Bråken i Husby är inte främst bråkmakarnas fel!Väl hemkommen till Sverige sent igår kväll ser man snabbt att ungdomsbråk i Husby ”-en nedmonterad förort” (Dagens Nyheters förstasides-rubrik 22/5)- och i andra förorter som Norsborg, Rinkeby, Skarpnäck och Tensta ger de stora rubrikerna. ”Flera nya attacker i Stockholm i natt” skriver DN över första sidan. Andra tidningar och massmedia har liknade rubriker. Vad beror det på och vad ska man göra åt saken. Låt mig, om inte expert på området ”ungdomsbråk” ändå ge några synpunkter. Så mycket är klart att det grundläggande problemet inte är ungdomarna och deras beteende. Det grundläggande problemet är den sedan ungefär 30 år tillbaka ökade arbetslösheten, ökade segregationen, ökade ekonomiska klyftorna i Sverige och de flesta i-länder. Detta är ett ofrånkomligt drag i utvecklingen i dagens kapitalismen, en utveckling som satte fart i och med neoliberlismen och dess avregleringar, följt av kraftigt ökad spekulationsekonomi som medfört tätare och större ekonomiska kriser där värden för tusentals miljarder dollar har förlorats och många tiotals miljoner har fått sina liv förstörda – helt i onödan.
Husby images

Om detta står det inget i DN eller liknande massmedia. Men detta innebär inte att det saknas vettiga åsikter i t.ex. DN. Johan Schück skriver ”Brist på mening i tillvaron är en riskfaktor” och ”Ungdomar med svag tillhörighet i arbetsliv och skola grips lättare än andra av hopplöshet inför framtiden.” Experter menar att de akuta bråken brukar pågå i 3-4 dagar för att sedan övergå till ett lågintensiv konflikt. Det är viktigt att det finns lokala krav och önskemål från Husaby som inte förverkligats. Schück menar, liksom flera andra kommentatorer, att det är ”grundläggande att motverka sysslolöshet och få fler ungdomar i arbete eller studier”.
Husby polis untitled

I Husby är det -30 % av unga i åldern 20-25 år som varken arbetar eller studerar, jämfört med 16 % i hela Stockholm.
-13 % som får ekonomiskt bistånd jämfört med 5 % i hela Stockholm
-19 % som är obehöriga till gymnasieskolan jämfört med 11 % i hela Stockholm.

”Nätverket Järvas Framtid” ordnade i kväll en demonstration mor vandalisering och mot polisens agerande på Husby Torg, med ett par hundra deltagare (Radionyheterna kl 19). Man kräver en oberoende utredning och en ursäkt från polisen, vilket också ungdomsföreningen Megafonen krävt. Man menar också att vandaliseringen är helt missriktad och destruktiv. Den drabbar andra i lokalsamhället. Den splittrar. En politisk organisering med berättigade, politiska krav vore mycket bättre förstås.

Hos etablerade kommentatorer saknas en kritisk diskussion av det ekonomiska systemet, som borde vara hur naturlig som helst. Detta har diskuterats flera gånger här. Låt mig påminna om några förhållanden:

Något om dagens kapitalistiska, odemokratiska värld.
-1/3 av jordens befolkning lever i fattigom (FN Human Development Report 2010).
-200 miljoner är officiellt arbetslösa.
-skuldsättningen hos enskilda och hos många ledande ekonomier ökat under senare år. 1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den nu är över 350 %.
-USA har med stöd av f.a. G7 kunnat använda IMF och Världsbanken för att motverka och störa ekonomisk utveckling i fattiga länder, och ibland sko sig på andras, svagares bekostnad.
-ekonomiska spekulationer avgjort bidragit till höga matpriser och svält.-f.a. den mogna kapitalismen genererat allt fler djupa ekonomiska kriser, som oftast drabbat utvecklingsländerna.
-detta har samband med dels en relativ stagnation i ekonomin,med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor;
-kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, används för att söka rädda ett sjukt system (Grekland, Italien, USA etc);
Poverty imagesCASVJI40

USA
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
-37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
-Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President

Kapitalism nej tack untitled

Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
Kapitalismen har sina fördelar, men nackdelarna blir allt tydligare, och mänskligheten behöver något bättre. Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda och att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön.

I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl. I en senare representativ undersökning uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar. Det återstår för socialistiska partier och mig och andra som föreslår detta att komma med konkreta förslag.

