Imperialismen gör världen osäker


Denna artikel av Kajsa Ekis Ekman har publicerats som ledare i ETC 17/4. Imperialismen gör världen osäker

Jag håller helt med Kajsa i denna artikel, och har förstås hennes tillåtelse att publicera den.

Inledningsvis vill jag dock påminna om att jag här har publicerat flera artiklar om imperialism och att jag och Ulf Karlström skrivit en bok om imperialismen med titeln ”USA som världspolis”. Den kostar i uppdaterad, nedkortad version med 250 referenser kan köpas för 50 kr via annons till höger på bloggsidan.


Skriften 13-247x350

Artikeln.
Utan imperialism skulle vi definitivt inte ha den situation vi har idag, där fler människor är på flykt än någonsin. Utan imperialism skulle IS heller aldrig ha uppstått.

Varför migrerar folk? Varför blir det krig?

Det finns ett ord som nästan aldrig nämns i samband med dessa debatter och det är

imperialism

. Trots att migration och krig är kanske de mest diskuterade ämnena just nu, är diskussionen helt avklippt från någon som helst reflektion över orsaker.

Istället vilar ett filter av goda mot onda över diskussionen.

Medan våra etablerade medier väljer sida i varje krig och beskriver det som goda länder mot onda, så gör trollmedia samma sak med flyktingar. I tråd efter tråd på nätet skrivs det att flyktingar är dåliga, onda, fula, korkade, outbildade, luktar äckligt, beter sig fel och borde kastas ut, spärras in eller has ihjäl.

Ibland händer det att någon liberal försöker ge moteld i form av en rapport som visar att migration är jättebra för hela världen: ursprungsländer får in pengar från sina medborgare i exil, mottagarländer får arbetskraft, alla tjänar på det hela.

Sällan nämns varför det blir flyktingar i första taget.


Irak-möte 141126

Ta de länder som många människor kommit till Sverige som flyktingar från. Vad har Chile, Afghanistan, Irak, Syrien, f.d. Jugoslavien, Libanon och Somalia gemensamt? Jo, att samtliga länder har invaderats av USA eller haft USA-stödda statskupper. Några dessa länder har invaderats både av USA, och av Ryssland/Sovjet.
Kommentar, Anders: Sovjetunionen invaderade ”bara” Afghanistan och drog sig ur några år innan Sovjet föll sönder och Ryssland bildades.

De migrationsvågor vi ser i världen är framför allt tvångsmigration på grund av imperialistiska krig.

Imperialismen startar inte alla konflikter, inte heller skulle en värld utan imperialism vara fri från regionala strider, lokala despoter eller ideologiska/etniska skiljaktigheter. Det skulle alltid finnas nyfikna människor som vill se andra länder, människor som flyttar av kärlek eller de som inte trivs i sin kultur.

Men utan imperialism skulle vi definitivt inte ha den situation vi har idag, där fler människor är på flykt än någonsin.
Flykting och krig II
Att människor bryter upp från sina hemländer har, som den mexikanske forskaren Raúl Delgado skrivit, fyra primära orsaker: krig (31%) fattigdom (50%) brain drain (17%) och trafficking/människohandel (1.7%). Delgados artikel
Latuffe Irak-Afghanistan-Libya-Syria-Iran war-businessman2

Alla dessa orsaker går att härleda till den enormt ojämlika värld som kapitalismen skapat.

Länder i Syd exploateras för sina naturresurser och för sin billiga arbetskraft, och dräneras på sina rikedomar. Förra året kom Mbeki-rapporten, som letts av Sydafrikas förre president Thabo Mbeki och som är en grundlig kartläggning av västerländska företags skatteflykt från Afrika. De senaste femtio åren, konstaterar rapporten, har 1 biljon dollar lämnat den afrikanska kontinenten bara i olagliga pengaflöden. Då ska vi inte tala om de lagliga. Mbeki-rapporten

Och imperialismen är, som Andreas Malm skrivit, en av byggstenarna i det kapitalistiska huset. Hotet om våld finns alltid där för det land som besitter viktiga resurser eller en strategisk geopolitisk position, och inte släpper till.

