Lärdomar av atombomben – skapa en fredszon i Norden!


Den kända antiimperialisten och fredskämpen Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd har åter förstärkt bloggen med en artikel. Denna gång om lärdomar av Hiroshima och hot från atombombens ledande makt USA. Hon avslutar med det intressanta förslaget att fredsrörelserna och all intresserade i alla nordiska länder bör arbeta för att skapa en Fredszon i Norden.
Den kände australienske journalisten John Pilger har skrivit: ”Att fälla atombomber över Hiroshima och Nagasaki var kriminella handlingar, ja, krigsförbrytelser. Det var ett ofantligt våldsbrott, ett planerat massmord, som släppte loss ett vapen av kriminell art. Den lögn som levt längst är att bomben fälldes för att avsluta kriget i Stilla Havet. Japan var totalt sönderbombat och stod berett att kapitulera. Men Henry Stimson, USA:s krigsminister, övertalade president Truman att detta vapen måste provas och visa RYSSARNA VAD VI USA ÄR I STÅND TILL ATT GÖRA. President Truman var mycket nöjd över vad bomben över Hiroshima förmådde att göra ja, han var helt i extas över förintandet av Hiroshima.”
truman-eisenhower-transition
Alla militärer höll inte med president Truman, general Eisenhower t.ex. tyckte att det var helt fel. Och det var ju inte bomben över Hiroshima som slutligen satte stopp för Japans krig i Stilla Havet. Det var Sovjetunionens invasion av Manchuriet och de andra japanska kolonierna som vände kriget.

166.000 människor dog i Hiroshima och 80.000 i Nagasaki.Vad som är nästan okänt är att 10.000-tals koreaner fanns bland offren i Japan.De flesta var tvångsrekryterade till den japanska militärens vapenindustrier, andra var fattiga jordbruksarbetare på jakt efter arbete. När president Obama besökte Hiroshima demonstrerade ett antal koreaner utanför USAs ambassad i Seul.
Hiroshima II
Att kärnvapen har inte använts sedan 1945 är en vanlig uppfattning. Men det är bara delvis sant. Här citerar jag Daniel Ellsberg: ”Alla USAs presidenter från Truman fram till Clinton och Bush har övervägt att använda kärnvapen, möjligen att president Ford inte gjorde det. Detta skedde under en pågående kris eller konflikt: Sovjetunionen kände till detta, för de fick besked från Ovala rummet i Washington, men allmänheten skulle inte känna till det. Sovjetunionen erinrar sig säkert att USA:s strategiska kommando etablerades i början av 1946, med uppgift att kunna leverera en kärnvapenattack mot Sovjetunionen, vid en tidpunkt då Sovjetunionen inte hade kärnvapen. Det är inte ryssarna, utan resten av oss som bör känna de dolda realiteterna när det gäller USA:s utrikespolitik”.
Kärnvapen stor
Noam Chomsky har förklarat USA:s kärnvapenpolitik sedan bombningarna av Hiroshima och Nagasaki så här:

”USA:s strategiska kärnvapensystem ger imperiet ett slags paraply under vilket USA kan bedriva de konventionella, militära aktioner: intervenera i olika länder och störta regeringar utan att behöva oroa sig för att någon ska hindra dom från att göra detta. USA:s militära styrkor blir på så sätt meningsfulla instrument för politisk makt. Under detta paraply av strategiska kärnvapen, har USA lyckats injaga skräck hos dem som skulle vilja skydda de länder USA invaderar. Om USA vill sända trupper till Guatemala eller Mellanöstern eller störta en regering någonstans ..kan USA göra detta utan allt för mycket bekymmer att bli avbrutna eller avskräckta..eftersom USA har denna skräckinjagande makt som hotar att tillintetgöra den som försöker gå i vägen för dom.”

President Eisenhower uttryckte det så här: ”Det skulle vara omöjligt för oss att upprätthålla de militära åtagandena vi har i världen om vi inte hade kärnvapen och viljan att använda dom om nödvändigt.”

Fredspristagaren president Barack Obama, har som den första USA-presidenten nyligen besökt Hiroshima. Han bad inte om ursäkt för detta ohyggliga krigsbrott.

