Omtänksam Obama besöker Hiroshima, moderniserar USA:s kärnvapen

USA utför ett mycket omfattande arbete för att modernisera sin kärnvapenarsenal, bl.a. för att utveckla mindre (B-61) och mer precisa bomber, som kanske endast dödar låt säga 10 000 – 50 000 människor i bästa fall. Bedriver stora krigsövningar mot Nordkorea där simulation med kärnvapenanvändning ingår, och vägrar fredsavtal mot Nordkorea, som fördöms för sina försök att utveckla egna kärnvapen. Hyckleri i kvadrat?

Jag publicerar nu åter denna artikel som först publicerades för ett år sedan.

Massmedia rapporterar att ”Obama lade ner krans i Hiroshima” Obama lade ned krans i Hiroshima tillsammans med premiärminister Abe i ett historiskt besök. Han är den första sittande president som besöker platsen där USA fällde världens första atombomb 1945. USA:s atombomber mot Hiroshima och Nagasaki tog omkring 300 000 människoliv, direkt eller genom strålskador. Obamas historiska besök har väckt starka känslor världen över, trots att Vita huset på ett tidigt stadium gjort klart att han inte planerar att be om ursäkt för bomberna som fälldes under andra världskrigets slutskede.
Obama och Abe i Hiroshima
”Det här är en chans att hedra minnet efter alla dem som gick förlorade i andra världskriget. Det är en möjlighet att sträva mot fred och säkerhet, en värld där kärnvapen inte längre behövs. Och det vittnar om att även de mest smärtfulla meningsskiljaktigheter kan överbryggas”, sade Obama inför visiten enligt nyhetskanalen CNN. Enligt Aftonbladet uppmanar Obama ”till kärnvapenfri värld”. Hyckleri i kvadrat då USA satsar väldigt under Obama för att förbättra sin kärnvapen (mer nedan).

Wolfgang Hansson skriver i Aftonbladet ”Inte ens världens mäktigaste kan stoppa kärnvapen”… ”Till och med USA:s president Barack Obama – som i morgon blir den förste amerikanske presidenten att besöka Hiroshima – som vill avskaffa alla kärnvapen har bara lyckats ta myrsteg i den riktningen.” Kommentar: Han vill inte, Hansson förskönar Obamas politik. Men han skriver också ”Världens kärnvapennationer är inte beredda att ge upp sina vapen. Faktum är att de är på väg åt rakt motsatt håll. Just nu lägger USA och Ryssland ner svindlade belopp för att modernisera sina kärnvapen.” …

Den sjätte augusti 1945 fanns i Hiroshima enbart skelettet av Genbakudomkyrkan kvar och Röda-Kors-Sjukhuset. Där bomben slog ned var det lika varmt som på solens yta, bomben utplånade 100 000 människor, innan året hade gått hade i allt 140.000 Hiroshimabor dött av strålningsskador. Bombningarna av Hiroshima och Nagasaki med 60.000 döda, ingår i ett större mönster av grymheter som oftast inte nämns, – som USAs napalmbombning av Tokyo 9 mars 1945 där 100 000 Tokyobor dog och runt en miljon blev hemlösa. Det var den unga energiska forskningsassistenten, senare amerikanska försvarsministern, Robert McNamara, som hade kommit på idén att fylla napalm i bomberna.
Hiroshima2

Låt oss titta litet närmare på frågan.
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi. En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer. Detta har inte skett. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltifrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana. Att motivera sanktionerna mot Iran med dess kärnvapenprogram är olagligt.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad. Motsatsen pågår – ledd av Obama!

Obama hök untitled

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”
Enligt Obama’s SSM-plan ska många hundra miljarder dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. Även Ryssland och Kina moderniserar kärnvapen, men har inte alls samma budget för det.
USA:s militärutgifter uppgår till enligt svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI till 40 % av de totala och landet har mer än 700 militärbaser i mer än 100 länder. Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?
Kärnvapen stor
SvD skrev 11/5 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”
Kommentar: Rysslands upprustning skedde från mycket låg nivå. USA:s försvarskostnader är nästan 10 gånger större.

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

* En del av propagandan är att atombomberna fick Japan att kapitulera och att de avgjorde Andra världskriget. Men detta stämmer inte enligt bl.a. dåtidens ledande generaler i USA. Se kommande blogginlägget ”Atombomberna avgjorde inte Andra världskriget enligt ledande USA-generalerna”.
http://steigan.no/2016/05/27/oliver-stone-hiroshima-bomben-forandret-verden-men-stanset-ikke-krigen/
* Och krigsorganisationen NATO:s verksamhet vilar i slutändan på kärnvapeninnehavet.

Det internationella stödet för kärnvapennedrustning ökar då under nedrustningsmötet i FN:s generalförsamling i oktober förra året då 126 stater krävde kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv. Sverige la ned sin röst. 14/10 stödde 155 stater detta initiativ – även Sveriges nya regering, enligt tidningen ”Läkare mot kärnvapen.”. De fem kärnvapenstaterna (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) som undertecknat NTP stretar emot, liksom Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea som står utanför NPT är också emot.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Alla stater med kärnenergiprogram måste behandlas lika – stoppa diskrimineringen av Iran

Läs även Hiroshimadagen 6/8 2015;
Risk för kärnvapenkrig 70 år efter Hiroshima;

i Andra om: , ,, , , , , , ,, , , , ,

Global Zero DN 6/8 SvD 11/5 2013DN 23/11 2013

  9 comments for “Omtänksam Obama besöker Hiroshima, moderniserar USA:s kärnvapen

 1. 29 maj, 2016 at 09:39

  … och planerar WW3 och stationerar ut en massa nya atombomber i hela världen!!!! J…a hyckleri!