De ledande kapitalistiska nationerna grupperar sig runt sina gemensamma ekonomiska intressen i IMF och Världsbanken och runt de gemensamma militära intressena i NATO. Än så länge är den ledande nationen inom båda fälten USA. När USA vill invadera eller stödja en fraktion ställer de andra kapitalistiska länderna upp. Deras press förklarar då i regel för folket att det handlar om att stoppa diktatorer och kämpa för mänskliga rättigheter.

Andra länder kan ibland ta täten, som i Libyen 2011 där det var Frankrike som ledde invasionen. Nitton länder bidrog med militärplan, skepp och baser – Sverige var det enda av dem utanför NATO. Följaktligen var det också Frankrike som hade förtur när krigsbytet skulle delas upp, vilket inte har visat sig så lätt i praktiken då Libyen helt disintegrerad som stat. här

Initialt såg det ut som om Donald Trump skulle ägna sig mer åt inrikespolitik än åt imperialism. Hans slagord ”America First” och emfasen på protektionism tydde på att han skulle lämna världen åt sitt öde i större utsträckning än Obama, som krigat mot sju länder under sin mandatperiod. Dessa förhoppningar har nu kommit på skam. Oavsett vad han tyckte själv, kan han lika lite som Obama, gå emot imperiets intressen. När han nu skickar Tomahawkmissiler till Syrien ackompanjerade av uttalandet

”Ikväll uppmanar jag alla civiliserade nationer att ansluta sig till oss för att få slut på slakt och blodvite” är det ett klassiskt imperialistiskt uttalande: vi är civilisationen, de andra är barbarer, de slaktar, våra krig är till för att skapa fred, och alla andra västländer och deras bihang bör ställa upp om de ska kunna få vårt godkännande i framtiden.

Trump har öst pengar över militärbudgeten och vissa saker tyder på att han laddar för ett krig mot Iran. Jemen har redan blivit skådeplats för ett proxykrig som lett till att 100 000 människor tvingats fly landet.
isis-dodar-islamic-state-henrettelseISIS, USA-imperialismens barn

Utan imperialism skulle IS heller aldrig ha uppstått.

Det är i kölspåret av USA:s invasion av Irak och sammanbrottet för staten som IS kunde bildas. Som Sami Moubayed skriver i Under den svarta fanan – drivkrafterna för det nya jihad består irakiska IS ledarskikt till stor del av Saddam Husseins f.d. statstjänstemän. Idag får de sina pengar från försäljning av olja och försäljning av antika artefakter, men de hade aldrig kunnat bli så stora utan den finansiering som de fått från stater som Saudiarabien och Qatar. härTill skillnad från Osama bin Laden, som själv var en renlärig puritan som inte ens lät sina barn använda astmamedicin, är IS något helt annat: en cynisk pengamaskin med religion som förevändning. Den som ansluter sig till IS i Irak eller Syrien får en månadslön på 800 dollar per dag. Om IS skulle lyckas med att etablera en egen stat, skulle den se ut ungefär som Saudiarabien gör. Och förmodligen behandlas på samma sätt av väst: svenska företag skulle tävla om investeringar och vår ambassadör skulle beskriva det som ett ”spännande och missförstått land” precis som med Saudiarabien idag.Saudiarabien om svenska staten själv får välja

Men det är sällan IS diskuteras som en bricka i det geopolitiska spelet. Under den franska presidentvalsdebatten nyligen var det endast Jean-Luc Mélenchon som tog upp det. Medan alla andra fokuserade på ”hur kan unga män gå med i en sån här rörelse”, ”vad driver dem” och ”hur kan vi identifiera dem” sade Mélenchon: ”det här handlar om pengar och makt över resurser. Allt annat är religiösa sagor.” Vill man förhindra dess framväxt måste man strypa finansieringen och stoppa deras utbredning. Även förvirrade individer som agerar på egen hand tenderar att välja rörelser som har vind i seglen. Vem skulle ansluta sig till IS om de var en liten grupp som delade ut flygblad på Mosuls gator, hur renläriga de än var?

