För Sveriges säkerhet – mer samarbete med Ryssland!


Denna artikel publicerades för ett år sedan. Före Värdlandsavtalet. Sveriges enögdhet har inte säkert minskat, trots Margot Wallströms något avvaktande kommentar till gasolyckan och USA:s bombningar.

Därför åter publicering.

I en debattartikel 11/4 2016 i Aftonbladet Aftonbladet skriver försvarsminister Hultqvist att Sverige och Finlands militära samarbete ska fördjupas. ”Han underströk att Sverige inte förbereder medlemskap i NATO och nämner att den finske och svenske statsministern tydligt båda markerar regeringarnas linje om att Nato-anslutning inte är aktuell. Hultqvist skriver också att Finland har ett värdlandsavtal med Nato och att Sveriges regering har nu lagt en proposition om detta till riksdagen. I såväl försvarsberedningen som avslutades i maj 2014 som i riksdagsbeslut i juni 2015 markeras en bred enighet om att Sverige ska gå vidare i denna process. Han skriver ”I förslaget till riksdagen klargörs den svenska suveräniteten och den militära alliansfriheten utgör grunden för vårt lands position. Det klargörs också att avtalet inte ger någon som helst rätt att placera kärnvapen på svensk mark. Något sådant samband föreligger inte. Den svenska linjen innebär nu en satsning på förhöjd militär förmåga i kombination med fördjupade samarbeten med andra länder och organisationer.”
Hultqvist Ab
Är försvarsministerns beskrivning av värdlandsavtalet korrekt?
I en artikel i Expressen 13/4 ifrågasätter de tidigare socialdemokratiska toppolitikerna Pierre Schori och Maj-Britt Theorin Hultqvists bedömning i Aftonbladet. http://www.expressen.se/debatt/prata-hellre-med-ryssland-an-nato/De skriver ” Tvärt om vad försvarsminister Peter Hultqvist (S) hävdade i Aftonbladet 11/4 har den svenska positionen till Nato inte varit tydlig under ett antal år. I olika avtal, övningar och konflikter, som i Afghanistan och Libyen, har Sverige knutits allt närmre Nato.
Men allvarligast är värdlandsavtalet som skapar möjligheter för vapen och trupp från Nato på svenskt territorium. Peter Hultqvist säger att kärnvapen inte får placeras på svenskt territorium, men någon lag som förbjuder detta har inte Sverige, i motsats till Nya Zeeland och Finland. Vi förutsätter att Peter Hultqvist medverkar till att regeringen snabbt lägger fram en sådan förbudslag. Det skulle skingra mångas farhågor.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten
Inte heller bemöter Peter Hultqvist i sak de artiklar i värdlandsavtalet som riksdagen skall godkänna där kärnvapen och Natobaser finns med. I olika paragrafer i avtalet stadgas att värdlandet skall kunna upplåta ”baseringsområden” och ”flygplan samt hamnar, handelsfartyg och militära stödfartyg” till stöd för Natoledda militära aktiviteter. I paragraf 3.3 berörs kärnvapen i samband med Natos strategi och politik. Detta avtal som under sekretess senare skall preciseras i detalj.”

Torbjörn Wikland skriver i nr 3 av tidningen Folket i Bild-Kulturfront så innebär ett värdlandsavtal att norra Sverige med all sannolikhet i allt större utsträckning blir ett viktigt övningsområde för NATO, vilket innebär minskad neutralitet.

