Anti-imperialistiskt Forum: Del 5 – Folkrättsfrågor


Detta är det femte föredraget av 12 från Antiimperialistiskt Forum i Stockholm 24 mars. Ett lyckat arrangemang med minst ett sjuttiotal deltagare.

Detta är föreläsningsserien på YouTube

Folkrättsfrågor

Erik Göthe, jurist

Längd: ca 12 min

Lagen mot krig lagen_omsl_2

Tidigare föredrag i serien:
Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism? 2/4
Anti-imperialistiskt Forum: Del 2 – Imperialismens praktik i krig och ekonomi 1990-2017 3/4
Anti-imperialistiskt Forum: Del 4 – Vad händer i Latinamerika? 4/4

Bakgrund.
Begreppet ”imperialism” har kommit i skymundan under senare år. Samtidigt menar många att imperialismen egentligen är tydligare än på länge med alla krig, alla sanktioner och ökade ekonomiska motsättningar.
NATO:s aggressiva politik, globaliseringen, krigen i Mellanöstern, statskuppen i Ukraina och försöken att införa de odemokratiska handelsavtalen TTP och TTIP är uttryck för imperialismen, liksom Sveriges uppslutning vid NATO och USA:s utrikespolitik kan ses som uttryck för imperialism.
På Google hittar man drygt 70 miljoner poster på ”imperialism”. Termen används av företrädare för USA:s politik.
Imp flygplan. finns-imp-2
Kanske har den sannolikt minskade användningen av begreppet ”imperialism” i Sverige har att göra med ökad acceptans för brutala USA:s krig i Mellanöstern, förnekandet av statskuppen i Kiev, demoniseringen av Ryssland, ökad acceptans av NATO, och med etablerade massmedias anpassning till USA-imperialismens information/propaganda. Det är länge sedan tiotusentals människor demonstrerade i Stockholm mot USA:s planer på krig mot Irak, som i FN:s säkerhetsråd stoppades av Frankrike.
Detta var faktiskt en demonstration mot USA-imperialismen, och en uppslutning bakom FN-stadgan och folkrättens principer om nation.
Några frågor:
* Hur ser imperialismen ut idag?
* Är Kina, Ryssland och Sverige också imperialistiska?
* Vilka är de viktigaste frågorna eller områdena i det antiimperialistiska arbetet idag?
* Vilka är de viktigaste målgrupperna att nå nu?

Program.

10.00-10.05 Öppnande och presentation av programmet. Moderator Agnes Käll
10.10-10.30 Vad menas med imperialism? Anders Romelsjö
10.30-10.40 Frågor och diskussion
10.40-11.10 Imperialismens praktik i krig och ekonomi 1990-2017 Ulf Karlström
11.10-11.20 Satellitkrig – ett nytt hot? Berndt Paulsson med kommande bok
11.20-11.25 Vad händer i Latinamerika? Eva Björklund
11.25-11.35 Frågor och diskussion
11.35-11.50 Folkrättsfrågor. Erik Göthe
11.50-12.00 Frågor och diskussion
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
12.00-13.00 Lunch.
13.00-13.20 Rysslands utrikespolitik. Stefan Lindgren.
13.20-13.40 Kinas utrikespolitik. Torbjörn Wikland
13.40-13.50 Är Kina imperialistiskt? Per-Åke Lindblom
13.50-14.00 Frågor och diskussion
14.00-14.10 Är Sverige imperialistiskt? Anders Romelsjö
14.10-14.20 Natos roll för imperialismen. Staffan Ekbom
14.20-14.30 EU-imperialismen. Ulf Karlström
14.30-14.40 Frågor och diskussion
14.40-15.10 Paus med kaffe och bröd
15.10-15.30 Betydelsen av en antiglobalistisk konferens i Moldavien. Jan Myrdal
15.30-15.40 Frågor och diskussion
15.40-16.00 Medias roll. Markus Limmergård
16.00-16.50 Hur ”Bekämpa imperialism” bättre i Sverige?
Paneldiskussion med frågestund Staffan Ekbom, Markus Limmergård, Mike Powers

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.

