Vad är demokrati i Husby och i världen?


Det har kommit en ny kommentar till inlägget om Husby av Tom Jensen. Jag återger den här, och ger själv i korthet några reflexioner om demokratibegreppet.

Tom Jensens kommentar kvällen 22/5: ”Att ta till våld i ett demokratiskt samhälle som Sverige kan ALDRIG vara motiverat. Våldanvändning i en demokratisk stat måste ALLTID vara förbehållen staten. Detta är själva grundpelaren i en demokrati och börjar man tumma på detta så är det bara en tidsfråga innan full anarki råder.”

Min kommentar till detta.Enligt lag har staten våldsmonopol i alla stater skulle jag tro. Är det så självklart vad demokrati är? Forskare, bland annat från Sverige, diskuterar olika grader av demokrati och även blandformer. Det finns en term för detta. Det finns också försök till rankning av grad av demokrati. Jurister i USA har utförligt påtalat den inskränkning som skett av demokratin i USA under senare år, något som jag kommenterat i blogginlägg.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis
Men det finns större problem, menar jag. Demokrati råder inte inom det för mänskligheten avgörande ekonomiska området. En liten, allt mindre grupp styr och ställer utan demokratisk insyn och kontroll. Nackdelarna är enorma, som berörts i bland annat detta inlägg på bloggen, andra inlägg i denna blogg och i offentlig statistik. Användandet sker a priori inte efter mänsklighetens behov och ej heller med hänsyn till jordens begränsade resurser. Vi går med öppna ögon mot en miljökatastrof för mänskligheten. En grundläggande orsak till detta är avsaknade av demokrati inom det ekonomiska området. Äganderätten och beslutanderätten till produktionsmedlen och naturtillgångar ägs av en liten, liten grupp utan demokrati. Det råder inte reell demokrati inom formellt demokratiska samhällen! Det är inte den gängse bilden. Vi lever sedan tusentals år i klassamhälle, och detta är mycket uttalat idag. Och staten och alla större politiska partier slår vakt om detta system, med dess gravt ofullständiga demokrati.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Vi lär oss från vaggan till graven att dagens system är DEMOKRATIN. Men det är alltså en gravt ofullständig demokrati! Till denna bild bidrar förhållandet att dominerande massmedia väsentligen är privatägda, av allt färre grupper av privatkapitalisterenligt statistik. De allmänna kanalerna ”Public Service” är något friare, men även där är det mycket svårt att få in avvikande uppfattningar. Det råder yttrandefrihet, men tillgången till denna är mycket olika i praktiken.
Hur många väl skrivna och väl dokumenterade artiklar om olika brister i dagens samhälle och vår värld har inte refuserats av dagens drakar! Jag och andra har erfarenheter av detta. Ett exempel på ”indoktrineringen” ses i Erik Helmerssons ledare i DN idag om Syrien med titeln ”Krig är fred:Den snälla imperialismen”, Där återger han en amerikansk professors beskrivning av hur inte bara neokonservativa även liberaler ”liberal imperialism” kommit att med ökad förståelse omfatta och acceptera den aggressiva och odemokratiska imperialismen som ”snäll.” Artikeln är skriven av Harvardprofessorn Stephen M Walt på det inflytelserika Foreign Policys hemsida. Man tänker osökt på nyspråk i Orwells 1984. Och chefredaktören Peter Wolodarski skrev i en signerad ledare i DN i början av november 2012 i samband med presidentvalet i USA att den misstänkte krigsförbrytaren och för sina falska löften kände presidenten ”Obama var rätt man för USA och världen.” (Länkar nedan).

Kapitalism nej tack untitled

Occupy Wall Streets (OWS) paroll ”We are the 99 %” (men utan demokratisk insyn och beslutanderätt etc) är välgrundad! Demonstrationer och protester tillåts i viss utsträckning, samtidigt som övervakningen av medborgarna ökat. Blir protesterna för våldsamma ingriper statens våldsapparat för att slå vakt om den bestående, orättvisa ordningen. Det kan också ske genom infiltration av rörelse, som för OWS.
Vad kommer att ske då större proteströrelser växer fram mot dagens ofullständiga demokrati, för en utvidgad demokrati a la OWS? Statens våldsapparat kommer att användas för att skydda en begränsad demokrati mot de som vill ha en utvidgad demokrati.

