”LO ser inte längre rött och sviker alla som sliter ont”, samt ”fake news”


Jag har i flera artiklar skarpt kritiserat artiklar i DN om utrikespolitik, men noterar också bra artiklar om kultur, och bra inrikespolitiska reportage, som de om Nya Karolinska Sjukhuset. Länkar till ett antal återges nedan. Men här en intressant och bra artikel nyligen av Roland Paulsen om LO. DN: Roland Paulsen: LO ser inte längre rött och sviker alla som sliter ont
Återger också en kommentar till artikeln som jag publicerat i DN under ”Ifrågasätt” i anslutning till artikeln.

Roland Paulsens artikel.
Kom ihåg bakgrunden. SCB (31/1) hade just rapporterat om att ojämlikheten i Sverige fortsatt skena under nuvarande S-regering. OECD läxade så gott som årligen upp Sverige för att vara det OECD-land där ojämlikheten ökat snabbast under de senaste tre decennierna. Riksbanken varnade om att löneutvecklingen det senaste decenniet varit så svag att man, trots tre år med minusränta, inte kunde nå inflationsmålen. Ja till och med nationalekonomen Lars Calmfors, känd för att i över 25 år ha kämpat för lägre löner, tvingades erkänna att det fick räcka — nu var man faktiskt tvungen att höja lönerna i offentlig sektor (DN 12/2).

Vi stod helt enkelt inför ett vägskäl.

Att LO nu varslar om den första generalstrejken sedan 1909 borde därför inte förvåna någon. För att bevara sitt existensberättigande är de tvungna att agera. Visst, när både vård- och omsorgsarbetare strejkar sker det med andra personers liv som insats, men som LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson så tydligt sa i Ekots Lördagsintervju (17/2), innebär de sjuka och gamla som snart kommer stryka med i väntan på hjälp och behandling egentligen bara ett synliggörande av det våld som stavas klassamhället.
Klass i Sverige
”Jag har sett människor förlora sina liv i skitjobb som inte borde finnas”, dundrade Thorwaldsson. ”Jag har sett kroppar brytas ner och själar trasas sönder under förnedringens tyngd. En lågutbildad i Vårby lever i dag 18 år kortare än en högutbildad i Danderyd. Så slår döden mot våra medlemmar, varje dag. Trodde ni verkligen att vi bara skulle stå bredvid och se på?”

Han har en poäng.
Min fiktiva och helt fantiserade Karl-Petter Thorwaldsson alltså.
För naturligtvis var allt i det föregående stycket påhittat.

Här kommer rättelsen: Thorwaldsson sa inte ett ord om den växande ojämlikheten under Ekots Lördagsintervju. Han verkade rätt nöjd med läget. På frågan om inte LO förlorat makt då medlemstalen fallit under hans tid på posten, förvånade han med att svara nej (det hade annars kunnat fungera som ursäkt beträffande löneutvecklingen).

På frågan om det inte var konstigt att slösa 30 miljoner av medlemmarnas pengar på socialdemokraternas valkampanj när de ju, för att sammanfatta, driver en arbetarfientlig politik, svarade Thorwaldsson att LO har stöttat S sedan 1898, vilket tydligen innebär att man alltid ska göra det.

Sedan kom frågorna om hamnkonflikten i Göteborg. Vilken uppvisning det var.

Här har vi alltså en LO-ledare som gång på gång gjort ”helomvändning” i allt som Stefan Löfven dikterat. Höjd pensionsålder. Arbetsvillkoran av flyktingars möjligheter till uppehållstillstånd och anhöriginvandring. Yrkesintro­duktionsanställningar utan krav på kollektivavtal. Sänkning av lägstalöner för att skapa ”enkla jobb”. Kommer han även att ”helomvända” när S-regeringen, för att stoppa hamnkonflikten, snart föreslår begränsning av strejkrätten?

Några större protester har då hittills inte hörts från Thorwaldsson. Skälet är enkelt. Han vill, precis som arbetsgivaren APMT, utplåna Hamnarbetarförbundet. I Sverige ska det inte finnas några fack med direktdemokrati. Det ska inte finnas fack som är beredda att gå till strid när företag sparkar för att sedan återanställa via bemanningsföre­tag. Inte heller ska det finnas fack som vågar kritisera LO för toppstyrning.

