Hur hindra osakliga russofoba ministrar att sänka Sveriges säkerhet?


Frågan i titeln är än mer motiverad som då artikeln skrevs för -två- år sedan. Än mer, russofobin har om möjligt ökat. Framgår av boken ”Varför vi älskar att hata Ryssland” Varför vi älskar att hata Ryssland

Dessvärre… Eller hur?

Frågan Rysslandsfrågan är verkligen bekymmersam, och den dominerande uppfattningen hos ledande politiker ökar risken att Sverige dras in i krig menar jag. I upprepade analyser och blogginlägg har jag och andra behandlat ”den förfärliga ryska hybridkrigföringen.” Men vi har också studerat USA:s informationsverksamhet och hur den behandlas i svenska medier och av ledande svenska politiker. Och det leder till ”lappkast”, som jag lärde mig tidigt under uppväxten på skidor i snörika Norrbotten. Analyserna visar att den verkliga osakliga informationen kommer från USA/NATO, och inte från Ryssland. Utmärkande är att kritiken av ”rysk propaganda” är synnerligen substanslös. Man har inget att komma med. Ensidigheten är avsaknad av vanligt kritiskt tänkande är förfärlig. Analyserna skulle inte godkännas i den enklaste skoluppsats, men uttalas av utrikes-, försvars- och statsminister.

Den kände ”militärpolitiske” analytikern och NATO-vännen Mikael Holmström skriver en stor artikel på 2 sidor i DN för ett år sedan under rubriken ”Så ska Sverige stoppa den ryska propagandan.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-ska-sverige-stoppa-ryska-propagandan/Sverige ska gå med i NATO-centret Stratcom för psykologisk krigföring i Lettland. Min uppfattning är att man i så fall även ska gå med i motsvarande ryskt centrum. (Det går förstås inte att bli insläppt på båda hållen). Ingenstans finns tanken om att detta kanske kan vara ett centrum med uppgifter i USA/NATO:s psykologiska krigföring. Holmströms artikel har dock ett exempel på ev. psykologisk krigföring: Försvarsministern ska ha fått ett förfalskat brev om vapenexport till Ukraina, avsänt i St Petersburg. Den informationen säger inget om att det skulle vara någon propaganda av ryska staten. Det kan vara annan avsändare, eller ”false flag” av någon för att skuldbelägga Ryssland (men ett tydligt klumpigt initiativ).
Putin imagesCAAIMOLN

Upprepningarna i frågan är legio (jättemånga). De från svenska politiker och massmedia med inga eller föga fakta för att underbygga sina åsikter och de som denna blogg med många fakta som slår hål på tomheten hos regeringen & Co.

SÄPO:s Årsbok 2015 pekar 20/3 ut rysk propaganda som ett stort hot – utan belägg. http://jinge.se/allmant/vad-vet-sapo-om-demokrati-och-terrorism.htm
Från SÄPO:s hemsidan:
”Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.”

* Sålunda handlar det tydligen om respekt för demokrati, och att undvika krig.
I Årsbok 2015 står under rubriken ”Ryska olagliga underrättelseoperationer”
http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/fallstudier-och-artiklar-fran-arsbocker/spionage/ryska-olagliga-underrattelseoperationer.html. bl.a. att ”Ryska olagliga underrättelseoperationer
Flera länder bedriver idag olaglig underrättelseverksamhet i Sverige i syfte att samla in information till nytta för det egna landet. Under 2014 kunde Säkerhetspolisen konstatera att det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland. Rysslands spionage i och mot Sverige är omfattande. Det har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina.”
Detta slogs upp stort av massmedia. DN skrev t.ex. dagen efter ”SÄPO: Ryssland vill splittra och manipulera” och följer upp det med en ledare igår med titeln ”Putins ryska brigader”.
SÄPO -logga II images
* Men SÄPO ger inga belägg eller exempel på ryskt spioneri i sin årsbok.

Är Ryssland då värsta hotet mot demokratin och Sverige? Ryssland har med stöd av omkring 95 % i en folkomröstning fredligt införlivat Krim i sitt område. Detta ser de flesta experter, men inte alla som ett brott mot folkrätten. Det har medfört omfattande kritik i Väst och olagliga sanktioner enligt FN-stadgan. Den av USA och EU stödda fascistinfluerade statskuppen i Kiev 22/2 2014 mot en regering vald i demokratiska, lovordade val måste ses som ett större brott mot folkrätten, men förnekas som sådant helt av Sverige, länderna i EU och USA som allmänt uppfattas som demokratiska. Statskuppen i Ukraina har följts av nästan halvering av BNP, inbördeskrig, ökad korruption och minskat oberoende etc.
* Sveriges regering kastar sten i glashus, tillsammans med ledningen för EU och USA.
Rysslands handlande i Krim väger lätt mot USA:s omfattande brott mot demokratin i sin utrikespolitik.
USA har sedan millenniumskiftet startat krig i Afghanistan, Irak, Libyen (via NATO) och Syrien (via ombud) med uppemot 2 miljoner dödade. Irakkriget hade ej stöd i FN, startades efter lögn om massförstörelsevapen efter negativ inspektionsrapport, medan krigen i Libyen och Afghanistan (med svenskt deltagande) innebar grovt överskridande av FN-resolutioner. Det är mycket väl belagt i uttalande av ledare i USA och av officiella USA-källor att USA och allierade i tidigt skede intervenerade i Syrien med stöd till rebeller, inklusive terrorister. Detta är en huvudorsak till förstörelsen av landet och till flyktingströmmarna till Europa.

* Har USA eller Ryssland visat sig vara största hotet mot demokrati och internationell rätt?

Några (icke-ryska) USA-källor:
* 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen (http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
* DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
* I ett tal i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
* New York Times skrev 23/1 ”Since then (2013), the CIA and its Saudi counterpart have maintained an unusual arrangement for the rebel-training mission, which the Americans have code-named Timber Sycamore. Under the deal, current and former administration officials said, the Saudis contribute weapons and large sums of money, and the CIA takes the lead in training the rebels on AK-47 assault rifles and tank-destroying missiles.”http://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?_r=0