Förslag på några punkter för socialismen.Troligen måste det ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina, som inte var kommunistiska och inga föredömen för framtidens kommande socialism kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledan reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).

Låt oss arbeta för att vi själva och ungdomarna engagerar sig för ett sådant bättre och rättvisare samhälle!


i Andra om: , ,, , arbetslöshet, , , , , , , , , ,

Svensson-bloggenAnnarkia Röda Berget Anna Wester Bilderblogg Lasses bloggSKP-bloggen DN 22/5 Aftonbladet 22/5 Ymby Dagens Industri 18/10 DN 15/10

  10 comments for “Bråken i Husby är inte främst bråkmakarnas fel!

 1. 22 maj, 2013 at 20:42

  En del pekar på Götgatskravallerna 1948, Berzelii Park och Kungsgatan, Hötorget 1965 med flera ungdomsupplopp som tidigare exempel. De exemplen fungerar till hälften: visserligen var det ungdomar som slogs med polisen även då, men samtidigt var läget att det fanns jobb att få för de allra flesta när de lämnade skolan i lägre tonåren. Tror det sista var avgörande för att det gick bra för de flesta av de här människorna. I dag är räddningsplankan in till det ordnade livet inte så säker längre, och då går det som det går. En del personer (och det gäller inte bara i invandrartäta förorter, det kan handla om gamla bruksorter på dekis) bygger upp sina egna parallella världar av mer eller mindre kriminell typ.

 2. Tom Jensen
  22 maj, 2013 at 20:58

  Är det inte bråkmakarnas fel? Vem tvingar dem att tända eld på bilar och kasta sten på brandkår och polis? Det är typiskt i Sverige att det alltid tydligen är mer synd om gärningsmännen än brottsoffren. Det är många människor i Sverige och i andra delar av världen som har det svårt och den absolut största delen av dessa tar inte till våld. De som tar till våld är inga offer utan enbart kriminella ligister.

 3. 22 maj, 2013 at 21:30

  Att tända eld på bilar och kasta sten är inget bra sätt att protestera, men förståeligt. De som tar till våld mot orättvisor är generellt alls inga ligister (Boston Tea Party & Nordamerikanska befrielskriget, franska revolutionen, ryska revolutionen etc). Kriminella ligister är en beteckning som passar bättre CIA:s torterare och en del av de finasiella spekulanternas aktiviteter som grund till återkommande ekonomiska kriser som förstört värden för biljoner dollar och livet för tiotals miljoner – samt för en del av de politiker som gjort detta möjligt genom avregleringar, genom att som Obama m.fl omge sig med Wall Streets män i ett ekonomiskt system som har många epitet som kan kallas kriminella.

  • Tom Jensen
   22 maj, 2013 at 21:41

   Att ta till våld i ett demokratiskt samhälle som Sverige kan ALDRIG vara motiverat. Våldanvändning i en demokratisk stat måste ALLTID vara förbehållen staten. Detta är själva grundpelaren i en demokrati och börjar man tumma på detta så är det bara en tidsfråga innan full anarki råder.

   • 23 maj, 2013 at 10:36

    Har tagit denna kommentar till utgångspunkt för morgonens blogginlägg ”Vad är demokrati i Husby och i världen?” Vg se detta.

  • NSUN
   25 maj, 2013 at 20:37

   ”Att tända eld på bilar och kasta sten är inget bra sätt att protestera, men förståeligt. De som tar till våld mot orättvisor är generellt alls inga ligister”

   I detta fallet verkar det dock vara just ligister och yrkeskriminella
   http://www.dn.se/sthlm/de-flesta-tidigare-domda-for-brott

   • 25 maj, 2013 at 20:53

    Jag har nämnt detta idag i en kommentar till det andra inlägget om Husby. Notera att jag nämnde detta i en kommentar ovan och då hänvisade till Nordamerikanska befrielsekriget och franska revolutionen. Betydelsen av samhälleliga faktorer då?

 4. Erik Jonsson
  23 maj, 2013 at 00:02

  Bra och klarsynt artikel. När våldet kommer underifrån blir de besuttna alltid upprörda och ropar efter mer repression.

 5. 23 maj, 2013 at 10:36

  Medan deras eget våld ofta är en ”självklarhet.”

Comments are closed.