Vi kommer naturligtvis inte att släppa in konkurrerande fack på samma arbetsplats”, sa Thorwaldsson.
Han passade även på att ljuga om att Hamnarbetarförbundet vägrat fredsplikt och att det aldrig är mer än ett förbund som förhandlar på en arbetsplats (på tjänstemannasidan finns flera undantag). Om det verkligen stämde att enbart ett förbund per arbetsplats kan förhandla borde Hamnarbetarförbundet fått sitta ensamt vid förhandlingsbordet, eftersom majoriteten av arbetarna i den aktuella hamnen tillhör dem.

Men Thorwaldsson kan inte ens tolerera ett trepartsavtal där båda fackförbund är med och förhandlar.
I hans värld innebär nämligen den ”svenska modellen” att LO har monopol på facklig förhandling.

När Dagens ETC (23/2) gjorde en uppföljningsintervju utvecklade Thorwaldsson sitt resonemang. Att tolerera fler fackförbund än de LO-kontrollerade skulle kunna innebära en öppning för så kallade ”gula” fack, förtydligade han, det vill säga fack som indirekt kontrolleras av arbetsgivaren.

Det är en fantastisk kommentar. Det som utmärkte de gula facken när de först bildades i Frankrike kring förra sekelskiftet (de har varit förbjudna enligt ILO:s konventioner sedan 1949), var att de motsatte sig klasskamp och strejker för att i stället betona nationell enighet och vikten av samarbete mellan arbete och kapital. Dessa fack var tillräckligt hederliga för att tala klarspråk om vad de ville och den gula färgen valdes just för att betona opposition mot den röda socialismen.
LO

Där har vi det enda jag inte förstår i allt det här — varför LO fortfarande bär den röda färgen.

(Slut på Roland Paulsens artikel.)

Min snabba kommentar i DN:s ”Ifrågasätt”

Roland Paulsens artikel är mycket väl underbyggd. Exempel finns tyvärr återkommande om hur LO-ledningen prioriterar kapitalisters intressen framför sina egna medlemmar. Det är långt bort från tanken om att göra facket till kamporganisation.

Ett exempel bara på en minst sagt tveksam insats från en artikel i Dagens Industri i april 2017. Från en av mina bloggartiklar Frankrike: kamp mot nya arbetslagar. Sverige: LO motarbetar arbetarklassen.. ”Idag framträdde LO:s ordförande Carl-Petter Thorvaldsson tillsammans med Svenskt Näringslivs Carola Lemne. Man har kommit överens om att i den svenska högkonjunkturen begränsa löneökningarna till 2,2 %. Thorvaldsson talar om ”ansvarstagande”, men det är ett ansvarstagande på kapitalismens villkor.
Thorwaldsson & Lemne
Dagens Industri skriver ”LO och Svenskt Näringsliv sätter ned foten och kräver att industrins löneökningar blir normerande. Det är ett för Sverige unikt utspel som innebär att LO-ledningen kör över Byggnads och övriga LO-förbund som krävt mer än industrin. ”Det här något som vi normalt inte gör. Men vår bedömning från LO:s sida är att den upptakt som varit i avtalsrörelsen innebär stora risker för lönebildningen och för att vi kan svåra konflikter”, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson”, som framträdde tillsammans med Carola Lemne.

Låt mig anföra ett socialistiskt perspektiv, som kanske inte delas av alla som mer eller mindre delar Paulsens kritik.
”Under kapitalismen pågår hela tiden en klasskamp där främst en liten grupp storkapitalister stärkt sin ställning. De kallas i USA ”de 1 %”, men är egentligen färre. Statistik visar att ägandet har koncentrerats till allt färre händer som kontrollerar alltmer. Besluten fattas utan demokratisk hänsyn. Målet är inte främst försök till produktion efter mänsklighetens behov utan största möjliga vinst för det enskilda företaget. Ett primitivt, odemokratiskt system där de många arbetar ihop stora vinster till ett fåtal. Ett system som visar sin oförmåga att tackla klimathoten, men väl sin förmåga att understöda krig och statskupper för att få så mycket kontroll över vanliga fattiga länders naturresurser. De fattiga i dessa länder arbetar supervinster till storföretagen, enligt tillgänglig statistik.
* Gör facket till kamporganisation!
* Ersätt kapitalismen med ett mer demokratiskt socialistiskt och humanistiskt samhälle!”

