Norge går in i Syrien med stöd till terrorister, bryter mot folkrätten


Norge strider faktiskt på samma sida som terroristerna i Syrien. Detta har inte minst Pål Steigan rapporterat.Norges krig mot Syria bryter mot folkeretten – og mot UDs juridiske vurdering Han skriver där ”Det er pekt på her tidligere at Norges deltakelse i krigen mot Syria gjennom å sende styrker inn i landet, bryter med FN-pakten, og er å betrakte som en krigsforbrytelse.”

Jag uppmärksammade detta i en artikel 3 juli – 2016, som återges.
Artikeln.
Aftonbladet rapporterade förra veckan (juni 2016) att ”Norge tänker bekämpa terrorgruppen IS på plats i Syrien – med en specialstyrka.” Aftonbladet
Stortingets försvars- och utrikesutskott beslutade på onsdagen bakom stängda dörrar att skicka 60 norska elitsoldater till Syrien för att bekämpa Islamiska staten.
Norges försvarsministerNorges försvarsminister
Parlamentet skulle egentligen ha tagit ställning till beslutet i höst. Men eftersom försvarsminister Ine Eriksen Søreide anser att kampen mot IS är lyckosam har det skyndats på. Regeringen har därför konsulterat Stortinget och informerat om utvecklingen. Avhängigt situationen ska norska styrkor kunna träna, rådgiva och stötta operativt också inne på syrisk mark, skriver hon i ett mejl till Verdens Gang.
Huvuduppdraget är att träna och utbilda soldater i Fria syriska armén på plats i Jordanien. De norska soldaterna har rätt enligt Norge att följa med in över den syriska gränsen. Både USA och Frankrike har tidigare uppmanat Norge att intensifiera sina insatser i kampen mot IS.”

Kommentar: Det är synnerligen väl belagt att den svaga Fria syriska armén ofta samarbetar med terroristorganisationer och att många av dess medlemmar under åren gått över och fört Västlevererade vapen till terroristorganisationer. De USA-stödda ”moderata” rebellerna i Fria syriska armén i Syrien är nära kollaps
Detta ser ut som ett nykolonialistiskt projekt, ett brott mot folkrätten och FN-stadgan och som ett stöd till terrorismen, trots den påstådda ambitionen att bekämpa IS. Vill Norge göra en insats mot IS ska detta ske med godkännande av och i samarbete med Syriens regering – allt annat är kriminellt, ett brott mot FN. Sedan många år pågår försök till revidering av folkrätten under ledning av USA, där begreppet R2P (Right to Protect)= rätt att intervenera då det passar USA & Co. Detta diskuteras i boken ”Humanitär imperialism”
Humanitär imperialism imagesCA3Z9MDQ
Den syriska regeringen har inte tillfrågats och tar avstånd från det norska initiativet.

Aslaug Storaker diskuterar detta och den folkrättsliga implikationen i en artikel 9/6. Norges träning av syriska krigare är folkrättsstridig

Utdrag från artikeln
Norge skal trene syriske opprørere i Jordan for å bidra til et kollektivt selvforsvar av Irak. Har Irak egentlig bedt om denne hjelpen?

Bakgrunnen er henvendelser fra Frankrike og USA, og Norges deltakelse skal skje som en del av den USA-ledede Operation Inherent Resolve (OIR). Norge hevder operasjonen er i tråd med folkeretten fordi det dreier seg om kollektivt selvforsvar av Irak. Utenriksdepartementet i Damaskus har på sin side fordømt beslutningen som «et skamløst brudd på suverenitet, sikkerhet og stabilitet».

Selvforsvarsrett i utvikling? Det har hersket en viss forvirring rundt hvem Norge anser som Syrias folkerettslig legitime regjering etter at Norge i 2012 anerkjente den opposisjonelle Nasjonalkoalisjonen som «den legitime representanten for det syriske folk». Når Ny Tid spør Utenriksdepartementet (UD) hvem Norge anerkjenner som Syrias myndigheter, svarer kommunikasjonssjef Frode Andersen at Assad-regimet har mistet sin legitimitet som representant for det syriske folket. «Dette er et annet spørsmål enn det formelle folkerettssubjektet,» sier Andersen. «Vi har fortsatt diplomatisk samkvem med Syria.» Norges trening av syriske opprørere skjer altså trass i protester fra den regjeringen Norge anerkjenner som Syrias myndigheter.

