EU vill ha fred genom ökat krig i Syrien! Stöd kampen mot terrorismen i Syrien i stället!


Vi behandlade nyligen konflikten i Syrien 16/5 i blogginlägget ”Bra med fredskonferens om Syrien – men landets angripare har inte släppt stödet till rebellerna? Nu kan frågetecken rätas ut till ett utropstecken (!) för EU (senaste mottagare av Nobels fredspris) har efter argumentering från främst de gamla kolonialmakterna Frankrike, Storbritannien beslutat tillåta medlemsländer att beväpna rebellerna. Även Turkiet, Qatar och Saudiarabien och troligen också USA vill fortsätta med eller utöka beväpningen av rebellerna – i fortsatt nonchalans för FN-stadgan, folkrätt, demokrati och vanlig anständighet. USA & Co har från början stött rebellerna militärt, ekonomiskt och politiskt alltfrån början på ett folkrättsvidrigt sätt.
EU imperialismen imagesCAG76REP

USA:s utrikesminister John Kerry har lovat ”direkt stöd” på 60 000 000 dollar eller motsvarande knappt 400 miljoner kronor. Pengarna skulle hjälpa till att att bygga upp ”regeringsstrukturer i befriade områden”. Förutom livsmedel och medicinsk utrustning omfattar hjälpen skottsäkra västar, mörkersikten, bepansrade fordon, radioapparater, satellitkommunikationsmedel och spionageteknik.
John Kerry images

Utrikesminister Hague i den tidigare dominerande kolonialmakten Storbritannien – troligen den stat som svarat för fler döda i folkmord och liknande än något annat land i historien – pläderar ivrigt för beväpning av rebellerna då EU:s vapenembargo går ut till helgen, med stöd av Franrike, den näst största kolonialmakten. Deras inställning är skandalös och fräck, ett krigshets just inför en fredskonferens. Glädjande nog var Sverige bestämt mot beväpning av rebellerna, men Carl Bildt gav efter. Och inga indignerade artiklar har hittills förekommit om Storbritanniens och Frankrikes hållning, varken i våra privatägda, dominerade massmedia eller i public service TV och radio. Ersätt cheferna där med folk som stödjer fred, demokrati och FN!
Hague untitled

Samtidigt har Syrien förklarat att landet kommer att delta i den planerade fredskonferensen. ”Vi har tagit emot den rysk-amerikanska planen väl och hoppas att en internationell konferens kommer till stånd för att hjälpa Syrien att komma ur krisen”, sa Syriens president al-Assad i en intervju med den argentinska tidningen Clarín och nyhetsbyrån Telam i Damaskus nyligen, enligt bland annat Dagens Nyheter. I DN diskuterade för övrigt ledarskribenten Erik Helmersson kriget i Syrien i anslutning till artikeln ”Krig för fred: Den snälla imperialismen”, där han utan kritik anammade imperialismens aggressioner i olika länder genom att avsluta ledaren med orden ”Sedan kan man diskutera om hållningen bör kallas liberal imperialism eller medmänsklighet.” Detta och imperialismen behandlar jag i ett annat nytt blogginlägg inom kort.
Assad 8al-assad

Den djupt splittrade, av väst tillsatta och stödda syriska oppositionen, ledd av en affärsman i USA, sitter sedan 5 dagar i förhandlingar i Istanbul utan att kunna enas om de ska delta eller inte. Däremot vill man ha vapenhjälp. De som dominerar bland de stridande rebellerna på marken, al Qaida-associerade al Nusra och den islamistiska fronten vill förstås inte ha fredsförhandlingar. Den inhemska oppositionen NCC (NCB) som bildades 30 juni 2011 och arbetar efter de ”3 Nej-principerna Nej till våld, till sekterism och till intervention” och som vill ersätta Syriens regering med en demokratiskt vald regering, är troligen positiv till fredsförhandlingar. Men denna opposition tigs ihjäl i den snedvridna desinformationen om Syrien som utmärker våra massmedia.

Jag har i tidigare blogginlägg pläderat för en fredlig lösning på kriget mot och i Syrien och för uppslutning kring FN:s fredsplan, trots FN:s brister och upplevda partiskhet i en del frågor. Många blogginlägg har avslutats med följande:

Förslag: Trots osäker och motstridig information bör Vänstern och de flesta kunna enas om:
1. Fredlig lösning av konflikten.
2. Nej till utländsk intervention.
3. Upphävda sanktioner.
4. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien.
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien.
6. Låt det syriska folket bestämma sin framtid – inte al-Qadia eller USA-imperialismen.