http://jinge.se/mediekritik/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel.htm
ISIS trupper med flagga images
* En aktuell officiell rapport till USA:s kongress uppger att landet sponsrar terrorism i Syrien. https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf Rapporten utarbetades av Congressional Research Service, en gren av USA Library of Congress, som ger politiska och rättsliga analyser till USA:s kongress. Den konkluderar:
* Medan terrorismen vuxit kraftigt inte minst till följd av USA:s och Västs politik (officiella USA-källor) har den snabbt försvagats och för första gången försvagats tydligt sedan Ryssland engagerade sig i legalt samarbete med Syriens regering och armé, en huvudkraft sedan länge i den avgörande väpnade kampen mot terrorismen på marken.
* Bombningarna av USA, Frankrike, Storbritannien och i Syrien utan tillstånd av Syriens armé är olagliga enligt internationell rätt, och kan i framgång inte mäta sig med de ryska – legala – insatserna. (Vissa folkrättsexperter anser de ryska insatserna inte är legala då de ej sanktioneras av FN, men de är rimligen i så fall betydligt mindre illegala än Västs insatser. Man måste kunna resonera om grader av brott även då det gäller folkrätt).
RyssKrig-768954
* Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Lumbumba i Kongo 1960;
-Sukarno i Indonesien 1965;
Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskuppen i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Statskuppsplaner mot al-Assad i Syrien omkring 2012-2013;
-Stödet till den militärens statskupp mot Morsi i Egypten 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Påminner om att enligt en global opinionsundersökning utförd av Win/Gallup International år 2013, menar 24 % av omkring 68 000 personer i 65 länder över hela världen att USA är det största hotet mot världen. På andra plats kom Pakistan med 8 %, följt av Kina (6 %) och Afghanistan, Israel, Iran och Nordkorea med vardera 5 %. Därefter följde Indien, Irak och Japan med vardera 4 %, medan Syrien fick 3 % och Ryssland 2 %.
Frihetsgudinna gråter bild

* Källor finns bl.a. i skriften ”USA som världspolis” – se bloggsidan.

SÄPO kompetent i bekämpande av terrorism?
Säpo skriver i årsboken att 300 personer har rest från Sverige till Syrien och Irak för att strida för terroristnätverken. Varför har inte SÄPO hindrat detta? Jakten på al-Qaida i Boliden ifrågasätter SÄPO:s kompetens.

Konklusion: Sveriges regering, och de ledande oppositionspolitikerna saknar elementär känsla för och kunskap om demokratiska värden. Man lierar sig med den stormakt som främst bryter mot dem, som främst bedriver krig och bryter mot folkrätten. Det är mycket skrämmande. Den som försöker framföra den bedömningen i massmedia blir som regel inte framsläppt
Vår politiska ledning och vår nödvändiga säkerhetspolitik utgör alls inget tryggt stöd för demokratin och i kampen mot terrorismen. Eller har jag fel? På vilket sätt?

Lästips:
* ”Efter SÄPO:s rapport: Läs också Sputnik News och Russia Today” http://jinge.se/allmant/efter-sapos-rapport-las-sputniknews-och-se-pa-russia-today.htm
* ”Hemlig SÄPO-agent bestämmer Sveriges och Amnestys inställning i Assange-fallet” http://jinge.se/allmant/hemlig-sapo-agent-bestammer-sveriges-och-amnestys-installning-i-assange-fallet.htm
* ”Margot Wallströms Syrienpolitik motverkar kamp mot terrorism” http://jinge.se/allmant/margot-wallstroms-syrienpolitik-motverkar-kamp-mot-terrorismen.htm
* ”Henry Kissinger – USA:s mest ”ansedda” (?) utrikesminister kritiserar USA:s Rysslandspolitik” http://jinge.se/allmant/henry-kissinger-usas-mest-ansedda-utrikesminister-tycker-till.htma href=”http://intressant.se/intressant”>i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,


50 svar till “Hur hindra osakliga russofoba ministrar att sänka Sveriges säkerhet?”

 1. Sveriges osäkerhetspolitik kommer sig av decenniers nedrustning, nato-anslutningen är bara en konsekvens av kärnproblemet; naiv önskan om fred kompletterat med vägran att rusta för det värsta. Resultatet av nedrustning är inte fred, utan att de som inte rustar ner får promenadseger.

  Försvaret saknar inte fem miljarder över fem år, försvaret saknar 40 miljarder per år. De pengarna finns aldrig, men däremot hittades de omgående för att finansiera gratis uppehälle till hundratusen immigranter utan utbildning eller jobb, definierade som barn. Surrealism.

  • Nej, jag håller inte med ”sl”. Det kan inte vara så enkelt att om försvaret fick många fler miljarder och vi rustade upp kraftigt skulle allt bli bra. Hur skulle det lösa att exempelvis att:
   – Försvaret har missbrukats till att vara med och skapa flyktingkrisen, inte minst genom Sveriges medverkan i Libyen-kriget.
   – Flera svenska politiker och myndigheter tycks inte ha Sveriges bästa som mål utan gå andras ärenden och glömma demokratiska värden.

   • Där kom den förväntade ryggmärgsreflexen. Vänstern är primär intressent i Sveriges nedrustning, som belöning får den nato-medlemsskap. Lite rättvist är det faktiskt. De borgerliga för vänsterns försvarspolitik. Spar pengar, lägg ner brandkåren. ”Smart” politik.

    Vårt meningslösa Afghanistanäventyr tjänade till fikonlöv för invasionsförsvarets nerläggning. Huvudnumret var nedrustningen, dold bakom vår oerhörda ”solidaritet”, omfattad av alla, utan innebörd. Vår insats i det libyska inbördeskriget bestod i en veckas flygfotografering. Pang pang?

    Sverige har 280 mil kust mellan väst och Ryssland. Är vi obeväpnade vill någon annan kontrollera kust, luftrum och till sist ha boots on the ground. Det är därför vi ska ha ett försvar, för att undvika att andra kontrollerar territoriet. Inte för att vi ska föra någon särskilt politik åt Sverige, utan för att utomstående inte ska göra det.

    • Inom vänstern finns olika uppfattningar om Sveriges försvar. Bland de som arbetar med information mot NATO-medlemskap vill flera ha ett starkare svenskt försvar.

     • Jag skulle gärna läsa vad en sådan vänster vill rent konkret, mätt i fartyg, flyg, pansar, personal och budget. Inte mycket, är min gissning. Men jag vet ju inte.

      • Pansar är ganska löjligt i ett modernt krig där satelliter och drönare plockar dem som sillbitar på ett julbord.

       Svenska moderna vapen i kombination med flexibel krigföring och en ny allmän jämställd värnplikt med relevantare utbildning, med det vi har vid handen idag, har sannolikt mycket större potential att vara effektiv, men naturligtvis även en förmåga att kunna vedergälla det ledarskap som ev. utsätter oss för något sådant.

       Ett land fullt med drönare, robotsystem 70, Carl-Gustav och egentligen helt vanliga mountainbikes och vanliga personbilar av jeep-modell som går över stock och sten, samt gärna tunnelsystem och hemliga bunkrar, blir i princip ointagligt helt utan pansarslag.

       Problemet med Sveriges kust är nämligen dess längd. Vi vet aldrig exakt var en landstigning skulle kunna ske. Långa truppförflyttningar av pansar är i princip dödsdömt redan från början.

