I Euro-Latinamerikanska parlamentet – solidaritet med Venezuelas bolivarianska revolution


Detta är ett uttalande 20/7 som förtjänar läsning och spridning.

Solidarity with Venezuela’s Bolivarian Revolution
A statement by GUE/NGL members of the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
(EuroLat) João Pimenta Lopes (vice-chair), Marina Albiol (GUE/NGL coordinator for EuroLat), Eleonora Forenza (member) and Javier Couso (substitute):

The Euro-Latin American Parliamentary Assembly (EuroLat) is a trans-national body of 150 Parliamentarians from Europe and Latin America. It was established in 2006 to bolster EU-Latin American relations. It was described by Benita Ferrero-Waldner, the European Union’s External Relations Commissioner, as ”one of the key bodies in ensuring fruitful cooperation between our two regions.” Wikipedia

GUE/NGL – this abbreviation stands for Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left. We are a group of 52 Members from 19 different political delegations and 14 Member States. GUE/NGL
Maduro-400x266
Uttalandet.
Som reaktion på den nuvarande situationen i Venezuela bekräftar vi vår solidaritet med den bolivarianska republiken Venezuela, dess revolution och kampen av de venezuelanska arbetarna och folket för att försvara sina rättigheter och suveränitet inför en brutal destabiliserande kuppkampanj som är förkroppsligad av USA:s imperialism och den europeiska högern i samverkan med bourgeoisin och reaktionära styrkor i Venezuela. Deras mål är förstörelse av det som uppnåtts i Venezuela och den bolivarianska revolutionens demokratiska och progressiva vinster.

Vi fördömer intensifieringen av yttre störningar och hotet om sanktioner och ekonomisk krigföring från USA och EU mot Venezuela. Detta strider mot de grundläggande principerna i internationell rätt och det venezuelanska folkets ofrånkomliga rätt att suveränt bestämma om sin egen framtid och måste helt och hållet fördömas och avvisas.

Vi fördömer intressena och målen som ligger bakom eskaleringen av terroristvåld i Venezuela och den intensiva desinformationskampanj som sker för att fördjupa kupp-komplotten och inrättandet av fiktiva parallella institutioner för att underlätta utländskt ingripande i Venezuela.
Vi fördömer de oacceptabla uttalandena från USA:s regering som hotar att intervenera i Venezuelas inre angelägenheter i öppen kränkning av Förenta nationernas stadga.

Vi motsätter oss uttalanden från EU:s utrikespolitiska representant Federica Mogherini till stöd för ett internt samråd i Venezuela som saknar en demokratisk grund, samtidigt som hon hotar landet med sanktioner om den håller den nationella konstituerande församlingen, som baseras på Venezuelas konstitution.

Ett sådant uttalande är ett försök att stödja USA:s position och utgör en tydlig inblandning från EU, vars uppgift borde vara att stödja dialog inom ramen för institutionell stabilitet och principer för en rättsstat.
Vi avvisar ”folkomröstningen” som hölls den 16 juli utanför ramen för den venezuelanska konstitutionen och utan övervakning och godkännande från det nationella valrådet, som en provocerande fars som syftar till att destabilisera det kommande valet till den nationella konstituerande församlingen 30 juli.
Vi fördömer rörelser mot en parallell ”regering” som saknar laglighet och demokratisk grund och som ignorerar Venezuelas konstitution.
Venezuela stöd för Maduro 170421Demonstration till stöd för Maduro
Det bör framhävas att samma antidemokratiska styrkor som utförde den misslyckade kuppen mot president Hugo Chávez 2002 och för att avveckla Bolivarianska konstitutionen från 1999 och den venezuelanska folkprocessen, presenterar sig nu hycklande som försvarare av demokrati och konstitutionell ordning.
De ekonomiska och sociala problemen i Venezuela är ett uttryck för kapitalismens strukturella kris och i synnerhet av den hänsynslösa ekonomiska krigföring som imperialismen och oligarkin utförde mot den bolivarianska folkliga processen genom främjande av finansiell blockad, sabotage, hamstring och prisspekulationer som syftar till att hindra tillgången till viktiga varor för befolkningen.

Vi bekräftar och vädjar till en bred solidaritet med det venezuelanska folket, den konstitutionella regeringen under president Nicolás Maduro och de patriotiska, progressiva och revolutionära krafterna. Vi uttrycker förtroende för arbetarnas och det venezuelanska folkets organiserade kamp, enhet och kapacitet för att förhindra genomförandet kupp-krafternas våldsamma och bakåtriktade mål, till skydd för fred, suveränitet och självständighet och till försvar av den bolivarianska revolutionen.

Några tidigare artiklar om Venezuela.
Venezuela har antagligen en av världens mest demokratiska grundlagar. Varför ändra i den? 19/7 2017.
USA ger grönt ljus för statskupp mot demokratiskt valde presidenten i Venezuela 14/7 2017.
Stöd dialogen för fred i Venezuela! 8/7 2017
Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media? 24/5 2017
Vad händer i Venezuela? 22/4 2017.
Venezuela nästa land för USA-statskupp – Maduro vädjar 26/5 2016
Varför vann högern valet i Venezuela? 9/12 2015
Venezuela smutskastas systematiskt 24/2 2015
Statskupp på gång i Venezuela? 5/2 2015

i Andra om: , ,, , , , , , , , ,