Om Ryssland anfalls kommer USA att utplånas – en rysk varning


Titeln ovan är olycksbådande – men sannolikt korrekt – och lika sann idag som då inlägget först publicerades här 5 juni 2016.

The Saker är känd för sin blogg av hög kvalitet i USA. Bakom pseudonymen döljer sig en man av ryskt ursprung som arbetat i USA sedan 2002. I bloggens personuppgifter kan man ta del av hans bakgrund och erfarenheter från sitt liv i Ryssland. Han framträder här med ett synnerligen viktigt blogginlägg, främst riktat till medborgare i USA, tillsammans med två kolleger. Översatt av mig. En rysk varning till världen
Bakom artikeln står Eugenia V Gurevich, PhD http://thesaker.ru/, Dmitri Orlov http://cluborlov.blogspot.com/ och The Saker (A. Raevsky) http://thesaker.is/
Saker

Artikeln.
Vi, undertecknade, är ryssar som bor och arbetar i USA. Vi har med ökande oro sett hur den nuvarande amerikanska och Nato-politiken har satt oss på en extremt farlig kollisionskurs med Ryssland, liksom med Kina. Många respekterade patriotiska amerikaner, som Paul Craig Roberts, Stephen Cohen, Philip Giraldi, Ray McGovern och många andra har utfärdat varningar om ett annalkande tredje världskrig. Men deras röster har gått förlorade i dånet från massmedier som är fulla av vilseledande och felaktiga historier om en rysk ekonomi i spillror och den svaga ryska militären -baserat på inga bevis. Men vi som kan både rysk historia och det aktuella läget i det ryska samhället och den ryska militären, kan inte svälja dessa lögner. Vi känner nu att det är vår plikt, som ryssar som bor i USA att varna det amerikanska folket att man ljuger, och att berätta sanningen. Och sanningen är helt enkelt denna:

Om det kommer att bli ett krig med Ryssland, då USA kommer säkerligen att förstöras, och de flesta av oss kommer att dödas.

Låt oss ta ett steg tillbaka och sätta vad som händer i ett historiskt sammanhang. Ryssland har drabbats hårt av utländska invasioner och förlorade 22 miljoner människor under andra världskriget. De flesta av de döda var civila, eftersom landet invaderades, och ryssarna har lovat att aldrig låta en sådan katastrof inträffar igen. Varje gång Ryssland hade invaderats har hon segrat. År 1812 invaderade Napoleon Ryssland; 1814 ryska kavalleriet red in i Paris. Den 22 juni 1941 bombade Hitlers Luftwaffe Kiev; Den 8 maj 1945 marscherade sovjetiska trupper in Berlin.

Men tiderna har förändrats. Om Hitler skulle anfalla Ryssland i dag, skulle han vara död 20 till 30 minuter senare, hans bunker reducerad till glödande spillrorna av en Kalibr supersonic kryssningsmissil avlossad från en litet ryskt krigsfartyg någonstans i Östersjön. De operativa förmåga hos den nya ryska militären har mest övertygande visats under striderna mot ISIS, Al Nusra och andra utländskt finansierade terroristgrupper i Syrien. För länge sedan var Ryssland tvungen att svara på provokationer genom att slåss eget territorium, och sedan lansera en motattack; men det är inte längre nödvändigt. Rysslands nya vapen gör vedergällning ögonblick, dold, ohejdbar och dödlig.
Kärnvapen stor
Om ett krig skulle bryta ut mellan USA och Ryssland i morgon, är det garanterat att USA skulle utplånas. Åtminstone skulle det inte längre finnas något elnätet, inget Internet, inga olje- och gasledningar, inget Highway-system, inga lufttransport eller GPS-baserad navigation. Finansiella centra skulle ligga i ruiner. Regeringen och styret på varje nivå skulle upphöra att fungera. USA:s väpnade styrkor runt om i världen skulle inte längre försörjas. Vid ett maximum, skulle hela USA:s landmassa av täckas av ett skikt av radioaktiva askan. Vi berättar inte detta för att alarmera, men baserat på allt vi vet och vi är därför själva oroliga. Om Ryssland attackeras kommer landet inte att backa; hon kommer att vidta motåtgärder, och hon kommer att helt förinta USA.