       Tyvärr har våldsbejakande extrem sekterism redan 10% stöd i förortens skolor enligt den feministiska föreningen Varken hora eller kuvad:

       https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/10/31/guluzar-tarhan-selvi-medverkande-i-varken-hora-eller-kuvad-ar-chockad-over-den-extrema-islamismen-i-sverige/

       … och jag vet inte om regeringen är redo än att ta sig an det problemet på allvar såsom MSB verkar peka på:

       https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/03/04/myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-muslimska-brodraskapet-i-sverige/

       Som tur är sitter vi i Sverige inte direkt på några stora eftertraktade naturtillgångar förutom vår bilpark som tydligen måste brinna i bland, samt som födkrok och andrum för terrorister och deras fruar och barn, på våra pensionärers bekostnad, mellan deras besök i Syrien med regeringens stöd. Således är en attack mot Sverige ytterst osannolik från något håll.

       Vårt intresse, på lång sikt, ligger således i att stödja demokratier och bekämpa den imperialism och sekterism som hotar dem.

  • Löjligt värre. Ryssland skulle äta upp Sverige på två veckor max – oavsett miljarderna som öses till försvaret. När allt kommer omkring kan inte heller NATO försvara Sverige. NATO kommer att få det hett om öronen även den om den rör Ryssland. Den enda som kommer att tjäna på Rysshetsen är Wallenbergs försvarsindustrier.

   • Svensk försvarspolitik 1946-2006 gick ut på att vi skulle klara oss till Nato kom fram, och att vi innan dess skulle göra angreppet så dyrt att Ryssland avstod. Svensk försvarsindustri är i stora stycken såld till UK/USA. Själv var jag krigsplacerad vid Arlanda, och därmed kanonmat.

    All osammanhängande vänsterpolitik man hört sen 70-talet går ut på att antingen är försvaret bortkastat, klassfiendens verk, manligt och därmed ont, miljöfientligt, krigshetsande eller annan valfri bekvämlighetsposition. Slutstationen för svensk avrustning är emellertid Nato. Ställd inför konsekvenserna av sin egen (betydelselösa) politik tror jag svensk vänster gör som den brukar, härmar strutsen. Men OM det finns en svensk vänsterpolitik för folkförsvar som betyder något annat än nedrustning, vore den intressant att höra. Om det inte gör det, spelar antagligen ingen roll. Vi blir en del av nato.

    • Instämmer helt med sl’s kritik av vänsterfolks obefintliga försvarspolitik.
     Men medlemskap i Nato är bara ett visst skydd mot annan form av Nato-ockupation.
     Ryssland har mindre konventionellt försvar än Nato och en riktig konflikt leder till taktiskt kärnvapenkrig eller värre. Ett neutralt Sverige är inte lönt att ödsla dom vapnen på. Medlemskap i Nato och värdlandsavtal mm innebär bara att vi är hyggliga mot övriga Nato och blir köttmur åt dom.
     Men vi behöver ha resurser att hålla Nato borta och kunna trovärdigt hindra Natos överflygningar och bruk av Svenska vatten. Om svensk militär vågade säga det skulle de kanske få mer politiskt stöd.

 2. Med såna liknelser hade första världskriget börjat redan i Boer-kriget. Tja, man kan ju hävda det, men till vilken nytta?

  • Betydligt mer relevant är att diskutera om inte andra världskrigets började med Västs eftergiftspolitik mot Hitler, kopplat med avvisandet av förslag från Sovjetunionen om någon typ av försvarsallians riktad mot Hitler. Hitlers avvisande tvingade Sovjet – Hitlers uttalade huvudmotståndare – att svänga om för att få mera tid bland annat. En sådan allians Väst-Sovjet hade kanske förhindrat kriget eller medfört att Tyskland snabbt besegrats i ett tvåfrontskrig.

   • Nu hotar US inte bara Ryssland utan också Kina med provokationer i Sydkinesiskasjön.
    Nu har Kina och Ryssland ett försvarssammarbete men man kan hoppas att de hinner få till en försvarsallians om något år. Det kan hindra det svårt skuldtyngda US att starta ett krig.

 3. Nyheter från I dag som kommer I den svenska medierna handlar om den oerhörda provokation som ryska SU-24 plan gjorde mot en USA jagare I Baltikum.

  Detta sammanfaller mycket bra med en artikel som I sin helhet kan läsas på webbsidan
  http://beta.townhall.com/columnists/patbuchanan/2016/04/15/americas-imperial-overstretch-n2148707/print

  De som är intresserad är att det finns stämningar I USA som anser att Amerikanerna inte längre har råd att underhålla NATO:s försvarsallians, och att fler och fler artiklar kommer upp som menar att USA måste kanske snart omvärdera sitt engagemang, samtidigt som de enskilda länderna måste uppgradera sina militära engagemang, och inte bara lita på Onkel Sam.

  • Vad göra en USA-jagar 15 mil från den viktiga ryska flottbasen i Kaliningrad? Varför har världens mest krigiska stat 700 militärbaser i ett hundratal länder?

   • Jagaren var väl ute på internationellt vatten? Om USA skulle använda samma aggresiva försvarsmetoder 15 mil runt de påstådda 700 baserna så får vi en farlig värld

    • H2
     Platt fall för ditt argument. Amerikanska militärer som inte medverkar i propagandan säger att Usa själva gör just så ofta. Det går ut på att locka motståndaren att avslöja sin radarsignatur och kräver därför en rätt närgången passage. Som vanligt fullt med vinklad info ist för upplysning i msm.

    • H2

     Läs din egen länk! Amerikanarna drog ett Krigsfartyg intil ryska Kaliningrad, de gjorde inte ryssarna enligt din länk!

   • ”Vad göra en USA-jagare 15 mil från den viktiga ryska flottbasen i Kaliningrad?”

    För att den är på internationellt vatten och för att det är en nödvändig markering mot försöken till att göra Östersjön till ett ryskt innanhav. Den amerikanska jagarens närvaro är alltså en aktivitet som är positiv även för Sverige.

    • Det finns inga försök att göra Östersjön till ett ryskt innanhav. Vad tror du skett om en rysk jagare var 15 mil från en viktig USA-flottbas i USA?

     • Anders, ryska spionbåtar nära USAs kust tycks inte behandlas på samma aggresiva vis. Här bara ett exempel

       http://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/25/russian-intelligence-ship-operating-us-east-coast-/?page=all

     • På 80-talet uppträdde den röda marinen överallt på världshaven, men den rostade bort på 90-talet. Det finns ett fåtal ryska robotjagare kvar, i Murmansk, Vladivostok, Sevastopol och kanske Kaliningrad (Königsberg).

