USA, Sverige och Finland ökar militärt samarbete för att bilda en ny allians


Nyligen publicerade Alex Gorka en mycket intressant artikel om den ändrade svenska försvars- och utrikespolitiken. Strategic Culture: USA, Sverige och Finland ökar militärt samarbete för att bilda en ny allians Christine Vaple har vänligen översatt den.
Avslutar med några egna frågor.

Artikeln.
USA:s, Sveriges och Finlands försvarsministrar undertecknade en Avsiktsförklaring att utöka försvarssamarbetet på alla fronter. Ceremonin ägde rum i Washington den 8 maj. De två skandinaviska länderna skrev 2016 under separata avsiktsförklaringar med USA. Nu har de undertecknat ett gemensamt dokument för att samla de tidigare överenskommelserna och öka deras interoperabilitet.
Hultqvist Mattis Niinistö
De skandinaviska besökarna hävdade att detta bara var en början på en mer mogen relation. Överenskommelsen betonar ländernas kombinerade gemensamma övningar och effektiviserar de förfarandeprocedurer som fastslagits för att hantera dem.

Andra frågor som tas upp i avsiktsförklaringen inkluderar trepartimöten på alla nivåer, informationsutbyte (inklusive om vapensystem), ökad praktiskt samverkan, samarbete i multinationella operationer, förbättrad kommunikation, och främjande av det strategiska partnerskapet mellan EU och NATO. Det senare kommer att göra skandinaverna till en förbindelselänk som kommer att eliminera risken för att något europeiskt avskräckande medel ska kunna användas med någon verklig självständighet från den nordamerikanska ”big brother”.

Washington vill försäkra sig om att det permanenta strukturerade samarbetet, PESCO-avtalet, inte kommer att skydda Europas försvarsindustri från USA-bolag.
Kommentar: Den som är intresserad av att veta mer om PESCO kan läsa här:
Pesco – Fördjupat försvarssamarbete inom EU. Se upp för ny världspolis!;
EU-politiker driver igenom PESCO utan debatt;
PESCO Öppet brev till statsministern och Svar från Utrikesutskottet;
PESCO – det permanenta strukturerade EU-försvarssamarbetet

Sverige var värdland för militärövningen Aurora i september 2017, den största sådana någonsin på svensk mark. USA stod för merparten av de besökande trupperna. USA:s militär har har även deltagit i ett antal övningar i Finland på senare tid. Detta land kommer att vara värd för en storskalig NATO-övning så snart som 2020 eller 2021. USA har redan inbjudits. Militariseringen av den Skandinaviska halvön går med full fart framåt.
Aurora 17 USA-trupper i Sverige
Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen omvandlar i själva verket de bilaterala överenskommelserna till ett förbjupat trepartisamarbete.
Av inrikespolitiska skäl är NATO-medlemskap inget alternativ för Stockholm och Helsinfors. Åtminstone inte i dagsläget. Istället har en ny USA-ledd försvarsallians vuxit fram.

Det ökade tempot med övningar förebådar en större USA-närvaro. Detta har långtgående konsekvenser. Med amerikansk militär personal som rör sig till och från Sverige och Finland skulle en offensiv insats mot någon av dessa stater officiellt ses som en attack mot en NATO-medlem. Detta skulle utlösa en reaktion i enlighet med Artikel 5 i Washingtonfördraget. Ryssland ser all närvaro av USA-militär där som provokativ. USA är inte ett skandinaviskt land. Om det inträffar en incident som resulterar i en sammandrabbning mellan ryska och amerikanska styrkor skulle de två skandinaviska nationerna mot sin vilja bli indragna i en konflikt de kanske inte har något med att göra. USA-soldater på deras territorium kommer aldrig att stå under deras nationella befäl.
Mer USA-närvaro innebär mindre suveränitet och större risk.

Faktum är att, eftersom de båda är medlemmar i EU så behövs inte ens Artikel 5, då Artikel 42.7 i EU-fördraget också innehåller en bindande klausul om ömsesidig assistans. Frankrike åberopade denna efter terrorattackerna i Paris 2015.