En värld där imperialismen härjar är en osäker och instabil värld. Den förvärrar konflikter och skapar nya, river upp stater och fördriver människor från sina hem. 86% av flyktingarna hamnar i närliggande länder- exempelvis har Libanon med 4.4 miljoner invånare tagit emot 1.2 miljoner människor från Syrien. Imperialistmakterna tar själva sällan emot särskilt många – i USA finns färre irakier och syrier än i Sverige. Trumps inreseförbud är höjden av historisk ironi – samtliga länder på listan har invaderats av USA!

Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

För att förhindra terrorism finns naturligtvis omedelbara åtgärder som enskilda städer eller länder kan ta till. Men det gäller också att se den stora bilden: en värld där kapitalistiska intressen dominerar är också en värld som till syvende och sist kommer att visa sig omöjlig att leva i. Land efter land förstörs av krig, torka, översvämningar och fattigdom. Antalet klimatflyktingar ökar och beräknas nå 50 miljoner runt 2020. Vi bör under inga omständigheter bidra till detta genom att gå med i NATO.

Några artiklar här om imperialism.
Är imperialismen död?
Vietnamn var nära och imperialismen finns kvar
Mali: Islamistisk terror eller fransk imperialism: Vad hotar Afrika?
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på imperialismens anfallskrig
Jihadismen är inte orsak till krigen (DN) – men USA-imperialismen
Vad vet Flamman om imperialism och Syrien
Bakom krigen och imperialismen
Varför tjänar Apple och HM så mycket? Något om imperialism och kapitalexport
Anmälan till Granskningsnämnden: Maidan ett år – seger för imperialism och fascism- förlust för folket, demokratin och ekonomin
Dollar- och EU-imperialismens TTIP mot resten av världen

intressant.se, , , , , , , , , , , ,


15 svar till “Imperialismen gör världen osäker”

 1. Vem är det som härjar ? Imperialismen ? Visst, men begreppet är så pass övergripande att det kan bli en något trubbig förklaringsmodell. Nog är det USA som härjar, assisterad av sina alltid villiga vasaller. Efter Andra världskriget hade de övriga imperialistiska makterna försvagats så mycket att de inte längre kunde stå emot koloniernas strävanden att frigöra sig. USA övertog deras roll och omformade kontrollmekanismerna så att kolonialismen eller imperialismen kunde fortsätta som ekonomisk exploatering, utan att man behövde placera militära trupper på främmande mark i samma utsträckning. Men man drog sig inte för krig om någon vägrade underkasta sig de nya villkoren.

  USA:s totala dominans berodde på att man fick ett enormt försprång framom alla andra då dessa drabbats av krigets förstörelse. Det kalla kriget betraktades som en dragkamp mellan två jättar, USA och Sovjetunionen, men denna bild är grovt missvisande. Sovjetryssland hade drabbats av ofattbar förstörelse under kriget och behövde avsätta enorma resurser för landets återuppbyggnad. Deras agerande var alltigenom defensivt, trots att man tillgrep vissa offensiva metoder, som stödet till Kuba. Ryssland tvingades in i en rustningstävlan som man visserligen stod sig väl i men som samtidigt urgröpte ekonomins bärkraft och ledde till dess kollaps.

  Den amerikanska modellen för herravälde skapades under 50-talet och har fortsatt i denna skepnad sedan dess. Efter 1990 föreföll det som om ingen längre kunde ifrågasätta deras dominans och en ny våg av interventionskrig tog sin början, krig under alltigenom falsk humanitär täckmantel.

  Vi befinner oss mitt i denna spiral av destruktiva interventionskrig, men det paradoxala med dessa är att de både enskilt och sammantaget visar tydliga tecken på att imperiets makt sviktar och att imperiet medveten om detta blir alltmer destruktivt.

