PESCO – det permanenta strukturerade EU-försvarssamarbetet


* Denna artikel har skrivits av Jan-Erik Gustavsson som även tidigare berikat bloggen med artiklar om EU och annat. Jan-Erik har i många år varit ordförande i ”Folkrörelsen Nej till EU” Facebokssite för Folkrörelsen Nej till EU

Under EU-nämndens sammanträde inför EU-toppmötet i oktober förekom förkortning PESCO för första gången på dagordningen. Försvarsminister Peter Hultqvist har hittills varit dövstum om begreppet, vi medborgare känner inte till det eftersom media i praktiken inte skrivit om det. PESCO är EUs förkortning för det Permanenta utökade strukturerade samarbetet på försvarsområdet. I praktiken handlar det om att snabbt militarisera EU.

EU-journalisten Henrik Brors skriver att regeringen Löfven bytte fot i somras när försvarsminister Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström meddelade att Sverige nu vill vara med i ett försvarssamarbete på EU-nivå. Till en början har Sverige sagt ja till EUs försvarsfond för gemensam finansiering av militära försvarssatsningar och forskning. Tidigare har riksdagsledamöterna i EU-nämnden fått veta att Sverige EU-försvarssamarbete bara varit en idé och att Sverige varit emot det. Men på sammanträdet i oktober försökte Stefan Löfven släta över PESCO genom att kalla den nya inställningen för ett ”frivilligt mellanstatligt samarbete”.

Federica MogherniFederica Mogherni
Det brådskar och Sverige måste under hösten ha valt sida. Det utökade försvarssamarbetet ingår i EUs framtidsvisioner. EUs utrikes- och säkerhetspolitiska kommissionär Federica Mogherni insisterade på det informella EU-toppmötet i Tallin i oktober att beslut om PESCO och EUs försvarsfond skall vara klart till EU-toppmötet i december. Den estniske försvarsministern Juri Luik uttryckte under Tallinmötet: ”Vi hoppas väldigt mycket att när det estniska presidentskapet slutförs i december PESCO kommer att vara färdigförhandlat och så många EU-länder som möjligt kommer att ansluta sig till organisationen”.

Med skapandet av ett PESCO följer ett centraliserat militärt högkvarter med ambitiösa planer för EUs militarisering och uppdrag utanför sina gränser, vilket har en dröm för EU-federalister under många år. Många fruktar att nu öppnas dörren för en EU-armé, vilket Bryssel förnekar och säger att det bara handlar om att underlätta ett bättre militärt samarbete. Fram till nu har Storbritannien motsatt sig ”integrerade militära förmågor”, som det ibland heter på EU-språk, vilket gett kraft åt Sverige och Irland att motsätta sig försvarssamarbete. Men efter Brexit har Storbritannien nu mjukat upp sin ställning och börjat samarbeta med Mogherini, så att hon kunnat uttala att EUs militära planer har ”avancerat mer detta sista år än de föregående sextio åren”.
Tunga namn som den tyske socialdemokraten Martin Schultz stöder en EU-arme. Vice presidenten i EU-parlamentet greve Alexander Lambsdorff vill se mera av gemensamma militära övningar och säger i den tyska dagstidningen Neue Osnabrucker Zeitung: ”Hittills har det i den Europeiska försvarspolitiken varit lite samarbete för att handlande människor inte känner varandra…Det är därför vi behöver ett kollegium på europeisk nivå för att träna militär personal, där varje ung major som har utvalts till en ledarskapsställning obligatoriskt kan tränas i sex månader med andra officerare från Europas militära styrkor”. Och i EU-parlamentet har EU-federalisterna i den liberala ALDE-gruppen producerat en ”vägkarta” för att skapa ” integrerade militära styrkor”. I dokument står: ”Vägkartans slutliga syfte kommer att vara att bygga en överstatlig militär styrka. Vägkartan kommer att förverkligas under ledning och politiskt ansvar av EUCO (Europeiska Rådets) ordförande, med genomföranderoller av Europeiska försvarsbyrån, EU-kommissionen och EUs medlemsstater”. Det skall finnas en gemensam försvarsbudget som medlemsstaterna bidrar till som skall betala för ”befälsordningen, gemensamma militära operationer och materiel och tillgångar som ägs av EU”.
Martin SchulzEU-frågetecken imagesCAS1TWS5ft size-full wp-image-150963″ />Martin Schulz
EU-kommissionen högste beslutsfattare Jean Claude Juncker driver på militariseringen, och sade i sitt linjetal i september att NATO vill att EU militariseras: ”Jag vill att vår Union skall bli en stark global aktör. För att få mer styrka i världen måste vi kunna ta utrikespolitiska beslut mycket fortare. Det är därför jag vill att Medlemsstaterna ser över om utrikespolitiska beslut kan flyttas från absolut majoritet till kvalificerad majoritet. Lissabonfördraget medger detta, om alla medlemsstater samtycker till detta…Och jag vill särskilt framhäva ytterligare ansträngningar till försvarsfrågorna. En ny Europeisk försvarsfond är i vardande liksom ett Permanent utökat strukturerat försvarssamarbete på försvarsområdet. Till 2025 kommer vi ha en fullt utbyggd försvarsunion (European Defence Union). Vi behöver den, och NATO vill ha den”.

Det är hög tid att varje reflekterande människa försvarar Sverige alliansfrihet och avvisar den militära dårskap som PESCO innebär.

i Andra om: , , ,, , alliansfrihet, , , , , ,


Ett svar till “PESCO – det permanenta strukturerade EU-försvarssamarbetet”