      Ryska militära fartyg på vift runt USA´s kust uppvaktas säkert, men utan fingerade anfall. Vanligast är säkert ryska atomubåtar, hur väl USA´s signalspaning följer dem vet vi inte säkert.

      På Reagans tid talade man om ”the 600 ship fleet” som en nödvändighet. Dagens USNavy omfattar 280 skepp. Den röda marinens frånfälle har sänkt ambitionerna och kraven.

      • sl
       Amerikanska militärer säger off the record att det är vanligt med ’fingerade anfall’ från Usas sida och att det går ut på att locka fram radarsignaturen. Men kanske inte i Östersjön som de amerikanerna kallar Rysslands bakgård.

 4. Sveriges säkerhet? Ja, vad menas med det? Är det vår säkerhet att kunna handla med EU och USA eller är det våra medborgares fysiska säkerhet? Efter Bush’s och därefter Barack Hussein Obamas krig och framtvingade flykting- och migrantvågor så lever framförallt svenska kvinnor, barn och gamla i (livs)fara. Terrorister, kriminella, våldtäktsmän och mördare kommer in i vårt land bland andra utan att vi vet vilka de är. Vad gör regeringen, eller den verkliga statsmakten – media, åt det? Inte ett dugg. Istället ropar de: ’Ryssen kommer, ryssen kommer!’
  Världskrig pratas det om och visst kan det verka som om det tredje har börjat. USA och EU provocerar Ryssland och Kina. Kina för sin del är inte sämre utan expanderar sin makt rejält varhelst de kan. Putin vidtar nu åtgärder han också. Dum vore han väl annars. Men vem är den största faran för världsfreden? Min röst går till alliansen USA-EU-Muslimska Brödraskapet-Saudiarabien-ISIS-Turkiet-Israel.
  Är det en konspirationsteori att dessa organisationer bildat en allians och att de ställer till med krig via sina muslimska proxykrigare? Vem vet. Vad vi vet är att många unga arga muslimska män kommer in i vårt land. Det är fakta och inga lögner i världen kan ändra det.

  • De stora flertalet av våra invandrare – oavsett religion, politisk uppfattning och nationalitet – är varken kriminella eller våldtäktsmän. De är som du och jag. Det finns inga grupper av människor som har en gen som främjar att dessa människor blir kriminella. En svensk kan begå en våldtäkt lika mycket som en invandrare. Vi ska bejaka, vara nyfikna på varandras kulturer utan att för den skull upphöja eller nedvärdera vår egen eller någon annans kultur, religion eller nationalitet.
   Jag älskar Irland, och irländarnas kultur. Jag deltar gärna i irländarnas festligheter och även om jag är ateist så kan jag gå i den katolska kyrkan om en katolsk vän skulle gifta sig eller att hans/hennes barn ska döpas. Lika mycket som denna vännen deltar i min kultur och mina ’vanor’.
   Det är att dela med sig av våra kulturer som vi uppnår en trevligare värld.

   • ”Det är att dela med sig av våra kulturer som vi uppnår en trevligare värld.”

    Jag tycker inte internationaliseringen har gjort Sverige ett dugg trevligare. Snarare tvärt om, mer splittrat och oroligt. Solidariteten försvinner och hur försvara en nation som inte finns? Be någon annan göra det kanske? (NATO)

    Det mångkulturella samhället är inget lyckorike därför det ger utrymme för social oro och kriminalitet. Bäst klarar sig de homogena samhällena där människorna känner de hör samman och har tilliten för varandra. Men visst kan man dela med sig, åtminstone tills man själv inte har någon kultur kvar att dela ut.

 5. ”Sveriges regering, och de ledande oppositionspolitikerna saknar elementär känsla för och kunskap om demokratiska värden.”

  Synes vara korrekt.

  ”Man lierar sig med den stormakt som främst bryter mot dem, som främst bedriver krig och bryter mot folkrätten.”

  Tycks tyvärr vara korrekt.

  ”Det är mycket skrämmande.”

  Individuellt. För att bli lugnare kan man meditera på det faktum att kosmos sannolikt är oändligt sort, precis som den mänskliga enfalden, och att ödeläggelse i det perspektivet egentligen är irrelevant.

  ”Den som försöker framföra den bedömningen i massmedia blir som regel inte framsläppt”

  I stort sett fullkomligt korrekt och det beror i stort sett på ägarförhållandena, men det är självförvållat. Folket kan lösa problemet genom ex. att bojkotta lögnmedia och ex. läsa Jinge.se istället som åtminstone ger intryck av att försöka finna sanningen.

  ”Vår politiska ledning och vår nödvändiga säkerhetspolitik utgör alls inget tryggt stöd för demokratin och i kampen mot terrorismen.”

  Tycks tyvärr vara korrekt. Den politiska ledningen som valts tycks skapa fler problem än de löser. Samtidigt kan folket rösta för att förändra situationen och tillsätta intelligentare, modigare och hederligare politiker.

  • Har man inget eget försvar så är det stormakten som väljer vem den ”lierar sig med”, den lille får tacka och ta emot. Det finns förstås en rysk strategi och handlingsplan för att ta sig till atlanten, dvs genom Finland, Sverige och Norge, men den är inte aktuell i stabila tider. Under sovjetunionens tid stod en eller två divisioner permanent redo att ta båten över till Gävle och Kalmar, man hittade planerna i avfallet sedan ryssarna dragit sig ur Baltikum. Det finns inte resurser eller vilja till storryskt anfall Östersjön nu. Eftersom Sverige kulturellt och ekonomiskt hör till västeuropa, främst den germanska och anglosaxiska delen, kan vi anta att det finns ett brett stöd för den västvänliga politiken, att det gestaltas politiskt genom den politik som alliansen och sossarna gemensamt är överens om.

   De svenska politikernas bristande vilja att finansiera Sveriges försvar är ett uttryck för vad svensken tycker i gemen. 45 miljarder ”räcker”. Men det räcker bara till JAS utan adekvat beväpning, två fungerande ubåtar åt gången, nästan inga ytstridskrafter, nästan inga fotsoldater, ett hundratal Leopard A2, varav tolv parkerats på Gotland att tas i anspråk vid behov, dvs antingen inte alls eller försent. Det finns hälften av allt, utom det som det finns ingenting av. Soldater, missiler, luftvärn, artilleri, grövre ammunition, alltså den verksamma sorten mot överskeppningskapacitet.