  Jag tror att man i debatten om imperialismen bör vara fokuserad på de konkreta händelserna. Detta är viktigt i dagsläget då begreppen höger och vänster i politiken alltmer förlorat sin innebörd. Det finns massor av folk med konservativa grundvärderingar som finner interventionskrigen frånstötande medan många på vänstersidan fallit för den humanitära propagandan. Sedan har vi den bredare frågan om kapitalismens roll. Är Kina kapitalistiskt ? Kina agerar på världsmarknaderna under de förutsättningar som råder på dessa. Samtidigt tror jag att de flesta i Afrika och Sydamerika uppfattar Kinas ekonomiska insatser som fördelaktiga för bägge parter. Om detta behövs mer kunskap, men det förefaller som att Kina kunnat tillföra det ekonomiska utbytet nya dimensioner trots att man utgått från kapitalismens spelregler. Den kinesiska modellen är ny, hur långt den kan leda, det är frågan.

 2. Ekis säger exakt det vi repeterat till leda, men hon glömmer bort några faktorer. Fattigdom och krig uppstår inte enbart genom imperialism, men även genom överbefolkning och skövling av naturen och där ligger religion och girighet ofta bakom. ETC har sällt sig på terrorismens och statsterrorismen sida. det är ondskans tidning Ekis väljer att publicera sig i.

  Ett sammansvetsat folk i balans med sin natur, med födelsekontroll och kvinnlig utbildning, och ett fungerande modernt totalförsvar, med förmåga att bita tillbaka mot det ledarskap som är skyldigt i Israel, EU, Turkiet, USA och Saudiarabien, är svårt att knäcka för imperialiststaterna.

  Att GB-CIA lyckades göra om Sverige till en imperialiststat berodde på att socialdemokrati är fascismens moderata flygel. Partiet lät sig infiltreras av monopolkapitalistiska girigbukar som, efter Olof Palmes och Anna Linds mord utförda av ”enskilda vettvillingar”, lätt vreds in i monopolkapitalets fålla.

  Där sitter de nu, pampiga och värdiga, medan marknadsfiolerna skorrar och fascismen växer, men det är dessa och de som röstat på dem, som också är medskyldiga.

  Man kan, likt Ekis, se ner på den vanlige arbetarens ilska när denne som pensionär blir rånad av staten och samhället görs om till oigenkännlighet otrygghet och denne ger utlopp för sin ilska på det Israelvurmande Avpixlat och röstar på ytterligare ett högerparti, SD, men jag hävdar att det är att förenkla det hela och inte se helheten och det egna ansvaret vi i vänstern har för alla människor i vår nation, särskilt för pensionärerna som byggt upp välfärden.

  Vänstern i ETC har inte tagit sitt ansvar, men satt sig på monopolkapitalets höga hästar av missriktad kortsiktig ”godhet” som leder till denna ondska. Kommunistiska partiet är tack-o-lov på väg att vakna nu:

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/04/19/kommunistiska-partiet-vaknar-upp-infor-terrorist-problemet-men-kritiseras-av-marina-weilguni-i-riktpunkt/

  …men kommer den långsiktiga godheten att vakna även på ETC? Har de kapaciteten på ETC eller har ägaren valt att låta det bli ytterligare en monopolkapitalistisk tidning i händerna på statsterrorister och terrorister mot den demokratiskt valda regeringen i Syrien som har stort folkligt stöd mot de utländska terroristerna? Det är frågan när man tittar på vissa alster på ETC om Syrien.

  Varför publicerar sig Ekis i ETC och varför angriper ETC den demokratiskt valde Assad och Putin som hjälper honom? Det är kärnfrågan, anser jag.

  • Skövling av naturen är en konsekvens av kapitalism, i stället för socialism med en vettigt och demokratiskt planerad ekonomi, vilken rimligen motverkar överbefolkning också.
   ETC: Olika uppfattningar får komma fram. Chefredaktören Andreas Gustavsson har ungefär samma uppfattning som ledande västpolitiker. (http://jinge.se/mediekritik/vad-skriver-etc-om-syrien.htm;http://jinge.se/allmant/ar-etc-en-vanstertidning.htm) Kajsa Ekis publicerar väl sig där då en hel del av läsarna är ”vänster”.

   • Ursäkta sent svar. Jag ser enbart WordPress-bloggars svar.

    Skövling av naturen är en konsekvens av tillväxt oavsett i vilket system. Det är inte enbart evident, men bevisligen (d.v.s. omtvistligt så) för den som förstår exponentialfunktionen.

