FN-rapporten om den kommande stora klimatkatastrofenI den nya klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC står enligt DN ”Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader, enligt klimatpanelens rapport som presenterades i natt.
Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader, enligt klimatpanelens rapport som presenterades i natt.Effekter av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade på alla kontinenter och i haven. Glaciärer smälter, träd och koraller dör, djurarter har ändrat utbredning både på land och i haven, och jordbruk och livsmedelsproduktion har redan påverkats. Det säger FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport. Den är mer än 2.500 sidor lång, och den tyngsta och mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen, hur sårbara vi är och hur vi kan anpassa oss.”
Vidare ”Bland oss människor är det de fattiga och redan utsatta som drabbas värst, av värme, torka, översvämningar, sjukdomar och brist på rent vatten.” ”Rapporten handlar också om riskbedömningar inför framtiden, och utgår då från två mycket olika scenarier: ett där vi lyckas begränsa temperaturhöjningen vid seklets slut till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan och ett där temperaturen har stigit med fyra grader. I det första fallet kan konsekvenserna av klimatförändringarna fortfarande vara hanterliga. Men vid en fyragradig temperaturökning kommer delar av planeten att bli obeboeliga under den varma årstiden. Dessutom talar rapporten om att hundratals miljoner människor vid kustområden kommer att drabbas av översvämningar och stormfloder.”

På DN Debatt skrev igår medlemmar i tankesmedjan Cogito ”På 18 områden har regeringens agerande har lett till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser. Detta trots uttalat höga klimatambitioner. Talet om ledarskap i klimatfrågan kan inte ses som annat än tomma ord som saknar grund i den faktiska politiken. När åtta länder, däribland Frankrike och Tyskland, valde att skriva ett brev till EU-kommissionen om att man vill ha skarpare klimatmål, valde Sverige att ställa sig utanför.”

De som har annan uppfattning än att uppvärmningen kan ha har att göra med människans aktiviteter och utsläpp sina intressen eller kan ha lurats. Exxon Mobil har satsat minst motsvarande 150 miljoner svenska kronor i institut som aktiv motarbetar saklig information i klimatfrågan. Ökända är ”Koch Industries”, två bröder, oljemagnater och mångmiljardärer och finansiär till tea party-rörelsen, som skänkt stora summor till desinformationsverksamet och lobbying i klimatfrågan.

Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Radikal idé, men klimatpolitiken har nu 30 år av misslyckande, främst beroende på kapitalismens negativa sidor -(eventuella positiva sidor finns men kan diskuteras inte i detta inlägg). Låt mig fästa uppmärksamhet på en aktuell rapport och framlägga ett förslag må vara i allmänna ordalag.

Presskonferensen från FN:s klimatkonferensen 27 september 2013 kunde sammanfattas i 3 punkter (SR Nyheter):
1. Man skärper tolkningen av att uppvärmningen och klimatförändringarna beror på människan från att vara ”väldigt troligt” till ”extremt troligt”. 2. Man har en temperaturökning att vänta på mellan 2,6 och 4,8 grader till år 2100.
3. Havsnivån kommer att stiga, men här uttalar sig panelen mer försiktigt. Ökningen bedöms uppgå till mellan 0,26 meter och 0,92 meter. Man har då utelämnat bedömningar som menar att ökningen kommer att bli mycket större.
moln images

Forskningen visar att färre moln bildas när planeten värms upp, vilket innebär att mindre solljus reflekteras tillbaka ut i rymden, vilket driver temperaturer upp ytterligare. Professor Steven Sherwood i Australie säger: ”Denna studie bryter ny mark genom att identifiera vad som kontrollerar molnförändringar och genom andra genom att kraftigt diskontera de lägsta uppskattningarna av framtida global uppvärmning till förmån för de högre och mer skadliga bedömningar.” En temperaturhöjning på 4 C i stället för 2 C skulle sannolikt vara katastrofal menar Sherwood.

Ökenlandskap untitled

Observera att Sherwood talar om en dubbelt så stor ökning som i ett scenario med en 2 graders ökning.Men en förödande temperaturökning på c:a 4,8 grader om vi fortsätter att inte göra mer än nu, enligt IPPC:s rapport, som inte tog med de senaste, än mer alarmerande vetenskapliga rapporterna.