Förra året gick Sverige och Finland med i den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF). Joint Expeditionary Force (Jef) har inget med nationellt försvar att göraAlla övriga medlemmar i denna sammanslutning av nio länder är medlemmar i NATO. Det innebär att i en krissituation kommer deras väpnade styrkor att operera under NATO:s ledning, och därmed dras in i en konflikt de skulle kunnat undvika om de verkligen varit neutrala. De två länderna samarbetar också med Washington via North Group (NG), som består av 12 länder, men där Sverige och Finland är de enda som inte är medlemmar i NATO. Denna organisation har sin egen dialog med USA. En annan mötesplats är Nordic Countries Group, bestående av fem länder, där dessa två alliansfria länder är medlemmar.

I verkligheten har Sverige och Finland redan gått med i NATO genom andra grupper och överenskommelser. Detta har de gjort på ett informellt sätt, genom att undvika folkomröstningar och relevanta parlamentariska procedurer i respektive länder. Det här bör ses som en del av en större bild. I början av april ägde det första toppmötet mellan USA och de baltiska staterna rum i Washington. Det var en aldrig tidigare skådad händelse som på något sätt hölls utanför medias rapportering.

Ledarna för NATOs ”gränsstater” begärde en permanent militär USA-närvaro i regionen. De vill att den ska vara mycket större än bara amerikanskt deltagande i multinationella bataljoner. De vill ha en permanent närvaro i mycket större skala. Washington, som redan har styrkor stationerade i Norge och Polen, överväger att rotera USA-trupper också genom de baltiska länderna.

Polen och de baltiska staterna är i blickfånget för NATOs krigsförberedelser. Det är lika bra att glömma grundakten om samarbetet mellan Nato och Ryssland (NATO-Russia Founding Act), som säger att inga väsentliga styrkor ska stationeras i gränsområdena. Detta dokument har NATO redan brutit mot.

Gästerna från USA har givit råd om hur man ska verka för amerikanskt inflytande (de kallar det ”demokrati”) i Georgien, Moldavien och Ukraina, medlemmar i en nybildad antirysk allians. Och det gäller inte bara försvarsområdet. Förra året började Litauen importera naturgas (liquefied natural gas – LNG) från USA. Polen har också byggt en LNG-terminal för att öka införseln av amerikansk gas till Europa, vilket konkurrerar med Rysslands energileveranser.

USA:s avhopp från Iranavtalet är inte den enda gången ledande europeiska nationer opponerat sig mot ett amerikanskt ställningstagande. Det finns många fler punkter där man är oeniga. Det Gamla Europa håller så sakteliga på att bygga upp ett självständigt avskräckningsmedel. Klyftan mellan EU och USA håller på att vidgas.

Men, som man kan se så håller Washington på att bygga upp en annan proamerikansk allians på kontinenten. Det betyder inte att den kommer att ersätta NATO. Inte alls. Den kommer tvärtom att stärka USAs position inom blocket.

Utöver NATO leder Washington även en informell allians av ”gränsstater” som skräms upp av ett obefintligt hot. USA hotar med det ryska spöket för uppnå sina utrikespolitiska mål. Norra Europa håller på att bli ett getingbo, där den goda grannpolitiken är på väg att bytas ut mot konfrontation, som är till USAs fördel men som gör regionen mindre trygg. (Slut på artikeln)

Några egna frågor.
Har inte Sverige försämrat sitt säkerhetspolitiska läge genom denna allians med världens ledande krigarstat, brutala USA?
Minskat sitt oberoende?
Minskat sitt anseende som en humanitär stat genom alliansen?
Ökat USA:s styrka och tro på militär uppladdning i Europa?
Bidragit till att öka risken för krig?
Finns andra bedömningar?

intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , , ,


21 svar till “USA, Sverige och Finland ökar militärt samarbete för att bilda en ny allians”

 1. Min bedömning får stöd. DN

  ” Om Sverige skulle hotas av Ryssland så kommer USA att ingripa militärt, trots att vi inte är med i Nato. Orsaken är Sveriges centrala läge i Östersjöområdet. Det förklarade en rad amerikanska företrädare för DN under försvarsminister Peter Hultqvists besök i Washington förra veckan.”