I den offentlig tilgjengelige vurderingen av det folkerettslige grunnlaget for maktbruk mot ISIS i Syria, hevder UDs jurister at tiltaket likevel er legitimt – fordi ISIS har angrepet Irak fra syrisk territorium, et angrep Syria ikke er i stand til å hindre. UDs jurister problematiserer imidlertid ikke at det er militærstøtte fra Qatar, Saudi-Arabia, Tyrkia og USA til væpnede syriske opprørere som er hovedårsaken til at Syria ikke er i stand til å kontrollere eget territorium. Denne militære støtten har pågått siden 2012, til tross for at frigjorte dokumenter fra Defence Intelligence Agency viser at USA siden august 2012 har vært kjent med at «salafister, det muslimske brorskap og Al Qaida i Irak er hovedkreftene bak opprøret i Syria», og at en eskalering av situasjonen ville skape «ideelle muligheter for at Al Qaida kan vende tilbake til sine gamle områder i Mosul og Ramadi».

UDs jurister innrømmer at det er «omstridt» hvorvidt selvforsvarsretten gir adgang til å angripe terroristgrupper som opererer fra en annen stats territorium, men legger til grunn at rettstilstanden her er «i utvikling», særlig etter USAs angrep mot Al Qaida i Afghanistan.

«Dette argumentet, altså at folkeretten er ‘i utvikling’, er vel bare en alternativ måte å si at man ønsker å endre folkeretten på, sånn at adgangen til bruk av væpnet makt i realiteten stadig utvides,» sier førstelektor Arne Overrein, forfatter av boken Kampen om folkeretten, når Ny Tid ber om en kommentar. «Ingen land har til nå foreslått å endre ordlyden i FN-pakten på dette punktet, fordi man vet at det er veldig delte meninger om dette. Militært sterke, vestlige land ønsker en lite restriktiv definisjon av selvforsvar, mens mange små, svake land ønsker at terskelen for bruk av væpnet internasjonal makt skal være høy,» forklarer Overrein.

Et annet spørsm er hvem som har rett til å be om tiltak for kollektivt forsvar av Irak. Forespørslene Norge har sagt ja til, kommer ikke fra Irak, men fra USA og Frankrike. Irak har bedt om hjelp til kollektivt selvforsvar mot ISIS i to brev til FN. Irak ber om militær hjelp til å gjenvinne kontroll over grensen mot Syria, men ikke om militære aksjoner rettet mot syrisk territorium. Irak nevner at USA har blitt bedt om å utføre luftangrep mot ISIS, men det understrekes at dette skjer «i samsvar med internasjonal lov» og med «høy aktsomhet for fullstendig nasjonal suverenitet».
Det er ingenting i brevene som tilsier at Irak har bedt om iverksettelse av militære aksjoner rettet mot ISIS på syrisk territorium – langt mindre at Irak ønsker hjelp i form av å trene syriske opprørssoldater.

– Har irakiske myndigheter har sanksjonert beslutningen? Ny Tid henvender seg til pressesenteret til Operation Inherent Resolve.
Må militære aksjoner godkjennes av alle deltakerne i koalisjonen for å bli satt i effekt?
«Nei. Landene som deltar, har blitt enige om at United States Central Command fungerer som kommandosentral og har autoritet til å planlegge hele kampanjen,» svarer pressesenterets representant.

-Kjenner dere til om den irakiske regjeringen har uttrykt støtte til Norges planer om å trene syriske opprørssoldater til å kjempe mot ISIS?
«Det kan vi ikke gi noen informasjon om. Vi anbefaler å kontakte Iraks regjering for å få svar på det spørsmålet.»

Tidligere har Irak advart sterkt mot å gi militær støtte til noen av de stridende partene i Syria. Som Ny Tid skrev i oktober i fjor har USA-trente opprørere tidligere avgitt store mengder våpen til al-Nusra etter at de krysset grensen mellom Jordan og Syria.

Forutsatte uttrykkelig samtykke. Har Norge lov til å påberope seg kollektivt selvforsvar av når de skal trene syriske opprørsstyrker uten at Irak har bedt om det? «Nei, ingen andre stater kan påberope seg å ivareta selvforsvarsretten dersom staten selv ikke har bedt om dette,» skriver Ola Tellesbø, advokat med fordypning i folkerett og internasjonal strafferett, i en epost til Ny Tid. «I korrespondansen av 20.9.2014 til FNs sikkerhetsråd opplyste Irak at de har bedt USA om flyangrep mot ISIS, men uten å nevne Syria. Videre opplyste Irak om et viktig forbehold: Irak måtte gi uttrykkelig samtykke. Irak har ikke uttrykkelig samtykket i bakkestyrker mot ISIS i Syria. Norges henvisning til Iraks korrespondanse til FN – og ikke til noe bedre enn det – bekrefter at Irak ikke påberoper seg kollektivt selvforsvar på syrisk territorium,» sier Tellesbø.