Stern-rapporten 2006 menar att det finns betydande risk för en temperaturhöjning med 5 grader C inom några decennier, vilket får ökat stöd av senare raporter. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade kustområden under vattnet, samt innebära stor minskning av BNP. Vid en temperaturökning med 2 grader försvinner glaciärerna i stor utsträckning, stora delar av världshaven blir döda zoner, Risken ökar för att uppvärmningen blir självförstärkande.

storm

Enligt tidigare uppgifter från IPCC kan vi vänta oss följande:

Ökad matbrist, hungersnöd och ökad fattigdom;
* Värre översvämningskatastrofer, när havsnivåerna stiger;
* Vattenbrist;
* Utslagen infrastruktur; Extremväder kan slå ut livsnödvändiga samhällsfunktioner.
* Värre värmeböljor;
* Utslagna ekosystem;
* Ökning av våld och krig.

Skifferolja?
DN hade 4/1 ett positivt reportage om skifferoljans möjligheter och dess bidrag till ökad klimatförstöring. Detta har aktualiseras som en möjlighet för länder i Europa att minska beroendet av energi från Ryssland, och nyligen omnämnts positivt av premiärminister Cameron. Enligt Dagens Industri 23/5 2013 menar den tongivande IMF-ekonomen Michael Kumhof att den mängd skifferolja som man tror sig ha upptäckt i USA, är ungefär 30 miljarder fat olja, ungefär vad som konsumeras i hela världen på ett år. Oljeproduktionen minskar med 4,5 procent per år. Det innebär att var tredje år försvinner hela Saudiarabiens oljeproduktion. Samtidigt är det fler länder som vill ta del av oljetillgångarna. Ett av scenarierna hos IMF går ut på att tillgången på olja skulle minska med 2 procent varje år från och med nu. ”Då skulle oljepriserna öka med 400 procent under nästa decennium. Helt galna siffror.”

Vem tror inte att detta kommer att öka den militära kampen om kontrollen över oljan och jordens resurser, med nuvarande odemokratiska och orättvisa ekonomiska system? Varför har USA börjat och stött krig och splittring i Mellanöstern med ökad kraft? Pål Steigan, som skrivit den utmärkta boken ”En gång skall jorden bliva vår”, riktar hård och avslöjande kritik mot bl.a. oljesandsbluffen i ett nytt blogginlägg och påtalar bland annat att:
* Marginalkostnaden för utvinning av olja som inte kommer från OPEC har ökat från 30 dollar 2003, 92 dollar 2012 och 105 dollar i år, dvs. en ökning mede 250 % på 10 år.
* Produktion av 2,5 miljoner fat olja kräver 1,2 miljoner kubikmeter vatten.

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc) används väldigt mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvninningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggda.
Solceller? Lockande. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius. Man kan inte utesluta att olje- och andra energibolag motverkat sådan forskning. Vilka vill satsa på kontrollerad solenergi på jorden?

Kapitalismen är största hindret!
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och nu Warshawa inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt.
Doktor om kapitalism

Visst kan mänskligheten något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp? Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken rapport. En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt. Det behövs en massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet. Att kontrollen över jordens resurser och ekonomin inte är satt under demokratisk kontroll utan sköts av en liten, liten grupp utan insyn och utan fokus på behoven hos mänskligheten ska inte längre tolereras

Jag är av de många som ta fasta på vetenskapliga fakta inom klimatområdet, och är naturligtvis medveten om att mitt hovsamma, lilla förslag till en plattform för att seriöst kunna ta itu med klimatförstörelsen – kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Men man måste också kritiseraa andra debattörer och experter som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Men som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform. Mer konkreta förslag finns i tidigare blogginlägg, bl.a 26/11 2012.


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


10 svar till “FN-rapporten om den kommande stora klimatkatastrofen”

 1. Anders CO2 har inte den stora inverkan som etablissemanget försöker sälja in. Och en ökning av CO2 gör att växthuseffekten bestäms av allt högre liggande nivåer av atmosfären. Där vänder temperaturprofilen och därför blir CO2s inverkan till ökande andel kylande. Det vetande som existerar idag pekar inte på att människans inflytande utgör mer än bråkdel av klimatförändringarna.
  Vidare
  Usa vill inte att världens länder skall kunna bygga upp självständiga konkurrenskraftiga ekonomier och dessutom också att de skall vara militärt försvarslösa. Kärnkraft måste bekämpas överallt för Usas fortsatta dominans.
  Hotet från denna dominans är långt större än lagringsproblemen för kärnkraft. Avfolkning står ju för tusan på agendan. Både genom krig och genom ökande kontroll över livsnödvändigheter.
  Jag är ingen entusiast för tillväxt till varje pris och har inget emot en del av tänkandet bland de gröna. Men den gröna rörelsen liksom många progressiva är under inflytande av angloamerikanska intressen med syfte att försvaga alla konkurrenter. Se bara på den stora kostnaden för en marginell mängd sol-el i Tyskland. Säg gärna emot mig men jag misstänker starkt att det som pågår är manipulerat av sagda imperialister.
  Man måste vara betydligt mer cynisk än många miljövänner är för att inte bli utnyttjad.
  Miljörörelsen behövs men den måste bli betydligt mer misstänksam mot det som hittils pågått och mot motiven bakom.