Schori & Theorin påpekar att ” socialdemokrater och fredsrörelsen ifrågasätter i värdlandsavtalet, motståndet är massivt i hela landet. I helgen beslutade partidistriktet i Göteborg mot sin styrelse att värdlandsavtalet bör bordläggas ett år för seriös debatt. Ett liknande beslut har fattats av Skånes partidistrikt. I helgen ställer partidistriktet i Stockholm en serie krav om vad regeringen måste föra in i propositionen; om bl a kärnvapen, Nato-baser på svensk mark och den militära ”solidaritetsförklaringen”, liksom fredsrörelsen. Utan dessa krav kan en hågad borgerlig regering använda värdlandsavtalet som de vill, vilket är en uppenbar risk med tanke på hur de i riksdagen röstade bort den allmänna värnplikten med 153 röster mot 150.
NATO - militärer
Vidare innebär värdlandsavtalet för Ryssland en av flera svenska spänningshöjande åtgärder i närområdet. Sveriges regering kritiserar Ryssland överdrivet och framträder ofta som ett eko av USA:s regering eller hökar längre till höger. Sverige bidrar därmed till ökad spänning i närområdet och vår säkerhet blir mindre. Några exempel:
* I en intervju 3/2 i år kritiserade utrikesminister Margot Wallström Rysslands internationellt korrekta hjälp till Assad. Wallström betonar att det inte finns någon framtid för Assad och att hon här har samma inställning som USA och Storbritannien, dvs. motsatt inställning till FN. Lördagen 21/2 2015 gjorde Sverige regering ett uttalande om Ukraina. Man kritiserar inte den fascistinfluerade statskuppen i Kiev mot en folkvald president 22/2 2014 och ej USA:s långvariga undermineringspolitik i landet. Regeringen lägger ansvaret på president Janukovitj för dödsfallen i Kiev under protesterna mot regeringen i början av 2014. En forskningsrapport ger starka belägg för det var delar av oppositionen som var ansvariga för dödsskjutningarna. Sverige stödjer den starkt korrumperade helt USA-dominerade Poroshenko-regeringen med hundratals miljoner. Man påstår att Ryssland bedriver aggression i östra Ukraina, men belägg för detta saknas.
Regeringen stödjer aktivt de folkrättsvidriga sanktionerna mot Ryssland.
Kiev januari

Massmedia stämmer osakligt in i den farliga demoniseringen av Ryssland:
* ”Konflikt om Konflikt om Ryssland” http://jinge.se/allmant/konflikt-om-konflikt-om-ryssland-och-pk.htm”>
* ”Efter SÄPO:s rapport – läs också Sputnik News och Russia Today” http://jinge.se/allmant/efter-sapos-rapport-las-sputniknews-och-se-pa-russia-today.htm”>
* http://jinge.se/allmant/lognerna-och-hetsen-mot-ryssland.htm”>

USA:s kraftiga upprustning i Europa dess mer aggressiva politik mot Ryssland är tydlig, men kritiseras inte av regeringen. http://jinge.se/allmant/usa-rustar-upp-kraftigt-i-europa.htm och det ökade militära samarbetet mellan USA och Polen ingår i bilden.
Protester mot USA:s upprustning kommer bl.a. från en kongressman ”USA:s militära uppbyggnad i Europa är sjuk” http://jinge.se/allmant/usas-militara-uppbyggnad-i-europa-ar-sjuk-sager-kongressman.htm
Varför sätta sig i knäet på NATO och USA?
* ”Henry Kissinger – USA:s mest ansedde utrikesminister kritiserar också USA:s Rysslandspolitik”. http://jinge.se/allmant/henry-kissinger-usas-mest-ansedda-utrikesminister-tycker-till.htm , liksom landets tidigare Moskvaambassadör Mastlin.

Enligt en stor opinionsundersökning hösten 2013 från WIN och Gallup International är USA det största hotet mot världsfreden. Mer än 66 000 människor i 65 länder tillfrågades av forskare vid WIN och Gallup International. Man fann att 24 procent av alla tillfrågade svarade att USA ”är det största hotet mot freden i världen i dag.” Pakistan och Kina kom på andra och tredje plats med 8 respektive 6 procent. Afghanistan, Iran, Israel och Nordkorea delade fjärde plats med 4 procent. http://jinge.se/mediekritik/varldsopinionen-usa-varldens-storsta-fredshot.htm

Femtiofyra procent av kineserna och 49 % av ryssarna bedömde USA som den farligaste nationen medan 13 procent i USA ansåg att deras eget land var det största hotet mot världsfreden också.
* Jag hittar inte frågor om risk för krig i deras undersökning år 2014 och 2015.
Obama hök untitled

Ingen rök utan eld- en liten påminnelse av mig om USA:s insatser detta millenium.

