Etikett: Depressionen

 • Krisen skapar svartsynthet

  Igår skrev jag om torpdrömmar, en artikel som givetvis var färgad av allt tal om ekonomisk kris som fyller alla media i nuläget. En annan artikel om Euron, inspirationen till den kom givetvis av samma ekonomiska kris. AB: ”Grekland ser ut att räddas från konkurs. Nära 159 miljarder euro pumpas nu in för att landet […]

 • Torpdrömmar hos oss storstadsbor

  Vi är antagligen rätt så många som har börjat inse hur lite vi kommer att få i pension. För egen del har den förväntade pensionen sakta sjunkit ända sedan den borgerliga regeringen tillträdde i slutet av 2006, för att idag ha sjunkit med närmare tjugo procent. Jag vet inte om det är arbetslinjen som har […]

 • Bildandet av EU ett historiskt misstag

  Idag blir det alltmer tydligt för varje dag som går, bildandet av EU och påhittet med en gemensam valuta var det enskilt största misstaget som skett sedan Andra Världskriget startades. Idag ser vi hur krisen gräver ur Grekland och andra länder verkar följa i spåren efter Grekland. Det handlar givetvis om Portugal, Spanien, Irland och […]

 • En osminkad höger!

  De senaste dagarna har det kommit att handla om ensamma mödrar och frysta löner. Det började med att Anders Borg hävdade att arbetslinjen måste användas för att stödja arbetslösa kvinnor med småbarn. Att den arbetslösheten kan bero på brist på barnomsorgsplats, eller helt enkelt på det faktum att arbetslösheten ökar, det framgick inte av det […]

 • EU-katastrof närmar sig

  Sitter man som jag på julaftons förmiddag och surfar runt, så hittar man efter en stund Annelie Östlunds artikel på E24, en artikel som visar på allvaret i den ekonomiska kris som vi automatiskt har förts in i tack vare vårt medlem- skap i EU. E24: ”Allvarliga politiska spänningar i Europa, ett Tyskland som vägrar […]

 • Det finns höst, och så finns det höst…

  I normala fall så kan höstarna bjuda på granna färger och hög och klar luft under långa perioder, men årets höst har enbart visat upp den sortens väder ett dygn vad jag kan minnas. Annars handlar det om grå-grå-grå-grå. Och inte bara grått väder, dessutom med en så massiv luftfuktighet att man nästan skulle behöva […]

 • Ålderspyramiden och Finanskrisen

  Under det senaste året har vi fått vara med om en internationell finanskris och en alltmer ökande arbetslöshet. Samtidigt med detta så har vi en omvänd ålderspyramid där en allt större andel av befolkningen är över 60 år. Den stora fyrtiotalist- generationen är på väg ut från arbetsmarknaden och redan inom de närmaste tre åren […]

 • Var är Göran Persson?

  För några dagar sedan sa en av regeringsmedlem- marna att ekonomin är på väg att vända, men att det inte börjar märkas förrän 2010. Möjligen har de spått i kaffesump. Igen. AB/Ledarbloggen: ”Det är möjligt att Maud Olofsson och Sven-Otto Littorin hade börjat andas ut på sina departement. De senaste veckorna har trots allt de […]

 • Sänka skatter med lånade pengar?

  Just nu handlar många av de nyheter som vi får oss till livs om finanskrisen och den alltmer tilltagande recessionen. Många hävdar att den kommer att bli lika allvarlig som depressionen, men där är vi inte än. Men att skillnaderna blir större är helt klart, lika klart är också att den sittande regeringen gör vad […]