  • Men du ger inga argument varför FN:s klimatpanel m.fl har fel. Uppvärmningen är en realitet och starka argument talar för att det mänskliga aktiviter som är orsak. Kärnkraft har förutom de mycket stora lagringsproblemen andra risker. Du berör militären i förbifarten och man påminns om att militära aktiviteter svarar för en betydande del av utsläppen.

   • Anders argumenten är lite torra men låt mig försöka förklara.
    CO2 påverkar klimatet genom att den höjden där irstrålningen läcker ut till rymden blir bestämmande för om det värmer eller kyler vid ett tillskott av CO2.
    Och den höjden stiger med koncentrationen. Det beror ju på att man måste högre upp för att irstrålningen så att säga skall kunna se igenom den ovanliggande delen av atmosfären. Längre ner återabsorberas strålningen och energin blir kvar.
    Eftersom temperaturprofilen innebär ökande temperatur ovanför ca 20 km betyder det att vid konstant ökande CO2 kommer det en omsvängning från uppvärmning vid en viss CO2 halt. I nuläget har den mittersta delen av CO2s spektrum nära våglängden 15 micrometer redan en kylande inverkan. Ju högre CO2 halten blir desto bredare del av CO2s absorptionsspektrum bidrar till kylningen.
    IPCCs förutsägelser överdriver sannolikt med ungefär en faktor 2 nu.
    Dvs naturliga orsaker är ungefär lika stora.
    Lägg märke till att det dessutom empiriskt inträffat en platå i temperaturen.
    Som jag tidigare påpekat finns det starka skäl att tro att en viss nedkylning beror på geoengineering men hur stor den är har jag inga säkra uppgifter om.
    Men en intressant möjlighet är att geoengineering kan användas för att maskera att IPCCs förutsägelser inte stämmer. Om man låter det läcka ut precis som skett i IPCCs egna rapport där det stod att IPCC AVRÅDDE FRÅN ATT UPPHÖRA MED geoengineering dvs solar radiation managment.
    http://www.globalresearch.ca/solar-radiation-management-geoengineering-and-chemtrails/5356632
    Då behöver man inte erkänna att man använder falsk matematik.
    Ett stort problem för dem som anser att per capita rättigheter är det enda rättvisa är att förklara varför man löper med eliterna som har motsatt ståndpunkt.
    CO2 strypning är utan tvivel riktat mot Indien och Kina som ännu inte har hunnit ifatt väst för en stor del av befolkningen.
    Varför finns det inte en större misstänksamhet mot den globala makteliten i just detta fall ?

 2. Hej!
  Du verkar kunnig, men vad beträffar bioenergi har du några luckor. Jag kan fylla en del av dem:

  Spannmålsetanol ger 3,5-4 ggr insatsenergin + en massa biprodukter (foder, värme, biogas, grön koldioxid till livsmedelsindustrin) som skulle krävt en massa energi för att tillverka. Pål Börjesson har specialstuderat svensk etanolproduktion, där kan du få fler detaljer.

  EUs Joint Research Centre uppdaterar ständigt sin studie av olika energiproduktionsformer. Där kan man läsa att sockerrörsetanol ger ca 9 ggr insatsenergin. Dessutom elektricitet som motsvarar en energiinsats på 15 ggr utbytet. Totalt ersätter etanolproduktion+el 25 gånger insatsenergin.

  Men etanol är en försvinnande liten del av bioenergin. Bioenergi står för 18 % av världens nuvarande (2010) energianvändning. I Sverige är bioenergi den dominerande energiformen och svarar för 1/3 av energin, mer än kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Hur mycket bioenergi vi till syvende og sidst kan använda globalt råder inte full enighet om, men WWF, IAE och IPPC landar alla i intervallet 25-40 % av nuvarande energianvändning. Optimisterna tror på mycket mer och pessimisterna på lite mindre – men obetydlig är bioenergin definitivt inte.