    ETC är och förblir en klandervärd skitblaska om chefredaktören och de journalister han anställer har ungefär samma uppfattning som ledande västpolitiker om Syrien. Jag vet att du håller med mig, Anders.

    Det går inte att kalla ETC för ”vänster” om de står på kalifatets, terrorismens och monopolkapitalets sida mot demokratin som är grunden för vänsterpolitik. Det blir en självmotsägelse.

    Enda anledningen att vara vänster och vara för västs terror-politik är om man är anti-muslimskt vänster, d.v.s. för den generella utrotningen av muslimer i allmänhet i Syrien.

  • Martin, i den artikeln sätter du den svenska arbetarklassen mot en annan fattigare arbetarklass. Det är precis så vad monopolkapitalisterna vill att du – och andra – ska tänka. Att sätta en arbetarklass mot en annan – och inte rikta ilskan mot den riktigt skyldiga dvs monopolkapitalismen eller marknaden. Det är inte dom papperslösa som är skuld till att den svenska arbetarklassen har låga löner. Vem är det som bestämmer lönerna? Jo, det är arbetsköparna. Dom vill ha papperslösa som en billig arbetskraft. Kommer du ihåg ’svartfötterna’ som fanns på 1800-talet? Det var dåtidens papperslösa. Varken ’svartfötter’ eller papperslösa eller för all del polacker har en skuld till att monopolkapitalet utnyttjar dessa till sista droppen. Skulden ligger hos monopolkapitalet och hos de politiker som sätter lagar för att gynna kapitalet och som gör arbetarklassen fattigare.
   Du drar alla muslimska och papperslösa över en kam. En muslimsk terrorist blir enligt din retorik att alla muslimer är terrorister – särskilt dom papperslösa. Faktum är att det är dom svenska nazisterna som nästan uteslutande har begått terrorbrott här i Sverige. Vill du även kasta ut dessa?
   Ett kommunistiskt parti är ett parti som arbetar för arbetarklassen oavsett vem dessa är. Kommunisterna är inte ett identitets parti – inte ett nationalistiskt socialistiskt parti.

   • Det är inte jag som sätter den svenska arbetarklassen mot en annan fattigare arbetarklass. Det är de som varit för importen asylanter utan asylskäl, som gjort det.

    Men du har rätt. Det är precis det som monopolkapitalisterna vill ha och som kaviarvänstern på ETC har bidragit till. Svenskar oavsett klass hade inte varit emot denna arbetarklass om hade de stannat och kämpat för sina rättigheter i sina egna länder eller, om vi hade haft låg arbetslöshet, följt svenska lagar här, precis som alla andra.

    Den riktigt skyldige är inte enbart monopolkapitalismen eller marknaden. Vi känner dem. Vi vet hur de ogillar demokrati. Nej. De skyldiga är kaviarvänsterns kortsiktigt ”hjälpande” tanter och gubbar som nu stärkt fascismen i vårt samhälle. Både nazism och islamism följer kaosets fotspår. En långsiktig katastrof naturligtvis som leder till allt annat än demokrati givetvis.

    De papperslösa är både skyldiga och offer samtidigt. De lurades hit av ”hjälpsamma” små tanter och gubbar, samt politiker med fingrarna i asylbaronernas syltburkar och nu har de inte fått asyl. Nu är de avvisade igen naturligtvis, lika papperslösa som när de kom, lätta offer för kriminalitet, sekterism och för svart-kapitalisten såsom monopolkapitalet önskade sig, d.v.s. allt som leder bort från demokrati.

    Deportationen av de som inte har asylskäl, kriminella, människor som ser ner på vår kultur, våra friheter och vår demokrati, samt potentiella terrorister är naturligtvis oundviklig om man vill behålla fred och välfärd, men även ha kraft till enhet, verkliga flyktingar och till effektivt bistånd till de verkligt behövande lokalt i Syrien som kämpar mot terrorismen. Jag ser inget humanare alternativ än just hjälpa de som bäst behöver hjälpen. De hederliga.