Den amerikanska ledningen har gjort allt den kunde för att pressa situationen till randen av katastrof. För det första har den anti-ryska politiken övertygat den ryska ledningen att det är meningslöst att göra eftergifter eller förhandla med väst. Det har blivit uppenbart att västvärlden alltid kommer att stödja varje enskild, varje rörelse eller regering som är anti-rysk, vare sig det är skattefuskande ryska oligarker, dömda ukrainska krigsförbrytare, Saudi-stödda terrorister i Tjetjenien eller punkare i Moskva som vanhelgar en kyrka (straffbart överallt). Nu när Nato, i strid med tidigare löften, har expanderat ända fram till den ryska gränsen, med amerikanska styrkor utplacerade i Baltikum, med Rysslands näst största stad St Petersburg inom räckvidd för artilleriet har ryssarna ingenstans kvar att dra sig tillbaka. De kommer inte att attackera; inte heller kommer de att vika ned sig eller ge upp. Den ryska ledningen har över 80% av folkligt stöd. Men Ryssland kommer att vidta motåtgärder, och en provokation eller ett enkelt misstag kan utlösa en sekvens av händelser som kommer att sluta med miljontals amerikaner döda och USA i ruiner.
USA omringning
Till skillnad från många amerikaner, som ser kriget som ett spännande segerrikt utländskt äventyr, hatar och fruktar ryssarna krig. Men de är också redo för det, och de har förberett sig för krig i flera år nu. Dess förberedelser har varit effektiva. Till skillnad från USA, som slösar oräkneliga miljarder på tvivelaktiga dyrbara vapen-program som F-35 är ryssarna extremt snåla med sina försvarsutgifter. Även om det är sant att den ryska ekonomin har drabbats av låga energipriser, är den långt ifrån i spillror, och en återgång till tillväxt förväntas så tidigt som nästa år. Senator John McCain kallade en gång Ryssland ”En bensinstation som maskerats som ett land.” Ja han ljög. Ja, Ryssland är världens största oljeproducent och näst största oljeexportör, men det är också världens största exportör av spannmål och kärnkraftsteknik. Det är ett lika avancerat och sofistikerat samhälle som USA. Rysslands väpnade styrkor, både konventionella och nukleära, är nu redo att strida, och de är mer än en match för den amerikanska och Nato, i synnerhet om ett krig bryter ut någonstans nära den ryska gränsen.

Men en sådan kamp skulle vara självmord för alla. Vi tror starkt på att ett konventionellt krig i Europa innebär en stor risk att övergå i ett kärnvapenkrig mycket snabbt, och att varje kärnvapenattack av USA/NATO på ryska styrkor eller ryskt territorium automatiskt kommer att utlösa ett ryskt kärnvapenanfall på kontinentala USA som vedergällning. I motsats till oansvariga uttalandena från vissa amerikanska propagandister är USA:s missilförsvarssystem oförmöget att skydda USA:s befolkning från ett ryskt kärnvapenanfall. Ryssland har möjlighet att nå mål i USA med långväga kärnvapen och med konventionella vapen.

Den enda anledningen till att USA och Ryssland är på kollisionskurs, i stället för att minska spänningar och samarbeta över ett brett spektrum av internationella problem, är det envisa vägran av USA:s ledning att acceptera Ryssland som en likvärdig partner. Washington är helt inriktad på att vara ”världsledande” och den ”oumbärliga nationen”, även då dess inflytande krymper stadigt i spåren av en rad utrikespolitiska och militära katastrofer som Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Jemen och Ukraina. Fortsatt amerikanskt ledarskap i världen är något som varken Ryssland eller Kina, eller de flesta andra länder är villiga att acceptera. Denna gradvisa men uppenbara förlust av makt och inflytande har medfört att USA:s ledning har blivit hysterisk; och det är bara ett litet steg från hysteri till att bli självmordsbenägen.
USA:s politiska ledarskap måste placeras under uppsikt för självmordsrisk.

Anders kommentar: I en ny säkerhetsdoktrin, National Security Strategy gav USA sig rätt att genomföra ”förebyggande krig” för att undanröja potentiella hot överallt i världen mot landets säkerhet, även med kärnvapen.
I säkerhetsdoktrinen 2015 står ”Any successful strategy to ensure the safety of the American people and advance our national security interests must begin with an undeniable truth—America must lead. Strong and sustained American leadership is essential to a rules-based international order … The question is never whether America should lead, but how we lead.” Världen har alltså en självutnämnd världspolis, USA, som leds av ett mycket begränsat antal personer. USA kan gå förbi FN, eller via FN för att ge legitimitet (Libyen-kriget). (Utdrag ur skriften ”USA som världspolis”, som kan köpas för 50 kr – se en kolumn till höger på bloggsidan).