”Demokrati” (inskränkt) på hemmaplan och stöd till diktaturer utomlands.En annan aspekt och lärdom. USA och andra formellt demokratiska länder arbetar gravt ”odemokratiskt” i andra länder. Jag gav i inlägget igår om Guatemala några exempel. Hur många statskupper för att upprätta diktaturer har inte USA stött? I bland annat länder med i fria val valda regeringar? Vg se exempel Guatemala-inlägget. Och man åsidosätter FN-stadgan då det gäller sanktioner mot t.ex. Iran och Syrien, samt intervenerar på ett brottsligt sätt i t.ex. Syrien, senast. Och jag höll på att glömma staten Israels aggressions- och apartheidpolitik. Och behandlingen av Hamas seger i fria val. Och ändringen av vallagarna i Frankrike efter WW 2 när kommunistpartiet hade stora valframgångar. Och ”demokratiska” USA:s interventiioner i olika val.

För en mer demokratisk, socialistisk värld – några punkter och reflexioner.
Att påstå och tro att dagens produktionssystem och värld är den bästa tänkbara är väl inte särskilt klokt – kanske renavt okunning och idiotiskt?
Troligen måste det ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Utvidgad tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledan reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).


i Andra om: , , , ,, , arbetslöshet, , , , , , , , , ,

DN 23/5Wolodarski i DN 4/11 2012 DN 23/5USA-bloggen Stephen M Walt Foreign Policy Annarkia 25/5 Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 Med örat mot rälsen Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppar text om Gaza
Svensson-bloggenAnnarkia Röda Berget Anna Wester Bilderblogg Lasses bloggSKP-bloggen DN 22/5 Aftonbladet 22/5 Ymby Dagens Industri 18/10 DN 15/10

  21 comments for “Vad är demokrati i Husby och i världen?

 1. 23 maj, 2013 at 12:58

  Jag skulle vilja säga att Toms beskrivning också är rätt förenklad. Om staten använder våld mot demokratiska rörelser beror på. Bland annat beror det på om det i varje läge betalar sig eller ej.

  Sverige demokratiserades kraftigt under perioden 1890-1930 – nästan helt utan att staten använde våld mot demokratiseringsrörelserna. Några få gånger hettade det till, men staten backade alltid undan. Mest dramatiskt kanske när Stockholms polismästare försökte beordra eld mot den jättedemonstration utanför riksdagshuset som 1917 krävde lika rösträtt, men en underordnad kommissarie med våld hindrade detta.

  För det kostar för staten att använda våld. Det inskränker friheten även för den medelklass vars samtycke staten är beroende av, inte minst ekonomiskt beroende av. Därför föredrar staten oftast att vänta och se – såvida inte de som drabbas av våldet är tillräckligt isolerade för att medelklassen inte ska behöva bry sig.

  Och om ett sådant vänta och se får vara tillräckligt länge kan styrkeförhållandena hinna förändras så mycket att våld framstår som ännu kostsammare.

  När å andra sidan de för staten störande är små och isolerade finns det förstås inga hämningar. Då slår man till precis så hårt man tycker behövs, och gärna lite till för att skrämmas. Det är detta som är oroande med dagens kravaller – där går det lätt att isolera de aktiva ungdomarna som en liten klick utlänningar som man inte behöver ta nån hänsyn till. Det är sorgligt att de aktiva ungdomarna själva inte begriper detta. Men i dagens avpolitiserade kultur är det inte särskilt konstigt.

 2. 23 maj, 2013 at 14:33

  Sovjet har aldrig varit ett fattigt land! Under 90-talet hamnade landet dock i en svacka p g a imperialisternas försök att förstöra det, men nu Ryssland återigen är stort och starkt och tillsammans med Kina bildar en motpol till USA och västvärlden.

 3. 23 maj, 2013 at 15:31

  Sovjetunionen tillkom efter Oktoberrevolutionen 1917 av ganska efterblivna Ryssland och andra, mycket fattiga områden. Men det utvecklades starkt ekonomiskt till världens andra supermakt trots 20 miljoner döda i andra världskriget, och trots förföljelser och brutalitet i det egna landet under främst de första decennierna.