    Skulden till att den svenska arbetarklassen har låga löner är främst ETC:s och kaviarvänsterns vurm för 8 timmars arbetsdag och EU i stället för 30 timmars arbetsvecka och protektionism, men även stöttande av Natos krig mot ex. Syrien som skapat migrationen.

    Lönerna bestäms INTE av arbetsköparna om arbetarna inte envisas med att kräva 8 timmars arbetsdag som ETC gör. Lönerna bestäms av tillgång och efterfrågan. Kräver vi lägre arbetstid får fler jobb i samhället, arbetslösheten sjunker, befriar arbetaren från löneslaveriet och företagen får bjuda över varann för att locka arbetskraft. Assimilationen fungerar bättre. Men så enkla principer verkar inte folket på ETC förstå, märkligt nog.

    De som är för våldsbejakande ideologier som är emot demokrati och våra friheter ska definitivt kastas ut och de svenskar som är det ska definitivt in på mentalsjukhus och där passar givetvis flera ”kommunister” såväl som ”nazister” som inte håller sig inom ramarna för vår demokrati.

    Ett kommunistiskt parti kan om det valsamverkar med andra små partier naturligtvis arbeta för arbetarklassen oavsett vilka dessa är, OM de respekterar lag och demokrati, men naturligtvis inte annars. Jag anser att vårt intresse som arbetare är att ha nationell enhet i varje nation. ETC motverkar detta, anser jag. Det är uppenbart vilka de arbetar för.

    • Jag känner dom inte, Martin. Så du kan inte säga att ’vi’ känner dom. Jag känner enbart en mycket stor arbetarklass som lever under ruskiga omständigheter här i Sverige.
     Varken de eller jag kan förändra situationen i deras hemländer och det är därför de flyr.
     Om igen begår du ett klassiskt fel när du sätter en grupp mot en annan lika fattig (kanske fattigare) grupp i samma arbetarklass. Det är så kapitalet gång på gång försöker konkurrerar arbetarklassen med varandra när det gäller löner och annat.
     Ta Nordirland på 60-talet. Unionisterna (kapitalisterna) hade den totala makten och var medlemmar i orangeordern. Denna orden var/är en stat i staten i provinsen. De styrde och ställde. Men så vaknade arbetarklassen upp och bildade en medborgarrättsrörelse och begärde hyfsade bostäder till alla och demokrati. Unionisterna ville inte förlora makten och trissade med retorik sin egen protestantiska arbetarklass mot den i mångt mycket fattigare irländska arbetarklassen. Det blev våldsamma upplopp och många dog. Allt medan de som var ansvariga för att ha agiterat fram våldsamheterna satt hemma i godan ro och njöt av att den gamla kapitalistiska retoriken fortfarande fungerar på arbetarklassen.
     Du skrev i din artikel ’Vi arbetare kan inte få rättvisa löner eller dela på jobben om någon vedervärdig kriminell islamist arbetar för halva lönen och tolv timmar om dagen, åt en vedervärdig kapitalist, för att föda en överbefolkad terrorist familj’. Detta är en främlingsfientlig retorik, Martin. För det första: du ställer en grupp mot en annan. 2: du drar alla papperslösa över en kam. De stora flertalet av alla muslimer och papperslösa är inte terrorister. 3: Det är inte dom papperslösa som har valt att arbeta svart tolv timmar om dagen och få småpengar i lön. Det är alltid arbetsköparna som bestämmer lönen.
     Krig orsakas av imperialism och sociala problem och diktatur och nazism. Det har aldrig funnits i modern tid religiösa krig. Inte vad jag känner till i alla fall.
     ETC är en tidning – inget politiskt parti. Givetvis finns det människor som Andreas Gustafsson som är en av alla andra som upprepar allt det MSM nämner. Men det finns även människor som Ekis på ETC.

