USA måste häva sin Kubablockad!

Vid mötet på Stortorget i Stockholm på USA:s nationaldag 4 juli framlade Eva Björklund, Svensk-kubanska föreningen, följande appell om blockaden av Kuba. Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli

USA måste häva sin Kubablockad!

Det här är förtioförsta året i rad som vi på USA:s Nationaldag – numera omdöpt till Internationella Anti-imperialistdagen
kräver att USA ska häva blockaden mot Kuba och återlämna ockuperad mark i Guantanamo.

I vår mediala skenvärld verkade det som om USA-Obama för två år sen hade släppt sitt ekonomiska stryptag på Kuba, men man öppnade bara några springor för några USA-bolag och resenärer till Kuba. Dessa springor har Trump nu delvis nu täppt igen.

Mediavärlden har tvingats medge att USA:s ekonomiska krigföring pågår, den de ignorerat för att kunna skylla Kubas svaga ekonomi på socialismen. När det är tvärtom, det är tack vare sitt solidariska samhälle som Kuba i snart 60 år kunnat stå emot detta utsvältningskrig
och blivit ett internationellt föredöme inom hälsovård, utbildning, ekologiskt hållbar utveckling och humanitärt internationellt bistånd, med mera.

USA och mediemakten förminskar blockaden verbalt till embargo, dvs. att USA bara stoppar egen Kubahandel. Om så vore!
Ukraina embargo
Saken är att USA som ekonomisk, politisk och militär världsmakt tvingar i stort sett alla länders företag att delta i blockaden.
Den är hårdare än någonsin, och kostar Kuba motsvarande ett 50-tal miljarder kronor varje år i förlorade exportintäkter och fördyrad import

• Den inte bara stoppar handeln mellan USA och Kuba – nu med få små undantag

– vilket medför dyrare transporter för Kuba.

• Den förbjuder Kuba att använda US-dollar och utländska banker att hantera kubanska penningtransaktioner, vilket hindrar och fördyrar annan kubansk utrikeshandel.

• Banker i Europa har tvingats ”böta” miljarder till USA för Kuba-beröring.

Franska storbanken Paribas fick betala 9 miljarder US $ i ”böter”, liksom andra europeiska storbanker, som Credit Suisse.

Så Nordeas partner Credit Suisse vågade nu inte föra vidare ett Svensk-Kubanskt bidrag till ideella organisationen MediCuba i Schweiz.
Innan Credit Suisse återförde pengarna till Nordea behöll de själva 20.000.

Exemplen är otaliga på USA:s nedslag på allt från internationella banker till små ideella grupper.

• USA stoppar Kubas import från hela världen om den innehåller mer än 10% USA-komponenter eller patent.

Det drabbar otroligt många varor, inte minst medicinsk och teknisk utrustning, och livsviktiga läkemedel.

• USA stoppar import från andra länder som innehåller mer än 10 % kubanska komponenter

– det hindrar Kubas export, bland annat av nickel.

• Fartyg som angör hamn i Kuba släpps inte in i USA förrän efter 180 dagar
– det fördyrar Kubas import
 och export.


• Länder som vill behålla USA-bistånd förbjuds att handla med Kuba

– blockaden blev dubbel när Warszawapaktsländerna bytte sida.

• USAs ambassader spionerar överallt för att hitta och straffa de som handlar med Kuba.

USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad blockad syftar till att strypa Kubas ekonomi.
Det är en kollektiv bestraffning och ett brott mot folkrätten.

Blockaden är det främsta hindret för Kubas ekonomiska utveckling.

Den måste hävas!

Det har också FN:s Generalförsamling krävt i 25 år, senast enhälligt när USA och Israel lade ner sina röster.
Men USA har aldrig respekterat FN:s Generalförsamling eller stadgar.
Så det är vår sak att tvinga dem
Kräv att USA häver blockaden mot Kuba och lämnar Guantanamo.

i Andra om: , , , ,, , demokrati, , , , ,

  2 comments for “USA måste häva sin Kubablockad!

Comments are closed.