 4. Tom Jensen
  23 maj, 2013 at 17:57

  Nja demokrati betyder folkstyre och det råder demokrati i ett land där folket eller rättare sagt en majoritet av folket styr och detta styre är oinskränkt. Så är fallet i Sverige. Anledningen till varför vi har privat ägande i Sverige och inte kollektivt beror inte på att det ekonomiska området inte omfattas av demokratin. Det beror på att en klar majoritet av det svenska folket vill ha ett system med privat äganderätt. De personer/partier som fört fram idéer om kollektivt ägande har fått väldigt lite röster i val efter val.

  När man som människa lever i Sverige är det viktigt att man följer de demokratiska spelreglerna. Det vill säga att man inte med våld försöker att påverka vad majoriteten har beslutat. Detta behöver dock inte innebär att man håller med majoriteten. I sånt fall får man genom argument försöka övertyga majoriteten att byta åsikt, vilket är fullt tillåtet så länge det sker inom lagens ramar.

  Om vi skall börja tillåta att människor i Sverige tar till våld för det man subjektivt uppfattar som ”orättvisor” är det bara en tidsfråga innan rättsstaten faller samman och full anarki utbryter. Det är iallafall inget samhälle som jag vill leva i och jag hoppas att alla kan sluta upp kring uppmaningen att inte använda våld i ett demokratiskt land som Sverige i syfte att förändra politiken.

 5. 23 maj, 2013 at 23:25

  Jag tycker som sannolikt de flesta att man ska ha privat äganderätt till sina tillbehör, bostad, kläder, bil etc. En annan sak är äganderätten till dominerande produktionsmedel och viktiga resurser (olja, mineral, jordegendomar, skog mm. mm.) Känner inte till något parti som nyligen fört fram krav på socialisering av det senare. Förhållandena har ändrats och kapitalismens begränsningar inom olika områden har visat sig tydligare under detta millenium.
  Jag anser att man ska arbeta politiskt med information, diskussion, fakta, möten för sina idéer. Men jag har förståelse för protesterna i förorterna och menar att de i grunden inte beror på de unga i detta samhälle, med så stora orättvisor. Och kapitalets makt över opinionsbildningen samt det förhållandet att många tror – bl.a. genom massmedia att systemet i t.ex. Sovjet har med en kommande socialism att göra försvårar sådant arbete.Det handlar om klassintressen att försvara.

  Trots detta visar opinionsundersökningar en ganska utbredd skepsis mot kapitalismen.
  – I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan tyckte mer än 20 % detta. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. En knapp majoritet, 54 %, (en majoritet i 15 av de 27 länderna) menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det främst var en dålig sak medan 24 % menade att de inte visste om det var bra eller dåligt.
  -En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009;http://www.clevelandleader.com/nade/9655.).
  -I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).

  En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar

  • Tom Jensen
   24 maj, 2013 at 14:21

   Om man vill protestera finns det i Sverige idag en stor mängd möjligheter till detta inom det demokratiska systemet. Det som sker i Husby är inget annat än kriminella handlingar av ligister och jag tycker det är oerhört beklagligt att du legitimerar detta beteende. I en demokrati kan man aldrig ge den enskilde medborgaren rätten att använda våld.

   Vänsterpartiet, Socialistiska partiet, Rättvisepartiet socialisterna med flera har de senaste 100 åren gått till val på att produktionsfaktorer till större eller mindre del skall ägas gemensamt. Hur det har gått för dessa partier tror jag inte vi behöver granska närmare utan kan enbart konstatera att det inte gått så bra. Vad detta beror på kan man naturligtvis diskutera. Min teori är att man enbart behöver titta på empirin för att få svaret. De länder som de senaste 100 åren har valt kapitalismen har blomstrat, medan de länder som valt socialismen har halkat efter betydligt i den ekonomiska utvecklingen.

   Ett annat intressant påpekande är att under 1930-talets kris var det då precis som nu många socialister som menade att slutet på det kapitalistiska systemet var nära. Idag vet vi hur fel man hade då för perioden efter andra världskriget blev i den kapitalistiska världen den kraftigaste ekonomiska utvecklingen vi någonsin skådat.

