Hiroshimadagen 6/8 2015 – manifestationer och bakgrund

Idag är skammens dag -för 70 år sedan fälldes en atombomb över Hiroshima,Japan.
Jag informerar nedan om två olika manifestationer nu på Hiroshimadagen, och om ett upprop från Global Zero.

I: på Nobelmuseet.
I år är det 70 år sedan de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki förintades av de amerikanska atombomberna. Uppmärksamma denna dag tillsammans med oss i Svenska Läkare mot Kärnvapen och visa att vi är många som inte accepterar att kärnvapnens fasor aldrig mer får upplevas. Förbjud kärnvapen nu!

Nobelmuseet.
13-16 Lär dig vika origami

13:15 Guidad visning på Nobelmuseet (engelska)

14:15 Guidad visning på Nobelmuseet (svenska)

15:00 SÅNG, TAL OCH AKTION PÅ STORTORGET

17:00 Talk about på Nobelmuseet

17:00 MANIFESTATION FÖR FRED OCH NEDRUSTNING I STORKYRKAN

Medverkande:

Amnestykören
Patrik Jean
Revolution Poetry
Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Bo Hermansson, vice ordförande Röda Korset
Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen
Felix Rosén, Nobelmuseet

Arrangeras av Svenska Läkare mot Kärnvapen i samarbete med Nobelmuseet och Domkyrkoförsamlingen i Stockholm.

II. Rålambshovsparken i Stockholm
kl 19-21
Rålis 2 150806 11800314_10207515376830472_2698515989342206416_n-300x205


Sånger och tal för fred.
Vi mins offren: Nedrusta nu! Aldrig mer kärnvapen.

Nu hotar stormakterna åter varandra med kärnvapen. Läget i Europa har inte varit så kritiskt sedan 1980-talet.1,5 miljoner människor är på flykt inom och från Ukraina.
Hur får vi avspänning i stället för krig?

Arr: Kvinnor för fred, Sveriges fredsråd med artister för fred, Svenska fredskommittén, Folkkampanjen mot kärnkraften – kärnvapen m fl.

Talare: Maj Wechselmann bl.a.
Tal, musik och servering.
Hiroshima 150806 Global Zero ImageProxy

III. Global zero
This Sunday marks 70 years since the atomic bombing of Nagasaki on August 9, 1945.

Global Zero members all over the world are coming together in solidarity to send a strong message to our world leaders: 70 years is too long to live in fear of nuclear annihilation.

In 26 cities in 5 countries on 3 continents, our members will be circling the perimeter of the Nagasaki bomb blast on foot and by bike to symbolize what a nuclear catastrophe would look like in their communities. It will be a powerful reminder that nuclear weapons are designed to wipe entire cities off the map.

Here’s one thing that you can do right now to show your support: Send a tweet on Sunday, August 9 in solidarity.

Join our tweet-a-thon: Use this tool to schedule a tweet or a Facebook post for Sunday using the hashtag #EliminateNukes.

Bakgrund (Anders Romelsjö).
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.
En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer. Detta har inte skett. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltifrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana. Att motivera sanktionerna mot Iran med dess kärnvapenprogram är olagligt.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

Obama hök untitled

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Liknande information fanns i andra massmedia.

USA:s hycklande kärnvapenpolitik.
Kärnvapen I untitled
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

Enligt Obama’s SSM-plan ska många miljarder US dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen.
USA:s militärutgifter uppgår till enligt svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI till 40 % av de totala och landet har mer än 700 militärbaser i mer än 100 länder. Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?
Senare har framkommit (SvD 11/5 t.ex.) att USA ska satsa motsvarande 10 000 miljarder kronor på (nästan halva USA:s BNP) på kärnvapenupprustning.

SvD skrev 11/5 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”

* Och krigsorganisationen NATO:s verksamhet vilar i slutändan på kärnvapeninnehavet.

* Även Ryssland och Kina moderniserar sina kärnvapen, men har inte alls samma budget för detta.