Eva Thomassen som besökt Syrien två gånger detta år diskuterar frågan på Pål Steigans blogg. (Avkortat) Pål Steigan möte med makten
Vid en debatt 14/6 fann leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitè Anniken Huitfeldt (AP), nestleder i samme komitè Øyvind Hallaker (H), Cecilie Hellestveit att det uproblematisk å bryte folkeretten. ‘Assad har brukt kjemiske våpen mot egen befolkning’. Denne påstanden kom etter gassangrepet i Ghouta i 2013. Obama så på dette som ‘red line’ som han nærmest ventet på ville bli ‘brudt’. Påstanden om at det var Assad som stod bak dette angrepet er tilbakevist gang på gang senere. Likevel er det en vandrehistorie som brukes for hva den er verdt. Anders: Läs detta Saringasen till attacken i Damaskus kom från Turkiet

De får dette til å henge i hop ved å fornekte at det er er sekulært styre i Syria. De ønsker å innføre en ‘integrert sunnimuslimsk’ stat. Det betyr at den sekulære styreformen som er i Syria i dag, hvor alle religioner er representert, skal fjernes. Det skal erstattes av et sunnimuslimsk regime som vi finner i bl.a. Saudi Arabia. Lederen for denne norskstøttede opposisjonen, Alloush, tilhører en av de råeste terrorgruppene i Syria. Det er på bakgrunn av denne politiske manøvren at Norge skal ‘bygge’ operative militser blant ‘sunnimuslimske’ syriske opprørere.

Den syriske hæren er nasjonalstaten Syrias hær. New Syria Army er navnet på hæren våre sunnimuslimske opprørere skal slutte seg til. Det er restene etter USAs mislykkede satsing som de brukte 500 millioner dollar på og som endte opp med 5 opprørere og mengder med våpen til IS. New Syrian Army er knyttet til paraplyorganisasjonen Authenticity and Development Front. Etablert av Saudi Arabia og inkluderer islamister, avhoppere og sivile opprørere. Denne gruppa har flere rene terrorgrupper i sin portefølge. De er allierte med bl.a. USA, Saudi Arabia, Qatar, Islamic Front og al-Nusra Front.
al-Nusraal-Nusra
Da møtet var over grep jeg (Eva Thomassen) fatt i Hallaker, nestlederen i Det norske stortings utenriks- og forsvarskomitè. Jeg spurte han om han hadde vært i Syria. Det hadde han ikke. Jeg spurte han om han kunne mye om Syria. Det kunne han ikke. Jeg fortalte han at jeg hadde vært i Syria 2 ganger i løpet av det siste året. Jeg fortalte han at jeg hadde truffet flere ministre, muftien, den greskortodokse partriarken, overhodet for den armenske kirken, overhodene for den drusiske befolkningen, møtt soldater, offiserer, opposisjonspolitikere, besøkt Palmyra, Homs, Sweida, Yarmouk, M’alolah, Damaskus, Crak des Chevaliers, reist gjennom store områder av Syria.

Jeg fortalte han at jeg hadde overvært parlamentsvalget den 13. april. Jeg fortalte han om den store støtten Assad har, om at 80% av befolkningen bor i regjeringskontrollerte områder. Han spurte om jeg hadde noe litteratur om Syria. Jeg tilbød han å snakke med meg. Han spurte til slutt å få visittkortet mitt. Dette er mannen som støtter å ødelegge et land, et folk og en populær og lovlig valgt president i en sekulær stat.og å erstatte det med en terrorstat ledet av islamistiske terrorister i stedet…Dette er norsk utenrikspolitikk in persona.

Några artiklar om Syrien.
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general,Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

i Andra om: , , ,, , al-Nusra, , , , , ,


10 svar till “Norge går in i Syrien med stöd till terrorister, bryter mot folkrätten”

 1. Den nya medlemmen i FN:s säkerhetsråd kan göra en viktig insats genom att påtala Norges övergrepp mot FN-stadgan. Tror någon att detta kommer att ske?

 2. Dags för Norge att visa att man är likvärdig terrorist som US, Israel och andra länder som ingår i västs terrorliga.

 3. Intressant FN-rapport om de krigsbrott som Assad-regimen ägnar sig åt.

  ”Mer än en halv miljon människor bor i 18 belägrade städer i Syrien. Nästan alla belägras av regimen.”

  ”Även om matbristen är enorm inne i de belägrade städerna är det medicinska lidandet värst, fortsätter Jan Egeland. Det beror delvis på att regimen tvingar FN att plocka bort medicinsk utrustning och läkemedel innan konvojer släpps in. Allt från sprutnålar till antibiotika och salvor mot brännskador lyfts bort från lastbilsflaken.