  Det låter kanske trevligt. Nu är det så att sannolikheten för angrepp från Ryssland – som har c:a 7 % av Natos militärutgifter är extremt liten. Däremot pågår en uppladdning av USA och andra Nato-länder av militärutgifter, parat med demonisering av Ryssland. USA la grunden till och stödde fascistinfluerad statskupp 22/2 i Kiev, Ukraina. USA har infört illegala sanktioner mot flera länder, däribland Ryssland. Man drar sig ur Iran-avtalet och ställer nu helt omöjliga krav på Iran, som verkligen kämpar mot -USA-stödd- terrorism. Och bedriver en mycket omfattande modernisering av kärnvapenprogram med framtagande av små kärnvapen och delegering av beslutsfattande till lägre nivåer. ”Varför kan man inte använda kärnvapen”? ungefär har USA-presidenten sagt. Man bör akta sig för allians med denna folkrättsvidriga krigarstat. Slut överenskommelse också med Ryssland för Sverige säkerhet!

 2. Finland medverkade i interventionskrigen som syftade till att störta den unga Sovjetrepubliken. I det sammanhanget lyckades man pressa fram landets gräns till St Petersburgs portar. Det blev den kritiska punkten som sedermera ledde till krigen mot Sovjetunionen 1939-44. Sovjetunionen litade inte på Finlands neutralitetsförsäkringar utan såg landet som Tysklands språngbräda för ett angrepp.
  Nu är Sverige och Finland på väg att upprepa samma misstag. Ryssland kan inte längre lita på dessa länders försäkringar utan måste i sin planering se dem som brohuvuden för ett eventuellt angrepp. De nordiska folken går som fåren till slaktbänken.

  För stunden är funktionen naturligtvis tillsvidare psykologisk. Sverige och Finland har dragits in i den rasistiska russofoba häxcirkeln och genom det militära samarbetet skall folket anamma och upprätthålla tron på det ryska hotet som den nya religionens högsta bud och Hollywood som dess budbärare.

  Någon sade efter Andra världskriget att när nazismen återuppstår kommer den inte marscherande i bruna kostymer. Den exceptionalism som USA deklarerar utan att skämmas kommer väldigt nära herrefolkstänkandet som även Sverige och Finland tycks vara väldigt bekväma med. Även USA:s handlingar i Korea på 50-talet och Vietnam på 60- och 70-talen stärker denna uppfattning om det nya herrefolket. Och med den politiska kris som blivit permanent i USA växer riskerna för varje dag att nya krig blir utvägen för att komma vidare.

  • Rätt ska vara rätt: den finsk-ryska gränsen vid Systerbäck fastlades i början av 1800-talet när de områden som erövrats i frederna 1721 och 1743, återfördes till Finland. Det hela påminner lite om när Krim lades under Ukraina 1954. Mest ”inre” gränser. När Finland blev självständigt fanns det många förnuftiga rörster som hävdade att gränsen vid Systerbäck kunde ”backa” något. Mannerheim var på den linjen 1938-39.

   • På den rysk-finska tiden var gränsen irrelevant, ryska trupper fanns förlagda över hela landet. Freden i Dorpat 1922 är den springande punkten. Sovjetunionen var både hotat och utmattat av interventionskrig och tvingades acceptera en dragning som var strategiskt ohållbar. Finland fick som bonus Petsamo med passage till Ishavet och tillhörande gruvfyndigheter. Men inte ens det var nog, Dorpatfreden betecknades som ”skamfreden” när den undertecknades. En snäv syn på realiteter som kom att stå Finland dyrt och som återupprepas då nuvarande presidenten uppfattar den krigstida presidenten Ryti som sin förebild.

    Jag kan inte låta bli att ständigt återkomma till ståhejet kring Jimmie Åkesson i Sverige medan man samtidigt är villig att samarbeta med krafter i Finland som får Åkesson att framstå som den moderataste av moderater. Finlands bruna krafter är inte dumma. De fattar att man inte kan springa omkring och vifta och hojta med 30-talets insignier. De har fullt ut anammat den politiska korrektheten i sin vokabulär. När väl en akut kris bryter ut kommer de att visa vad de kan. De stöder alla tänkbara regimomstörtningsprojekt, de kastade t.o.m. sitt invandrarmotstånd överbord då ett närmande till NATO fanns i sikte. Och det är inte bara de bruna, även de övriga har återgått till revanschismen där man dessutom sätter likhetstecken mellan Sovjetunionen och Ryssland. Det finns inte en kotte bland samhällstopparna som inte gjort russofobin till sin egen, en ledande sådan är förre presidenten Ahtisaari som premierades med Nobelpriset efter sitt bidrag till att smula sönder Jugoslavien.

