Framgångsrika syriska fredssamtal i Sotji – samtal med delegat


Jag har denna eftermiddag talat med Talal Iman från Järfälla, som deltog som en oberoende syrisk aktivist och som en av tre svenskar vid fredssamtalen som han beskrev som en stor framgång. Talal och jag är båda med i styrelsen för föreningen Syriensolidaritet.
Syrien FSS besöker Valter Mutt 171017Hashim al-Malki, Anders Romelsjö och Talal Imam besöker MP:s riksdagsledamot Valter Mutt oktober 2017
Talal berättade att samtalen samlade breda grupper av syrier från landet och syrier från utlandet samt representanter för regringen – mer information nedan. FN:s representant Staffan de Mistura var där, och mötet öppnades av Rysslands utrikesminister Lavrov. Delar av opposition deltog inte och representanter för kända terroristorganisationer som al-Nusra och IS fick inte delta.Han nämnde att vissa grupper från Turkiet till slut inte deltog, medan andra gjorde det. Diskussion med dessa delegater försenade öppnandet av fredssamtalen.

Den stora framgången var att man enades att starta en kommission för att se över och mer stadfästa den syriska konstitutionen i befolkningen. Man utsåg ett antal delegater och sedan blir det FN:s uppgift att välja ut 25-30 av detta för arbetet som inleds med översyn av den befintliga grundlagen, som ändrades för drygt 5 år sedan i riktning mot ökad demokrati. I nästa steg förs förslaget vidare till den syriska befolkningen. Talal menade att detta är ett stort steg framåt i en fredlig lösning av Syriens problem.

Min reflexion är att detta tycks vara en betydligt mer demokratisk process än när grundlagen ändras i Sverige.
Patrik Paulov har nu också publicerat en viktig artikel i Proletären om detta möte. Jag saxar en del av artikeln där Talal kommer till tals. Proletären
”Den allmänna uppfattningen är att mötet i Sotji är ett komplement till FN:s fredsarbete menade Talal.
Mötet motarbetades av USA och av terroristorganisationer och delar av oppositionen deltog inte.

Trots motsättningar på konferensen i Sotji enades delegaterna om ett uttalande. I det påpekas att Sotjikonferensen är ett bidrag till den FN-ledda Genèveprocessen, och här fastslås nödvändigheten av en politisk lösning på den interna konflikten i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 2254 från december 2015. I både FN-resolutionen och Sotjiuttalandet framhålls respekten för Syriens suveränitet, oberoende och enhet samt att det endast är det syriska folket som har rätt att besluta om landet och dess framtid. – Jag ser kongressen som en del av det syriska folkets kamp mot imperialismen och västs inblandning. Nu hoppas jag först och främst att dialogen och den politiska processen fortsätter. Vi tackar Ryssland för stödet, men vi syrier måste mötas i Syrien och diskutera utan utländsk inblandning, avslutar Talal.”

Mötet var mycket väl organiserat av Ryssland. (Slut på samtalet i eftermiddag med Talal).
Syrien Sotij 180130 thumbnail_IMG_5378Från mötet i Sotji
Kompletterande information har jag hämtat från andra källor, främst från Ryska posten.
Ryska posten nr 6 2018

29-30 januari deltog 1 511 syriska delegater i den syriska nationella dialogens kongress i Sotji. Inbjudna
var ett brett spektrum av syriska politiska, civila, etniska och religiösa grupper, representanter för politiska partier, sociala rörelser och stamorganisationer i landet.
1 300 av dem kom direkt från Syrien. Bland dem finns oppositionsmedlemmar från Syriens folkkongress, företrädare för stora politiska partier (Baathpartiet, Nationella Progressiva Fronten, Kommunistpartiet), framstående religiösa personer av alla trosriktningar, representanter för stammar, fackföreningar och etniska minoriteter.
En särskild grupp deltagare från Syrien är medlemmar av de väpnade grupper som har anslutit sig till försoningsprocessen. Det finns cirka 230 enheter som har lagt ner sina vapen.

Detta var ett slags fortsättning av fredssamtalen i Astana, bara mer förberedd och bredare.
Man kom alltså överens om att inrätta en författningskommission för att utarbeta en ny grundlag, och därefter koordinera processen med FN.

