Två år efter demonstrationen mot Värdlandsavtalet!


Idag är det två år sedan ett par tusen av oss demonstrerade mot Värdlandsavtalet på Sergels torg. I söndags deltog jag i en mindre fredsdemonstration från Gullmarsplan till möte på Medborgarplatsen mot den stora krigsövningen Aurora 17 i september. En liknande fredsdemonstration skedde i Göteborg. Aurora 17 kan direkt kopplas till Värdlandsavtalet. Hultqvist var i veckan i Washington och fick försäkring av USA:s försvarsminister om stöd från USA om Ryssland skulle anfalla.
Nyligen skrev jag om detta. USA, Sverige och Finland ökar militärt samarbete för att bilda en ny allians. Till och med DN ifrågasätter Sveriges officiella neutralitet nu.
I denna process var Värdlandsavtalet en avgörande faktor.

Mot bakgrund av allt detta publicerar jag artikeln om demonstrationen på dagen efter två år

Artikeln.
För fred, trygghet – Protestera mot Värdlandsavtalet och ökad krigsrisk! Demonstrera idag! Sergels torg kl 15
Många tal!

Nej till NATO affisch

Jag sände in följande kommentar till ”Ring P1” på morgonen 19/5 2016. Programledaren läste upp första meningen – bara – vid programmets start. Sedan kom utmärkta inlägg om Värdlandsavtalet av två kvinnor, liksom av en kvinna idag.
Sverige bör verkligen inte underteckna Värdlandsavtal med NATO, en kärnvapenbaserad organisation som i krig förstört Afghanistan och Libyen, med insatser långt utöver FN-mandat. USA, som dominerar NATO är genom egna krig eller krig via ombud i Mellanöstern ansvarigt för uppemot 2 miljoner döda och över 10 miljoner flyktingar. Säg nej, och samarbeta även med Ryssland så ökar Sveriges säkerhet.”

Jag återger nu en viktig rapport – ihjältigen i vanliga media – som visar att de flesta inte vill ha Värdlandsavtalet.
Därefter en rapport från försvarsminister Hultqvists senaste framträdande, 17 maj!

Opinionsundersökningen.


En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

Rapport från försvarsminister Hultqvists senaste framträdande av Henrik Persson, medlem i styrelsen för Folket i Bilds styrelse i Stockholm.


I tisdags, 17 maj talade försvarsminister Peter Hultqvist-mötet på ABF-huset i Stockholm.
Arrangör var ”Socialdemokraternas Säkerhetspolitiska klubb” (SSÄK). Jag publicerar här en rapport från Henrik Persson som var där.
Peter Hultqvist
Mötet inleddes med att Hultqvist talade i 45 minuter.

Märkliga påstående
”Det finns stora utmaningar i Mellanöstern. Huvudproblemet är Daesh, IS. De kan bara bekämpas militärt”.
* ”Om FN dras bort från Mali blir det kaos i hela landet”.
* ”Man kan tycka vad man vill om amerikanerna, dras deras trupper bort från Europa så rubbas hela balansen.”

* ”Den hårdföre Assad bedriver inbördeskrig mot sitt eget folk”.
* ”Vi har varit med i Partnerskap för Nato sedan 1994” (Samarbetet heter ”Partnerskap för fred”….)
Egen aktivitet
* ”Jag har varit i Irak och träffat peshmergas. De för en överlevnadskamp mot Daesh.”
* ”Jag besökte övningen Cold Response i Norge förut. 12 000 man. Vi hade 5 000 soldater där.”

Ibland sade Hultqvist rena underligheter

Hultqvist konstaterade att Turkiet har stött Daesh/IS eftersom man vill slå mot kurderna.
Han drog dock ingen slutsats kring att Turkiet samtidigt är medlem i Nato, och att vi om vi närmar oss Nato ännu mera, eller går med, i så fall själva blandas in i Turkiets våldsamheter och IS-stöd.