Några DN-artiklar om utrikespolitik och ”fake news”.

1) Vår tids monumentala hyckleri

2) DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt

3) Visar kriget i Syrien DN:s kvalitetsjournalistik eller dess djupa cynism

4) Effekten av USA-propaganda och desinformation tiger man om

5) Jihadismen är inte orsaken till krigen (DN), men USA-imperialismen

6) Vanställd kritik av fredsorganisationen SWEDHR

7) DN:s ”fake news”-attack på Swedish Doctors for Human Rights” (The Indicter)

8) DN desinformerar friskt och förnekar sin policy

9) Har DN stort förtroende för tillförlitlighet? Varför i så fall?
Swedish_Doctors_for_Human_Rights
10) Inga ”fake news” i DN skriver ledarskribenten
11) DN & SvD banerförare för USA – hybridkrigföringens mästare
12) DN och ”fake news”

i Andra om: , , , , klasskamp , , , , , , , , , krig


13 svar till “”LO ser inte längre rött och sviker alla som sliter ont”, samt ”fake news””

  • Korruption i LO och politikeradel, eller inte, så har den amerikanska unionen och dess dåliga kopia, EU-medlemskapet, en fri rörlighet av medborgare, varor, tjänster och kapital som undergräver fackets såväl som nationella politikers förmåga att driva en socialistisk politik utan att det får samhällsekonomiskt negativa konsekvenser. Detta är helt evident grundorsaken till problemet som beskrivs. Detta problem kallas ibland för Race to the bottom (på svenska alltså ”tävlingen mot bottnen”).

   Sveriges massimport migranter, varav nu många sannolikt utgör en stor del av den påhittade arbetsmarknaden såväl som den svarta arbetskraften, har naturligtvis inte bättrat på vare sig samhällsekonomin eller fackens reella möjligheter, även om jag inte anser att detta är ett avgörande problem, snarare att det som kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

   Själv blev jag arbetslös 2004 då det företag jag arbetade i, strax efter EU-inträdet, flyttade ut produktion till östländer och Kina. Sedan dess sjunker reallönerna i Sverige.

   Några uppriktiga frågor:

   1. Någon som vet vilket ”vänsterparti” som på allvar driver ”Ut ur EU”-frågan aktivt inför valet 2018?

   2. Någon som vet vilka ”vänsterpartier” under 4% som vill på allvar vill ta sig över 4%-spärren, ex. genom en bred valsamverkan?

   3. Någon som ex. vet varför Vänsterpartiet INTE driver ”Ut ur EU”-frågan? (Det enda svar jag fått var att de inte vill sabotera en regeringssamverkan med S, men det förefaller mycket ologiskt.)

   4. Någon som vet varför Vänsterpartiet inte driver Ut ur EU aktivt inför valet 2018?

   5. Om Vänsterpartiet INTE står i opposition till EU vad är man då? Höger?

   6. Någon som vet varför de kommunistiska partierna INTE går med i en bred valsamverkan tillsammans med fler av folkets olika partier? Det vore intressant att känna till orsaken. Det står ju i deras program:

   ”Kommunistiska Partiet verkar för största möjliga enhet i kampen för de folkliga kraven. Vi är beredda att samarbeta med varje rörelse som vill delta i försvaret av sociala och fackliga framsteg. Partiet söker allianser i kamp för fred, demokrati, jämställdhet, miljö och andra frågor som tjänar arbetarklassens intressen och förenar progressiva människor.”

   • Jag tror att du har missuppfattat, Martin. Det finns två kommunistiska partier i Sverige. Jag tillhör Sveriges Kommunistiska Parti. Det andra partiet är Kommunistiska Partiet (f d KPMLr). Du får ställa frågorna till dom istället.
    Ja, jag kan tänka mig att KP har ett sådant program där de är beredda att samarbeta med VARJE rörelse …
    Men det är inte SKP – som tur är!