   Vi väljer än så länge själva. Väljer vi att inte betala, tar någon annan över försvaret på sina villkor. Nato-anslutningen beror primärt på svensk oförmåga. Vi är inte direkt fiender till Ryssland, vi kan naturligtvis tala med dem, de betraktar nyktert oss som ett pjuttland med stor trut. Ryssland ideal är Östersjön som ryskt innanhav, delat med nästan obeväpnade dvärgstater. De vill givetvis inte ha oss i nato, då blir Östersjön ett natohav mellan Baltikum, Polen, Finland, Sverige och Tyskland, men om vi saknar försvar hindrar ingenting att bägge sidor använder vår skärgård och luftrum mot varandra, vilket är vad ubåtsjakterna egentligen betyder för den läskunnige. FIngerade anfall mot USNavy-jagare signalerar rysk åsikt; amerikanerna har inget i Östersjön att göra. Det kan man tycka, men det är bortom vår kapacitet at bestämma vad USA och Ryssland ser som sina vitala intressen.

   Vi kan göra en enda sak; se till att vi själva bestämmer över vårt territorium, sen kan vi leka alliansfria efter tycke, smak och fantasifullhet. Annars inte. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets mantra om överenskommelser i FN och svensk nedrustning landar i natoanslutning.

   • sl
    Jag håller med dig om en del basfakta och det är viktigt att skaka liv i den förvekligade mentalitet som nu råder men analysen med anglosaxare och germaner på samma sida är felaktig. Både (tyska)germaner och slaver var av listiga anglosaxare tänkta att förgöras.
    (Uttrycket anglosaxare används här som dom själva gör~som en kulturell etikett annars tillhör de egentligen andra etniciteter, tex sen 1066 och fler – ingen nämnd…)
    Hatet mot Stalin och Sovjet kommer sig av att han var precis lika listig och var beredd att reciprokera anglosaxarnas strävan efter världherravälde. Britternas självuppfattning som en överlägsen ras gjorde det ytterst irriterande för dem att det finns andra som säger: ok om det är så ni vill ha det, då kan vi också. Dessa, som ’också kan’, blir demoniserade därför att de inte vet sin plats i imperiets hackordning.
    FDR och Churchill avgjorde till skada för Europas germaner.
    Hade deras herrar storfinansen velat ha fredligt samarbete hade det gått ypperligt. Endast anglosaxarna satte hinder i vägen.
    Visst fanns ’contingency-plans’ för en hel del av offensiv från öst mot bakgrund av anglosaxarnas gränslösa girighet.
    Och sen undviker alla västkramare att låtsas om anglosaxarnas bolsjevikrevolution i Ryssland som ju injicerade en del världserövrarplaner tänkta som ett led i marschen mot NWO.
    Döm om anglosaxarnas ursinne när deras skapelse visade sig mer självständig än det var tänkt.
    Och Ryssland med svenska rötter är dessutom en intressant aspekt. Du har väl hört om Rollo.
    Det lär i ngn mån ha varit folk från Sverige som bredde ut det ryska riket västerifrån för över tusen år sen. Ryssland är en blandning av väst och öst.

    • Landet Rus och St Peterburg är påbörjat av vikingar sjuhundra år innan det fanns något ”Sverige”, men har numera ett oläsligt alfabet, en annan kristendom med betydligt auktoritärare traditioner, samt är 130 ggr större än Sverige, vi är bara en tandpetare vid ryssarnas nordvästra gräns, på vägen mot Atlanten.

     Brittiska och ryska imperiets kollisioner i sydvästasien och Östersjön är inte uttryck för hat, utan ekonomisk och militär konkurrens. Att göra anglosaxarna ansvariga för krig andra startat är absurt. Det är väl dokumenterat att kriget mellan ryssar och tyskar var mer hatfyllt än västfronten. Du blandar gärna äpplen och apelsin.

     • sl
      Du har som sagt svalt angloamerikanernas propaganda. Du hittar inte några relevanta fakta för att komma ur matrix på svenska bibliotek eller bokhandlare. Detta sagt för att avspegla hur utestängd allmänheten är från det mest grundläggande. Det brittiska imperiets militär har själva aldrig varit fullt informerade om vad krigen går ut på. Storfinansen har hela tiden genom världsomspännande kartellsamarbeten kunnat styra krigen. Tyskland har hela tiden haft en logistiskt omöjlig situation men ändå kunnat hålla ut länge genom leveranser ombesörjda av den angloamerikanska fienden och under den brittiska flottans protester. Round table gruppen finns knappt omnämnd i etablissemangets texter som du låtit dig matas med. Du pratar som om det i huvudsak handlade om militärstrategiska aspekter vilket visar att du missat elementära fakta beträffande tidigare storkrig. När jag höll med om basfakta i föregående kommentar syftade jag på beskrivningen av Sverige men jag håller med om att Ryssarna har contingency-plans som även inbegriper anfall västerut om vi är dumma nog att göra oss till viktiga mål. I det fallet har du sorterat bort orsakssammanhanget. Kring WW2 var situationen mer komplicerad för Sovjet. Och de var också mer sammanvävda med angloamerikanerna än etablissemanget vill vidkännas.
      Angloamerikanerna hade bollen och valde storkrig. Det är möjligt att Tyskland hade nöjt sig med återvunna förluster från Versaille trots Hitlers tidigare orerande om Lebensraum. Men Sovjet fruktade anfall från hela väst och ansåg det säkrast att låta ’kapitalisterna nöta ner varandra’ analogt med att angloamerika sen generationer tänkt just så om Tyskland och Ryssland. Sovjetbolsjevismen liksom nazismen var som nämnt båda en skapelse av angloamerika. Det fanns därför folk på insidan som kunde påverka.
      Stalin använde trotskisterna för att rensa ut militären och skapa en lojal officerskår. Sen rensade Stalin ut trotskisterna. Taktiskt smart för att kunna byta allierade. Hade det varit möjligt att använda militären för att rensa ut trotskisterna direkt och sen bilda en stark allians med Tyskland vore det kanske ett mer gynnsamt scenario. Ingen vet säkert. Men sammanvävningen med angloamerikanerna omöjliggjorde kanske ngt sånt.
      Det behövs en objektiv och högklassig skolning för de militärt intresserade i Sverige.
      I nuläget är militärers okunnighet ännu ett hinder för en målmedveten uppslutning kring Sveriges intressen. Internet avslöjar militärens infantilitet och enögdhet på ett för tänkande människor pinsamt sätt!!

      • Ett fall av sammansvärjningsteoretiker. Angloamerikanerna blev angripna, vi vet alla hur. Den som startar krig, den startar krig. Hitlertyskland och Stalinsovjet angrep Polen, som resultat av angloamerikansk konspiration? Det krävs sammansvärjningsteori för att få den angripne till angripare, du har hittat på en riktigt långsökt och komplicerad variant dessutom. ”Till och med brittiska imperiets militär ej fullt informerad”.

       Det har funnits bankdirektörer och bilfabrikanter som sympatiserat med Hitler och Stalin, det gör inte ”det angloamerikanska imperiet” till angriparen.

