Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism?

Detta är första föredraget av 12 från Antiimperialistiskt Forum i Stockholm 24 mars. Ett lyckat arrangemang med minst ett sjuttiotal deltagare.

Detta är föreläsningsserien på YouTube

Vad menas med imperialism?
Anders Romelsjö, samhällspolitisk debattör

Längd: ca 18 min

Bakgrund.
Begreppet ”imperialism” har kommit i skymundan under senare år. Samtidigt menar många att imperialismen egentligen är tydligare än på länge med alla krig, alla sanktioner och ökade ekonomiska motsättningar.
NATO:s aggressiva politik, globaliseringen, krigen i Mellanöstern, statskuppen i Ukraina och försöken att införa de odemokratiska handelsavtalen TTP och TTIP är uttryck för imperialismen, liksom Sveriges uppslutning vid NATO och USA:s utrikespolitik kan ses som uttryck för imperialism.
På Google hittar man drygt 70 miljoner poster på ”imperialism”. Termen används av företrädare för USA:s politik.
Imp flygplan. finns-imp-2
Kanske har den sannolikt minskade användningen av begreppet ”imperialism” i Sverige har att göra med ökad acceptans för brutala USA:s krig i Mellanöstern, förnekandet av statskuppen i Kiev, demoniseringen av Ryssland, ökad acceptans av NATO, och med etablerade massmedias anpassning till USA-imperialismens information/propaganda. Det är länge sedan tiotusentals människor demonstrerade i Stockholm mot USA:s planer på krig mot Irak, som i FN:s säkerhetsråd stoppades av Frankrike.
Detta var faktiskt en demonstration mot USA-imperialismen, och en uppslutning bakom FN-stadgan och folkrättens principer om nation.
Några frågor:
* Hur ser imperialismen ut idag?
* Är Kina, Ryssland och Sverige också imperialistiska?
* Vilka är de viktigaste frågorna eller områdena i det antiimperialistiska arbetet idag?
* Vilka är de viktigaste målgrupperna att nå nu?

Program.

10.00-10.05 Öppnande och presentation av programmet. Moderator Agnes Käll
10.10-10.30 Vad menas med imperialism? Anders Romelsjö
10.30-10.40 Frågor och diskussion
10.40-11.10 Imperialismens praktik i krig och ekonomi 1990-2017 Ulf Karlström
11.10-11.20 Satellitkrig – ett nytt hot? Berndt Paulsson med kommande bok
11.20-11.25 Vad händer i Latinamerika? Eva Björklund
11.25-11.35 Frågor och diskussion
11.35-11.50 Folkrättsfrågor. Erik Göthe
11.50-12.00 Frågor och diskussion
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
12.00-13.00 Lunch.
13.00-13.20 Rysslands utrikespolitik. Stefan Lindgren.
13.20-13.40 Kinas utrikespolitik. Torbjörn Wikland
13.40-13.50 Är Kina imperialistiskt? Per-Åke Lindblom
13.50-14.00 Frågor och diskussion
14.00-14.10 Är Sverige imperialistiskt? Anders Romelsjö
14.10-14.20 Natos roll för imperialismen. Staffan Ekbom
14.20-14.30 EU-imperialismen. Ulf Karlström
14.30-14.40 Frågor och diskussion
14.40-15.10 Paus med kaffe och bröd
15.10-15.30 Betydelsen av en antiglobalistisk konferens i Moldavien. Jan Myrdal
15.30-15.40 Frågor och diskussion
15.40-16.00 Medias roll. Markus Limmergård
16.00-16.50 Hur ”Bekämpa imperialism” bättre i Sverige?
Paneldiskussion med frågestund Staffan Ekbom, Maj Wechselmann, Markus Limmergård, Mike Powers

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.

intressant.se, ,, , , , , , , ,, , , ,

  46 comments for “Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism?