Först och främst vädjar vi till befälhavare för de amerikanska krigsmakten att följa amiral William Fallons exempel, som när frågan om ett krig med Iran aktualiserade, svarade ”inte på min klocka” (under mitt befäl), enligt uppgift. Vi vet att Du inte är suicidal och att Du inte vill dö för ett utslag av imperialistisk hybris. Om möjligt, tala om för Din personal, Dina kollegor och framför allt för Dina civila samarbetspartners att ett krig med Ryssland inte kommer att ske under din tid. Åtminstone, ge dig själv ett löfte att verkställa ett kärnvapenanfall på grund av att det är brottsligt. Kom ihåg att enligt Nürnbergtribunalen efter Andra världskriget ”att inleda ett anfallskrig … är inte bara ett internationellt brott; Det är det allvarligaste internationella brottet som endast skiljer sig från andra krigsförbrytelser genom att den ackumulerade ondskan.” Efter Nürnberg-tribunalen är uttrycket ”jag följer bara order” inte längre ett giltigt försvar. Bli inte en krigsförbrytare.

Vi vädjar också till det amerikanska folket att ta fredliga men kraftfulla åtgärder för att motsätta sig varje politiker eller parti som bedriver oansvarig, provocerande Rysslands-demonisering, och som tolererar och stöder en politik för onödig konfrontation med en kärn-supermakt som är kapabel att förstöra USA på ungefär en timme. Tala ut, bryt igenom barriären av massmedia propaganda, och göra andra amerikaner medvetna om den enorma risken med en konfrontation mellan Ryssland och USA.

Det finns inget objektivt skäl till varför USA och Ryssland bör betrakta varandra som motståndare. Den nuvarande konfrontation är helt och hållet resultatet av extremistiska åsikter i den neokonservativa rörelsen, vars medlemmar har infiltrerat USA:s federala regering, och som ser alla länder som vägrar att lyda USA:s diktat som en fiende som ska krossas. På grund av deras outtröttliga ansträngningar har mer än en miljon oskyldiga människor redan dött i det forna Jugoslavien, i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Pakistan, Ukraina, Jemen, Somalia och i många andra länder. Allt detta på grund av deras maniskt krav att USA måste vara ett imperium, ett världsvälde och inte bara ett vanligt, normalt land, och att varje nationell ledare antingen måste böja sig för den, eller störtas. I Ryssland har den neokonservativa rörelsen slutligen stött på fast föremål. Den måste tvingas att backa innan den förstör oss alla.

Vi är helt och kategoriskt övertygad om att Ryssland aldrig kommer att angripa USA, eller någon EU-land, att Ryssland är inte alls intresserad av att återskapa Sovjetunionen, och att det inte finns något ”rysk hot” eller ”rysk aggressionen.” En stor del av Rysslands ekonomiska framgång under senare tid har mycket att göra med att man gjort sig av med forna sovjetiska beroenden, vilket givit möjlighet att föra en ”Ryssland först” politik. Men vi är lika säker på att om Ryssland blir attackerad, eller till och med hotat med angrepp, kommer hon inte att vika sig, och den ryska ledningen kommer inte att ”blinka”. Med stor sorg och tungt hjärta kommer att göra sin edsvurna plikt och frigöra en nukleär spärreld från vilket USA aldrig kommer att återhämta sig. Även om hela den ryska ledningen dödas i ett första anfall, kommer dess ”Perimetr”-system automatiskt att sända iväg tillräckligt med kärnvapen för att utplåna USA från den politiska kartan. Vi anser att det är vår plikt att göra allt vi kan för att förhindra en sådan katastrof.

intressant.se världskrig, , , , , , , ,

Pilger i RT Globalresearch: USA i krig med Ryssland


25 svar till “Om Ryssland anfalls kommer USA att utplånas – en rysk varning”