   Du återkommer ofta till den nämnda undersökningen, men du glömmer två viktiga saker. 1. Undersökningen gjordes 2009 när världen genomgick den värsta ekonomiska krisen på 80 år. Därmed kan man tänka sig att många svarade i affekt. Tillexempel om du frågar en person vad denne tycker om polisen direkt efter denne har fått fortkörningsböter får du nog inte samma svar som om du frågar personen annars. 2. Det är viktigt att skilja på vad en person säger i en undersökning och vad den sen faktiskt gör. Om vi tittar på parlamentsval i allmänhet de senaste 4 åren i Europa så finns det inga belägg för att socialistiska partier har gått fram kraftigt medan kapitalistiska partier har gått tillbaka. Därmed saknar opinionsundersökningar till stor del relevans och vi behöver inte gå längre än till oss själva. Är övertygad om att många av oss i olika opinionsundersökningar skulle svara ja på frågan ”skulle du tänka dig kunna….” utan att någonsin i verkligen genomför vad frågan avses.

   • 25 maj, 2013 at 08:25

    Du har rätt i att det finns stora möjligheter att protestera inom det demokratiska systemet och att detta är verkligen bra. Men detta innebär inte att ens de mest berättigade protesterna mot orättvisor blir beaktade. Det demokratiska systemet med val med några års mellanrum och där ägandet av produktionsmedlen och jordens resurser inte är under demokratisk kontroll är ett otillräckligt, ofullständigt demokratiskt system. Och EU-medlemsskapet har förstärkt ”demokratiunderskottet” som det ibland heter. Detta oberoende av antalet röster nu för olika partier anser jag. Vi har ett klassamhälle och även ägandet av massmedia är till stor del i händerna med en mindre grupp, som förstås väsentligen slår vakt om det nuvarande systemet. Att en stor andel av befolkningen ändå ifrågasätter dagens ekonomiska system, i opinionsundersökningar och mer indirekt genom ungdomsprotesterna är förståeligt och bra inför framtiden.
    Jag tycker knappast att jag och alla andra som visar förståelse för ungdomarnas protester legitimerar detta – vilket är ”legitimitetskriterieret”? Många av oss har visat förståelse. ”Tack vare” detta har ungdomsarbetslösheten och segregationen verkligen kommit upp på agendan. Enligt DN idag har flera av de som gripits för bilbränder kriminell bakgrund, vilket kan innebära att andra vill protestera på annat sätt -bra.Nu hoppas man på radikalt politiskt engagemang och samordnade kraftfulla protester med bra paroller. Ett konkret exempel på begränsning i vår demokrati anförs av DN Stockholms Viktor Barth-Kron som skriver ”Även om samtliga röstberättigade invånare i Rinkeby, Kista, Hjulsta, Akalla, Tensta och Husby skriver på ett upprp skulle det inte räcka för att nå de tio procent som kommunallagen kräver.”
    Kapitalismen är ett på många sätt effektivt ekonomiskt system, vilket för länge sedan slogs fast av Adam Smith, Ricardo – och Karl Marx. Men detta innebär inte att det samtidigt är odemokratiskt och djupt orättvis, att det ligger bakom många krig. Har historien kommit till ett slut som Fukuyama skrev? Min åsikt är att mänskligheten kan etablera och är förtjänst av ett mer demokratiskt system som skulle kunna medföra kraftigt minskade orättvisor, minskad arbetslöshet, klart minskad fattigdom och ett ansvarsfullt användande av jordens resurser. Och att demokratiska länder som USA (allra främst), Storbritannien och Frankrike via statskupper etablerat och stött som många diktaturer visar väl på ofullkomligheten i dagens demokratiska system. USA har medverkat i störtandet av flera demokratiskt valda statschefer/regeringar som nämnts (MKossadeq i Iran, Arbenz i Guatemala, Sukarno i Indonesien, Allenden i Chile, i Haiti, Honduras etc.) Och vad ska man säga om väl underbyggda rapporter från jurister om minskningen av demokratin i USA?