    • Alla som dansar efter USA:s pipa blir förlorare. Amerikanska sanktioner mot europeiska företag orsakar miljarder i förluster för tyska små och medelstora företag.
     Maskinbyggare, autoentreprenörer och elektronikföretag i synnerhet kommer att förlora affärer om de stoppar sin verksamhet i Iran av rädsla för amerikanska vedergällning. Dessutom kan de förlora framtida lukrativa order.
     För perioden 2017-2022 riktar sig den iranska regeringen till 50 miljarder dollar i direktinvesteringar av utländska företag. Landets två största fordonstillverkare, det statligt ägda Iran Khodro och SAIPA, har redan tecknat samarbetsavtal med Renault och Peugeot att fundamentalt modernisera. Tyska leverantörer väntar sig lukrativa beställningar.

     Företrädare för tyska industrin har uppmanat den federala regeringen och EU att se till att upprätthålla verksamheten med Iran. (Teheran) i samtal med den tyska ekonomiska nyheter. 2017 exporterade tyska företag varor som var värda nästan tre miljarder euro till Iran. Det är en ökning med mer än 50 procent under de senaste fyra åren.
     https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/05/21/iran-sanktionen-milliarden-verluste-fuer-deutschen-mittelstand/

     • London kommer att be Ryssland om förlåtelse.
      På grund av minskningen av gasproduktionen i Nordsjön och minskande hemreserver måste Storbritannien välja mellan sina politiska ambitioner och ekonomi. Ryssland kunde bli ett lönsamt alternativ för kungariket.
      När Storbritannien behövde gas med kort varsel i slutet av februari, blev två 164 000 m3 LNG-laster levererade från Ryssland. Alla var glada över det, förutom den politiska eliten.
      Idag levererar Gazprom cirka 17 miljarder kubikmeter naturgas till Förenade kungariket per år genom bytesleveranser – utbytesverksamhet med Norge. I ett nötskal skickar Norge gas till Storbritannien för Gazproms skyldigheter, och Gazprom levererar mer gas till kontinentala Europa för Norges skyldigheter.
      Från januari till april nådde Rysslands naturgasexport till Europa en rekordmängd på över 70 miljarder kubikmeter. Man kan förvänta sig mer än 200 miljarder i slutet av året. Detta är en absolut rekord i historien för rysk export av gas.
      För att göra saken värre stod Europa för hopp om iransk gas, men det här projektet har nu stängts i samband med Trumps administrations beslut om att sig dra ut ur detiranska kärnenergiavtalet.
      Enligt Oxford Institute for Energy Studies kommer gasproduktionen i EU att minska från 256 miljarder till 212 miljarder kubikmeter per år 2020 och 2030 – till 146 miljarder kubikmeter. Enligt Internationella energibyrån kommer naturlig och flytande gas att ta ledningen bland energibärare från 2015 till 2040.
      Efterfrågan på detta bränsle kommer att öka med 1,5 gånger, särskilt på grund av länderna i Asien och Mellanöstern. Allt ovanstående tyder på att London måste be om ursäkt till Moskva för det orkestrerade Skripal-fallet.
      http://www.pravdareport.com/world/europe/11-05-2018/140936-london_moscow-0/

 3. Viktigare frågor än dessa samtal måste ändå finnas i en värld som lite varstans har pågående militär aktioner. Jag håller med prästen Hammar att fred skapas inte med vapen utan vi måste föra konstruktiva samtal, som är värdiga vår ”ras”,

 4. Kalkylen att vi kämpar tills vi får hjälp gjordes från och med 1946, och kallades neutralitet för att de människor som i strid mot bättre vetande trodde att socialismen skulle innebära framsteg skulle bli nöjda. Officiellt jämställde vi öst och väst, trots att vi kulturellt och ekonomiskt hör till väst. När vi satsade 2% på försvaret kunde vi låtsas som att vi var självförsörjande, men alla de duktiga fredsaktivister som underminerat det svenska försvaret sen dess har framgångsrikt hjälpt till att få ner försäkringspremien till 1%.