* Det illegala brutala kriget mot Irak med mellan hundratusen och en miljon dödade;
* Det brutala angreppskriget i Afghanistan;
* Sönderslagningen av Libyen via NATO;
* Kriget mot Syrien via ombud som banat vägen för ISIS;
* Drönarna, där användning baseras på beslut av president Obama utan juridisk eller demokratisk insyn;
* CIA:s omvandling från brutal spionorganisation och statskuppare till terroristorganisation (Pulizerprisvinnaren Mazetti);
* De upprepade mordförsöken mot Venezuelas ledare Chavez och Kubas ledare Castro;
* Tortyren har fått ett tydligt ansikte i västvärlden;
* Den kraftiga militära upprustningen, med minst 700 militärbaser i andra länder och en omringning av Kina och Ryssland
* Den omfattande moderniseringen av kärnvapen av Nobels fredspristagare Obama;
* Den omfattande, tidigare hemliga övervakningen av människor runtom i världen, av statschefer, viktiga organisationer och USA-bolags konkurrenter av NSA och andra;
* Guantanamo
USA omringning

I nuläget är det viktigt att ta fasta på uppmaningen av Pierre Schori och Maj-Britt Theorin att ” Prata hellre med Ryssland än gå med i Nato”. ” En lärdom vore att göra som Finland gör dvs återta den dialog med Ryssland på alla nivåer från regering, riksdag, myndigheter och institutioner och folkrörelser vi tidigare hade. Mellanfolkliga vänortsavtal är bättre än militära värdlandsavtal.”
Jag föreslår säkerhetspolitiskt och militärt samarbete med Ryssland på samma villkor och i samma omfattning som med USA och NATO. Sverige skulle då vara i ett säkerhetspolitiskt klart bättre läge och bidra till avspänning i området.
Risken för angrepp mot Sverige skulle minska

i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,

Från SÄPO:s hemsida DN 17/3DN 18/3
8 dagar

DN 22/5 Pierre Gilly 6/4 DN 10/2 Dagens Arena 16/2 SvD 27/5 Aftonbladet 24/5Expressen 27/5
SvD 6/4 The Golani spy DN 6/4 SvD 6/4 Aftonbladet 2/10Svenska Dagbladet 20/9 DN Debatt 2/10 2012, DN Debatt 3/10 2012, DN Debatt 2/10 2012,


23 svar till “För Sveriges säkerhet – mer samarbete med Ryssland!”

 1. (Kommentaren reducerad efter Kommentatorsreglerna): Jag ser ytterligare ett inlägg som passar den ryska regimen. Det som rapporteras om Ryssland är verkligheten och dessvärre här, precis som på de flesta andra ställen, går verkligheten stick i stäv men den världsbild du propagerar för.

 2. Hej Anders! Ekot meddelar idag att Norge inte kommer att köpa den svenska u-båten A-26, som byggs av SAAB. Man tänker köpa av ett NATO-land istället. Har vi äntligen en begriplig förklaring till SAP:s inställning till värdlandsavtalet med NATO? Att det egentligen handlar om framtida mångmiljardvinster för den svenska vapenindustrins kommande försäljning till NATO!

 3. Jomen självklart. Varför skulle inte en liten men självständig stat kommunicera väl med alla sina grannar. Kommunistspöket är ju borta. Det enda spökena i sikte är N-spökena. Nazisterna och Nato. Båda suger…