    • De terroristbrott som har begåtts här i Sverige har nästan uteslutande begåtts av högerextremister. Menar du att vi ska kasta ut även dessa svenska högerextremister? Ska vi dra in deras svenska medborgarskap? Nej, problemet med terrorism löser vi inte genom att kasta ut dom papperslösa invandrarna – eller dom svenska högerextremisterna! Terrorism är internationellt problem och måste därför lösas och bekämpas med kontakter med andra länders säkerhetstjänster, t ex den ryska. Alla länder gräver på varsitt håll och märker inte att marken rämnar under oss.
     På Irland fanns före andra världskriget en grupp som kallades för Blå Skjortor – det var irländska nazister. Efter kriget gick dom upp i partiet Fine Gael (ursäkta om jag stavar det fel, i all hastighet kommer jag inte hur partiet stavas). FG är ett mycket moderat parti som gjort att arbetarklassen på Irland ännu fattigare på bekostnad av 1 procent av dom rika. Nazism är lika med kapitalism och högern.
     Varför ska arbetarna ska ha en nationell enhet? Jag är inte ens för kungen. Jag vill ha president! Du måste definiera vad nationell är för något.

    • Det blev fel i hastigheten – tänkte rätt men skrev fel. Jag menar naturligtvis att dom 1% rika på Irland har blivit rikare på bekostnad av dom fattiga.
     Bombvänstern och ETC har aldrig haft några möjligheter att springa in och ut på arbetsplatser och kräva att arbetsköparna sänker lönerna för arbetarna. Däremot har socialdemokraterna med beslutande om lagar underlättat för arbetsköparen att sänka lönerna. Allt medan bombvänstern med Jonas Sjöstedt i spetsen dragit ner rullgardinen och låtsas som arbetarklassen inte längre finns till. VP har blivit ett sekteristiskt parti vars huvudsyfte är att slå vakt om feminismen och HBTQ rättigheter.

  • Martin, hade det varit bättre att Ekis publicerade sig i Nya Tider? En socialist eller kommunist ska aldrig närma sig nazismen. Förklaringen är enkel – NAZISMEN ÄR KAPITALISMENS FÖRLÄNGDA ARM! Om vi gör detta krokar vi arm med monopolkapitalismen. Men de har även en politik som är så långt i från den arbetarpolitik som jag känner igen.
   Och jag håller med Anders, skövlingen av skogen begås av svenska och utländska kapitalister boende i ständerna som på 80- och 90-talet och en bra bit in på 2000-talet köpte upp och styckade av svenska gårdar (som nu står och förfaller).

   • Ursäkta sent svar. Jag ser enbart WordPress-bloggar.

    Varför inte publicera sig i Nya Tider?
    Myrdal gjorde det: https://www.nyatider.nu/jan-myrdal-skriver-exklusivt-i-veckans-nummer-av-nya-tider/

    Enkla förklaringar duger inte alltid. Vi ser idag hur socialdemokratin utvecklats till fascismens tvilling. Vi har sett hur t.o.m. Jonas Sjöstedt använder monopolkapitalets retorik mot Assad och Putin som vaktar demokratin och sina nationer mot diktaturens kreatur.

    ”En socialist eller kommunist ska aldrig närma sig nazismen”, skriver du, men varför i allsin dar skulle den då närma sig dagens socialdemokrati, ETC eller islamismens muslimer?

    Socialismen spottade på nazismen, så vad gjorde nazismen, den spottade tillbaka. Högern satte Hitler till makten. Hade nazismen samverkat med vänstern i stället hade det kanske aldrig blivit något krig mot Stalin, såsom Stalin tänkte sig, men kanske ett krossande av kapitalismen i fler länder av arbetarklassen och kanske hade miljontals människors liv kunnat räddas?

    Hur många miljoner människor har egentligen dött i USA:s och girigbukarnas krig mot världens alla olika folk sedan 1945? 80 miljoner? Jag tror det började med en ohövlig och klandervärd spottloska som istället hade kunnat vara samtal och respekt och enat arbetarklassen. I stället fick den stupa på slagfälten.