    • Ursäkta det felaktiga citatet, men det stämmer ändå inte Kerstin. Så här nämligen SKP i sitt partiprogram:

     ”Strävan efter fred, ett harmoniskt förhållande mellan människan och naturen, ekonomiskt välstånd och social rättvisa, internationell solidaritet, en humanistisk människosyn och utvidgad demokrati förenar även människor utanför arbetarklassen. Dessa sociala grupper och enskilda står objektivt i motsättning till det rådande fåtalsväldet i produktionslivet, till profitintresset som styrande faktor inom livets alla områden, till militarismen och imperialismen, till rovdrift på jordens naturresurser, till kommersialiseringen av kulturlivet och den allmänna avhumaniseringen av mänskliga relationer, som utmärker dagens kapitalism. I den kampen vill partiet i enlighet med sin grundsyn utveckla ett samarbete mellan alla politiska, fackliga och andra rörelser och krafter som verkar för att lösa dessa mänsklighetens överlevnadsfrågor.”Källa: http://skp.se/partiet/partiprogram/

     Alltså vill SKP, enligt sitt partiprogram, rent logiskt sett, valsamverka med KP och Vetenskapliga partiet, och kanske fler vänsterpartier som vill ungefär samma sak som SKP, men kanske är det bara vackra ord?

     • Jo då, vi vill ’… i enlighet med sin [SKPs] GRUNDSYN utveckla ett samarbete mellan alla politiska, fackliga och andra rörelser och krafter …’ Så partierna måste vara socialistiska och baseras på en för oss människovärdig socialism där ingen människa utesluts på grund av att denne är invandrare eller att organisationen är av invandrare. Vi har många sådana samarbeten. Som t ex svensk-kubanska föreningen, och människor som är irakier, iranier, syrianer, palestinier, afghaner, greker, människor från Syd- och Mellanamerika (vi har t o m haft en ordförande som varit därifrån), etc. Så vi är ett socialistisk och kommunistiskt parti för en arbetarklass av alla nationer – inklusive boende i Sverige.

   • Jag har tidigare deltagit på en lokalavdelning för Vänsterpartiet där EU-frågan lyfts i fritt samtal utanför dagordningen. Min uppfattning blev att det var en splittrad uppfattning bland medlemmarna och där partiets företrädare inte tog någon särskild ställning. Kanske jag uppfattade någon form av lojalitet mot den rödgröna majoritetsuppfattningen som är mer positiv till EU. Jag vet inte, det kändes lite oklart. Radikala åsikter verkar inte passa för ett parti som är aktivt inom kommunpolitiken. Det verkar vara tänjandet på ”mittenåsikterna” som är avgörande för partiarbetet.

    Ett parti som däremot står utanför partiallianser kan ha en mer radikal hållning och bestämda åsikter då det inte finns någon annan part som måste kommas överens med för solidariteten och sammanhållningen. Det är inte alltid så enkelt vilken herre som ska tjänas så trovärdigheten kan upprätthållas på bästa sätt. Kan tänkas det är sådana förhållanden som uppstått inom LO så det blir konflikter om trovärdighet.

 1. Dagens vanster ar totalt arbetarfientlig. Vanstern gar hand i hand med islamisterna och ar pa god vaeg att infora diktatur i Sverige. Nu ska de aendra grundlagen och infora censur. Endast ”godkanda” nyheter ska kunna laesas pa naetet. Asiktsmotstandare har redan borjat fangslas. Konstnaren Dan Park har fangslats flera ganger och nu driver vanstern en kampanj dar svenska pensionarer (som blivit ranade och misshandlade) som uttrycker sitt missnoje med invandringen och kriminaliteten i mindre vael valda ord blir atalade och fangslade. Snart kommer antalet asiktsmotstandare som fangslas att oka. Har AFA rena mordpatruller? Alla mordbrander med dodlig utgang som fullkomligt exploderat efter att Expressen/Researchgruppen offentliggjorde sin lista over Sverigedemokrater som de kartlagt kan mycket vael tyda pa det. Det haender for mycket konstigt for att allt ska vara tillfalligheter. EU ar det absolut vaersta som haent Europa och kommer att bli vaar civilisations undergang.

