Tal: Kamp mot imperialismen i Sverige på USA:s nationaldag 4 juli


På USA:s nationaldag 4 juli inbjöd som vanligt den Antiimperialistiska 4-julikommittén till:
Färgsprakande musikalisk appell på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm kl 16-18.
Läs uppropet och programmet som bestod av korta tal och musik.Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli

* Det var gott om folk på torget och många tog emot vårt flygblad.

4 juli 2018 Affisch (kopia 2)

Titeln för mitt tal på 5 minuter var Kamp mot USA-imperialismen i Sverige
Jag heter Anders Romelsjö och är ordförande i Föreningen Folket i Bild Kulturfronts avdelning här i Stockholm. Vi stödjer detta evenemanget utifrån vår plattform ”Föreningens uppgift är att stödja de antiimperialistiska krafterna”, agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur”
Vi ger sedan 1971 ut vår partipolitiskt obundna tidning Folket i Bild/Kulturfront. Den tar inte emot presstöd, lever på prenumeranter och lösnummerförsäljning och ideellt arbete.
Folket i Bild Kulturfront prioriterar arbete för fred och mot krig. I maj arrangerade vi för 7:de året i rad Nordiska fredssamtal, med kunniga fredskämpar med olika politisk bakgrund från de nordiska länderna.
Vi försöker bidra till att öka kunskapen om imperialism med ett Antiimperialistiskt Forum i mars och planerar ett större möte om den svenska imperialismen i oktober.

För Sverige är ett imperialistiskt land. Svenska företag har placerat över 4 000 miljarder kronor utomlands – lika mycket som BNP. Närmare 1,5 miljoner arbetar i svenska företag utomlands – tre gånger fler än den svenska arbetslösheten. Detta är ett skäl till samarbete med USA, men också andra länder. Men ingen acceptabel förklaring till att Sverige så ensidigt sluter upp bakom USA:s krigspolitik och formar en nära militär allians med.
USA Petras 171110 Imperialism-supporters-400x410

Läget i världen

karakteriseras av att USA försvagats ekonomiskt, för blodiga krig som dödat minst 2 miljoner i Mellanöstern, skadat och drivit flera miljoner på flykt, bland annat till Sverige. Den unipolära världen med USA som enda supermakt håller på att ersättas av en bipolär värld där Kina, Ryssland med allierade i Nya Sidenvägen, BRICS utgör den andra polen, som för en tydligt fredligare och mer konstruktiv utrikespolitik. Som en sårad tiger rustar USA upp kraftigt med konventionella vapen och med kärnvapen. I Syrien stödjer USA sedan flera år resolut terrorister enligt auktoritativa USA-politiker och media, i Jemen har USA-bombningarna 6-dubblats under Trump, och i Nicaragua och Venezuela pågår undermineringsarbete för att i samarbete med inhemska reaktionärer störta den valda regeringen. Med stora Natoövningar i Europa och med press på allierade i Europa inklusive helt undergivna Sverige som ställer sig bakom uppladdningen och demoniseringen av Ryssland. För vår säkerhet borde säkerhet förstås söka samarbete även med Ryssland.
Det är av central vikt att bekämpa denna livsfarliga svenska utrikes- och säkerhetspolitik.

Detta innebär ökad opinionsbildning för:
1. Nej till Nato och det ensidiga försvarssamarbetet med USA!
2. För att Sverige ska stödja kärnvapenkonventionen. Arbete med detta sker redan ute på gator och torg – men många fler av oss måste med! Samarbetet med USA & Nato ökar risk för att Sverige dras in i krig. Vi måste stoppa detta!
3. Vi måste informera om att USA-imperialismen är viktig orsak bakom de stora flyktingströmmarna till även Sverige.
4. Samverkan mellan olika antiimperialistiska organisationer måste förbättras.
5. Inför valet måste vi föra upp Sveriges säkerhetspolitik som central valfråga på gator och torg, i bloggar, andra sociala media och press. Och engagera alla som vill delta i detta arbete oberoende av partipolitisk tillhörighet. Vi ser denna internationella manifestation som en del av arbetet att informera och helst mobilisera en majoritet i Sverige, ja i världen mot detta brutala USA-stödda krig. Vi hoppas att vara 10 gånger fler nästa gång.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
Den centrala parollen blir då: Bredast möjliga enhetsfront mot USA-imperialismen och dess stöttepelare bland ledande politiker och etablerad press.

Bekämpa USA-imperialismen!
Nej till Nato och det ensidiga försvarssamarbetet med USA!
Samarbeta även med Ryssland
Stöd kampen mot USA-imperialism och för nationellt oberoende i Syrien, Jemen, Libyen, Korea, Nicaragua, Venezuela och i andra länder!
Detta är ett stöd till alla länders självständighet!

i Andra om: , , ,, , nationaldag, , , , , ,


11 svar till “Tal: Kamp mot imperialismen i Sverige på USA:s nationaldag 4 juli”

 1. Jättebra Anders. Synd bara att Stockholm ligger så långt bort.

 2. ”De paleokonservativa som Trump tillhör säger sig vara antiglobalister. Det vill säga de vill inte intervenera andra länder.”

  Intervention är ett inbegripande av tredje part i ett konfliktområde och har ingenting med globalism att göra. Det finns inte bara intervention för att uppnå syften utan även humanitära sådana som att få fram hjälp till människor med militär kraft.