Uppgiften om en fredskonferens har naturligtvis hälsats med tillfredsställe på bloggen (se blogginlägg 8/ 5).

Preliminär bedömning 8/5:
Att USA:s utrikesminister nu sagt att det syriska folket själv ska bestämma om Assad ska avgå eller inte är bra, liksom stödet till FN:s fredsplan från Genève förra året – möjligen en ändring av USA:s politik. Återstår att se.
En ändring kan bland annat förklaras av:
– Framgångar för den syriska armén mot rebellerna;
– Splittringen bland rebellerna;
– De enstämmiga rapporterna att rebellerna domineras av religiöst extremistiska odemokratiska och västfientliga grupper, ofta med anknytning till al-Qaida, och deras terrormetoder.
– Försöken av USA & Co att sätta upp och få stöd i Syrien för sina riggade stödorganisationer SNC och dess efterföljare har väsentligen misslyckats, fastän denna organisation snabbt erkändes av många stater som enda legitima representanten för Syrien.
– De upprepade kampanjerna med obestyrkta påstående om att Syrien kanske använt kemiska vapen har gått i stå då det finns starka indicier att rebeller gjort det.
– Att USA & Co vill vinna tid i ett fortsatt ”unconventional warfare” (desinformation och krig via ombud).

Dagens reflexioner
1. Syrien står i spetsen för kampen mot terrorismen!Aron Lunds färska rapporter om rebellerna i Syrien kvarstår bedömningen att rebellerna eller oppositionen mot Syriens regering domineras av de två religiöst extremistiska väst- och demokratifientliga salafistorganisationerna SIF (Syria Islamic Front) och al-Qaida associerade al-Nusra och liknande organisationer. Samma bedömning gav Per Jönsson från Utrikespolitiska Institutet i morgonnyheterna idag. De vill upprätta en islamistisk stat med sharia-lagar i Syrien och al-Nusra ser detta som en del i ett utbrett heligt krig. Terroristernas kamp i världen har sitt fokus mot Syriens regering och folk. Enligt en rapport från Reuters har Storbritannien och Frankrike försenat en anhållan från Syrien att FN terrorstämplar den islamistiska al-Nusra-fronten som en terroristgrupp eftersom de hellre vill att al-Nusra hellre ska stämplas som en al-Qadiagrupp. Får se vad som sker.

Om USA och väst vill bekämpa terrorism i Syrien bör de fokusera på f.a. al-Nusra och liknande organisationer – och hjälp Syrien med detta! Nu gör man tvärtom

2. En majoritet i FN:s generalförsamling fördömde nyligen den syriska regeringens ”eskalering” av kriget och uttryckte stöd för oppositionskoalationen 15/5 (Middle East online) i en resolution som utarbetats av Qatar och Saudiarabien som kraftfullt stött oppositionen mot Syriens regering från början. Detta är ett tydligt brott mot FN-stadgan som tydligt tillåter en stat att försvara sin ställning och terrotorium. En resolution till stöd för fredsförslaget från Ryssland och USA hade varit mycket lämpligt, men icke. 107 av 193 medlemmar stödde resolutionsförslaget jämfört med 133 länder i augusti 2013.”Att texten saknar tydlig uppmaning till att avstå från fortsatta militära lösningar av konflikten kan inte försvaras” sa Maria Luiza Ribeiro Viotti, Brasiliens FN-representant. Bland de länder som stödde resolutionsförslaget fanns USA, Storbritannien och Frankrike. Detta innebär att man rimligen kan fundera på om deras ”fredssträvanden” inte är ett uttryck för hyckleri.

3. Endast det syriska folket kan bestämma sin framtid och val av president genom röstning menar Syriens informationsminister Omran al-Zoubi. Jag anser för min del att detta är fullt rimligt, och i överensstämmelse med FN-stadgan. Vilken annan stat skulle inte uppställa sådana villkor? Jag vill definitivt ha fria val i presidentfrågan och ser fram mot hur det går för Bashar al-Assad mot syrienfödde Ghassan Hitto, affärsman i USA sedan 30 år. Denne utsågs av USA & Co till ledare i den rebellkoalition man skapade i Doha i november och som snabbt utsågs som Syriens legitime representant utan kontroll över territorium eller känd förankring i Syrien – USA-demokrati in action. 4. Enligt återkommande uppgifter förbereder USA:s nära allierade Israel ett nytt anfall mot Syrien. Vad gör USA – stödjer i det fördolda som vanligt?