FN:s särskilde representant för Syrien, Staffan De Mistura var i Sotji och överraskades positivt den breda
representationen av olika grupper och krafter
– från shejker och stamäldste till fackföreningar och religiösa ledare. Den heterogena syriska oppositionen hade aldrig haft en så hög tribun.
Syrien Sotij 180130 thumbnail_IMG_5392427
Ryssland, Iran och Turkiet stod bakom initiativet, men alla inser att utan Rysslands militära operation i
Syrien och intensiva diplomati hade kongressen inte varit möjlig.
USA:s särskilda sändebud för Syrien Michael Ratna skrev dagen före kongressen till en av företrädarna för
den väpnade oppositionen:
”Vårt gemensamma mål – att blockera Rysslands diplomatiska ansträngningar på
Syrien och samtal i Sotji.”
Det var alltså klart varför USA inte deltog i Sotji.

Däremot kom observatörer från Irak, Libanon, Egypten, Saudiarabien och även permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd.
”Genom konstitutionen kan vi uppnå en hel del förbättringar i Syrien. I Genève kan vi börja det konkreta arbetet
på det som tillkännagavs i Sotji”
, underströk Staffan de Mistura.

Förutsättningarna var inte de bästa i och med att HNC, High Negotiations Committe, som representerar viktiga
delar av oppositionen bara hade tre representanter från Qadri Jamils s k Moskvagrupp närvarande och ledaren
Nasr Hariri var frånvarande liksom kurdernas största parti.

Även de hårda striderna inne i Syrien undergrävde kongressen. Regeringsstyrkor avancerar in i Idlibprovinsen
mot terroristgruppen ”Hayat Tahrir al-Sham” (f d Nusrafronten, knuten till al Qaida). Under veckan förlorade
Ryssland ett Su25-plan som sköts ned över Idlib, där terroristerna utrustats med sofistikerade vapen av väst. Piloten stupade därefter i strid.
Kongressens arrangör uteslöt inte att det kan följa fler möten i samma format som Sotjimötet om samtalen i
Genève kör fast, vilket de gång på gång har gjort. Russian Council

Sputniknews rapporterar ”The participants of the Congress also ratified a final communique defending general principles of the future statehood of Syria, such as the country’s territorial integrity and respect for all religious and ethnic groups’ rights.” Sputniknews 5/2

FN:s generalsekreterare är positiv till resultatet från Sochi ”UN Secretary-General Antonio Guterres praised the outcome of the intra-Syria talks at the Syrian National Dialogue Congress in Sochi, during a press conference in the New York UN Headquarters, Friday. “I want to express my appreciation for the Russian Foreign Minister Lavrov and the way the Russian federation engaged with United Nations. The congress concluded with a statement fully in line with that common understanding”, said Guterres.

Kort kommentar. Inte bara huvudangriparen USA och terroristorganisationer är negativa till mötet i Sotji. DN:s Syrienreporter Erik Ohlson som konsekvent rapporterar en bild i enlighet med USA:s syn på konferensen skrev en negativ artikel om saken. Jag har mailat honom några gånger och anfört fakta och uttalanden från ledande politiker och företrädare för USA, samt även media som New York Times som ger stöd för att USA stödjer terroristgorganisationer som al-Nusra och IS. Men sådant vägrar han publicera. DN: Syrienmötet i Sotji blev stympat
Vidare var det avgjort i USA:s intresse att mötet skulle misslyckas. USA skulle då få ökad förståelse för mer aggressiva insatser i Syrien ”för att förbättra situationen” eller ”bekämpa IS” (som samtidigt får hjälp av USA enligt Newsweek, BBC, Reuters, kongressledamoten Gabbard, förre Natoc-chefen Wesley Clark m.fl).
USA och kurdiska SDF hjälper IS att fly från Raqqa (BBC)
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
BBC avslöjar brittiskt stöd till terrorgrupper i Syrien
USA:s ”Plan B” för Mellanöstern. Ockupation av en tredjedel av Syriens territorium

Flera artiklar om kriget mot Syrien

FSS banderoll

i Andra om: , , Syrien, , , , , , ,, ,


Ett svar till “Framgångsrika syriska fredssamtal i Sotji – samtal med delegat”