 1. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  2 april, 2018 at 17:22

  Imperialism kommer alltid att finnas så länge som kapitalismen (monopolkapitalismen) finns. Imperialismen kan inte bekämpas inom det kapitalistiska systemet. Till detta måste ett nytt ekonomiskt system – socialismen – införas.
  Här är Greklands Kommunistiska Partis analys om Kinas imperialism, och en hel del om BRICS:
  https://inter.kke.gr/en/articles/The-International-role-of-China/

  • 2 april, 2018 at 18:09

   Och inte särskilt aktuell, från 2010.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    2 april, 2018 at 18:31

    Jag tror definitivt inte att Kinas, eller Brics, har blivit mindre kapitalistiska under dessa åtta åren. Snarare är det tvärtom! Så jag tror att analysen håller fortfarande.
    Men om du vill ha en färskare så här är en från 2016:
    http://www.idcommunism.com/2016/06/interview-with-kkes-makis-papadopoulos.html

  • Anders Åberg
   2 april, 2018 at 18:51

   Imperialismen kan visst bekämpas inom det kapitalistiska systemet. Det har vänstern gjort under hela sin existens. Visst, det har inte gått så bra, utom kanske i samband med Vietnamkriget, men det har iallafall gjorts.

   Socialismen i sin nuvarande form handlar om arbetarmakt, men innan vi ens kommer i närheten av något sådant så har nog större delen av arbetarklassen försvunnit, så den tanken är med största sannolikhet förlegad.

   Du gör politiken till religion när du klamrar dig fast vid gamla dammiga skrifter och dogmer som du gör Kerstin.
   Vi måste tänka nytt!

   • arbetarklass
    2 april, 2018 at 19:24

    Nytänkande javisst. Det är väl det enda som kan leda utvecklingen framåt? Karl Marx var ju en sådan nytänkare men idag är de tankarna gamla. Men så klart nytänkande med historisk erfarenhet vilket även Marx utgick från. Tyvärr har jag inga särskilda idéer mer än att jag bejakar skilda länder, religioner och kulturer. Min mening är att naturen fallit sig så och det är inget människan kan ändra med någon större framgång, snarare leder det till kaos och problem. Däremot måste vi så klart acceptera varandra men det betyder inte att vi måste leva i samma rum. Någon som har förslag till moderniserad socialistisk politik som kan utmana rådande system?

    • Anders Åberg
     2 april, 2018 at 21:25

     arbetarklass.
     Om nytänkandet leder till apartheid och rasåtskillnad som du föreslår så har det misslyckats.
     Jag har dåligt med goda idéer själv, men däremot är det ofta lätt att se vilka som är felaktiga.

     • arbetarklass
      3 april, 2018 at 11:36

      Människor indelade i raser tror jag inte på. Det är ett mänskligt påhitt som så mycket annat. Däremot finns många andra skillnader i religion, traditioner och kultur. Det finns massor av lyckade fall med blandningar men att göra det till allmängällande statlig överideologi tror jag inte på. Det är elitistiskt tänkande, en avgrunds avstånd från folklig demokrati. Men varför använda ett sådant ord när eliten bestämt det ska heta populist? Jag är inte en av folket längre. Jag är nedgraderad och förpassad till populist. Min plats har blivit skamvrån. Det intressanta är bara att fler och fler hamnar där. Hur ska det bli tror du?

      • Anders Åberg
       4 april, 2018 at 12:06

       arbetarklass.
       Skillnader i religion, traditioner och kultur är inte problemet. Det där är en rutten lögn från SD psykopater och andra. Problemet är istället att dom redan rika tillåts bli tokrika utan att behöva ge ett rimligt bidrag till det allmänna.
       Om Sveriges resurser använts till medborgarnas bästa istället för att göda ett litet antal spekulanter och direktörer så hade vi inte behövt ha invandrarghetton och massivt utanförskap bland nysvenskar och då hade ingen materiell grund för religiös och annan extremism funnits.
       Jag har själv under hela mitt arbetsliv arbetat tillsammans med folk från olika länder. Många av dom har varit muslimer av olika slag. Visst vi har haft våra diskussioner, men vi har inte haft några problem att tolerera varandras olikheter.
       Så ser det ut på många vanliga arbetsplatser.

       Klassamhället är boven, men eftersom det aldrig diskuteras i MSM så kan man som du drabbas av dessa villfarelser. Överheten är naturligtvis nöjd med att du tänker som du gör. Det skapar ju splittring bland dom som skulle kunna tänkas gå samman för att hota deras makt.
       Försök att ta dig ur populismen istället och analysera verklighet utan ”hjälp” från MSM.

       • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
        4 april, 2018 at 13:10

        Bra sagt, Anders Åberg! Jag håller fullständigt med dig!

    • 2 april, 2018 at 23:50

     Ja. Jag har ett förslag till moderniserad socialistisk politik, nämligen att grunda sin politik på moralfilosofiska argument och hämta stöd för politiken som leder till rätt balans genom vetenskapen, inte i dogmerna.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    3 april, 2018 at 05:50

    Nej, jag gör inte politiken till en religion. Jag vill bara byta ekonomiskt system – från ett kapitalistiskt system till ett socialistiskt system.
    Har du inte tänkt på att både Marx och Lenin – och alla andra, t ex James Connolly – levde i ett större omvälvande samhälle än vad vi idag gör?

    Om vi ska tänka nytt – vad anser du att vi ska tänka och göra?

    Imperialism är monopolkapitalism som alltid strävar efter profit. Det är kapitalismens natur – att göra profit. Och för att göra profit måste man alltid söka sig till alla möjliga områden, som till exempel flytta (om det finns möjligheter till detta) till ett annat land för att få ner lönekostnaderna eller som NATO och USA gjorde i Irak och invaderade landet för att få tillgång till oljan. Allt detta är imperialism inom det kapitalistiska systemet. Jag formulerade mig nog lite slarvigt när jag nämnde att man inte kan bekämpa imperialismen inom det kapitalistiska systemet. Jag menar att imperialismen alltid kommer att finnas så länge det kapitalistiska systemet finns. Jag skulle nog uttryckt mig så här – vi kan inte förgöra imperialismen inom det kapitalistiska systemet. Imperialismen kommer alltid att finnas så länge kapitalismen finns.

    • Anders Åberg
     3 april, 2018 at 11:37

     Kerstin.
     Ekonomiska system är hårt kopplade till teknikens utveckling och dom byter man inte hur som helst.
     En snabb titt på Kina säger oss direkt att marknadsekonomin är oerhört mycket mer effektiv än planekonomin i den rådande tekniknivån.

     Tekniken, brukandet av jorden, skapade arbetet. Arbetet skapade ägandet som skapade klassuppdelning och makt och det är den materiella grunden för marknadsekonomin.
     Nu ser vi ut att gå in i en ny tidsålder, där tekniken till slut avskaffar arbetet.
     Utan arbete finns ingen materiell grund för ägande och ingen grund för klassuppdelning.
     Dessvärre finns det då ingen materiell grund för arbetarmakt heller och dom socialistiska och kommunistiska idéerna som dom ser ut idag faller.

     Den gamla makten kommer att klamra sig fast vid sina privilegier, precis som adeln en gång gjorde när tekniken hade gjort dom överflödiga och om vi inte skall gå under så måste vi få bort den på något sätt som inte ödelägger hela planeten.

     Du frågar vad jag anser att vi skall göra, men där krävs nog större tänkare än mig.
     Det enda som historien visar oss med stor tydlighet är att det gamla sopas bort när tekniken skapar bättre förutsättningar för det nya.
     Jag kan alltså inte vara behjälplig med lösningen på annat sätt än att påpeka att allting tyder på att vi måste vara strikta materialister om vi vill hitta den.

     Tänk nytt Kerstin! Vi behöver hjälpas åt med detta.

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      3 april, 2018 at 13:57

      Därför måste folket (arbetarklassen eller staten) ta kontroll över tekniken såsom vad Sovjetunionen gjorde. Idag finns det företag som lägger patent på livsviktiga mediciner som är så dyra att vanliga människor inte har råd med detta. Det är likadant när det gäller vården främst i USA men även i andra kapitalistiska länder. Det är bara de som har råd att betala som får vård (och därmed tekniken i sjukvården, såsom dialysmaskiner, etc).

      Anser du att det kommer finnas en annan klass än arbetarklassen i framtiden? Vi är helt överens om att den gamla makten, som du säger kommer att klamra sig fast vid sina privilegier. Jag antar att du menar överklassen – profitörerna och imperialisterna. De i sin tur har tagit tekniken till sin ägodel, och är på god väg att göra arbetarklassen överflödig.
      Så vad händer med arbetarklassen? Kommer den att dö ut som arbetshästen gjorde när traktorn kom?
      Redan nu ser via att kassörskans roll vid ICA eller Konsum är förändrad. Konsumenterna betalar själv med en scanner. Och därmed behövs det färre kassörskor än det gjorde för 30 40 år sedan.