 1. Angående presentationen av ”The Saker” vill jag tillägga, och nu skriver jag ur minnet, att personen ifråga har exilrysk bakgrund, nämligen exilryssar som förhöll sig avvisande till Sovjetunionen. Han har som ung gått i skola i Mellaneuropa (Schweitz?) och familjen har sedan flyttat till USA, där han avlagt militärstrategisk examen på 80-talet. Som person kombinerar han därför för det aktuella ämnet ett antal värdefulla egenskaper: rysk familjebakgrund och språkkunskaper, amerikanskt medborgarskap och militärstrategiska studier, innefattande personlig bekantskap med framstående amerikanska militärer.
  Skälet till att han bloggar under pseudonym (från Florida ?) är just hans militära bakgrund och att han förmodligen för att trygga sin dagliga utkomst inte vill avslöja sitt namn.
  Hans blogg har efterhand vunnit stor popularitet just pga. hans kunskaper om de militära realiteterna och naturligtvis även hans kritiska inställning till den amerikanska exceptionalismen. Den kända israeliska och samtidigt Israelkritiska nätsidan The Unzreview anlitar ”The Saker” som medarbetare. Han har skrivit utförligt bla. om Ukrainakrisen på The Vineyard of The Saker.

  • Det som oroar är att USA med största sannolikhet kommer att, eller har redan utplacerat, delar av missilförsvaret i Ukraina. Radaranläggningarna i Vardö, Polen, Rumänien och Turkiet är ju ett led i denna krigföring. Oroande är också att USA kan avfyra Tridentmissiler från ubåtar som ligger väldigt nära Ryssland under isen i Norra Ishavet ,samt att USA redan utplacerat ut vapnen i Estland, Lettland och Litauen. Östersjön är ju nu ett USA-hav från att ha varit ett Fredens hav.

 2. Nej, antingen ser invånarna i USA till att deras ledare förflyttas. Även vi i Sverige har den uppgiften. Mer än diskussion behöver vi handling mer än debatt behöver vi ACTION! så vi folket kan få ett samhälle som är baserat på mänsklighet. Men bara att titta på den bomben kan jag säga att det är inte ens än mänskligt samma med att spraya himlen. fråga er:: hur många vill ens gå i krig? Det är inte vår naturliga tillstånd. Då vi inte levt naturligt på väldigt länge så är det dock inte konstigt att vi beter oss onaturligt. Nä vi är goda varelser oavsett vilken tro du har eller vilken politik du tror på är vi alla samma. Och en mänsklighet. Allt under det är division och splittring av våran mänsklighet. Som jorling ser jag inga gränser. Använd google earth om ni inte tror mig

 3. ””inte på min klocka” (under min livstid)”
  Dålig översättning. Förmodar att det stått ”Not under my watch” vilket betyder ”Inte under min vakt”, dvs inte när jag har befälet.

 4. Måtte det amerikanska folket vakna, liksom det svenska, och göra sig av med dessa galningar till ledare.
  Detta genom att ställa dem inför krigsrätt.
  Och varför inte förvara dem på Guantánamobasen under samma förhållanden som de vilka sitter och har suttit där år efter år utan rättegång!

 5. Typisk ensidigt vinklad skrämselartikel från Putins trollfabrik.

   • Kommentarer som saknar evidens kan avfärdas utan evidens. Du behöver inte ens ta in dem Anders. Det är enbart tråkigt med sådan internettrolling. Det är uppenbart att The Saker är orolig för vad USA pysslar med eftersom denne bor i USA och känner till vad Ryssland är kapabelt till.

    Jag hävdar dock att vi sannolikt inte behöver oroa oss. USA försöker prångla ut sina vapen och skapa spänning och konflikt överallt, men de vill inte ha total förödelse. De vill ha långa utdragna krig.

    Det bästa man kan göra för att hjälpa USA:s folk är att bojkotta deras vapen- och nato-industri totalt och bestraffa deras ledarskap ekonomiskt med tullar då de ingriper utan FN-mandat eller stöttar terrorism eller statskupper mot demokratier.

  • ”Putins” skrämselfabrik består alltså numera av högst prominenta politiker, debattörer i USA som P.C Roberts, Kissinger, J.Carter, Chomsky och i andra länder som Pilger m.m. Sådana som Carl E Lundborg är tyvärr helt vilse i den massiva propagandan som drivs av MSM och agenda-politiker i framförallt väst. Nu gäller det att komma med sakliga fakta i stället för löjliga icke-argument Carl. Vi vet att Putin inte är världens mest demokratiska politiker och definitivt ingen ”gosefarbror” men jämfört med Obama och de icke folkvalda i Bryssel så är Putin ett föredöme. Dessutom så har Putin inte det handlingsutrymme som många tror utan han försöker balansera de olika krafterna i Ryssland så gott det går! Tro mig, det finns alternativa ledare i Ryssland som är för betydligt hårdare tag mot väst och deras demokratiska insikter är närmast obefintliga.