  Globalism är motsatsen till Nationalism. Det finns även andra ord för globalism som t.ex. internationalism, världsmedborgare med mera. Men globalismen syftar mer till en ekonomisk världsgemenskap än en rent mänsklig. Därför förknippas globalismen närmast till kapitalisterna som strävar efter att växa och som slutmål har att regera världen. Ur den här utvecklingen har det fötts en rent folklig proteströrelse i främst västvärlden där människorna ser sitt land förskingras till något annat än deras egen gemenskap. Inte minst här i Sverige där nationalismen möjligen kommer revolutionera politiken vid höstens kommande allmänna val. Det kan bli en plötsligt förändring i storleksordningen ingen av oss upplevt. Efter ett antal års uppdämt missnöje tror jag nu på ketchupeffekten. Först kom ingenting, sen kom ingenting och sen kom alltihop…

 3. Globalism innebär även att intervenera andra länder för att beslagta t ex landets naturresurser, t ex när USA och NATO invaderade Irak eller Libyen. De palekonservativa i USA motsatte sig dessa krig så de säger sig vara antiglobalister. Före 2000 var de emellertid mycket för globalism. Globalism i form av Thatchers och Reagans nyliberalism.
  Även den socialistiska föreningen Attack är antiglobalister. Men de är inte nationalister.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiglobalisering
  Anders Romelsjö har sagt att globalism är ungefär detsamma som imperialism och det kan nog stämma även om det finns en hel skillnader om man beaktar vad Lenins definition om imperialism är.

  • Så du menar att USA och Nato invaderar länder bara för att stjäla natur-resurserna där? Det tror jag väl ändå inte är möjligt för då skulle de få världen mot sig och de har de inte. Tvärtom så har USA anseende i världen vilket man knappast kan säja om de få ”kommuniststyrda” länder som finns kvar. Nu är jag förvisso bilmekaniker och egentligen inte alls hemma i det här men jag tycker ändå man lär sig något om man någorlunda följer med och försöker förstå. Därför tycker jag du gör en grov förenkling över en mer komplex och komplicerad situation. Däremot tror jag USA strävar efter att kontrollera oljeproduktionen i den mån de har möjlighet. En sån möjlighet kan då vara att få till en annan regering som åtminstone inte kontrollerar hela oljeproduktionen utan kanske säljer vissa delar till de multinationella oljebolagen. Ett ord som ibland används är regimchange. Sen får du inte glömma andra länder som t.ex. Saudi Arabien som har stort inflytande i världens oljeproduktion. Men i takt med oljan sinar och världens fordonsflotta övergår till elektrisk drift så kommer den här politiken minska. Men USA är långt ifrån ensam att kontrollera världens oljeproduktion. Ryssland och Iran är också stora makthavare över oljan och har du bil har du också förmodligen rysk bensin i tanken. Det har väl jag också men bara lite, därför resten är Etanol förhoppningsvis producerad i Sverige. Rysk bensin förblir förmodligen rysk därför i Ryssland förmår inte USA eller övriga västvärlden att göra någon regimchange. De är helt enkelt för enade och starka vilket man knappast kan påstå om somliga länder runt östra och södra Medelhavet. Men det finns starka länder även där som Israel, Egypten, Saudi Arabien, Iran m.fl. länder. Typiskt för dem är att de är i allians med andra länder. Ensam är inte stark. I vart fall inte där.

   • Så vad är det för skillnad mellan att stjäla och kontrollera andra länders naturresurser? USA ville ha en USA-vänlig regim i Irak och störtade därför Saddam Husain. Det finns så många artiklar om detta på google. Googla bara USA+Irak+olja. Här är t ex en artikel:
    https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e1EV6a/bush-bombar-irak-for-olja
    Och varför tror du att USA, EU och till och med svenska finansmän i Ryssland på 1990-talet? Det var inte för att ryssarna var trevliga – vilket dom är – utan det var helt andra orsaker som gjorde att många oligarker – ryssar, svenskar, amerikaner, britter och med flera – blev rika medan den ryska befolkningen svalt.
    Javisst är USA långt ifrån ensam om att försöka kontrollera – eller som jag säger stjäla – naturresurserna. Det är alla som har ett kapitalistiskt system som är ute efter olja andra förmögenheter. Naturresurserna tillhör inte ett fåtal av världens oligarker. Naturresurserna tillhör det vanliga folket.

  • Jeff Ahl berättar för dig vad globalism är för någonting. Som jag sa tidigare handlar det om kapitalisternas välde som även Anders brukar berätta om. Kapitalisterna vill förslava folket och göra dem till deras arbetskraft. Inte nödvändigtvis ordagrant men väl genom beroenden på olika sätt. Ett sådant är låne-ekonomin där kapitalisternas makt konsolideras genom utlåning för konsumtion när arbetet är koncentrerat till andra delar av världen som även dem är deras herravälde genom den globala hegemonin. Pengar som egentligen inte finns men som skapas genom skulder och pantsättning i något kapital där det sätts ett (marknads)värde. För det är ju det som är poängen med globalismen. Ett annat mer konkret exempel är det kontantlösa samhället där du inte ens kan leva utan att vara i händerna på kapitalistbankirerna. Här är Jeff Ahl från det nya partiet Afs men du får också försöka stå ut med agitationen om ”återvandringspolitiken” som de vill göra sig kända för.

   https://www.youtube.com/watch?v=FnrKRsZ7-UU