      Jag tror att vi kommer att med en rask takt bli lika fattiga och lika utsatta som arbetarklassen var då Lenin var verksam.
      Det vill säga, om arbetaren och alla andra människorna (fattiga, arbetslösa, etc) under profitörerna (de som har den makten över produktionen och den politiska makten) inte tar kontroll över vår egen och gemensamma produktion och tekniken, och inte minst utbildningen. Det socialistiska systemet gör så att klasserna raderas ut. Det kommer inte att finnas en arbetarklass – eller överklass eller medelklass – i ett socialistiskt system. Tekniken kommer att göra våra arbeten lättare, vi får mer fritid, mindre belastningsskador, etc.

      Är det så att du vill ha det kapitalistiska systemet men med mer statskapitalism och socialkapitalism?

      Varför inte skriva till Kp eller SKP och ställ dina frågor till dom? För tekniken kommer att finnas här oavsett vad vi gillar den eller inte. Dina frågor är mycket viktiga, tycker jag, för att enbart diskuteras på en blogg.

      • Anders Åberg
       3 april, 2018 at 15:14

       Ja Kerstin, just svårigheten att överblicka alla tänkbara varianter som teknikskiftet kan innebära gör att jag inte får någon riktig reda på det i min skalle.

       En del tror att en alternativ informationsgrundad och mer behovsstyrd tillverkning kan växa upp i spåren av dom nerläggningar som kapitalet sannolikt gör när vinsten uteblir. Den skulle då kunna vara den kraft som bygger vidare på teknikens utvecklingspotential där kapitalismen istället bromsar den. Det skulle kunna se ut på olika sätt, antingen i form av lokala initiativ, typ kooperationer eller annat som då i princip växer förbi den kvarvarande kapitalismen. Andra tror på folklig revolution och statlig kontroll och en del på världskrig och katastrof. Det finns säkert ytterligare ett antal scenarion till som inte jag känner till.

       Både riskerna och möjligheterna i detta är mycket stora. Risken är naturligtvis att dom nuvarande makthavarna sitter på så mycket avancerade vapen så att vi antingen får en fruktansvärd diktatur eller ett förödande världskrig.
       Möjligheten att vi till slut kan få ett klasslöst samhälle där produktionen ligger i folkets händer finns där också och det borde rimligtvis vara målet för alla civiliserade människor.
       Vägen dit kan dock knappast gå via dom strategier som utarbetades i början på 1900 talet.

       Den starka organiserade arbetarklassen kommer sannolikt inte att vara en spelare längre, då dom som i framtiden fortfarande har ett arbetarjobb att gå till snarast kommer att vara över eller medelklass och för allt smör i Småland inte vill riskera det av ideologiska skäl.
       Massor av människor kommer istället att befinna sig i utanförskap och trolig fattigdom och det är där kraften kommer att finnas, men hur organiserar vi den och hur formulerar vi en hållbar strategi och taktik.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    3 april, 2018 at 10:17

    Anders Åberg. Jag hittade ett citat av Jimmy Doran, Irlands Kommunistiska Parti, som passar in på dig (med lite skämt och lite allvar från min sida) och Kp och Vp: ”De pratar möjligtvis om förändringar, önskar sig förändringar. drömmer om förändringar, till och med röstar för förändring. Men de vill i grund och botten att systemet ska förbli detsamma, emellertid lite rättvisare. Men det finns inget sådant som en snällare, rättvisare kapitalism, det eftersom kapitalism bygger på girighet och profit.”
    http://www.communistpartyofireland.ie/sv2018-01/01-change.html

    • Anders Åberg
     3 april, 2018 at 13:06

     Kerstin.
     Men jag pratar inte så mycket om vilja och önskningar, utan om vilka möjligheter och begränsningar som den materiella verkligheten ger oss.
     Kapitalismen kan inte leva vidare om marknaden och vinsten upphör, vilket den gör om mitt framtidsscenario stämmer. Någon form av planekonomi blir då den enda återstående möjligheten.