    • Tom Jensen
     25 maj, 2013 at 10:27

     Anders, jag tror inte riktigt du förstår vad demokrati innebär så därför skall jag försöka att förklara det för dig. Demokrati innebär att folket styr, vilket är fallet i Sverige. Att produktionsfaktorerna i Sverige inte ägs gemensamt beror på att en klar majoritet av Sveriges befolkning inte vill att de skall ägas gemensamt. Därmed så vore det ju tvärtom odemokratiskt om de ägdes gemensamt då detta hade varit emot folkviljan. För det är just det som demokrati innebär att det blir så som en majoritet av folket vill. Att du sen inte gillar vad en majoritet av befolkningen i Sverige tycker gör ju inte systemet odemokratiskt. Sen innebär dagens system heller inte att produktionsfaktorerna inte står under demokratisk kontroll. Tvärt om. Skulle inställningen hos det svenska folket svänga och en majoritet bli för gemensamt äga produktionsfaktorer så innebär det att de kommer att ägas gemensamt. Detta är demokrati att det är en majoritet av folket som bestämmer hur samhället skall se ut.

     Själv har jag också förståelse för att människor ibland begår kriminella handlingar, men jag skulle aldrig någonsin hävda att dessa kriminella handlingar var ok eller att de inte var gärningsmannens fel. Vi har alla ett ansvar för våra gärningar och kan aldrig skylla över dessa på någonannan. En våldtäktsman kan tillexempel aldrig gå fri från ansvar bara för att offret beteende sig eller klädde sig på ett visst sätt. När du har som rubrik på inlägget ”bråken i Husby är inte bråkmakarnas fel” så kan det inte tolkas på något annat sätt än att du legitimerar dessa kriminella handlingar då du menar på att dessa ligister inte skall behöva ta ansvar för sina kriminella handlingar då de protesterar mot ”orättvisor”. Men nu är det så att ”orättvisor” är ett högst subjektivt begrepp och Anders hur tror du att samhället hade sett ut om alla medborgare i Sverige hade haft rätt att ta till våld mot allt vad vi subjektivt uppfattade som orättvisor?

     • 25 maj, 2013 at 13:32

      Jag känner nog väl till det etablerade demokrati-begreppet, men argumenterar för en ökad demokrati. Märker du inte det? Jag ser ingen kommentar eller reflexion från dig angående den minskning av demokrati som sker i USA och som EU innebär. Ej heller till det förhållandet att ett formellt demokratiskt land i sin utrikespolitik störtar demokratiskt valda regeringar till förmån för diktaturer. Tror inte att det är överdrivet att påstå att du står för status quo och jag för utvidgad och förbättra demokrati. Visst förstår jag att en väldig omsvängning måste ske för att en socialisering ska kunna ske även av produktionsmedlen i vid mening.
      Du skriver ”Vi har alla ansvar för våra handlingar och kan aldrig skylla på någon annan”. Två kommentarer. Först, i bedömning av handlingar kan man inte bara se till individfaktorer utan även till sociala och ekonomiska faktorer, som det nuvarande demokratiska och ekonomiska systemets stora brister, arbetslösheten, segregation mm (Husby), eller förtryck uppifrån (Nordamerikanska befrielsekriget, franska revolutionen). Jag poängterar att jag menar och hoppas på politisk organisering mot orättvisorna. För det andra: Många av de som ställer till mycket större problem för sina medmänniskor än ungdomarna i våra förorter går fria. De stora bankernas och miljardärerna spekulationsekonomer – och fuffens- som medfört finanskriser och utblottat tiotals miljoner. De som startat folkrättsvidriga krig. Varför prövas inte Kissinger (Vietnamkriget – han fick Nobels fredspris!!), Obama (han fick också Nobels fredspris!!!), Bush, Cheney och alla deras torterare inför rätta. Här gäller tydligen inte ansvar för handlingna!

      • Tom Jensen
       25 maj, 2013 at 15:00

       Det finns inte mer eller mindre demokrati. Antingen har ett land demokrati där folket bestämmer allt eller så har landet inte demokrati. Sverige har demokrati då all politisk och ekonomisk makt bestäms av en majoritet av folket och därmed går det inte för svenska folket att få mer demokrati då all makt idag redan finns hos svenska folket. Och du får gärna svara på frågan hur det är demokrati om man i Sverige inför ett system som majoriteten av befolkningen inte vill ha?