  Nu hamnar vi i Nato. Risken för ryskt anfall är låg, risken för Nato-anfall är noll. Det är klart att det är jobbigt att betala försäkringspremien istället för att satsa på behjärtansvärda saker som vargodling, cykelbanor, friår, moskébyggen och ständiga uppfostringskampanjer mot de svenska underklassenkunderna, men vad gör man inte för freden?

  Östersjön är ett ryskt innanhav och ska bara ha ryska kärnvapen, det är säkrast så.

  • Hur mycket som satsas på försvaret har inget med folks försvarsvilja att göra. Skulle 100% satsas på försvaret blev det inget över till exempelvis cykelbanor och försvarsviljan skulle bli obefintlig.
   Problemet för vårt ekonomiska system är att det finns ingen realistisk plan att omvandla det ökande välståndet till välfärd för majoriteten.

  • Bra att du påpekar hur duktiga fredsaktivisterna har varit. Fredsfrågan är nämligen en av dom viktigaste som finns.
   Vår sk. neutralitet har bidragit till stabilitet i regionen, men alla vet att det svenska försvaret hela tiden haft udden riktad mot Ryssland, samtidigt som den andra sidan NATO/USA under samma tid varit den utan konkurrens mest aggressiva och krigiska.
   Att vi nu ser ut att drivas in i NATO av inkompetenta politiker, som inte ens kan stava till ordet fred är allvarligt.
   Vi blir t.om. ett av dom mer framträdande länderna i den pågående krigshetsen mot Ryssland.
   Militär upprustning i Sverige kommer därför att på goda grunder ses som ett hot mot Ryssland av Ryssland.

   Detta är livsfarligt för lilla Sverige och det är svårt att se det som något annat än ett totalt haveri i skallen på regeringens ledamöter.
   En ny stark fredsrörelse är vad som måste till för att tvinga bort dessa galna politiker.

   Vad vargar, cykelbanor och moskéer har med detta att göra har jag svårt att se, men dom frågor som Anders tar upp i slutet på artikeln är däremot synnerligen viktiga och måste få svar.

 5. Det är viktigt för USA att Rysslands gasledningsprojekt.. Nord Stream 2 skrotas.
  USA hotar därför med sanktioner mot europeiska företag som deltar i byggandet av det ryska projektet. De kommer att straffas om de deltar i byggandet. NS2 skulle ju ge Ryssland ett perfekt verktyg för att trycka på europeiska länder.
  Trump pressar vasallen Tyskland att skrota Nord Stream 2, så att istället amerikanska naturgaseksportörer kan få monopol på den europeiska marknaden.
  Vita husets tryck återspeglar USA:s hårda taktik på handel, som bidragit till ökande spänningar mellan Europa och USA och väckt rädslor i exportberoende Tyskland om en höjd avgift på tullar som skulle kunna försvaga tysk bilindustri .
  På ett EU toppmöte häromdagen var Merkel villig erbjuda USA närmare samarbete inom gasområdet, i utbyte mot permanent undantag från stål och aluminium tariffer.
  Men då kan EU förvänta sig en ökning av energipriset: Gas från USA behöver transporteras över Atlanten och skulle vara betydligt dyrare än rysk gas som levereras via rörledningar.

 6. Washington kör över Europa.. inklusive Sverige och Finland, som har mycket mer att vinna med att eventuellt utveckla vänskapliga och normala relationer med Ryssland, Kina, Iran och andra.. än att fullfölja diktaten från Washington om fiendskap med Ryssland .

 7. USA utför detta år ofantliga krigsförberedelser i vår närhet: Den 3-15 juni hölls Saber Strike av USAs Europaarmé med 3000 USA-soldater i de tre baltiska staterna och Polen. Sammanlagt övade 18.000 soldater från 19 länder.
  I en stridsövning som heter Nanejs, 2018, hålls från 20 augusti till 2 september.
  8.000 USA flygburna soldater kommer att landa i Lettland under en övning som heter Swift Response exercise.
  I norr kommer den största Nato stridsövningen med 40.000 soldater, 70 fartyg oh 140 stridsflyg från över 30 länder om kommer att placeras ut i centrala och norra Norge i oktober.
  Den största stridsövningen sedan det kalla krigets slut någonsin,Anakonda 2018,

 8. Usa måste ge intryck att dom har kontroll för att fördröja den maktförskjutning till en multipolär värld som verkar sannolik. Dom verkar säkra på att Ryssland inte gör ngt aggressivt utan vänjer sig. Vapenindustrin och kanske dollarn hålls flytande genom alla dessa förpostfäktningar föreställer jag mig.
  Alternativet, att Usa inte uppträdde hotfullt, skulle nog snabba på utvecklingen till multipolaritet.
  Dom som tror på en allsmäktig Gud som ingriper mot dom onda har här ett ganska pedagogiskt testfall. Genuin ondska kontra den majoritet som önskar ömsesidighet.