Det internationella stödet för kärnvapennedrustning ökar då under nedrustningsmötet i FN:s generalförsamling i oktober förra året då 126 stater krävde kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv. Sverige la ned sin röst. 14/10 stödde 155 stater detta initiativ – även Sveriges nya regering, enligt tidningen ”Läkare mot kärnvapen.”. De fem kärnvapenstaterna (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) som undertecknat NTP stretar emot, liksom Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea som står utanför NPT är också emot.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Alla stater med kärnenergiprogram och kärnvapen måste behandlas lika – stoppa diskrimineringen av Iran

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,

Global Zero DN 6/8 SvD 11/5DN 23/11 DN 24/11DN 25/11 DN 24/11 Pierre Gilly i FIB-K 23/11 DN 24/11 Israels kritik DN 25/11 Björnbrum 24/11 Pierre Gillys blogg 23/11Fotolasses blogg DN 24/9 Counterpunch DN 18/6 Blogg -politisk jordbävning Per Jönsson DN 14/6 DN 14/6 SvD 14/6 Globalresearch 7/6 Annarkia Globalresearch 25/3 Gunnar Westberg Newsmill 2011-11-10Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag Globalresearch 22/9 2012 Globalresearch 27/5 2012 Nils Bowie Russia Today 8/4 2013 Björnbrum 13/4DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gilly

  4 comments for “Hiroshimadagen 6/8 2015 – manifestationer och bakgrund

 1. 6 augusti, 2015 at 13:13

  Författaren Anita Goldman förmedlar i en lång artikel i DN Kultur bland annat denna information, ny för mig:

  ”Lögnen, hemlighetsmakeriet och den dehumaniserande människo­synen är HIROSHIMAS själva grundstenar. I sitt första offentliga tillkännagivande sa president Harry S Truman att USA hade släppt bomben på ”en militärbas; detta eftersom vi önskade att i denna första attack, undvika, i den mån det var möjligt, att döda civila”. De filmer som togs av amerikanska och japanska fotografer beslagtogs och hölls under lås och bom i trettio år. Än i dag har den amerikanska befolkningen inte informerats om och utsatts för bilderna av de fulla effekterna av Hiroshima, i skarp kontrast till den kunskap som tyskar har om Auschwitz.

  USA förnekade i det längsta strålningseffekten av bomberna, såväl i förhållande till de japanska offren som de amerikanska soldaterna och personalen på plats. Förutom den outsägliga skada som åsamkades japanerna, har en lång rad amerikanska administrationer i största hemlighet och fullt medvetet vållat oåterkallelig skada på den egna befolkningen och det egna landet. USA hade sina egna Doktor Mengeles, namnlösa byråkrater vars brott blivit fördolda, förutom ett fåtal publicerade skandaler där amerikanska medborgare utnyttjades som försöksdjur för att undersöka effekterna av strålning. Man injicerade plutonium i venerna på trettioen amerikanska medborgare, utan deras vetskap eller tillåtelse. De var patienter på olika sjukhus runt om i landet och sades ändå vara dödssjuka. I slutet av 1940-talet, fick åttahundra gravida kvinnor radioaktivt järn, så att man skulle kunna mäta effekterna på fostrens utveckling och i början av 1950-talet, gavs pojkar i en skola för efterblivna i Massachusetts radioaktivt kalcium i sin mjölk. Experimentet avslöjades av skolans bibliotekarie, vars far hade avlidit av leukemi sedan han flugit genom svampmolnen under vätebombstesterna på Marshallöarna i Stilla havet. Mellan 1945 och 1962 bevittnade cirka 220 000 amerikanska soldater kärnvapentester på nära håll. Soldater gavs order att utan skyddsutrustning marschera in i testområdena, så att man skulle kunna mäta de psykologiska och fysiska effekterna av bomberna.