intressant.se, ,, , , , , , , ,, , , ,


8 svar till “Anti-imperialistiskt Forum: Del 5 – Folkrättsfrågor”

 1. Som jag ser det är det stora problemet för anti-imperialismen att imperialismen inte drabbar individen eller medborgaren på ett märkbart och tydligt sätt som kan hänföras till just imperialism. Därför blir imperialism snarare ett attribut tillhörande vänsterorienterade människor och inte egentligen någon sakfråga för folk i allmänhet. Jag misstänker då predika imperialism blir ett slag i luften. Folk på gatan rycker på axlarna utom det fåtalet som redan har bestämt sig för innebörden och visat taggarna utåt. Förkasta gärna min tanke men förklara gärna varför.

  • Tack för synpunkten. Ligger en del i detta tror jag. Då måste vi arbeta på att försöka påvisa samband mellan imperialismen som system och allt möjligt konkret som kommer ut av den.

   • USA som världspolis är ett mer tydligt uttryck som är lättare att ta till sig även om det kanske inte passar i alla lägen. Men jag vet att många iaf tidigare retat sig på att USA har haft en alltför dominerande ställning i de geopolitiska frågorna.

    Det finns en wikisida om imperialism också där även den marxistiska analysen tas upp i slutet. Annars handlar det mest om kolonialismen och då blir begreppet så klart tidigare som du menade förut.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Imperialism

    Sydliga länder och framförallt Afrika är mycket lämpade för jordbruk tack vare det varma klimatet men likväl är handelsvägarna för export av sådan produktion till Europa totalt blockerade och har varit länge av protektionistiska skäl. Istället har vi nu fått se en migrationsvåg av människor som håller på att förstöra tilliten som ersätts av social oro vilket vi inte haft tidigare. Min tanke är att det här förhållandet är helt i onödan och hade kunnat undvikas om utbytet istället kunnat ske med (jordbruks)varor som då hade kunnat göra att Afrikas länder stabiliserades och folket där kunde få arbete och utkomst och inte behövde söka sig till andra ställen. Då skulle Europa också kunna inrikta sitt egna jordbruk mer på kvalitet och miljöhänsyn istället för enbart på volymer till lägsta möjliga kostnad med alla olägenheter som det för med sig. Mat är en livsfråga och många sätter kvalitet före lågt pris men i en konkurrensutsatt ekonomi så blir det ändå priset som dominerar när varuförsäljarna ställs mot varandra. Eller när såg du matbutikerna konkurrera med varornas kvalitet senast?

    Sluta förtryck Afrika med att vägra köpa deras varor var alltså min tanke. För mig är det också en sorts imperialism.

    • Jag brukar handla potatis i en viss (mindre) butik. Den enda anledningen är att jag tycker de har så fin potatis. Den potatisen är heller inte tvättad som den brukar vara i de större butikerna. Sällan småpotatis utan ofta stora rejäla potatisar man kan riva och göra raggmunkar av vilket jag gjorde idag. För tid sedan påtalade jag för personalen att jag köpte deras potatisar just därför jag tyckte de var så bra. Som reptilsnabbt svar fick jag tillbaka att de kunde hålla samma låga pris som de stora butikerna. Jag blev helt förstummad för det var ju inte priset jag talade om utan istället kvalitén. Nu senast tyckte jag det såg ut som butiken tagits över av migranter som jag uppfattade det från Mellanöstern. Får se hur det blir med det och om det verkligen var så.

    • Västländerna har verkligen utnyttjat Afrika, först genom kolonialism och sedan via imperialism. Av stor betydelse är lånen från IMF och Världsbanken med dess krav på låneländernas ekonomi, vilket motverkat självständig utveckling. Nu köps väldiga mängder jorsbruksmark upp – ”land grabbing”. I ledningen för många länder har funnits och finns en inhemsk överklass som varit beroende av stöd från rika och starka Väst för sin privilegierade situation ”kompradorbourgeoisi”.
     Läs Svenska pensionsfonder deltar i ”land grabbing” och fördrivning av människor
     Plundringen av världen. IMFs historia och politik
     Mer om IMF – USA:s ombud för ekonomisk imperialism