Konklusion
Fredssträvandena från USA, Storbritannien m.fl som från början stött rebellerna och krävt den syriske presidentens avgång var minst sagt halvhjärtade. Nu vill man beväpna de extremistiska rebellerna och förlänga kriget. Man har inte tagit tillbaka sitt stöd till rebellkoalitionen som Syriens representant. Man har inte bett om ursäkt för sitt ökande stöd till rebeller med vapen etc. Och man ställer sig bakom en ensidig FN-resolution. Syriens hållning som kräver respekt för nationell självständighet är rimlig.

————————————————————————————————————————–

Kort historik om USA:s stöd till rebeller och inblandning i Syriens angelägenheter, i strid med FN-stadgan.

I Syrien har USA tillsammans med allierade stött rebellerna med vapen, utbildning och ekonomiskt från tidigt skede. Det finns många belägg för detta i massmedia, från Syriens och andra regeringar och från rebellerna. Denna hjälp har ökat kraftigt i år.
• Enligt Pentagondokument från 2001 planerade USA då att destabilisera Irak, Libyen, Syrien och senare Iran (Intervju med presidentkandidat Clark mars 2007 i Democracy Now.
• Washington Post skrev 18 april 2011 ”USA :s utrikesdepartementet finansierar i hemlighet syriska politiska oppositionsgrupper.”
• Förre CIA-agenten Philip Giraldi medgav hösten 2011 att USA var inblandat ”NATO är redan i hemlighet engagerat i Syrien under ledning av Turkiet som USA:s ställföreträdare. (www.theamericanconservative.com, 19 december 2011).
• Vid ett möte 1 april 2012 i Istanbul beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och pengar med totalt 130-140 miljoner dollar. USA gav mest 12 miljoner dollar.
Al-Qaida deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att man stödde de syriska rebellerna. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia också arbetade för att störta Assads regim (http://www.globalresearch.ca/syria-clinton-admits-us-on-same-side-as-al-qaeda-to-destabilise-assad-government/29524).
• Den brittiska tidningen Daily Star skrev 26/8 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater.
• New York Times har 4/8 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
I en artikel 24 mars ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
• Ledningen för rebellerna (SNC, Doha-koalitionen är tillsatt av USA eller med USA:s stöd, och premiärministerkandidaten Ghassan Hitto bor sedan länge i USA.)


i Andra om: , , , , ,,, , , , , , , al-Qaida, , , ,, , ,

Irish Times 28/5 DN 26/5 DN 23/5 > DN 28/5 Bilderblogg Middle East Online Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3 Detroit News Från AFP Vita Huset eftermiddagen 8/5 Syrien återerövrar viktig stad 8/5 USA-bloggen DN 8/5 Björnbrum 8/5 Röda Berget 5/5 DN 6/5 DN 5/5 New York Times 25/4 DN 5/5 DN 29/4 DN 24/4 Abna & Co News Agency 27/4 USA,UK om WMD Morningstar An 28/4 SvD 24/4 SvD 26/4 Brahimins kritik till Reuters DN 22/4 DN 1/4 SvD 23/4 Björnbrum Fransk underrättelsetjänst om al-Qadia i SyrienClapper utnämns till spionchef i USA FN-planer för Syrien Björnbrum Al Jazeera 7/4 Daily Star 14/4 DN 16/4 SvD 16/4 Expressen 16/4 Globalresearch 6/4 Proletären 2/4 DN 6/4 SvD 6/4 DN 6/4 DN 9/4 SvD 11/4 M Omar SvD 24/3
Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  9 comments for “EU vill ha fred genom ökat krig i Syrien! Stöd kampen mot terrorismen i Syrien i stället!

 1. 28 maj, 2013 at 17:04

  Från Nyhetsbanken idag ”Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius brukar beskrivas som vänstersocialist. På gårdagens EU-toppmöte följde han en väl upptrampad tradition av socialister och kommunister som svikit antiimperialismen (i Indokina, Algeriet etc.) till förmån för Frankrikes kolonialintressen.

  Med hänvisning till Le Monde påstod han att det fanns nya belägg för att regeringen i Syrien använder giftgas. I själva verket innehåller Le Mondes artikel inga sådana bevis. Där talas bl.a. om att Le Mondes fotograf upplevt andningsbesvär i fyra dagar. Möjligen kan det vara tårgas, säger artikeln”. (www.nyhetsbanken.se).