 2. Christian
  29 maj, 2016 at 11:01

  Några fakta som ”glömdes” bort i inlägget är:

  1. Ryssland påbörjade sin kärnvapen modernisering redan i mitten på 2000-talet det vill säga långt innan USA påbörjade sin modernisering
  2. USA moderniserar sina kärnvapen medan Ryssland ersättar ALLA sina gamla kärnvapen med nya
  3. Ryssland har totalt fler kärnvapen än USA

  http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/Press_Release_Translations_14/press-release-sipri-nuclear-in-swedish

  http://laromkarnvapen.se/var-finns-karnvapen/ryssland/

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19577621.ab

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/ryssland-rustar-byter-ut-alla-karnvapen/

  • 29 maj, 2016 at 16:46

   1. Från en markant lägre kvalitetsnivå efter 15 års förfall, jämfört med USA. 1986 hade Sovjetunionen omkring 40 000 kärnvapen.
   2. En viktig förklaring är kvalitetsskillnaden. Och USA lägger ned mycket mer än Ryssland på modernisering, vilket bl.a. innebär arbete på att få fram mindre kärnvapen som kanske bara dödar 5-20 000 människor.
   3. Ja, men USA:s finns i baser nära Ryssland och kan nå mycket snabbt.

 3. Jan Nybondas
  29 maj, 2016 at 11:16

  https://consortiumnews.com/2016/05/28/new-nukes-for-a-new-cold-war/
  I länkade artikeln diskuterar tidigare Pentagon-analytikern Chuck Spinney Obamas uppgraderingsplaner för kärnvapenarsenalen. Notan ligger på en biljon dollar, eller triljon som amerikanerna säger, även om Spinney förmodar att den verkliga summan snarare är två om inte tre biljoner/triljoner. Obama framstår om inte annat så en av de mest kvalificerade skådisarna för en Hollywooduppsättning av Orwells 1984: Krig är fred.
  Spinneys artikel kompletteras av Andrew Cockburns intervju med historikern Gar Alperovitz där frågan gäller bombningen av Hiroshima och Nagasaki. Vad Alperovitz säger är numera accepterat av en lång rad historiker men trots allt något som inte kan upprepas för ofta, därför att MS-medier och förmodligen även skolundervisningen skyr detta tema.
  Slutsatsen är att det inte fanns några strategiska eller taktiska krigsskäl för att bomba Japan med atombomber. Med Rysslands inträde på krigsarenan i Manchuriet beseglades Japans öde snabbt och landets enda önskan var att få behålla kejsaren som en symbolisk enande gestalt. Det som kan komma som en nyhet för många är att en majoritet amerikanska militära befälhavare var medvetna om detta och att vissa vädrade sitt missnöje över beslutet. Bombningen var istället en grotesk manifestation från den nya supermaktens sida som lät alla övriga veta att antingen gör ni som vi säger, eller annars får ni smaka på vårt supervapen.

  • 29 maj, 2016 at 11:32

   En artikel som diskuterar atombomberna över Hiroshima och Nagasaki är klar för publicering inom 1-3 dagar.

  • Peter Grafström
   31 maj, 2017 at 15:52

   En Japansk underrättelseofficer som var med hävdar att de Japanska stridsflygplan som stod beredda att anfalla de amerikanska B29-orna väntade förgäves på anfallsorder trots lång förvarningstid. Han sa att Japanerna observerade dessa plan och visste att det var ngt extraordinärt. I fallet Nagasaki hade dom ju dessutom Hiroshima i färskt minne.
   Jag vet inte vad detta innebar men en tänkbar förklaring skulle kunna vara att det även fanns insiders i Japan som var med på att avskräcka Sovjet på det sättet.

 4. 29 maj, 2016 at 16:43

  Demokratins väg är en framkomlig väg, men de kräver både vetenskaplighet och karaktär hos de politiker som väljs in, för annars måste man förlita sig till folkets egen förmåga genom att skapa direktdemokrati som ersätter den representativa korrumperade demokratin.

  Likväl är direktdemokrati ändå ingen garanti eftersom det finns människor som föröka sig likt kaniner som tillbedja den våldsamma Demiurgen och dessa sektmedlemmar drömma om den stora dagen D, det stora nederlaget, efter vilket den nye profeten, kallad för olika namn i olika religioner ska träda fram på olika makabra vis.

  En ska komma svävande på ett moln och en ska kravla sig upp ur en brunn etc. etc.

  Dessa schizofrena fantasier är en realitet inom svensk politik trots den höga nivån av ateism i Sverige i stort.

  ”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare”
  /Platon

  Och samtidigt är det trevligare att skratta än att gråta så här har du en poitisk satir som passar utmärkt i sammanhanget:

  https://intelligentunionswe.files.wordpress.com/2011/02/politisk-satir-fn-fredspriset-bomber-apor-pc3a5-jordglob.png

  Lev länge och väl, Anders. :-)

 5. 30 maj, 2016 at 23:53

  Hur många av de föregående har rapat att man ”sparade amerikanska liv” genom att atombomba. Det känns ju inte hedrande för någon levande existens att man slapp gå i krig av underliga skäl…

  Amerikanska intressen lurade sin president och de Japanska förökade sin på sin ledares bekostnad.

  Sedan slapp Japan av USA i stort ansvaret för Unit 731 ohyggligheter o liknande inrättningar….

Comments are closed.