att driva Brexit, bl a den kände EU-kritikern och förra Londonborgmästaren Boris Johnson.
eu-brexit
Nu hände inga jordskrev efter valet. Tvärtom gick börskurserna upp något, och efterhand har brittiska pundet fallit, vilket gynnat brittisk exportindustri. Men de svarta korparna har kraxat hela tiden, med domedagsprofetior. En grupp orkestrerade privatpersoner drog frågan om processen inför rätta. Syftet var att parlamentet skulle sätta villkoren vid förhandlingarna med EU. Och parlamentet domineras av EU-kramare. Tanken var att Storbritannien skulle förhandla om att i stort ”vara kvar” i EU, men ända lämna EU. Konkret betydde det att de s k fyra friheterna – varor, tjänster, kapital och arbete – skulle bestå och England skulle fortsätta att betala till EU, men ej vara med i EU, och måhända slippa några mindre EU-påbud av måttligt värde. Den grova skiss kallas ofta för en ”mjuk Brexit”.

Inför korparnas kraxande har Toryregeringen uppenbarligen haft problem, t ex avgick en av ”de tre vise männen”. Det var ett aber för Theresa May, liksom rättsprocessen. Det var bakgrunden till späningen inför det Stora Linjetalet. Vad blev då resultatet? SvDs korrespondent toppade sin artikel (18/1) med rubriken: ”Förvåning och EU-tystnad reaktion på Mays linje”.
Theresa May
Preminärministern talade i 45 minuter och slog fast tre punkter:
1. Det finns inget mellanting, antingen har man de fyra ”friheterna” eller så har man dem inte. Storbritannien skall lämna EU och därmed formellt den inre marknaden.
2. Storbritannien ska knyta egna handelsförbindelser med resten av världen, gå ur tullunionen med EU, men kanske ändå i viss omfattning stanna kvar.
3. Man skall slopa stora delar av EU:s lagstiftning, men behålla en hel del av lagstiftningen. Därmed minskar ”berget” av lagar som måste skrivas om, och Brexit ter sig mer hanterligt.

Därutöver innehöll talet mycket av peptalk. Storbritannien skall förbli ”starkt” och dessutom bli ett mer ”globalt Storbritannien”. Vad det betyder i den globaliserade världskapitalismen är högst oklart, utom att man mer skall vända sig till USA.

Ännu har inte EU spelat ut sina kort. England är alldeles för stort att för att EU skall ha råd att ”tjura” och köra en stenhård förhandlingslinje. Storbrittain är finansiellt en stormakt och kan å sin sida spela ut vissa kort. Finansminister Philip Hammond sa i en intervju med den tyska tidningen Welt am Sonntag att det är möjligt att Storbritannien slopar ”en europeisk ekonomi med ett europeiskt skattesystem” efter brexit. Theresa May har också tidigare antytt något sådant (SvD N 22/11 -16). Konkret handlar det om att konkurrera med bolagsskatt m m. Det skulle i sin förlängning kunna leda till ett ”race to the bottom”. Den typen är utspel/hot är naturligtvis något som EU vill undvika. Frågan är om man vill undvika det till ”varje pris”? Det är något som återstår att se.

Bloggen har behandlat Brexit i några andra inlägg:
I. Några av Ulf Karlströms artiklar om EU:
* ”Är EU enda räddningen eller hur socialdemokrater förtvivlat letar efter verktyg” http://jinge.se/mediekritik/ar-eu-enda-raddningen-eller-hur-vanstersocialdemokrater-fortvivlat-letar-efter-verktyg.htm
* ”EU, euron och Grekland: Vadan och varthän”? http://jinge.se/mediekritik/eu-euron-och-grekland-vadan-och-varthan.htm
* ”Vem bestämmer i EU”?http://jinge.se/mediekritik/vem-bestammer-i-eu.htm
II. Artiklar av mig.
Ökad majoritet för Brexit.
Vilka är Brexit-grupperna?
Brexit 160222
Folkomröstningen om Brexit – frågan avgjord nu?
160625 Att hämnas på Brexit
III. Brexit, populismen och tiggeriet

i Andra om: , , , ,, , ekonomi, , ,

  3 comments for “Nu börjar spelet om Brexit på riktigt

 1. Cuckoo media
  20 januari, 2017 at 10:10

  Fullständig bärsärkagång – Crap News Network spekulerar om vem som kommer att leda USA ifall att en katastrof infaller vid Trumps övertagande av president post idag. False flag förberedelser via CNN i dags ljus?

  https://www.rt.com/usa/374280-cnn-trump-inauguration-survivor/

 2. Anders Persson
  20 januari, 2017 at 20:18

  Något som kommit helt bort i nynhetsbevakningen, utom ab SVT:s finska redaktion Uutiset, är att May lovade att de slutliga avtalet skulle underställas parlamentet. Såvitt jag kan se är detta mycket signifikant, bla därför att det kan påverka avtalet i sig. Avtalet kan också göras så överdrivet ”hard Brexit” att parlamentet måste förkasta det.

 3. Ulf Karlström
  21 januari, 2017 at 22:07

  Anders P,
  din kommentar är intressant. Det pågår ett både avnacerat och högt spel kring EU och Brexit. Utan att veta det exakt måste det rimligen vara som du skriver; när förhandlingsresultat mellan Storbrittanien och EU är klart måse det underställas parlamentet. Det i sin tur öppnar för ett nytt scenario.

  Minst tre omständigheter kommer att spela in:
  1. Koncentrationen av makt till följd av de många åren av nyliberalism, globalisering och ångvälten EU tycks inte längre gå att vifta bort. ”Väljarrevolten” återfinns i för många länder för att negligeras. Hur skall detta manifeteras, om vi i den nära framtiden bortser för former av diktatur?
  2. Labor kommer att reduceras till en nullitet, likt grekiska Pasok, om de totalt avvisar Brexit. Därför kommer de att vara tvingade till olika former av kompromisser
  3, Tories är djupt splittade, men ror de i viss mån hem ett preliminäårt avtal med EU har man också tagit loven av UKIP. Efter Farage avgång och ett tufft Tories kanske UKIP-stjärnan inte lyser så klart. Theresa May har en chans att bli en ny Thatcher.

  Och vad blir slutsatsen. Det blir en Brexit, men kanske en knepig kompromiss?

Comments are closed.