 6. Angående artikeln om att Obama förespråkar förstaslag med kärnvapen
  ”Cheney had emerged as the Bush 41 Administration’s very own “Colonel Blimp,” promoting preventive wars, nuclear first strikes, and an American 1,000-year imperium. Cooler heads, including President George H.W. Bush. Sr., National Security Adviser Scowcroft, Secretary of State Baker, and JCS chairman Powell, prevailed at that time.
  When Cheney, Wolfowitz, et al. tried to codify their American imperial wet-dream in the 1992 Defense Planning Guidance, the draft was leaked to the New York Times, and sent back to Cheney’s office for rewrite. Despite the setback, Cheney got in the final word—after Bush, Sr. lost his reelection bid. In January 1993, on the way out the door, “Beastman” Cheney published Defense Strategy for the 1990s: The Regional Defense Strategy, in which both the preventive-war and mini-nuke policies were put on the record.”
  från sid 63 i
  http://www.larouchepub.com/eiw/public/2004/eirv31n01-20040109/eirv31n01-20040109_058-a_trail_of_two_beasts.pdf

 7. ”Typisk ensidigt vinklad skrämselartikel från Putins trollfabrik.”

  Från.. vardå? Carl, har du några som helst belägg för vad du skriver? Eller tror du att det är okej eller normalt att kasta helt lösa anklagelser omkring sig? Om det någon som ’trollar’ här, så är det väl i allra högsta grad du som är det trollet.

  • De ryska författarna visar stor oro och ger upplysningar om ryska vapen. Det pågår en intensiv demonisering och lögnaktig kampanj mot Ryssland.
   Du presenterar inga fakta och inga argument för att de skulle ha fel.
   Läs även professor Cohens bedömning http://jinge.se/allmant/bortom-kallt-krig-mobilisering-for-krig-mot-ryssland.htm och
   http://jinge.se/allmant/usa-glider-ivag-mot-krig-mot-ryssland-i-imperialistisk-jakt.htm.

   Här litet fakta:
   ”Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
   -Mossadeq i Iran 1953;
   -Arbenz i Guatemala 1954;
   -Lumbumba i Kongo 1960;
   -Sukarno i Indonesien 1965;
   -Allende i Chile 1973;
   -Sihanouk i Kambodja 1970;
   -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
   -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
   -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
   -Zelaya i Honduras 2009;
   -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
   -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
   -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
   -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

   • Hej Anders.

    Jag svarade på Carl:s inlägg ovan och skulle väl egentligen använt mig av svar-knappen. Känner väl till de fall du nämner, men det kan ju vara nyttigt för andra att också förstå, speciellt dom som kan ha sett för många hollywood-filmer.

 8. Man blir ju inte direkt tryggare när man följer de amerikanska presidentkampanjerna. En dåre vid den röda knappen är knappast vad världen behöver.

 9. […] Denna artikel ”Russian-Americans Warn Nuclear War Will Leave Millions of Americans Dead. Which Candidate Most Likely to Deescalate?” publicerades för några dagar sedan på Washingtonblog. Vilken presidentkandidat? Författaren Robert Barsocchini har skrivit om politiska krafter (force dynamics) och har en pamflet ‘The Agility of Tyranny: Historical Roots of Black Lives Matter’. Jag har översatt artikeln och gjort enstaka strykningar. Den tar avstamp i en artikel som jag nyligen publicerat här. Om Ryssland anfalls kommer USA att utplånas […]

 10. Det har aldrig i Natos historia funnits vare sig kapacitet eller plan på att anfalla och besätta Sovjetunionen/Ryssland. Endast Warzawapakten hade det numerära övertag som medger framgångsrik ockupation av motståndarens territorium. Natos enda uppgift var att hindra det. Sovjetunionens sammanbrott eliminerade möjligheten till expansion västerut, stora mängder amerikansk trupp drogs hem från Europa. Ingendera sidan har vare sig plan eller kapacitet att vinna krig, däremot har bägge kapaciteten att förlora det. Kapprustningen har flyttat till asien.

