USA glider iväg mot krig mot Ryssland – i imperialistisk jakt.


Denna artikel, översatt av mig från Nation, är ett bidrag till diskussionen om faran för storkrig i Europa. USA på väg mot krig med Ryssland Stephen F. Cohen Stephen F. Cohen är professor emeritus i ryska studier och politik vid New York University och Princeton University och en bidragande redaktör för Nation.

Artikeln publicerades för första gången i början av juni 2016. Den har tyvärr fått ökad aktualitet ”USA tiger – inte längre – om förberedelser för större krig

Artikeln.
Den mycket provocerande och onödiga pågående militära uppbyggnaden av US-Nato i Baltikum och Östeuropa för Washington närmare krig med Moskva än någon gång tidigare efter 1962 Kubakrisen.
Nations biträdande redaktör professor Stephen F. Cohen och John Batchelor fortsätta sina diskussioner om det nya amerikanska-ryska kalla kriget. Denna veckas diskussion (17/5) fokuserar på den växande USA-ledda Nato militära uppbyggnad-på land, till sjöss och i luften, direkt på eller mycket nära Rysslands gränser: i de tre baltiska länderna, Polen, Rumänien, och i andra östeuropeiska länder. Cohen påpekar detta tillsammans aktiveringen av USA/Nato:s missilförsvar anläggningar i regionen, som Moskva av goda skäl ser som att detta har en potential att upphäva dess kärnvapenavskräckningsförmåga och som en möjlighet att anfalla med medeldistanskryssningsmissiler som förbjudits av 1987 INF-avtalet.
RyssKrig-768954Ryssland laddar upp
Cohen nämner att Rysslands president Putin har kallat dessa västerländska ingrepp för ett ”direkt hot” mot Rysslands nationella säkerhet. Inte överraskande, förstärker Moskva sina egna militära styrkor i Rysslands västra regioner. Cohen tror att Moskva kanske distribuerar kärnvapenmissiler till Kaliningrad i Östeuropa och till Krim, nu en del av den ryska federationen. Ett utträde ur INF och START fördrag, vilket skulle avsluta en flera decennier lång USA-ryska vapenkontroll och reduktionsprocessen, diskuteras också i Moskva.

Cohen och Batchelor jämför dagens öga mot öga militära konfrontation med Kubakrisen 1962, då kärnvapenkrig knappt kunde avvärjas. Cohen tror att det är ännu farligare idag då Natos styrkor i Baltikum är bara några steg från Ryssland medan sovjetiska missiler i Kuba var ”bara 90 miles” (c:a 15 mil) från USA. I Kubakrisen 1962 fanns endast en kollisionspunkt i och runt Kuba medan det i dag finns flera USA-ryska möjliga konfrontationer, från Baltikum, Ukraina och Turkiet till Syrien.
Då han pekar militära manövrar av USA och Nato som inbegriper Ukraina och Georgien, frågar sig Cohen varför Obama-administrationen skulle riskera krig med Ryssland i dag, även kärnvapenkrig. Den förklaring som försvarsminister Ashton Carter uppger är Putins ”alltmer aggressivt beteende.” Men Cohen kan inte finna sådana nya militärt ”aggressiva” åtgärder av Putin sedan Ukraina-krisen 2014 – förutom att Rysslands krig mot den islamiska staten i Syrien som inte kan betraktas som ”aggressiva” – eftersom den ukrainska krisen bröt ut mer än två år sedan, 2014. Antingen går Washington i sömnen mot krig, eller så vill någon ha krig.

Cohen påminner om Moskva minns att den senaste gången en sådan fientlig militär makt samlats vid Rysslands gränser var i juni 1941, då Nazityskland invaderade Sovjetunionen. Både Cohen och Batchelor är förvånade av en ännu obekräftad rapport om att Obama-administrationen pressar Berlin för att avsätta en tysk kontingent till Natos närvaro invid Rysslands gränser i dag. Om så är fallet, säger Cohen, saknar Washington historiskt minne, till skillnad från Moskva, om nu USA faktiskt inte vill krig med Ryssland.
USA omringningRyssland attraherar snälla USA/Nato som tvingas

Imperialismen är en bakomliggande förklaring Jag tror att Cohen & Bachelors bedömning är riktig. En bakomliggande förklaring till den ökade krigsrisken är den ökade konkurrensen om marknader och råvaror – som det finns mycket gott om i Ryssland – i globaliseringen. Och globalisering är inget annat än ett förskönande ord för ”imperialismen” – kapitalismens hittills högsta stadium. Det är mycket bra om man kan anlägga detta perspektiv.
I skriften ”USA som världspolis” försöker vi oss på en beskrivning av dagens imperialism. Och i aktuellt blogginlägg!
Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop
Skriften 13-247x350
intressant.se världskrig, , , , , , , ,

Pilger i RT Globalresearch: USA i krig med Ryssland


10 svar till “USA glider iväg mot krig mot Ryssland – i imperialistisk jakt.”