En åhörare frågade om en Alliansregering i framtiden kunde säga ja till stationering av kärnvapen i Sverige i enlighet med värdlandsavtalet.
Svar från Hultqvist: ”Då gäller det att inte rösta på en sådan”.
Hultqvist viftade bort frågor jag ställde om hur fredsplanen med Ryssland såg ut. Han ville enbart fokusera på att ”Ryssland har brutit mot folkrätten. De har invaderat Krim. Sanktionerna mot Ryssland måste fortsätta.”

Jag påpekade att stora delar av Irak bombats till grus, även det ett brott mot folkrätten. Svar från Hultqvist: ”Där deltog vi inte.”

Hultqvist målade upp en bild av att demokratin i världen hotas av:
-Extremhöger (Nationella Fronten i Frankrike m fl),
-Daesh
-Ryssland.

Och demokratin måste försvaras mot dessa hot, tydligen mest militärt. Han talade inte om andra metoder i alla fall.

Värdlandsavtalet var på något sätt en del i detta, enligt honom, tydligen. Men samtidigt nästan ingen förändring mot nu. Någon i publiken påpekade att om det inte innebär förändring – varför är det så viktigt att driva igenom det?
Flera påpekade att hela hanteringen av värdlandsavtalet är odemokratisk och att en folkomröstning borde ske.

Hultqvist svar:
”Du tycker en sak, jag en annan. Men du har ändå rätt att föra fram din åsikt. Det är demokrati.”
Publiken fick bara ställa frågor i knappt 15 minuter. Vilket ledde till upprördhet på slutet när en person från SSÄK klippte av mötet. Hultqvist stod dock kvar en stund och diskuterade.

Försvarsminister Peter Hultqvists inlägg och svar framstod som enkla lösningar på i själva verket inte så enkla frågor. Och han sa inget alls om hur man når fred och avspänning. Det här verkade vara en man som i grunden enbart är inställd på en sak – krig.

Några artiklar om Värdlandsavtalet.
Majoritet mot Värdlandsavtalet
Vad vet du om Värdlandsavtalet
Uppropet mot NATO-medlemskap och värdlandsavtal


4 svar till “Två år efter demonstrationen mot Värdlandsavtalet!”

 1. Ser på nätet att det blev en jättefin demonstration och att de hade samlat över 40 000 namnunderskrifter att nämna till UD! Jättestrong jobbat.

  Nyheten om detta kan du dock inte läsa om i någon av våra tidningar. Annat hade det varit om det stått en handfull nazister på torget. Osynliggörande, en så trevlig härskarteknik

 2. Det var ett bra möte med omkring 2 000 deltagare. Bra tal och även musik.

  Thage G Petersons tal ”Tala med Ryssland” finns på http://www.nyhetsbanken.info/news/view.asp?ID=2475

  I koncentrat:
  * Inget militärt samarbete med Nato
  * Markera tydligt och konsekvent Sveriges neutralitet och militära alliansfrihet
  Tänk efter
  – Alliansfrihet och neutralitet har tjänat oss väl i över 200 år.
  – Alliansfrihet och neutralitet har hållit oss utanför krig.
  – Sverige har byggt upp en stolt tradition av fred.

  160521 NATO-möte

 3. skulle det gå att ordna en folkomröstning om natomedlemsskap.?
  då fick ju alla säga sitt som när vi röstade om eu.

  • Någon sådan omröstning blir det sannolikt inte, oavsett opinionsläget, så länge folket röstar på partier som ställt sig på Natos sida. Politikeradeln anser sig inte behöva genomdriva folkviljan förrän det får konsekvenser om de inte gör det.

   De monopolkapitalistiska medierna är fortfarande på Nato:s sida och folk läser dem fortfarande. Där ligger det största problemet ifall det skulle bli en folkomröstning. Ett annat problem är att vänstern inte fångar upp missnöjet hos folket effektivt.

   Är folket missnöjt med massinvandring och asylkaos (även om detta beror på Natos krig och EU:s tafatta gränspolitik) måste vänstern fånga upp det missnöjet på olika vis, inte ställa sig i rabiata motpositioner till högern när högern skapar SD för att fånga upp missnöjet. Vänstern måste bli flexibel.