       Vad gäller Sverige som militärt mål så är det upp till oss bara i en bemärkelse, nämligen om vi har ett försvar som gör oss till mer än en munsbit. Det är angriparen som väljer att angripa, försvararen kan bara påverka priset på angreppet. Därför är alla s-tanternas lobbande för FN-lösningar parat med nedrustning kontraproduktiva. FN kommer in efteråt, både som skapelse och aktör.

   • ”Det finns förstås en rysk strategi och handlingsplan för att ta sig till atlanten, dvs genom Finland, Sverige och Norge, men den är inte aktuell i stabila tider.”
    Här saknas fullständigt all militär logik.
    1. Ryssland har oförhindrad utgång till Atlanten från Murmansk och Arhangelsk där man har sina mäktigaste (anfalls) flotta över och under vatten inklusive den enda hangarfartyget. I Östersjön är ryska sjökrafter i princip försumbara och för det mesta av försvarskaraktär (allt annat vore militär strategisk galenskap). Att tro att Ryssland har planer att invadera en gammal NATO-medlem Norge full med amerikansk utrustning och betydlig militär närvaro är utom allt logik. Sådant skulle innebära kärnvapenkrig och världens undergång. Ingen vettig människa planerar för något sådant och höga militären i USA och Ryssland är nästan garanterat mycket logiska och kloka människor. Att slösa militära resurser för erövring av Finland och Sverige med mycket fientlig befolkning där också saknar något som helst ideologiskt motiv och skulle vara absolut korkat. Förhoppningsvis behöver jag inte argumentera något mer.

    ”Under sovjetunionens tid stod en eller två divisioner permanent redo att ta båten över till Gävle och Kalmar, man hittade planerna i avfallet sedan ryssarna dragit sig ur Baltikum.”
    Kanske stämmer det men jag har inte sett några som helst tillförlitliga källor för att sådant är sant. Under Soviet har även balter deltagit i militären även bland de högsta positionerna inom säkerhetstjänsten och militären. Att ingen har trätt fram och berättat om sådana planer är otroligt märkligt men som sagt behöver inte vara osant för den delen.
    Däremot fanns en ideologisk grund för eventuella sådana planer fast jag skulle gissa det hade kunna ske om det kommunistiska partiet fick majoritet i Sverige men förvägrades ta över makten eller störtades vilket skulle då få bolsjevikerna att skicka trupper att stödja de ideologiska ”bröderna” fast även det är tveksamt förutom om man hade bedömt att majoritet av svenska folket verkligen stödde dess insats.

    Ryssland har så pass många interna problem och en stor befolkningsbrist för att kunna kontrollera ens hälften av sitt enorma och fantastiskt resursrika land. Detta kommer inte förändras under en låååååång tid framöver. Att inbilla sig att man skulle kasta bort resurser (ekonomiska och mänskliga) för att erövra Finland eller ännu mindre Sverige (till vilken nytta?) saknar i princip all logik hur man än vänder och vrider det. Alla resurser Finland och Sverige har finns i Ryssland mångdubblat mer. Befolkningen i Sverige och Finland är indoktrinerade i flera hundra år att hata Ryssen eller åtminstone inte tycka om den. Så var finns nyttan?
    Det skall inte tolkas att jag är emot Sveriges starka(re) försvar (för jag är inte emot det) fast av helt andra skäl (och hot).

    • Alla större länder har planer, förberedelse, det innebär inte att de ska genomföras. Det finns planer för alla eventualiteter. Vi kan vara ett hundra procent säkra på att det fanns och finns planer; alla svenska hamnar, djup, bunkrar, mobförråd, piloter, befäl var och är noga kartlagda. Eftersom det mesta är borta är det enklare nu. Det innebär inte någon förhöjd sannolikhet för genomförande, utan bara preussisk grundlighet i förberedelser.

     Notera den skickliga desinformationen om de baltiska stående divisionerna. Han vill inte beslås med direkt lögn, men lyckas antyda och halvt manövrera in en, och sprida osäkerhet. ”Tänk om det inte är sant?” Psyops; exakt vad de skriver om i DN. Psykologisk krigföring.

     Warzawapakten övermakt i pansar och fotfolk var 3 till 1 i centraleuropa, dvs den kritiska massan för framgångsrikt anfall var uppnådd, men Pershing II-missilerna gjorde den oanvändbar, och bara för att det fanns sovjetiska planer på radioaktivt pansargenombrott i centraleuropa (Fuldapasset) innebär inte att det skulle genomföras heller. De stående baltiska divisionerna, bakom de i Östtyskland, Polen och Vitryssland hade en militär uppgift i händelse av storkonfrontation i centraleuropa. Rakt genom skandinavien, de norska hamnarna är lika värdefulla för Ryssland som de var för Hitler. Den inledande passusen ”här saknas fullständigt militär logik” är ett försök att sätta agendan. Den militära logiken skriker rakt i ögonen. Östersjön som ryskt innanhav, röda flottan i Bergen och Narvik. Atlantförbindelserna mellan USA och Europa avskurna. Ryskt generalanfall var det enda krigsscenariot som fanns kvar sedan Tyskland besegrats, och svenska försvarets enda uppgift. Innan dess jobbade svenska generalstaben med krigsfall ett och två; anfall från Tyskland (1) eller Sovjetunionen (2)

     Inmarschen i Afghanistan hade just den sorts förspel som Hewko tecknar. Oerhört osannolikt i Sverige.

     Notera hur Hewko inte motsätter sig svensk upprustning, men inte förklarar varför. Skälet är uppenbart; alternativet till svenskt försvar av Sverige är inte militärt vacum, utan ett Nato-försvar stationerat i Sverige, alltså precis vad Peter snickrar på som bäst. En mycket sämre lösning ur rysk synvinkel, då kan svenskarna inte spelas ut separat, och huvudfienden har avancerat. Vår avrustning gör oss delaktiga i osäkerhetspolitiken.