     Skall man prata om snällhet, så kanske det bästa exemplet på snällhet i politiken är det gamla folkhemmet. Den tid då hotet från Sovjetunionen tvingade kapitalet i Sverige till eftergifter som under några år skapade det kanske bästa samhället världen hittills har skådat för vanliga arbetande människor.
     Dom socialistiska system vi sett har alla byggt på brutalt åsiktsförtryck och den snällaste varianten där är väl Cuba, men jag gissar att dom flesta Cubaner hade valt folkhemmet om dom fått chansen.

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      3 april, 2018 at 15:05

      Högern – som inte ville att arbetarklassens skulle ta makten – förde en enorm propaganda och desinformation om Sovjetunionen och kommunismen som inte ens kommer nära dagens ryssofobi. Ryssland har en fördel som Sovjetunionen inte hade – internet! Det är därför andra talar så mycket om Fake News för att bemöta informationen (ibland även desinformationen) från Ryssland.
      Sovjetunionen hade inte detta. Informationen från Sovjetunionen var kanpphändig. Men det kan man inte beskylla Sovjetunionen för. Den informationen som kom drunknade – eller misstalades – i desinformationen från väst. Ställ dig frågan – hur många böcker, tidskrifter, etc har du läst som tagit upp Sovjetunionens syn på världen? Knappt inga, eller hur? Inte ens i dagens informella värld finns informationen som Sovjetunionen förmedlade (med några få undantag). Men USAs syn på världen rapporterades det flitigare om, för att inte tala TV-serier, filmer (t ex Top Gun), böcker (av varierande författare i thriller och Kalla Krigets miljö) som framställde kommunisten och Sovjetunionen som ond och djävulsk.
      Sovjetunionen gav ut fler böcker och tidskrifter per capita än något annat land (inklusive dagens Ryssland) gjorde. Så det förekom inte ett brutalt åsiktsförtryck. Men medlemskap i olika nazistiska organisationer var förbjudna. Och dessutom fanns det organisationer i Sovjetunionen som arbetade för att fälla den socialistiska regeringen.
      Det socialistiska systemet byggdes inte på ett brutalt åsiktsförtryck, utan så här:
      http://www.communistpartyofireland.ie/sv2017-01/04-ussr.html

      • Anders Åberg
       3 april, 2018 at 17:25

       Uj, det var för långt att läsa på engelska innan kaffet, men alla vet ju att varenda kommunistland hittills har varit diktaturer utan vare sig yttrandefrihet eller åsiktsfrihet.
       Sådant har förhoppningsvis inget med framtiden att göra.

       • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
        4 april, 2018 at 10:27

        ’Alla vet ju att alla att varenda kommunistland hittills har varit diktaturer’. Hur vet du det, Anders Åberg?
        ’Alla vet ju’ att Ryssland påverkade valet i USA. ’Alla vet ju’ att alla ryska idrottare är dopade. ’Alla vet ju’ att Ryssland hotar Sverige. ’Alla vet ju’ att Ryssland dödade spionen i Storbritannien …
        Känner du igen dig i tongångarna?
        Demokrati behöver inte vara som dagens demokrati – som jag anser har många brister. Demokrati ska byggas från den minsta lilla människa på arbetsplatsen, eller i boendet.

        • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
         4 april, 2018 at 13:50

         Här är en artikel från Wikipedia som berättar om hur CIA förde folket i väst bakom ljuset under kalla kriget:
         https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird
         Notera det skrattretande namnet på operationen!

        • Anders Åberg
         4 april, 2018 at 14:28

         Nädu Kerstin det där var för dåligt.
         Du jämför ett påstående som i princip helt saknar motbevis med påståenden som helt saknar bevis.
         Med den metoden kan du ”bevisa” att jorden är platt.
         Skärpning där!

         • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
          4 april, 2018 at 17:04

          Anders, jag brukar inte nämna något som jag inte har täckning för. Om jag gör detta så talar jag genast om det som ’att jag misstänker’ eller ’att det är sannolikt att det är/var så’.
          Men så är det inte nu.
          Faktum är att de som desinformerar idag om Ryssland är på sätt och vis samma källor som desinformerade om Sovjetunionen. Se länken om Operation Mokingbird. Det vill säga CIA och dess underorganisationer, Men för att desinformera om antikommunism fanns The Heritage Foundation och andra privata antikommunistiska kapitalistiska organisationer. Dessa publicerade massvis med tidskrifter som fortfarande är verksamma idag, t ex Contra. Idag är The Heritage Foundation ivrig supporter av Putin. Men det är inte THF som bytt ideologi – det är Ryssland som gått från att vara socialistiskt till ett land som THF gillar, d v s ett kapitalistiskt land och med en antikommunistisk regering.
          Visst rådde det perioder under Sovjetunionens ledarskikt som det var värre, och perioder då det var bättre. Som Stalin versa Brezjnev. Man kan nog inte jämföra dessa två ledare även om båda var socialister eller rent av var kommunister på varsitt sätt.
          Det gällde för Sovjetunionen att balansera på den svåra kombinationen med att bekämpa olika olagliga organisationer som utförde attentat inom landet, och att inte röra andra människor som tyckte annorlunda. Vilket alla länders (inklusive de kapitalistiska) säkerhetstjänster tycktes och fortfarande tycks ha svårt med. Ryssland har idag svårt med detta, ett exempel är när den ryska säkerhetstjänsten arresterade två kamrater ur det ryska kommunistiska partiet i somras.
          Även Spanien har svårt med detta när utfärdade en arresteringsorder på den katalanska ledaren Pudjimon.
          Det gäller att sortera ut människor som vill landet illa och de som endast arbetar för att landet skall få en bättre framtid. Eller med fredliga medel vill utträda och bli ett eget land.
          Jag har alltid hat den åsikten att Sovjetunionen var ett ’mobbningsoffer’ i ett psykologiskt krig om information och propaganda. Som t ex när Sovjetunionen intervenerade Afghanistan 1979. Hela värden (inklusive olika vänsterpartier) gick på propagandan och fördömde Sovjetunion för detta. Men sanningen var en den som Sovjetunion uppgav. Men den ville ingen lyssna på. Vilket CIA räknade med.
          Faktum är att USA tillsammans med Kina, Saudi Arabien, Israel och med flera andra länder som genom olika terroristorganisationer, t ex Mujahedin, ockuperade Afghanistan. Situationen var och är ungefär densamma som dagens Syrien.
          Sovjetunionen hade möjligtvis inte tillstånd att intervenera landet av den dåvarande afghanska presidenten men de hade tillstånd från den afghanska regeringen.
          https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Cyclone

         • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
          4 april, 2018 at 17:30

          Se även den här länken, Anders Å:
          https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet–Afghan_War
          ”According to Colonel General Tukharinov and Merimsky, Amin [Afghanistans president] was fully informed of the military movement, having requested Soviet military assistance to the northern Afghanistan December 17. His brother and General Dimitry Chingov met with the commander of the 40th Army Before Soviet troops entered the country, to work out inital routes and location for Sovjet troops.”

      • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
       3 april, 2018 at 18:07

       Men här är en organisation som sannolikt var/är betald av CIA:
       https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_National_Assembly_–_Ukrainian_People%27s_Self-Defence
       Jag googlade även på Vorovskoy Mir (det som CPI nämner i länken ovan). Det var och en maffia organisation som har rötter före 1917 och som hela tiden fanns i bakgrunden i Sovjetunionens samhälle. Även ett socialistiskt samhälle har sin undre värld av kriminella. Och dessa kriminella var organiserade med koder och levnadsregler – precis som den italienska och amerikanska maffian. En mycket otäck organisation!
       Och den är fortfarande verksam …

     • arbetarklass
      3 april, 2018 at 16:11

      Det är ju det Sverigedemokraterna går ut på. Drömmen tillbaka till folkhemmet. Möjligt eller inte, vad vet jag? Det som talar emot är att vi lever i en dynamisk värld. Men retroaktiva och tillbakablickande samhällsförändringar har skett förut. Renässansen var väl en sådan?

      • Anders Åberg
       3 april, 2018 at 17:21

       arbetarklass.
       Folkhemmet är ett sedan länge passerat stadium som inte kommer tillbaka, men det var inte heller det mitt inlägg handlade om.