  Katastrofalt och vansinnigt, rasar Egeland.

  – Detta är en väldigt brutal taktik. Resonemanget är ”min fiendes doktor är min fiende”. Doktorn kan få sårade soldater tillbaka på slagfältet, det vill den belägrande parten till varje pris undgå. Därmed struntar de även i att civila förblöder, säger Jan Egeland.

  – Detta är det grövsta av alla krigsförbrytelser. En katastrof utan like som vi bara inte kan tillåta.”

  http://www.svd.se/jan-egeland-om-syrienkriget-det-ar-rena-medeltiden

  • Varför prioriterar Egeland hjälp till de som strider för terrorister? Han är känd för sitt stöd till IS.

   ”Generalsekretær i Flykninghjelpen, Jan Egeland, har bekreftet at hans organisasjon sender hjelp til områder som er kontrollert av Den islamske staten. E24 skriver: «Nødhjelp for millioner av kroner fra Flyktninghjelpen har havnet i områder som er kontrollert av den islamistiske terrorgruppen ISIL. Hjelpen utnyttes i ISIL-propaganda for å vinne folkets gunst.» Dette bekreftes av Egeland.” 16/3 2016. (http://steigan.no/2016/03/10/norges-viktige-rolle-i-syria-krigen/)
   Han har misslyckats i annat FN-uppdrag.
   Det är alls ingen trovärdig person tycks det. Eller brukar Du känna tilltro till den som ger stöd till IS?

  • En som stödjer IS i smyg som referens? Tillåt mig hånskratta…trovärdighet på nollstrecket för denna Egeland och Norges ledning i Syrienfrågan.

 4. Sprang på en 18 årig voluntär för UNHCF på stan.

  Han visade mig bild på Syrien och vart folk flydde (till).
  Pilarna gick mot Södra Turkiet, Irak och Norra Libyen.

  -”Men, de flyr från Syriska armen enligt din karta?” Blev min fråga.
  -”Vad flyr de från?”

  Svaret blev att de flyr från krig (dah!) så jag utmanade honom ytterligare, att om en syrisk by blev befriad så varför skulle dess invånare fly till t.ex Irak?

  Svaret blev att de var ”rebeller” som flydde från Syriska armen.

  Efter att jag läxade upp honom skillnad mellan rebeller och terrorister som bedriver slavhandel och att barnsexslavar nog inte flyr från sin hemby till Irak tillsammans med isis frågade jag honom fint

  -”Ryssland har ett av de absolut största flyktingläger i Syrien och har flugit in mer humanitär bistånd än någon annan till deras läger, är ni nörvarande där? Hjälper ni till?”

  Här hoppades jag få svaret Ja, som motvikt till föregående svar, för att åtminstonde få jämnvikt mot deras stöd för Daeah.

  Svaret blev, ”Nej, vi vill inte stötta oss med andra”

  Vilka andra frågade jag? Det är människor, barn och kvinnor vi pratar om, som flyr från sina hem, de behöver er (jag till volentären) hjälp oavsett vem som kontrollerar flyktingläger.

  Nu fick jag ett svar som fick mig att tappa hakan,

  Han svarade att UNHCF inte kan stödja Ryssland för att det stör ISIS och att de inte vill göra aktiviteter som stör deras relation med ISIS.

  Fan vad förbannad jag är bara jag tänker på det nu när jag skriver!
  Har UNs humanitära program förvandlats till en supportstab för ISIS? Är det så bäst styr alla dessa ”nyttiga” idioter i greenpeace och FN?

  Så mandatet för FN arbetet i Syrien, enligt deras egna representant, går ut på att hjälpa endast de, som strider för ISIS. Och vid förlust så hjälper FN-organet dessa människor att migrera till Turkiet och Irak.

  Vet vanliga människor om detta? Jag yrkar starkast för att förbjuda FNs verksamheter, det är exakt samma skit som bedrevs på Balkan 91-99.

  • Alex, du har saa raett saa. Det borjade med Bill Clinton och har fortsatt aenda sen dess. FN, EU, Human Rights Watch och ovriga organisationer har saa got som satmliga under manga ars tid blivit infiltrerade och styrs nu av Saudi/Clinton-Obama/Muslimska Brodraskapet. Infiltrationen borjade av vanstergrupperingar forst som senare lierade sig med islamister for att nu helt ga I deras ledband. Saa kan det ga.

   • Känner inte till några vänstergrupperingar som lierar sig med islamisterna – de stödjer Syriens och andras kamp mot terrorismen.