 6. sl
  Du har inte fattat att du hittills bara sett en propagandaversion av historien. Min kommentar om brittisk militärs kamp mot sina egna deep state manipulatörer gällde det som finns klart redovisat för WW1. Syftet är ju att försöka väcka dig inför att helt andra aspekter än militärt rationell strategi avgör. Man stoppar inte utan hjälper fram resurser som hjälper fienden fortsätta kriget. Om det inte får dig att ifrågasätta de källor du hittills litat på är du kvar i matrix och det är i det naiva tillståndet eliterna räknar med att flertalet kan hållas instängda. Du vill att allt skall vara enkelt och inte utstuderat. Men så ser inte verkligheten ut.
  FDR sade ”I politiken sker ingenting av en tillfällighet: Då ngt sker, kan du vara förvissad, att så var det planerat.”
  Det går inte att bygga upp ett bra svenskt försvar när militären inte fattar hur motståndaren ser ut och vill låta sig provoceras in i helt onödiga motsättningar.
  I WW2 var Tyskland sen länge en sorts teknisk koloni för den angloamerikanska storfinansen. Nazityskland var på alla sätt både ideologiskt och i övrigt en artificiell skapelse med britterna som förebild.
  Hitler såg sig som blivande partner och erbjöd sig försvara britternas kolonialvälde i Indien med tysk trupp.
  Det förekom aldrig ngt ekonomiskt mirakel i Tyskland utan det var angloamerikanerna som manipulerade både för att underlätta för Hitler att nå makten och sen för att få honom att framstå som räddare.
  Tyskland hade skäl att vilja rätta till Versaille-freden men det hade dom aldrig kunnat utan omfattande hjälp av sina fiender och syftet var ett önskat storkrig mot Sovjet. Om man tror att britterna lät Tyskland flytta fram positionerna av svaghet missförstår man helt deras motiv och då fattar man heller inte att dom systematiskt framskapade det som sedan hände.
  Angloamerikanerna drev på både Tjeckoslovakien och Polen och andra att uppföra sig aggressivt både i retorik och i förföljelser av tysk befolkning i tidigare tyska områden som bara givits bort av segrarmakterna.
  Utan denna uppvigling hade konflikterna kunnat lösas fredligt. R2P åberopas ju fritt i väst i våra dagar. Angloamerikanerna tillsåg att så ej blev fallet. Och Hitler hjälptes kvar vid makten i strid med de preussiska generalernas vädjan till England före Tjeckoslovakien.
  Polackerna förutsade att Hitler skulle störtas när de provocerades att angripa och att Polen skulle marschera till Berlin. Polen och andra små länder hade med angloamerikanernas tillstånd tidigare erhållit territorium både från Tsarryssland, Sovjet och Tyskland.
  Syftet var att Tyskland skulle lockas i fällan. England USA Frankrike och Sovjet samspelade. Sovjet därför att dom inte hade skäl att lita på någon i väst och angloamerikanerna därför att deras mål var lönsamt storkrig på Europas bekostnad.
  FDR sade att ett krig i Europa är bra för oss, vi levererar vapen och guldet kommer till oss.
  Läs Hautamäkis bok. (Typiskt att den bara hade en liten upplaga) Finländarna har en unik utsiktspunkt och ser de allierades bedräglighet. I detta har han i stort samsyn med Harry Elmer Barnes femtio år tidigare.
  Det är förståeligt att en finländare har svårare att göra en generös tolkning av Sovjets roll. Men det fanns i enlighet med AAs planer ingen säker utväg vare sig för Sovjet eller Tyskland.
  Usa förde sen länge ett icke förklarat krig. Varför inte använda russofobernas favoritord hybridkrigföring.

  • Det är inte alls okänt att britterna alltid fört en europa-politik baserad på att begränsa den starkare kontinentalmakten genom att hjälpa den svagare. Med Habsburg mot Napoleon, med Frankrike mot tyske kejsaren och führern i två världskrig. Brexit kan ses som konsekvensen av allians mellan Tyskland och Frankrike, britterna är inte längre i stånd att påverka kontinenten, istället lägger den sig i brittiska inrikesfrågor.

   Att inbilla sig att Hitler var en amerikansk lakej kallar jag sammansvärjningsteori. Hitler behövde ingen hjälp vare sig att att ta eller behålla behålla makten, han hjälptes från makten av USA sen dess isolationistiska politik brutits av Japans angrepp och tysk krigsförklaring, och sen röda armén krossat Wehrmacht. Däremot skickade Henry Ford en årlig födelsedagspresent till Hitler. Av judehatar-skäl.

   Det svenska försvaret hade två potentiella angripare 1939, Hitler och Stalin. Efter 1945 fanns bara en. Dagens svenska försvar är utformat efter politikerfrälsets uppfattning, krig är avskaffat. Eftersom vi är delvis ägda av amerikanska intressen är ett krig mot Nato uteslutet, vi har bara en tänkbar militär motståndare, den östra, och den räknas bort. Möjligen rationellt.

   • Jag framförde inte att Hitler var lakej. Han var en grundlurad obetydlighet. Men du har grovt misstagit dig på hur beroende han var såväl ideologiskt som ekonomiskt. Dels var nazismen en brittisk skapelse och i en väsentlig grad genom strategiskt placerade Britter spridd ideologi i Tyskland. Den omständigheten tigs helt ihjäl av sk etablerade historiker. Judehatet hos Hitler Himmler och Goebbels förstärktes signifikant av Houston Steward Chamberlain. Dels har dokumentationen om Hitlers finansiering förstörts till 90% i samband med gripandet av Hitlers bokhållare så att endast den tyska delen behölls. Thyssens del var dessutom endast täckmantel för amerikanernas stöd till Hitler. Och Usa försåg Hitler med olja via Panamaregistrerade fartyg och hade flera storföretag som medverkade i Hitlers krigsinsats och judeförföljelse.
    Vad Henry Ford beträffar var det Protocols of the elders of Sion och dess till synes korrekta förutsägelser som gjorde intryck. Eftersom dokumentet till synes spreds från Ryssland kunde vare sig han eller andra inse att Britterna var de enda som hade något att vinna och just genom att låta det härröra från Ryssland. Britterna hade genom att prinsen av Wales och senare kungen av England var högste frimurare unika möjligheter att framkalla det scenariet.
    Britternas motiv för hela den epoken var att hindra att bankväsendets tyngdpunkt flyttade till Tyskland.
    För det krävdes att judar hindrades att assimileras på kontinenten och att Tyskland krossades.
    Det som fattas mångas analys är bla att de bortser från att judarna även var en av Britternas rivaler.
    Och att jämviktspolitiken även utövades mot dom.
    Men Britternas förberedelser för dess koloniala Israelprojekt var då över hundra år gammalt och Balfour genomförde bara det som Britterna sen länge önskat: att etablera ett brohuvud i MÖ.