  • Enligt ekonomifakta består Sveriges elproduktion idag av kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme och vindkraft i nämnd storleksordning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Elsimulator/?gclid=CMLTk5riur0CFUmWtAodYS8AIw). Jag läser att man brukar dela in biobränslena i fasta, flytande och gasformiga. Exempel på fasta biobränslen är brännved, flis, pellets och briketter. Exempel på flytande biobränslen är etanol, metanol, biodiesel och bioolja. Till gasformiga biobränslen hör biogas, dimetyleter och biometan. (http://www.svebio.se/olika-biobr-nslen)
   Man undrar hur du kommer fram till bioenergin svarar för 1/3 av energin? Du räknar kanske in oljan? Olja och gas svarar enligt Ekonomifakta för mindre än 10 % av förbrukningen.

   Hur beräknar du ”utbytet”?

   En relevant invändning mot bioetanol är att odlingen oc h anvädningen sker på bekostnad av tillgången på föda – den bidrar till höga matpriser och till och med till hunger.

 3. Jag blir orolig när vänstern? och Högern! är överens om klimatskoopet. Det som händer är att sanningen förtigs och att politikerna fortsätter passivisera folket. Skattepåläggen och vinsterna i välfärden gagnar de troende. Klimatet kan inte människan påverka, möjligen vädret. Lilla Sverige står för ca 0,02% av en gas som sägs påverka vårt klimat som består av 0,008% koldioxid. Spelar ingen roll hur vältaligt du framför denna skojar teori. Allt går ut på att snuva folket än mer av surt förvärvade stålar till högteknologiska teknikföretag mm.

 4. Vilken är sanningen då?

  Svenska företag har över 1 miljon anställda utomlands. Produktion i företag, dotterbolag, och på kontrakt i fattigare länder ger inte bara ökad vintstkvot åt storbolagen utan ökade utsläpp i fattigare länder.
  Jag ser inte belägg för att det finns bra högtekonologiska lösningar. Användning av fusinsenergi verkar ligga långt fram i tiden.

 5. Jag har rest eller jobbat lite överallt på vår planet sen i början på 80-talet och nog fan ser man förstörelsen överallt. Mitt största intresse är dykning och det gör ont i hjärtat att se hur haven förstörs. Korallrev överallt är förstörda av dynamit och cyanidfiske och av kryssningsfartyg. När fartygen anländer till de exotiska öarna runtom i världen så river de upp sand som virvlar upp och täcker korallerna som dör. Havet utanför Korea är helt utfiskat. De fångar de allra minsta fiskyngel (och säljer dom i plastförpackningar som mat) och låter aldrig fisken föröka sig. De industriella utsläppen i Kina är överlägset de värsta jag sett. Även Indonesiens jordbruksteknik när de anlägger bränder ställer till med mycket skit. I oljeländerna i Mellanöstern brinner överflödsolja och gas dygnet runt, året om, och visst måste det påverka planetens temperatur. Sen tror jag personligen att alla kärnvapentest, framförallt Frankrikes, under 80 och 90-talet ligger bakom jordbävningar, vulkanutbrott och extremt väder som vi har idag. Det nämns aldrig i några rapporter. Min fru och jag tillbringar mycket tid i naturen och fotograferar djur och fåglar och nåt man lägger märke till är att allt fler vackra sångfåglar, däggdjur, grodor, fjärilar, bin, fiskar, musslor m.m. blir alltmer sällsynta och istället ser vi mer kråkor och skator i fågelvärlden, kackerlackor i insektsvärlden, råttor och förvildade hundar i djurvärlden och i haven världen över ser vi allt fler brännmaneter. I framförallt islamiska länder slängs sopor och plastpåsar överallt. Om man åker genom Bosnien så ser man på soporna om en by är muslimsk eller kristen. Likadant i Libanon. Och även om man åker genom fattigare Thailand in till rikare Malaysia så ser man att Thailändarna ej slänger sopor runt sig så som malaysierna gör. Så fruktansvärt onödigt. Alla världens last,fartyg, oljetankers och kryssningsfartyg bidrar också med sopor i havet. Stränderna i Hong Kong är fulla med plastpåsar och flaskor. Amerikanska militärens, och numera hela NATO’s, enorma slöseri med plasttallrikar och plastbestick och de sopberg de bygger är skrämmande. Nu bränner de en del vilket kanske är bättre. Sverige är absolut ett av de bättre länderna när det kommer till att minska utsläpp men jag tycker att elförbrukningen och framförallt alla lampor och gatlyktor som är tända är mycket för mycket. Snart kan man inte längre se natthimlen för allt ambient ljus. Det blev en riktig klagosång från mig idag men jag tycker det är sorgligt att se i vilket skick vi lämnar över planeten till våra barn och barnbarn.