Anders

Nytt på drönarfronten

Vi har då och då skrivit om drönare här, senast med barnläkare Leif Elinder som gästbloggare. Leif Elinder berättade att president Obama varje vecka tillsammans med experter från USA:s nationella säkerhetsråd. sammanställer listor på terroristmisstänkta personer, inkl amerikanska medborgare, vilka betraktas som så farliga att de måste dödas. Dessa avrättas sedan med ”drönare” – förarlösa…

Janne Josefsson har fel – Barnfattigdomen (och antalet miljardärer) har ökat

I Uppdrag Granskning i onsdags kväll ifrågasatte Jan Josefsson uppgifter om fattigdom i Sverige, dels genom att påvisa brister i undersökningar och uppgifter och undersökningar från föreningar som ”Majblomman”, BRIS och Rädda Barnen och dels genom att tala med olika peroner. Han kunde visa klara brister i uppgifter från föreningar och man kunde höra olika…

USA:s ”unconventional warfare” – stöd till terrorism i demokratisk förklädnad

Att USA särskilt efter andra världskriget och nu för tiden alltmer öppen lägger sig i andra länders inre angelägenheter är tydligt. Varför har USA drygt 900 militärbaser, i totalt långt över 100 länder? (Olika beräkningar finns). Varför har USA fördubblat sina militärutgifter som andel av BNP under detta millenium? För att öka budgetunderskottet? Knappast? För…

Demokratin töms på sitt innehåll även i Indien- och vi kallar det för framsteg

Vi (jag och gästbloggare) har då och då diskuterat demokrati. Jag har pläderat för ökad demokrati, som jag ser som nödvändigt i kommande socialistiska icke-kapitalistiska stater. Andra inlägg har behandlat den tydliga och även av professionella jurister vitsordade minskningen av demokratin i USA. Demokrati betyder folkstyre. Är fria val vart 4:de år det optimala i…

Fredssamtal mellan talibaner och regeringen har inletts -Sverige ut ur Afghanistan!

Saker och ting händer i och omkring Afghanistan. I USA diskuterar president Obama olika alternativ med färre eller betydligt färre USA-trupper i Afghanistan, bland annat med den USA-tillsatte marionettpresidenten Karzai, som dock ibland visar viss självständighet gentemot sina herrar. Kriget är ett dyrt fiasko (100 000 000 000 dollar/år officellt) för USA. Det är en…

Läkemedelsindustrins information fördyrar sjukvården

Dagens Medicin rapporterade 12/12 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat.” Den gången stod det högta aktade forskarnätverket Cochrane för granskningen. Studien diskuterades på denna blogg 18/12. Analysen bygde på resultaten från 48 studier som publicerats mellan 1986 och 2010. Resultatet kunde inte förklaras av skillnader i exempelvis…

LO-ledningen kapitulerar för Kapitalet – medlemmarna får betala

På DN Debatt skriver idag LO:s förste vice ordförande samt förteträdare för flera fackförbund ”Skattepengar avsedda för medborgarnas skola, vård och omsorg hamnar i stället i privata fickor. Det är i dag fullt tillåtet för privata bolag att göra ekonomisk vinst på bekostnad av människors välfärdskvalitet.”. Icke desto mindre vill de tillåta vinstdrivande bolag med…

Nej till krigsorganisationen NATO!

Dagens Nyheter skrev förra veckan idag ”Försvarsminister Karin Enström (M) är nöjd med att Sverige kan försvara en del av landet i en vecka mot ett begränsat militärt angrepp. När ÖB uttalande sig om detta för en vecka sedan väckte det uppseende över världen och en borgerlig försvarspolitiker kallade det för ”politisk bomb”. Nu säger…

Aftonbladet och barbariet i Indien

Vi (jag och gästbloggare) har då och då diskuterat demokrati på denna blogg. Jag har pläderat för ökad demokrati, som jag ser som nödvändigt i kommande socialistiska icke-kapitalistiska stater. En kritisk diskussion om demokratin i Indien ”världens största demokrati” finns på hemsidan för Indiensolidaritet (www.indiensolidaritet.org), och inom kort publiceras här en artikel av Arundhati Roy…