 7. Varje gång fejk-strema media kolonister och NATO-kramaren Mikael Holmström fabulerar om ”hotet” från Ryssland, så borde man påminna denne ipmerielakej om han visste att:

  Länder som USA har invaderat:

  (1) den amerikanska kontinenten tillhörande olika indianstammar (1776 och framåt; 1803 Louisiana Purchase; 1844, indianer förbjudna öster om Mississippi; 1861 och framåt folkmord i Kalifornien; 1890 massakern i Lakota – Wounded Knee), (2) Mexiko (1836-1846 1913, 1914-1918, 1923), (3) Nicaragua (1856-1857; 1894; 1896; 1898; 1899; 1907; 1910; 1912-1933; 1981-1990);(4) Amerikanska styrkor sätts in mot amerikaner (1861-1865, inbördeskrig, 1892; 1894; 1898; 1899-1901; 1901; 1914; 1915; 1920-1921; 1932; 1943; 1967; 1968; 1970; 1973; 1992; 2001), (5), Argentina (1890), (6), Chile (1891; 1973), (7) Haiti (1891; 1914-1934; 1994; 2004-2005); (8) Hawaii (1893-), (9) Kina (1895-1895; 1911-1941; 1922-1949; 1951-1953; 1958), (10) Korea (1894-1896; 1904-1905; 1951-1953); (11) Panama 1901-1914; 1908; 1912; 1918-1920; 1925; 1958; 1964; 1989-); (12) Filippinerna (1898-1910; 1948-1954; 1989; 2002-); (13) Kuba (1898-1902 ; 1906-1909; 1912; 1917-1933; 1961; 1962), (14) Puerto Rico (1898-; 19 50; ); (15) Guam (1898-), (16) Samoa (1899-), (17) Honduras (1903; 1907; 1911; 1912; 1919; 1924-1925; 1983-1989); (18) Dominikanska republiken 1904; 1914; 1916-1924; 1965-1966); 1919-1919; 1941-1945; 1948; 1961; (20) Ryssland 1918-1922; (21) Jugoslavien (1919; 1946; 1992-1994, 1999), (22) Guatemala (1920; 1954; 1966-1967); (23) Turkiet (1922); (24) El Salvador (1932; 1981-1992); (25) Italien (1941-1945 ); (26) Marocko (1941-1945), (27) Frankrike (1941-1945), (28) Algeriet (1941-1945), (29) Tunisien (1941-1945), (30) Libyen (1941-1945; 1986, 1989, 2011), (31) Egypten (1941-1945; 1956; 1967; 1973; 2013); (32) Indien (1941-1945), (33) Burma (1941-1945), (34) Mikronesien (1941-1945), (35) Papua Nya Guinea (1941-1945), (36) Vanuatu (1941-1945), (37) Österrike (1941-1945), (38) Ungern (1941-1945), ) Japan (1941-1945), (40) Iran (1946; 1953; 1980; 1984; 1987-1988;); (41) Uruguay (1947), (42) Grekland (1947-1949), (43) Vietnam 1954, 1960-1975), (44) Libanon (1958; 1982-1984), (45) Irak (1958; 1963; 1990-1991; 1990-2003; 1998; 2003-2011); Indonesien (1965), (48) Kambodja (1969-1975; 1975), (49) Oman (1970), (50) Laos (1971-1973), (51) Angola (1976-1992) (52) Grenada (1983-1984), (53) Bolivia (1986;), (54) Jungfruöarna (1989), (55) Liberia (1990; 1997; 2003), (56) Saudiarabien (1990-1991) , (57) Kuwait (1991), (58) Somalia (1992-1994; 2006), (59) Bosnien (1993-), (60) Z Aire (Kongo) (1996-1997), (61) Albanien (1997), (62) Sudan (1998), (63) Afghanistan (1998; 2001-), (64) Jemen (2000, 2002-), (65) Makedonien (2001), (66) Colombia (2002-), (67) Pakistan (2005-), (68) Syrien (2008; 2011- ), (69) Uganda (2011), (70) Mali (2013), (71) Niger (2013).

  • Jeltsin utsåg Putin.
   Putin gav senare Jeltsin alternativet att dra sig tillbaka.
   Inget annat alternativ. Jag tror det visar hur han såg på honom.
   Jeltsin följde rådet.
   Men din källa beskriver att det handlar om att främja kontinuiteten. Dvs inte göra som bolshevikerna och mörda föregångarna. För officiellt mördades ju Tsarfamiljen. (Hur det var i verkligheten tvistas det ännu om. )
   Putin uppträder konsekvent sansat och ansvarsfullt. En pragmatisk och vis man som många länder kan avundas när vi ser hur bedrövliga och tillika onda västvärldens ledare är.

   • Då har du läst mycket fel. Det är först en artikel som är neutral och som uppger fakta. Sedan finns en kommentar från det ryska kommunistiska arbetarpartiet där de nämner att Putin fortfarande är lojal till Jeltsin.
    Här är en artikel om hur mycket Putin tjänar – allt enligt den ryska inkomstdeklarationen.
    http://rkrp-rpk.ru/2018/04/18/средний-доход-российского-руководст/
    Om du inte har märkt det tidigare så är RCWP mycket kritisk till Putin.

    • Jag har inte alls läst redaktörens kommentar fel ”Den ryska regeringen har konsekvent visat sin kontinuitet av värden och kulturarv ”
     Att kommunisterna (inklusive redaktören) ogillar detta är en annan sak. Och det förändrar inte Putins pragmatism. Putin har inte med stödet till kontinuitet och stabilitet givit stöd åt den katastrofala undergivenhet som Jeltsin representerade. Han vill ha stabilitet inte onödig splittring. Och det jag skrev om Putins ultimatum mot Jeltsin visar klart vad de kretsar Putin tillhör anser om Jeltsin.

     • Då är det helt fel från din sida, Peter Grafström. Du glömde sätta punkt efter RCWP:s mening.
      Jag ska ta hela meningen på engelska – ordagrant (så skyll inte på mig om det blir fel i översättningen) – för den är lättare att förstå än den automatiska svenska översättningen:
      ”It is not surprising that the installation of the next bust Yeltsin so widely advertised in the press. The Russian Government has consistently shown its continuity of values and heritage first ’guarantor of democracy.”
      Efter var jag uppfattar det menar RCWP att den ryska regeringen visar en kontinuitet av en ’garanti av demokratiska’ värderingar och arv från den första ryska regeringen (vilket var Jeltsin och hans kriminella kumpaner).
      RCWP avslutar så här: ” While the difference in rhetoric and foreig policy steps in the main-the exproation and robbery of workers-Putin remains a fathful follower of Yeltsin.”

      • Putin för en betydligt bättre politik än Jeltsin, för Ryssland och för världen. Oligarkernas politiska inflytande har minskat drastiskt. Därför prisades Jeltsin av USA:s ledning medan USA gör allt för att demonisera Putin och Ryssland nu.

      • Jag skippade uttrycket med democracy eftersom det var med citationstecken och således ironiskt. Och min tolkning står sig. Kommunisterna gillar inte kontinuiteten men tillstår att Putin omfattar den iden.
       Var är problemet för dig?

   • Nja, jag läste ryska en halv termin för herrans många år sedan. Då kunde jag tyda det ryska alfabetet. Men idag är det mesta glömt. Så jag försöker uppdatera mig på språket. Emellertid skulle jag idag aldrig kunna läsa en hel artikel på ryska. Till det har jag ett översättningsprogram som jag önskar vore bättre än det är.