Sverige har idag förvandlats till ett lydigt redskap för USAs krigspolitik.I och med undertecknandet av värdlandsavtalet med Nato, som trädde i kraft den 1 juli har Sverige nu öppnat gränserna för världens största kärnvapenmakt för operationer, övningar eller skarpa insatser, genom beslut där Natos generaler har initiativrätt. Detta försvårar Sveriges möjligheter att i ett krisläge hänvisa till alliansfriheten. Vid tillämpning av avtalet ska Nato få obegränsad tillgång till svenskt territorium och Sverige förpliktigar sig att i alla lägen ge fullt stöd åt Nato. Svenskt territorium ska få användas som bas för angrepp mot tredje land. Det finns inga begränsningar när det gäller vapen. Kärnvapen är inte uteslutna. Natos trupper är undantagna svensk jurisdiktion: De kan inte dömas för brott begångna i Sverige.

Finland blir nu USAs östgräns.Det är en lång gräns mot Ryssland. Stridsövningar av olika slag pågår i norra Finland,Norge,Sverige och södra Sverige. Nyligen hölls en ofantlig krigsövning som sträckte sig från Utö utanför Stockholm ner till Polen. Alla nordiska länder+Estland,Lettland och Litauen deltog. Dessa övningar har namn som Saber Strike, BALTOPS, ANACONDA, med uppemot 40.000 trupper. USA har idag militärbaser i alla baltiska länder.

Detta är livsfarligt.Ryssland kan inte stillatigande åse detta. Jag har funderat mycket och kommit fram till att vi bör arbeta med fredsrörelserna ja, alla som är intresserade i alla nordiska länder för skapandet av en Fredszon i Norden. På samma sätt som vi arbetade för en kärnvapenfri zon i Norden under 1980-talet. En zon fri från kärnvapen kanske blir för begränsat och utökas eftersom vi nu befinner oss i en situation där rymdinstallationer används mer och mer – Svalbard t.ex är säte för USA:s radaranläggningar för krigföring. Vi måste börja diskutera detta. Vi bör också så snart det bara går uppvakta statsministern, utrikesministern och försvarsministern och uttrycka vår stora oro över det krig vi ser komma.

Några artiklar om kärnvapen.
Vem av USA:s presidentkandidater är närmast att starta kärnvapenkrig?

Omtänksam Obama besöker Hiroshima, moderniserar kärnvapen
Hiroshimadagen 6/8 2015;
Risk för kärnvapenkrig 70 år efter Hiroshima.

intressant.se världskrig, ,
, , , , , ,


9 svar till “Lärdomar av atombomben – skapa en fredszon i Norden!”

 1. Det sovjetiska inträdet i Fjärran Östern-kriget vände inte kriget. Japan var på fallrepet redan innan. Däremot var det det som gjorde att japanerna kapitulerade. Atombomberna hade knappast någon inverkan alls på det japanska beslutet att ge upp.

 2. Svårt att se logiken i att att inga kärnvapen ska finnas i Norge och Danmark (Nato) samtidigt som Ryssland inte åläggs några krav alls att flytta sina så att dom inte finns i natos närhet. Vad exakt är logiken i det om det inte är att främja Rysslands strategiska intressen?

  • Nonsensargument Micke! Du vet lika väl som alla andra att det är endast USA som styr i Nato och USA tillåter som bekant inga kärnvapen på andra sidan Atlanten. Du kan ju tänka dig vilket liv det skulle bli om Ryssland placerade ut kärnvapen i Mexiko. Det enda detta leder till är att Ryssland skaffar sin ännu fler ubåtar som kan bomba USA sönder och samman parkerade strax utanför USA:s territorialvatten. Ryssarna ligger ju inte precis och sover när dem blir mer och mer inringade av kärnvapen i gränsande Natoländer utan tar till motåtgärder.

  • Naturligtvis har du rätt, Micke. Detta är ingen ”fredszon” utan bara ett sätt att förbättra förhandlingsläget för Ryssland. Och försämra det för Sverige och Finland. Det är samma tankar som låg bakom idén till den s k kärnvapenfria zonen som man försökte sälja in på 80-talet med fredsfloskler. En zon som enbart var till fördel för Sovjetunionen.

   • Fredszoner är bra särskilt för dem som bor i dessa zoner. Sovjetunionen hade långtgående fredsförslag som USA under Reagan avvisade. Vakna upp och studera historien, t.ex. Oliver Stones program om USA:s historia.

 3. Varför Nato ensidigt ska ta bort kärnvapen på ett sätt som befriar Skandinavien från risker men inte Ryssland

  • Det är nog ingen som föreslår att NATO ensidigt ska ta bort kärnvapen. Men kärnvapenavtalen i början av 1970-talet skulle innebära kärnvapenutrustning. Obama har lagt ned mer än någon annan president på kärnvapenupprustning och satsar nästan 10 gånger så mycket som Ryssland på militären.