       Utvecklingen i USA och EU har den senaste tiden inneburit minskad frihet för medborgarna här men dessa minskningar beror på att en majoritet av folken har varit för dessa. I både USA och EU är det fortfarande folket som styr och därmed så råder det fortfarande demokrati. Sen är det viktigt att komma ihåg att allt demokrati är, är ett sätt att styra ett land i en riktning som majoriteten i landet önskar. Önskar en majoritet av Sveriges befolkning att Sverige skall stödja en diktatur i ett annat land är det naturligtvis beklagligt, men det gör ju knappast att demokratin (folkstyret) i Sverige blir mindre för det.

       Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är jag enbart emot att individer tar till våld i stater där folket styr som i Sverige. I länder där diktatorer styr så stödjer jag våldshandlingar i syfte att störta diktatorn.

       Sen förstår jag heller inte riktigt hur du resonerar eller hur du tror samhället hade sett ut om inte alla människor hade varit tvungna att ta ansvar för sina handlingar och om man fick fritt bryta mot lagen bara för att man tyckte att man hade goda skäl för det. När det gäller ett demokratiskt land som Sverige så måste man antingen vara emot all form av politiskt våld, eller så måste man tillåta att politiskt våld. Jag är emot allt politiskt våld.

       Sen håller det väl knappast heller att motivera/tillåta en kriminell handling bara för att denne skulle vara mildare än en annan handling. Skulle det tillexempel vara tillåtet att misshandla sin fru lite bara för det finns andra som har orsakat mera lidande i världen än detta? Eller om jag är arbetslös och fattig och tycker jag är orättvist behandlad är det då ok om jag går ut på stan och tänder eld på någons bil?Mycket märkligt resonemang.

       • 25 maj, 2013 at 20:47

        Det är en utbredd uppfattning bland statsvetare att det finns olika grader av demokrati. I Sverige har bland annat Sven Widman och Per Oskarsson forskat om detta. Se boken ”Prometokrati – mellan demokrati och diktatur” där bidrag finns från ytterligare 4 svenska forskare om detta. Fakta visar att det svenska folket verkligen inte har makt över ekonomin! I världen kontrolleras denna till 40 % av 147 företag (Vitalli et al) utan demokratisk insyn för folket. Många exempel på detta finns i ekonomisk litteratur, officiell statistik och även, i andra hand, i denna blogg.
        Befolkningen i USA har verkligen inte rösta för minskad demokrati. Förslag om detta förs inte fram i agendan inför val, och genomförs i det fördolda. Se inlägg om detta ibland annat denna blogg. Sök inlägg i (den heterogena) kategorin ”Demokrati”, Vid olika opinions- och folkomröstningar i EU-länder har stödet vanligen varit svagt för euron och EMU. Om ”Ja” har vunnit har det skett med knapp majoritet, och någon gång har man väl gjort om valet. Har du sett några partier som inför EU-val framfört förslag om minskad demokrati? Och ändå finns belägg för att detta skett. Läs här en utmärkt genomgång av Asbjörn Wahle i artikeln ”Socialdemokratin förlorad i EU-mörkret” i Clarté nr 1 2013. Om du inte prenumererar kan du köpa tidningen via http://www.clarte.nu.
        Jag anser att människor ska ta ansvar för handlingar – men så sker ju inte för starkt misstänkta krigsförbrytare och ekonomiska spekulanter som åstadkommer världsomfattande ekonomiska kriser till skada för tiotals miljoner – se föregående kommentar. Mycket märkligt att du inte kommenterar detta.

      • NSUN
       25 maj, 2013 at 19:47

       ”Först, i bedömning av handlingar kan man inte bara se till individfaktorer utan även till sociala och ekonomiska faktorer, som det nuvarande demokratiska och ekonomiska systemets stora brister, arbetslösheten, segregation mm (Husby)”

       Låter som om du förespråkar straffrabatt baserat på uppväxtförhållanden för brottslingar? Jag tror det helt och hållet skulle urholka förtroendet för rättsystemet hos gemene man.

       • 25 maj, 2013 at 19:53

        Nej, det förespråkar jag inte. Men domstolar förefaller ta hänsyn till sociala, psykologiska och andra individrelaterade faktorer i val av straffsats då dom ska avkunnas. (Jag bortser nu från diskussionen om betydelsen av status för den misstänkte).

 6. Martin Kullberg
  24 maj, 2013 at 07:52

  Vi lever i en värld där egenintresset är det som skall styra människan, denna filosofi genomsyrar allt i det moderna samhället.