       • arbetarklass
        3 april, 2018 at 21:53

        Visst, okej… Men när upphörde folkhemsidealet? Åtminstone bland de lite äldre tror jag den tanken fortfarande lever och de kan känna sig vilsna i det som kom efteråt. Situationen för det äldre som ”byggt upp samhället” är inte tillfredsställande men vad bryr sig det så kallade ”arbetarepartiet”? Föreställer mig den socialdemokratiske statsministern väljer slips till nästa internationella möte medan den hemlöse svenske pensionären istället fundera på att välja Sverigedemokraterna i höstens val trots denne hela livet röstat (s). Det är allt en märklig tid vi lever i.

        https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-har-lever-stockholms-hemlosa-pensionarer

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      3 april, 2018 at 17:10

      Här är USAs brutala åsiktsförtryck:
      https://en.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO
      Det sägs att Conintelpro avslutades 1971 men mest sannolikt ersattes det med något annat. Vilket bevisas av övervakningen av North Dakota protesterna mot oljeledningen.
      Men nu gör jag mig skyldig till ’whataboutism’! Men jag fann den här artikeln för ett par dagar sedan och tyckte den var mycket intressant.

 2. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  2 april, 2018 at 18:16

  Vad anser du om James Connollys artikel ’Imperialism and Socialism’?
  https://www.marxists.org/archive/connolly/1899/11/impsoc.htm
  Den är skriven 1899, och dåtidens socialister tycks ha samma problem om vilka vi ska stödja som har idag (men då höll många socialister på Storbritannien och inte på Ryssland). Kom i håg att revolutionen inte hade ägt rum ännu, utan det var tsaren som regerade i Ryssland. Jag vet inte om jag håller med allt vad han skriver i artikeln. Så jag vill ha en debatt om artikeln. Kanske en andra eller fler analyser om artikeln.

 3. arbetarklass
  2 april, 2018 at 19:34

  Återkommer när jag sett på filmen ovan. Tänkte sätta mig in i den första bästa tillfälle för en stund att koppla av allt annat. Jag ser fram mot och titta på filmen. Den verkar lovande. Har även kopierat direktlänk till Youtube
  https://www.youtube.com/watch?v=JU5a5FYM4aU

  Använda Youtube är en bra idé, för varför ska alt-högern ha någon slags ensamrätt på det?

 4. arbetarklass
  2 april, 2018 at 22:49

  Din film är på G Anders men först….

  Dom fick som dom ville 68 vänsterns politiska kämpar men hur blev det?

  Jänkarna har sedan ett antal år börjat noga bevaka sina gränser det vet jag och engelsmännen är på gång med sitt Brexit. Men hur ser framtiden ut för vårt land Sverige?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/london-gar-om-new-york-i-antal-mord

  • 3 april, 2018 at 08:27

   68 vänsterns politiska kämpar fick inte alls som dom ville. Imperialismen är mycket stark och dominerar mycket mer nu.

   • arbetarklass
    3 april, 2018 at 11:25

    Men gränserna föll väl och människor och varor far nu emellan helt okontrollerat?
    Det som bekymrar mig är att vänstern inte ville se något oroväckande med det. De menade istället att allt skulle bli så mycket bättre. För mig ter det sig som utopiska drömmar, från mig inte ens önskvärda. Varför ändra något som fungerar åtminstone skapligt?

 5. Antiimperialist
  3 april, 2018 at 11:32

  När ryska och kinesiska kommunister ville dominera hela vietams kommunistiska regering, då var det också imperialism. Eftersom kineserna gränsade till vietnam kunde de går till anfall över gränsen, och de vietnamesiska kommunisterna höll dörren öppen för ryssarna och försvarade sig mot kineserna.

  Imperialism och marknadsekonomi handlar inte alls om samma sak, de existerar i olika dimensioner. Imperialism har funnits i tusentals år, Lenins inskränkta och exkluderande förklaring är inte heltäckande, och socialister är inte antiimperialister, utan anhängare av en särskilt aggressiv form av totalitär lära som lätt anpassas till sin egen imperialism.