 2. 28 maj, 2013 at 19:15

  Rapport om Imperialisternas – och Socialistpartiets (?) hopp – den av USA & Co tillskapade grupp som snabbt erkändes som legitim representant för Syrien av USA, EU m.fl utan förankring i Syrien eller kontroll av Syriens territorium: ”Efter en veckas maratonsamtal som syftar till att presentera en enad front inför den föreslagna fredskonferensen förblir Syriens opposition mer splittrad än någonsin, och dras i olika riktningar av regionala och andra stormakter samt är impopulära hos rebellerna på marken.Trots att det viktiga mötet i Istanbul mötet pågått i flera dagar på övertid har det största syriska oppositionsgruppen misslyckats med att enas om att delta i fredskonferensen för att få slut på det mer än två år långa inbördeskriget.”

  (http://uk.news.yahoo.com/syrias-paralysed-opposition-makes-no-progress-peace-talks-154301803.html#dcDTmNy)

 3. 28 maj, 2013 at 21:09

  USA:s regering ”While it is ultimately an EU decision, we do support the easing of the EU arms embargo as a part of the international community’s efforts to demonstrate its full support for the Syrian opposition.” (som tillsatts av USA & Co och saknar förankring i Syrien).
  Så handlar stater som föraktar reell demorati, FN-stadga och nationell självständighet.

 4. Tom Jensen
  29 maj, 2013 at 08:02

  ”Jag vill definitivt ha fria val i presidentfrågan och ser fram mot hur det går för Bashar al-Assad mot syrienfödde Ghassan Hitto, affärsman i USA sedan 30 år”

  Håller med om at Al-Assad får räknas som favorit då det gick oerhört bra för honom år 2000 och 2007 då det var presidentval senast då han segrade med över 97% av rösterna bägge gångerna. Vilka som var motkandidater då framgår dock inte.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad

  • 29 maj, 2013 at 08:14

   Man har anledning att förvänta sig friare val framöver tror jag. Vi får hoppas att det inte blir som i valen i Irak och Afghanistan under USA:s kontroll.

   • Tom Jensen
    29 maj, 2013 at 16:49

    Vad får dig att tro valen skulle bli mera fria nu än de var 2000 eller 2007?

 5. 29 maj, 2013 at 18:14

  Förhoppningsvis ökad insikt, och kanske press utifrån. Vi får väl se.

 6. 29 maj, 2013 at 18:50

  EU:s beslut, som ökar risken för större krig i Mellanöstern är illegitimt beslut menar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Han fördömer EU: s senaste drag som ”en olaglig” beslut.”Det här är ett olagligt beslut. Att seriöst på officiell nivå diskutera om man ska leverera eller inte leverera vapen till icke-statliga aktörer strider mot alla normer i internationell rätt”, säger Lavrov.
  Han påminde om avtalet om vapenhandel, Global Arms Trade Treaty, som säger att ”vapen ska lämnas till regeringar och endast med krav på ett slutanvändarintyg”. (www.nyhetsbanken.se)

 7. 31 maj, 2013 at 17:48

  Turkiska säkerhetsstyrkor har hittade en 2 kg cylinder med saringas vid en husrannsakan hos syriska aktivister från al-Qaida-kopplade länkade Al-Nusra-fronten, rapporterar turkiska medier. Terroristerna som tidigare hade hållits i förvar planerade att använda gasen i en bomb i staden Adana i södra Turkiet.

  På måndagen arresterade turkiska anti-terrorstyrkor 12 misstänkta medlemmar av al-Nusra-fronten, som är terroriststämplad även av USA. Polisen rapporteras också ha hittat vapen, dokument och digitala data som kommer att ses av polisen.

  Efter genomsökningar släpptes fem av de gripna medan sju misstänkta hålls kvar i häkte. Turkiska myndigheter har ännu inte kommentera gripandena.

  Så sent som i tisdags stod Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius i Bryssel och talade om att regimen i Syrien nu tillgripit giftgas… eller
  åtminstone … kanske … tårgas.

  Sarinfyndet i Turkiet borde tysta giftgaslögnerna mot Syriens lagliga regering för en tid. Sarin är 500 gånger giftigare än cyanid. Den dödliga dos som uppmätts på möss är 172 μg/kg kroppsvikt.

  Källor: http://www.nyhetsbanken.se; http://syriareport.net/chemical-weapons-found-in-turkey-raid/

Comments are closed.