  • Det verkar som åsiktspoliserna valde fel ledare, eller själva inte gjorde research på sin researchledare då denna skulle visa sig vara en dömd djurplågare som hållit sig undan straffet. Ridå ned. Man bör även ge ett getöga åt alternativmedia annars får man bara veta hälften. Den hälften som main stream media vill att man ska få veta.

 2. Thorwaldsson är inget annat än en LO-politruk som aldrig haft ett riktigt jobb utan haft facket som ”karriär” mot en politisk post. Skulle inte förvåna om det är en ministerpost han är ute efter med sitt servila uppträdande mot det numera alltmer borgerliga S-partiet. Ännu en av dessa som lurar sina medlemmar att han jobbar för deras bästa när han i verkligheten är en av globalisternas lakejer som hoppar av skutan ifall det bränner till om LO-medlemmarna mot förmodan skulle vakna upp ur sin dvala. En skrämmande utveckling mot alltmer censur pågår i Sverige ivrigt påhejad av fulmedia som ju gärna vill behålla makten över vad folk ska läsa och få information om. I detta ärende måste nämnas Morgan Johansson som är en verkligt farlig figur som tar lätt på skyddet för det fria ordet och vill genomföra ändringar i grundlagen för att minska yttrandefriheten.

 3. Ja vad säger man om detta elände.
  Förmodligen har vi de företrädare vi förtjänar…
  Sedan krisen 90 talet då det fortfarande fanns ett politiskt medvetande på våra arbetsplatser
  som innebar att vi måste göra det bättre i enighet är numera ett minne blott
  Den nya generationen har tyvärr i mångt och mycket tagit allt för givet som välfärdssamhället erbjuder.
  En förödande inställning som kommer att straffa sig och vittra sönder vår demokrati.

 4. Migrantkrisen är inte över: EU stärker sig för en ny migrerande överskott.
  https://www.sott.net/article/379657-The-migrant-crisis-aint-over-EU-bracing-itself-for-fresh-migrant-surge

  Europeiska unionen stärker sig för en ny invandring av invandrare under våren och sommaren 2018, eftersom blocket fortsätter att kämpa med den pågående krisen. Trots att det ofta beskrivits under den senaste tiden, är migranterskrisen långt ifrån lösas, med ett möte med EU: s inrikesministrar på torsdagen angelägen om att förbereda kontinenten för ökat tryck på land- och sjögränserna när vädret förbättras, rapporterar Financial Times.
  Trots att antalet har minskat från deras höga 2015 på grund av att en tur i flera miljarder euro tvingade dem att hindra migranter från att korsa fritt till Grekland och italienarna vidtar åtgärder mot NGO-räddningsfartyg som fungerar som en taxistjänst för Libyen- baserade människor-smugglare stod siffrorna över Medelhavet fortfarande 172 301 år 2017.
  EU har gjort ett dåligt jobb för att mildra de därmed sammanhängande säkerhetsriskerna , med sina egna ”räddningsinsatser” som inte samordnar effektivt med polismyndigheterna och vidarebefordrar information om nyanlända på grund av ”etiska” överväganden och dataskyddsregler.
  Migration är djupt sammanflätad med EU:s politik för ekonomi, handel, utbildning och sysselsättning. Europeiska länder inte kunde förbli ”homogena och migrationsfria” i framtiden.

 5. ”Vad vill dom? Utplåna oss?”

  10 Mar 2018, South Africa: Mass Land Invasion happening in Olivenhoutbosch since Friday late afternoon.

  It started on the R55 / Summit Road intersection on Friday night. The illegal land grabbing is moving west towards Diepsloot down Summit Road and into Mnandi and already behind London Lane.
  15h57 – UPDATE:
  Land grab in Mnandi on R55. Shocking violence and shacks already being erected with the thieves jumping fences and spreading. Where are the police?