 6. Peter Grafström
  3 april, 2018 at 17:17

  Som vanligt så försvinner det angloamerikanska imperiets hand ur diskussionen när marxism och socialism i andra former diskuteras i vänsterinriktade kretsar. Att såväl Marx själv som de flesta senare yttringar av socialism varit under inflytande från samma oligarki som även representerar imperialismen berörs inte. Det finns i debatten inga hemliga elit sällskap som överinser och påverkar socialismen i dessa väst-eliters intressen. I motsats till i verkligheten. Revolutioner är i den sortens debatt folkliga och socialismens innehåll är självständigt skapat av folk som är lojala med folkets intressen. Trots att det i verkligheten var tvärtom.
  Det syns också i hur konstiga ställningstaganden som många inom vänstersidan, till skillnad från Anders, tagit. Nu liksom många ggr tidigare, men möjligen värre nu.
  Shang Kai Shek var mkt mer förnuftig i de avseenden som han inkorporerade krav av socialistisk karaktär. Bitvis samarbetade han också med kommunister men bekämpade dem också för att de försvårade enandet av det svårt splittrade Kina under stort hot utifrån. Syftet var att skapa ett självständigt starkt Kina genomsyrat av de moralregler som är förknippade med Kon Fu Tse vars etik ingalunda stred mot hans kristna tro.
  En mkt viktig detalj var att han också underströk vikten av en rationell (vetenskaplig) syn tillsammans med moralreglerna. Kommunismen skapades inte av och för massorna utan av och för monopolkapitalisterna och mot massornas möjligheter att bygga starka självständiga nationalstater. När klasskamp blir ett mål i sig blir det svårt att ena ett folk för majoritetens bästa och där fienden finns framförallt utanför de nationalstater som har ambitioner i sin majoritets intressen.
  Beträffande Kuomintang och dagens Kina ser jag ingen motsättning.
  Och att Kina bygger infrastruktur och utvecklar Sidenvägen är av ömsesidigt intresse för de berörda och bekämpas bara i realiteten av angloamerikanska imperiet genom att undergräva enighet överallt. I Hongkong tex med ’soft power’. Exvis genom att indoktrinera stipendiater för västs intressen och bygga upp en fientlig opposition inom Kina. Både i Xinkiang och Tibet är det Britter och amerikaner som sponsrar alla problem. Detta elände( med uighurer’s separatism etc) tänktes ut av Britterna redan för över hundra år sen.

  • Antiimperialist
   3 april, 2018 at 20:07

   Idén att kommunismen skapades av monopolkapitalismen är en av de löjligaste idéer jag hört, men det finns antagligen fler?

 7. nls
  4 april, 2018 at 11:27

  Ett citat från omslagstexten till boken ”Farväl till proletariatet” av André Gorz. (1982)
  Vad är det för ”naturlag” som gör att kapitalismen alltid flyter upp som en kork hur strid än utvecklingens ström än blir ? Eller varpå kan det bero att arbetarrörelsens ledare så ofta stagnerar i sin förmåga att vara visionära och varför väljer de hellre efterträdare bland sina karriärsugna applådörer än bland sina socialt medvetna kritiker ? /slut citat.
  Med partiledare som tidigare varit behjälpliga med försäljning av krigmatriel i vida världen, och arbetarlitteraturens kulturarv placerad i containrar så kan vi tydligt se att vägen byter landskap.
  Förr var främmande kultur exotism, status bland eliten. Nu är ”mångkulturen” mer av omvärdering av alla värden. Identiteten blir svag för alla inblandade och vi blir ”lättpåverkade” av den av eliten önskade ”öppna” globalismen som kapitalet strävar mot, med EU som murbräcka.
  Världen har mindre av arbetarrörelse i dag, mer av påhittade ”rörelser” skapade av eliten själv. Men antalet arbetare, proletariat är faktiskt större nu än förr. Ta bara Kina eller den afrikanska kontinenten, där man i stor skala fördrivit mängder av småbönder från sina jordar, eller se vad de krig har skapat som just nu pågår världen över, inte skapar det annat än ett ”trasprolitariat” av sällan skådat slag. Dröm er inte bort i några illusioner.

 8. nils
  4 april, 2018 at 15:25

Comments are closed.