 4. * Det illegala brutala kriget mot Irak; inleddes med att Saddam ockuperade Kuwait.
  * Det brutala angreppskriget i Afghanistan; inleddes med att Sovjet invaderade Afghanistan
  * Sönderslagningen av Libyen via NATO; Frankrike och Italien var tillskyndarna, USA ovilligt.
  * Kriget mot Syrien via ombud som banat vägen för ISIS; muslimskt inbördeskrig med rysk inblandning.
  * Drönarna; sparar pilotliv åt USA, kontraterrorism, billiga i drift.
  * CIA; USA´s utrikes säkerhetstjänst, jobbar på motståndarens villkor. Blir därmed lik motståndaren.
  * Mordförsöken mot ChavezCastro; diktaturer hatas av vissa undersåtar, men stöds ofta av en majoritet.
  * Tortyren har fått ett tydligt ansikte i västvärlden; Den är tyvärr tidlös. USA är som alla andra.
  * Den kraftiga militära upprustningen; modernisering efter nedrustning. Minskat flygvapen och flotta.
  * 700 militärbaser runt Kina och Ryssland; oftast begärd, tex Västeuropa, Baltikum, Taiwan, Sydkorea.
  * Den omfattande moderniseringen av kärnvapen; de rostar i sina silos.
  * Den omfattande övervakningen; signalspaning är anglosaxisk tradition, i ny digital skepnad.
  * Guantanamo; ”våra” islamistiska hatpredikanter och mördare behöver också ett eget långtids-krypin.

  • sl
   Du missleder på de flesta punkterna
   *Kriget i Kuweit orsakades till att börja med av att Kuweit/Usa pumpade ut olja från Irakiska källor. Usa uppmuntrade sen avsiktligt Saddam att anfalla och gav honom intrycket att det skulle accepteras. Saddam hade alltså både orsak och lurades att Usa stödde detta.
   *’Det brutala angreppskriget inleddes när Sovjet invaderade Afghanistan’
   Det är tautologi. Hur skulle ett angreppskrig kunna inledas på annat sätt än med invasion?
   Men Usa var där halvåret innan och uppviglade klanhövdingarna, vilka ju utgör en del av angloamerikanernas knarkvälde. Hur många tror att det var en förbättring att få bort den sovietvänliga sekulära regimen som gav kvinnor utbildning och inflytande? Och ist erhålla talibaner(försedda med radikal litteratur av Cia).
   *Usa ovilligt i Libyen, men skulle inte kunna hindra de nämnda nationerna?
   Usa bestämmer över Europa har du inte fattat det? Tror du att Europa tjänar på konfliken i Öst och MÖ? Europa är ett av målen för Usas förstörelse.
   *Kriget i Syrien inleddes med Usa-finansierade marionetters provokationer och fortsatte med Usa-allierade Saudier och Turkiets inblandning. Ryssland har vridit utvecklingen i en riktning som uppskattas av många fredsinriktade.
   *Drönarna behövs överhuvudtaget inte och Usa har inga legitima ärenden där. Det som behövs är att Usa slutar understödja terroristerna. Överallt. Så löser andra folk sina problem fredligt.
   *Motståndarna är inte självständiga aktörer. Blowbackteorin är bluff. Usa är på båda sidor. Motståndarna är under deras kontroll genom att Usa har makt över alla aktörer som är mellanhänder.
   *Vissa mordiska undersåtar jobbar för Usa.
   *Så du hävdar att alla och oberoende av Usas intressen har hemliga fängelser utan rättslig prövning med tortyr?
   *Den kraftiga militära upprustningen. Där tordes du inte bluffa om vem som är värst.
   *Moderniseringen av Usas kärnvapnen handlar mkt om nya typer som mer sannolikt kommer att användas. Vid konfrontationer runt Ryssland tex.
   *Dom angloamerikaner som medvetet och planerat drivit fram radikal islam och underlättat för dem att vigla upp och beväpna, ja dessa angloamerikaner är det som behöver ett sånt långtidskrypin. (Dessutom är nog en del terrorister fejk som avlönas av väst, så man skall inte vara säker på att alla verkligen sitter av straff där. En del av dom kanske bara dyker upp vid besök och däremellan är i frihet.)

 5. Christian

  Det är sådana som du som är hjärntvättade och natotroll. Jinge förstör din skeva världsbild, du borde vara nöjd.