 1. Stephen F. Cohen är här i Norden en av elefanterna i rummet, som man låtsas att inte finns. När man upprepar refrängen om den ryska propagandan måste man ständigt dölja att de kunnigaste akademikerna i väst faktiskt delar synpunkter med Ryssland i flera väsentliga frågor. Som exempel kan nämnas eskaleringen av konflikten i Ukraina, statskuppen och kriget mot de östra landsdelarna, med direkt inblandning av västmakterna och med extremhögern som fotsoldater.
  Gilbert Doctorow är en amerikansk akademiker och gentleman ut i fingertopparna, ställd mot honom framstår Jan Guillou som Tjalle från Kråkhult. Doctorow förspråkar goda relationer med Ryssland och reflekterar i Huffington Post över hur det amerikanska debattklimatet är en kopia av situationen i Ryssland under Bresjnevs tid. Enligt Doctorow togs de första stegen mot enkelriktning och självcensur under Clintons andra presidentperiod och fullkomnades under Dick Cheneys ledning då han var vicepresident. Som en komisk poäng hänvisar Doctorow till en internenkät inom propagandaorganet Foreign Affairs. Enligt enkäten tror hela en tredjedel av medarbetarna hos Foreign Affairs att väst låg bakom kuppen i Ukraina. Sensationellt för ett organ vars uppgift är att propagera för motsatsen !
  Jan Guillou är aktuell för en bra artikel som nedmonterar Natoivrarnas argument för ett medlemsskap. Men i en tidigare kolumn säger Guillou även att han samtidigt till fullo delar de svenska mediernas syn på Putin. Nu behöver man inte älska Putin för att rycka till inför ett sådant påstående, något bättre nyansering borde man kunna avkräva folk som gör anspråk på att tänka själva. Jag kan inte direkt komma på någon fråga där jag skulle dela åsikt med svenska MS-medier, utom rent triviala, såsom att en Volvo är en hyfsat bra bil men till ett för högt pris.
  När den nordiska debatten har anammat den amerikanska självcensuren har detta som exemplet med Guillou visar fått konsekvenser som är än mer destruktiva. USA är stort och trots censuren i MS-medier finns det gott om forum där debatten kan bedrivas. Noam Chomsky uteslöts från MS-medier redan på 70-talet men det har inte hindrat honom från att bli USA:s mest kända akademiker på världsarenan. I dagens USA engagerar sig även unga debattörer på ett ojämförligt starkare sätt jämfört med Norden, där de små omständigheterna möjliggör en strypning som bör ge anledning till oro. Det kan inte uteslutas att de repressiva krafterna i USA tvingas till reträtt, hur kommer det att se ut hos oss när tillnyktringens bistra timma infinner sig ?

  • Jag håller med. Det verkar som att ska man få publicera en avvikande åsikt i MSM tidningar så måste man samtidigt ge en känga åt Putin eller någon annan som MSM ogillar. Jag minns att Jan Guillou, samtidigt som han kritiserade handläggandet av fallet Julian Assange i Sverige, gav denne epitetet en mansgris och en feg stackare.
   Oavsett om detta är sant eller inte så är det irrelevant i frågan. Men Jan Guillou kanske själv är en feg opportunist
   som inte vågar kalla Obama det han är – en maffialedare som skickar ut sina hejdukar att avrätta alla som misshagar honom.

 2. Partiet Enhets styrelseordförande Jens Jerndal skrev denna debattartikel som även finns på svenska (på länken nedan).

  Sweden-NATO agreement steps up hostility against Russia – US’ proxy war in Europe looming
  http://newsvoice.se/2016/06/02/swedish-nato-contract-steps-up-hostility-against-russia/

  Jerndal: ”What would be the most failsafe way to ensure that Sweden becomes the scene of yet another of America´s many proxy wars far from home? Clearly, placing US troops and weapons on Swedish soil in obvious provocation of Russia. Another proxy war relentlessly pushed and promoted with every trick and pretext in the book by the military-industrial complex to maximize their global power and profits.”

 3. Global Research tar upp ämnet, att Sverige skrivit värdlandsavtal med NATO:

  Sweden Joins NATO’s Emerging War against Russia

  Eric Zuesse: ”This is being done by Sweden in the leadup to the NATO Summit on July 8-9 against Russia, and in the context of America’s installation on Russia’s borders of weaponry to disable Russia’s capacity to retaliate against a Western blitz-invasion from NATO. The first successful test of that BMD or “Ballistic Missile Defense” system occurred on 19 May 2016 and constituted a breakthrough in the ability of the United States and its allies to conquer Russia; the test had occurred in Hawaii.”

  http://www.globalresearch.ca/sweden-joins-natos-emerging-war-against-russia/5527708#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=/

 4. Guillou skriver väl och arkivforskar och sånt och har kanske ingen koll på bra alternativa medier.
  Det skulle nog behövas en snabbkurs för många att upptäcka internet. Inklusive med hänvisningar till en del msm.

 5. Om det kan stilla er oro… så att ni alla kan sova bättre…

  ”Efter att Dwight D. Eisenhower, i sitt avskedstal som amerikansk president 1961, varnade för det militärindustriella komplexet fick termen bred spridning. Den används i pejorativa sammanhang, där den syftar på det nära samarbetet mellan försvarsindustrin, militären och kongressen – en kartell som av kritiker anses verka mot allmänintresset med ekonomisk vinning som motivation.

  År 1956 hade den amerikanske sociologen C. Wright Mills i en uppmärksammad studie, Makteliten, visat på att en tredelad maktelit bestående av militär, ekonomi och den federala regeringen i stort sett, satt demokratin ur spel.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rindustriella_komplexet

  Därför blir det sannolikt mer konventionella krig som föder det militärindustriella komplexet. Eliten har inget egentligt intresse av kärnvapenkrig som förstör deras egna möjligheter att tjäna pengar. Endast paniken och upprustningen är en inkomstkälla, inte själva kärnvapenkriget. Det gäller båda oligarki-sidorna.

 6. Fråga er vem som skulle vinna på ett krig mellan Ryssland och Väst. Givetvis Saudi-Arabien och Muslimska Brödraskapet och alla dess undergrupper. Vilka ar Obama’s närmaste allierade? Saudi, Qatar, UAE, Turkiet (och konstigt nog Israel). Fast Obama gillar ju inte Israel. EU och Merkel står ju också nära Obama och hans gäng, liksom Sveriges regering.