  • Det har visst funnits planer på att anfall Sovjetunionen, som var starkt försvagat efter Andra världskriget med 20 miljoner dödade. USA byggde upp en osaklig, starkt överdriven bild av Sovjets styrka och farlighet. När Sovjet upphörde kunde Nato upphört och vi hade kunnat få en fredligare värld. I stället blev det tvärtom. Nato expanderade, bl.a. österut i strid med givna löften. Nato har fått fler uppgifter och fler medlemmar och är ett medel för USA:s kontroll över sina intressen i världen, i strid med demokrati och folkrätt (krigen i f.d. Jugoslavien, i Afghanistan, i Libyen bland annat). Nato satsar 10 gånger mer på det militära – ändå blåser media osakligt upp Ryssland som det farliga landet! Och lyckas!

  • Hela kalla krigets spända tillstånd var en falsk kuliss skapad av väst med syftet att hindra fredligt samarbete och hålla Sovjet isolerat. Hade väst velat hade Soviet säkerligen också utvecklats i öppnare riktning tillsammans med ökande handelssamarbete. Stalins död inträffade dessutom just när Soviet på allvar började organisera en gulduppbackad handelszon med många kapitalistländer inviterade. Chrustchev släppte det projektet och accepterade dollarhegemonin.
   Jag håller med om att Nato självt hade begränsad kapacitet men det var ju tänkt att fungera ihop med USA och deras MIC ville satsa helt på kärnvapenkrig och bygga mängder av flyg för det ändamålet medan Oppenheimer drev på för att bygga upp ett försvar kapabelt till respons på flera eskaleringsnivåer.
   En rationell försvarsstrategi istf för att satsa allt på ett kort alltså.
   Därför frystes han ut och föll i onåd.

 11. När andra världskriget tog slut i Europa monterade väst ner sina arméer, medan sovjet behöll sina och tvang på östeuropa den sovjetiska samhällsmodellen. I öst stod alltså trupperna kvar, mot östeuropas civilbefolkning, men också som offensiv kapacitet. Vid sovjetunionens sammanbrott rasade sovjetunionens militära kapacitet ihop, medan USA drog hem nästan alla sina trupper, det behövdes inte längre någon avskräckning mot ryskt anfall och ockupation.

  Att nato expanderar in i de forna östeuropeiska satelliterna beror på att de vill det själva. De uppfattar sig som européer och Rysslands som ett potentiellt hot.Nu står bara demonstrativa amerikanska flygförband i östeuropa, men där byggs missilbaser mot inkommande kärnvapen från mellanöstern. De är också välkomna, men inte av ryssarna.

  Inget krig står för dörren mellan öst och väst i östeuropa. Ingendera sidan har några sådana policies eller kapaciteter, framförallt inte ryssarna. USA har heller ingen ambition eller kapacitet att erövra ryskt territorium, där finns ingen trupp, och inget sätt att samla trupp för ett sånt projekt, som ingen diskuterat och alla vet är helt teoretiskt.

  Diskussioner om nukleär förstaslagskapacitet är helt teoretiska. Efter sovjetunionens sammanbrott flyttade de militära spänningarna till Asien, där ett antal länder med säkerhetsavtal med USA får dessa försiktigt synade av kineser och nordvietnameser.

  • De-dollariseringen är orsaken till polariseringen inget objektivt hot från öst.
   ”Kärnvapen från MÖ”
   Väldigt sannolikt att Usa skulle ha missiler runt Ryssland för det.
   Usa använder en Fabiansk taktik. Bit för bit bygger dom upp eländet som en groda som långsamt kokas till döds.
   Dom ”vill det själva” för att få del av Usas mutpengar.
   Trumps inställning att dom ska betala är inte välkommen.
   Sen är politiker runt om Ryssland ofta starkt Usa-anknutna med karriärer i Usa. Dom kan lätt fly dit om det hettar till.
   Ingen seriös människa tror att Ryssland har annat än avsiktliga provokationer från omgivningen att vidta åtgärder mot.

  • Beträffande hur Nato får eljest neutrala länder i säcken säger Wayne Madsen följande m anl av att man avslöjat korruptionen i det Maltesiska fallet där Natoanhängaren vann med bla draghjälp genom obevisade rykten om Rysk inblandning i valet:
   ”The fact that so many members of Muscat’s pro-NATO government possessed secret offshore tax shelters may indicate that NATO and the CIA compensates pro-NATO politicians with bribes paid through secret bank accounts. How else could a corrupt organization like NATO maintain a high level of support, particularly in neutral nations, almost 30 years after the end of the Cold War?
   https://www.strategic-culture.org/news/2017/06/09/nato-large-chunk-swiss-cheese.html