  Då gäller också följande:
  Har JAG inget att tjäna på att delta i samhället, då skall jag heller inte göra det. Då skall jag göra vad fan jag vill.

  Barnen/ungdomarna följer samhällsmoralen till punkt och pricka.

  Så de som försöker avkräva dessa ungdomar ett altruistiskt deltagande i samhället, kanske skall försöka vara lite altruistiska själv innan de kräver det av någon annan.

  Nu skulle ungdomarna/barnen kanske ha något att tjäna om de kunde undgå batongslag om de deltog i samhället, men nu är kravallpoliser ett trubbigt redskap som delar ut batongslag mot folk som kom ivägen av nyfikenhet. Problemet är att de bedöms som grupp och då förstärks känslan av att man inte något att tjäna personligen på att delta i samhället, man är redan dömd som grupp, därför deltar de inte i samhället på samhällets regler, det kan vi heller inte kräva av dem utan att överge filosofin om individens egenintresse som ledstjärna.

 7. 24 maj, 2013 at 22:52

  Det är sociala och psykologiska förklaringar som verkar vettiga, och sympatiska. Gruppen som protesterar på olika sätt är säkert heterogen -hur mycket vet jag inte. Men att brister i samhället, allmänt uttryckt, är avgörande är nog klart. Det borde vara en bra grund för de organisationer som vill organisera unga människor politiskt och radikalt. Är alltför okunnigt i vilken utsträckning detta sker.Vore mycket bättre med stora demonstrationer och konkreta krav. Arbete år alla! Avskaffa kapitalismen, inför ökad demokrati och socialism etc. Men kanske vill man uppställa andra krav. Jag är inte förmäten så att jag tror att jag kan uppställa de bästa parollerna i Husby!

  • Martin Kullberg
   24 maj, 2013 at 23:07

   Med REVA och interna gränskontroller där man inför en extra spärrlinje för ungdomarna från förorten, springer runt i förorterna och kollar medborgarskap. Då tilltalar man inte personen med välvilja om personen, hur snällt man än ber om ID/pass, frågar om de talar svenska. Systematisk diskriminering, oprovocerade poliskontroller av identitet, gör polismakten till huvudfienden, det som representerar en statsapparat som exkluderar människor.

   Det är ingen slump att de tänder eld på bilar mitt framför ögonen på just polisen. Det är en medveten handling, det är en politisk handling, det är ett mycket tydligt budskap som man sänder:

   Vi skiter i er!

 8. 26 maj, 2013 at 10:49

  Ur kommentar från Tom Jensen: ”Jag tror inte vi kommer längre i den här diskussionen. Att vissa personer kommer undan med vissa handlingar är naturligtvis beklagligt men det finns tyvärr ingen riktig internationell rättsapparat.
  Dock måste jag säga att det hedrar dig att du har släppt fram alla mina kommentarer trots att jag fullständigt har smulat sönder dina argument.”

  Om du ”fullständigt har smulat sönder mina argument” tycker jag att man ska överlåta till läsarna att bedöma, och där finns säkert olika uppfattningar.

  Jag hävdar att du INTE bemött mina argument om att:
  -Det ekonomiska systemt och kontrollen under produktionsmedlen inte är föremål för demokratisk kontroll;
  -Att det finns grader av demokrati och övergångsformer (prometokrati) enligt bl.a. svenska forskare;
  -Att demokratiska stater som USA har störtat flera demokratier och upprättat och stött diktaturer;
  -Att EU innebär minskad demokrati och att demokratin minskat i EU.
  -Att demokratin i USA minskat enligt juridiska experter där;
  -Att dagens demokrati inte inneburit att folket tagit ställning till t.ex. minskad demokrati i USA och EU – förslag om detta har inte presenterats i valrörelser.

  Men tack för uppskattningen om bloggens debattpolicy.

 9. 29 maj, 2013 at 14:21

  Att det finns grader av demokrati är nog det mest konstruktiva som har kommit fram ur denna diskussion.

  Exempelvis kan man hävda att det rådde högre grad av demokrati i Sverige ca 1920-1980 än det gör nu. Folkmajoriteten hade ett starkare grepp om samhällsförändringen, hade större förmåga att styra den i en riktning den ville ha. Nu klarar inte ens de 80% som vill ha bort vinststrävanden inom vården att förverkliga detta. Hela den politiska apparaten är emot majoriteten i den frågan, liksom många andra frågor. Och majoriteten klarar inte att göra något åt detta.