    • Jag nämnde Jan M namn i kommentaren men den föll bort. Jag anser att en med socialistiska åsikter inte ska närma sig nazismen eller fascismen. Kommunism står för en arbetarklass politik och ska inte närma sig någon. Om kommunistisk politik sammanfaller med dom ’bruna’ är det inte något som gör att kommunister närmar sig nazismen. Många ur V är emot EU – precis som SD – men det gör dom inte till SD:are. Du använder begreppet ’skuld vid samröre vid någon’ och det är just det som msm media anklagar oss för att göra när det gäller Ryssland.
     SKP – och troligen KP – är för religionsfrihet. Ett kommunistiskt parti bedriver inte sekterism. SKP är inte varken feministiskt – såsom KP är. SKP anser att alla utsatta grupper är på något sätt förtryckta och sätter inte en utsatt grupp mot någon annan.
     Den första förintelsen i modern tid (då industrialiseringen började) begicks av kapitalismen. Cirka 5 miljoner indianer dog och de överlevande tvingades att bli ’vita’ amerikaner. Här sammanverkade kapitalismen i en nazistisk ideologi.
     Du ställer ett antagande om att miljontals människor kunde ha räddats om Stalin hade samverkat med Hitler. Men det är ingen som vet. Det hade kanske kunnat bli ännu värre med ett nazistiskt imperium och miljarder döda judar och kommunister och andra grupper och där arbetarklassen hade kunnat blivit slavar under kapitalismen.
     Nazismen förtryckte kommunister för 2:a VK, t ex Clara Zetkin som tvingades att fly till Moskva.
     Arbetarklassen har ingen vän i nazismen. Varför tror du att nazistiska åsikter är så populära bland överklassen på Östermalm? Ja, inte är det för att överklassen sympatiserar med arbetarklassen.

    • Jag nämnde JM kommentaren men den föll bort. Jag anser att en med socialistiska åsikter överhuvudtaget inte närma sig nazism eller fascism. Kommunism står för arbetarklass politik och ska inte närma sig någon. Om arbetarklassfrågor sammanfaller med nazistiska är det inte något som gör att kommunister närmar sig nazisterna, Många inom V är emot EU, precis som SD, men det gör dom inte till SD:are.
     Du använder ’skuld vid samröre med någon’ när du nämner att dom kommunistiska partierna har samma åsikter om Assad.
     SKP – och troligen KP – är för religionsfrihet. Ett kommunistiskt parti bedriver inte sekterism. Eller ställer en förtryckt grupp mot någon annan förtryckt grupp – såsom KP gör när de nämner att de är feminister i programmet.
     Den första förintelsen i modern tid (då industrialiseringen började) stod kapitalismen för. Cirka 5 miljoner indianer dog. De som överlevde tvingades att bli ’vita’ amerikaner. Här samverkade kapitalismen med en nazistisk ideologi.
     Du ställer en antagande kommentar om att miljontals människor kunde ha räddats om Stalin samverkade med Hitler. Det är ingen som vet. Det hade kunnat bli ännu värre med ett nazistiskt imperium där miljontals människor skulle ha dött eller blivit slavar till kapitalismen.
     Arbetarklassen har ingen vän i nazismen. Varför tror du att nazistiska åsikter är så populära bland överklassen på Östermalm? Ja, inte är det för att överklassen sympatiserar med arbetarklassen.

    • Jag menar att ett kommunistiskt parti behöver inte ha samma åsikter som Socialdemokraterna och Jonas Sjöstedt i vänsterpartiet när det gäller Syrien och Ukraina.

     Jag hatar att behöva skriva om allt igen när coden blir fel …!

    • Kommunismen och socialismen har alltid fått slåss mot en nazistisk ideologi. Kommunisterna begrep det redan tidigt i industriåldern att nazismen samarbetar med kapitalet. När nazisterna kom till makten i Tyskland var det kommunister som fick fly från landet. T ex Clara Zetkin som flydde till Moskva. Jag vet inte hur många kommunister som fick sätta livet till i nazistiska koncentrationsläger både före och under 2:a VK, men det var många nog. Kanske är det någon läsare som vet detta?
     Och så menar du att vi i dag ska närma oss nazismen!?! De som försökte utrota oss i koncentrationsläger eller använde oss som slavar. Aldrig i livet, säger jag! Jag är hellre ensam kommunist än att gå genvägen genom dom onda! För nazismen är dom onda – de är den beväpnade förtruppen till en kapitalistisk diktatur.