 9. https://journal-neo.org/2018/05/22/trump-adopts-looney-tunes-foreign-policy-from-think-tanks/

  USA:s utrikespolitik är ett skämt idag. De enda personer som verkligen tror på Washingtons förmåga att hantera grannländer är samma människor som förstör Amerika rykte. Sedan andra världskriget har amerikanska utrikespolitiken misslett det amerikanska folket och världen.
  Idag har styrkan ersatt diplomatin. Mlitära lösningar och aggressiva straffåtgärder har tagit plats istället för diskussioner och kompromisser. Och det så kallade ”kriget mot terror” har bara tjänat till att skapa fler terrorister. Fullständigt misslyckande, detta är verkligheten i Washington DC, och Trump-administrationen verkar vara avsedd att göra USA stort igen.
  Så mycket som, 21 biljoner (trillions) dollar saknas från amerikanska Pentagon-notor. En berättelse om US Navys stolthet är en bra start på 12,9 miljarder USS Gerald R. Ford ligger i hamn för att fixa framdrivningssystemfel. Trumps planerade fartygsflotta 355 kan bara sänka USA. Faktum är att USA:s enda tänkbara fiender kan spränga hangarfartyg ut ur vattnet med ett knapptryck.
  Förenta staternas regimskiften i Irak, Libyen, Syrien, Ukraina och andra platser, sedan NATO-katastrofen som en gång var Jugoslavien har Amerika ganska väl omformat västvärlden till en ny ordning av kaos och ”hot mot amerikanska intressen”.
  Trumps strålande rådgivare kategoriserar Ryssland och Kina bredvid Mellanöstern, Iran, Nordkorea.. som terrorister.
  Amerikanska kärnkraftsstyrkor anses vara ”för små och svaga” för att omge Ryssland, Kina, Nordkorea, hela Mellanöstern, Central- och Sydamerika och mycket av Afrika. Ironiskt nog är det den enda bedömningen som kanske kan vara sann.

 10. Sverige har för vana att ”välja” fel kumpaner! Man var bundis med Nazi-Tyskland i början av andra världskriget och nu är man plötsligt på väldigt god fot med det vacklande USA som av allt att döma hastigt närmar sig ekonomisk, politisk och social kollaps. Snart dags att vända kappan efter vinden igen? USA är per definition en skurkstat och ska hållas kort oavsett vilken marionett som sprattlar i Vita Huset. I ett land med fungerande rättsväsen hade Hultqvists agerande varit föremål för en rättsgranskning men tyvärr är Sverige snabbt på väg utför precis som USA.

 11. Utsikterna är stora för att tyska, franska och brittiska företag dras med i amerikanska sanktioner, i kölvattnet av Trumps beslut att dra sig ur Iran-avtalet. Under de senaste åren har var och en av de ovannämnda regeringarna varit slaviskt underdåniga i sitt stöd för sanktioner mot Ryssland.
  Förhållandet mellan USA och Europa aldrig varit ett jämställdhetsförhållande. Det har alltid varit ett förhållande mellan en imperialistisk hegemoni och dess olika satelliter. Den enda skillnaden är nu att Trump- administrationen har tappat masken av anständighet och demokrati för att avslöja hegemoni, som är den verkliga föraren av den amerikanska utrikespolitiken, och så har alltid varit.
  Således har Europa nu ett mycket tydligt beslut att göra. Fortsätter det att binda sig till mästaren i USA:s hegemoni, i nåd av en amerikansk president i Washington? Eller går det med Ryssland och Kina i att söka ett anti-hegemoniskt alternativ, rotad i de principer som anges i FN-stadgan: respekt för nationell suveränitet, självbestämmande och universell tillämpning av internationell rätt.
  Om Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket fortsätter att kalla detta misslyckande för en transatlantisk allians, då kan det inte längre finnas någon likvärdighet. De styr i strid med egna folks intressen.