  Detta är naturligtvis delvis majoritetens eget fel. Den sitter fast i myter – inte minst myten om politik som konsumtion. Att det räcker att rösta vart fjärde år, utan att man behöver engagera sig själv. Det trodde inte min farfars generation, född i slutet av 1800-talet. Den engagerade sig. Och lyckades också öka graden av demokrati – så det räckte i två generationer.

  • Tom Jensen
   30 maj, 2013 at 08:15

   Jan, tror du precis som Anders blandar ihop begreppen. Demokrati betyder folkstyre. Med andra ord om majoriteten i ett land styr är det en demokrati om minoriteten styr är det en diktatur. Observera också att demokrati har inget med mänskliga rättigheter. Ett land kan utan problem ha demokrati (folkstyre) utan att respektera mänskliga rättigheter.

   Det är korrekt att befolkningen i Sverige idag är mindre engagerade politiskt och tar mindre aktiv del i folkstyret. Dock är denna utveckling inte framtvingad av någon utan grundar sig på enskilda val från medborgarnas sida. För att påståendet att demokratin i Sverige skulle ha minskat skulle vara sant så menar jag att något sv följande påstående måste vara sant:

   1. Det finns begränsningar i vad riksdagen kan fatta beslut om
   2. Alla ledamöter i Riksdagen tillsätts inte genom allmänna och fria val
   3. Medborgare hindras från att delta i de allmänna och fria valen till riksdagen

   Tycker du att något av ovan stämmer då har demokratin minskat i Sverige

   • 30 maj, 2013 at 12:20

    Vad ord ”betyder” bestämmer förstås majoriteten. Och det är fullt möjligt att efter tvåhundra år av antidemokratiska akademikers snöpning av demokratibegreppet skulle en majoritet definiera ordet som du gör.

    Men då bortser man från att ett begrepp också måste ha en funktionalitet. Din definition är väldigt platt. Den förklarar inte hur makt fungerar.

    Ta t.ex. frågan om vinstmotiv i vården. 80 procent av svenskarna är emot – men saknar verktyg att driva igenom sin ståndpunkt. Här är uppenbarligen Sverige odemokratiskt även enligt din definition. Majoriteten är maktlös.

    Men om man resonerar som du är Sverige demokratiskt ibland (när majoritetens uppfattning gäller) och odemokratiskt ibland (när minoritetens uppfattning gäller). Detta verkar ju stolligt. Verkar inte Anders’ demokratiuppfattning bättre då? Dvs att det finns en skala från mycket demokratiskt till föga demokratiskt?

    Och att den skalan hänger ihop med hur de samhällsstrukturer ser ut varmed folkmajoriteten kan driva igenom sina uppfattningar? Fungerar de bra är samhället demokratiskt. Och fungerar de dåligt är samhället odemokratiskt.

 10. 30 maj, 2013 at 13:45

  Jan Wiklunds uppfattning och även min om demokrati, är i linje med ett mer modernt synsätt och forskning. Jag har redan nämnt meritokratibegreppet som används av svenska statsvetare (se ovan). Wikipedia innehåller en del värdefull information. Här nämnstill exempel ett känt demokratiindex, med värden mellan ungefär 1 och 10. Här nämns 5 olika typer av demokrati, och vidare
  ”Det finns olika sätt att definiera och kategorisera politisk demokrati. Ett demokratiskt ideal där alla vuxna är aktivt involverade i beslutsprocessen har ställts upp av den amerikanske statsvetaren Robert A. Dahl:
  -Beslutsjämlikhet: Vars och ens åsikt har samma tyngd när man skall fatta kollektiva beslut
  -Effektivt deltagande: Under hela beslutsprocessen har var och en lika stora möjligheter att uttrycka sina önskemål
  -Upplyst förståelse: Var och en skall ges tillräcklig tid för att sätta sig in i de frågor som ska beslutas- Kontroll över dagordningen: Folket bestämmer själv vilka frågor som skall eller inte skall beslutas genom kollektivt beslutsfattande
  -Inklusion: Med folket menas alla vuxna som lyder lagarna, ej barn eller genomresande

Comments are closed.