  De ekologiska skadorna på de områden i USA som varit centrum för kärnvapenindustrin i alla dess faser (brytning, konvertering, anrikning och kärnvapensavfall) är gigantiska. Fyrstatsområdet; Utah, Arizona, Nevada och New Mexico har kommit att kallas National sacrifice area. Den 8 augusti år 2 000 presenterade den amerikanska Vetenskapsakademien en rapport om detta område:

  På många av dessa platser kommer radiologiskt och icke-radiologiskt farligt avfall att kvarstanna och utgöra en risk för människor och miljö under tiotals eller till och med hundratusentals år. En total eliminering av oacceptabla risker för människor och miljö kommer inte att uppnås nu eller under en överskådlig framtid.”
  (http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-det-sa-svart-att-tala-om-hiroshima/)

 2. 6 augusti, 2015 at 13:19

  På DN Debatt finns en artikel av 12 medlemmar i SLMK, Svenska Läkare mot Kärnvapen, där även jag är medlem finns viktig information ”Sverige måste följa doktrin. Som Natomedlem kan vi i kris tvingas ta emot kärnvapen, i strid med riksdagens beslut. Att inte ta med kärnvapnen när man diskuterar Nato och Ryssland är verklighetsförfalskning. Vi måste verka för ett förbud mot detta hot mot mänsklighetens överlevnad, skriver tolv debattörer från Läkare mot kärnvapen.”
  ”I flera debattartiklar på DN Debatt och SvD Debatt under våren har fyra ambassadörer, två före detta försvarsministrar, en riksdagsledamot, en EU-parlamentariker, en officer och några forskare inte en enda gång nämnt ordet kärnvapen när de argumenterat för att Sverige ska gå med i Nato. Hur kan de så borttränga verkligheten? Kärnvapenhotet har blivit elefanten i rummet, den obekväma sanningen som hotar mänsklighetens överlevnad men som inte ”får” nämnas.

  Nato är en militär allians med kärnvapen som en hörnsten: ”Kärnvapen är en central komponent i Natos sammanlagda förmåga för avskräckning och försvar… så länge kärnvapen existerar kommer Nato att förbli en nukleär allians” (Nato’s Deterrence and Defence Posture Review, Chicago 2012). Nato har fortfarande en doktrin om ”first use” som innebär att man tar sig rätten att använda kärnvapen även när motståndaren inte använt dem. Om Sverige blir medlem i Nato måste Sverige ställa upp på denna doktrin.

  Fem europeiska Natoländer har amerikanska kärnvapen på sitt territorium. Som Natomedlem skulle Sverige sannolikt kunna säga nej till att hysa kärnvapen i fred men om Nato anser att en kris föreligger blir vi skyldiga att ta emot dessa vapen, i strid med Ickespridningsavtalet NPT och riksdagens tidigare beslut.”

  (http://www.dn.se/debatt/gar-sverige-med-i-nato-kan-karnvapen-placeras-hos-oss/)

 3. Bosse
  7 augusti, 2015 at 01:02

  Vapen- och dynamittillverkaren Alfred Nobels dröm lär ha varit att skapa ett vapen som var så vidrigt att ingen skulle våga använda det. På så skulle världsfred uppnås. Undrar vad han hade tyckt om kärnvapen ? Och apropå Nobelmuseet så sponsras verksamheten av vapentillverkaren SAAB – på sätt och vis en arvinge till Alfred Nobel (genom Bofors, som A. Nobel köpte majoriteten i och ställde om produktionen till mer avancerade kanoner). http://www.nobelmuseum.se/en/sponsors-and-partners SAAB Gripen (JAS) kan väl dessutom kärnvapenbestyckas ? http://ftp.combitech.se/en/Air/Gripen-Fighter-System/Gripen-for-Brazil/Updates-from-the-Campaign/Saab-brings-exhibition-about-Nobel-Prize-to-Brazil/

  • Peter Grafström
   8 augusti, 2015 at 11:55

   Det är nog ytterligare ett motiv till att de vill med i Nato. Längtan efter att medverka i Harmageddon.
   Enligt wiki tar Jas 3.6 resp 5.3 ton i olika modeller.
   kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler med nominellt över ett halvt megatons sprängkraft finns med mindre än ett halvt tons vikt.
   Har inte sökt info om vikten på vanliga flygburna kärnvapen men det går ledigt att medföra med rätt modifiering av kontrollfunktionerna.

Comments are closed.