 6. Det är ett problem att våra politiker har närmast obefintliga kunskaper om Ryssland. Men det finns ett väsentligt större problem: Det fattar ingenting alls om vad som försiggått i USA efter andra världskriget och vad som försiggår där idag. De odlar en Hollywoodbild av världens mäktigaste stat som i oprovocerade krig, direkt och via mellanhänder dödat minst 20 miljoner människor, eller och som vissa historiker i USA hävdar kanske dubbelt så många eller ännu fler om följdverkningar som sjukdomar och svält räknas med. Det är därför Holocaust-temat är så kärt för Hollywood, man kan vända bort blicken från de folkmord som skett efteråt. Den hemske Stalin var inte hemskare än att han såg fram emot ett fortsatt samarbete med USA efter kriggslutet. Historiens kurs läggs inte av den svagare parten och Ryssland var fullkomligt söndertrasat efter Hitlertysklands framfart. Det kalla krigets politik stakades ut av USA, Ryssland reagerade så gott man kunde. Och i hägnet av denna fortsatta amerikanska konfrontationspolitik söker Sverige och Finland sin trygghet, hur ska det sluta ?
  För dagens politiker är det en ouppnåelig tanke att Ryssland välkomnar konstruktivt samarbete. När den ryska politiken även i motvind lyckas nå framgångar måste det bero på att man lyckats vilseleda sin motpart. Bakom varje ryskt initiativ ligger det dolda motiv. Vill ryssarna ha fred i något avlägset land måste det bero på att de ser egen vinning bakom. Vad skulle ha hänt i Mellanöstern efter 1990 om Rysslands långt framskridna planer på förhandlingslösning, med Jevgenij Primakov som chefsförhandlare, hade tillåtits framskrida och det första Gulfkriget hade undvikits ?
  Situationen i dagens Finland är i bästa fall endast marginellt bättre än den i Sverige. Förhandlingskontakterna är flertaligare men bristen på tillit är total och russofobin omfattas numera begärligt även av kulturkretsarna som sätter nya lågvattenmärken. Media har alltid varit patologiskt antiryska, endast den autoritäre presidenten Kekkonen tvingade dem på sin tid till återhållsamhet, nu är det fritt fram att fantisera om hotet österifrån. Vill man hitta någon nykterhet får man vända sig till affärsmän, föreställ er detta, affärsmän är progressivare än vänsterfolk och kulturknuttar.

  • Russofobin är orsaksmässigt knuten till anglofilin. Inflytandet från Hollywood och angloamerikanska dokumentärer med missvisande historieskildringar är följden. Hjärntvätten den vägen kompletterar msms nybakade lögner.
   Det du säger om den ständiga förvrängningen av Rysslands nuvarande agerande förekommer även om orsaken till världskriget, där Stalin beskrivs som slug utan att de övrigas förrädiska agerande tas upp. Tilliten till Englands utsagor är fortfarande utbredd trots att de spelade en oerhört mörk roll under hela världskrigsepoken.
   Ryssland var liksom nu det avsedda bytet men framställs ist liksom nu som den aggressiva parten.

 7. Klas Sandberg, aktiv i Aktionsgruppen Nej till NATO hade igår en debattartikel i Flamman, som förtjänar att läsas. http://flamman.se/a/vardlandsavtalet-ar-inte-ofarligt-hultqvist
  Han skriver bl.a. ”Man kan tala om en veritabel ketchupeffekt när det gäller debatten om Värdlandsavtalet. Länge hände inget. Sen kom allt på en gång.
  Bakgrunden är att svensk säkerhetspolitik sköts annorlunda jämfört med nästan all annan politik. Det finns en tanke bakom. Det ska råda stadga och reda. Hela politiken ska inte kastas över ända vid ett regeringsskifte. Därför pratar partierna ihop sig bakom lyckta dörrar i förväg. Offentlig debatt undviks.
  Det fungerade väl… så länge politiken var genomtänkt.
  Det är inte fallet längre.
  Ända sedan det kalla kriget slutade har Sveriges politik snarast varit famlande och osäker. Utåt bedyras att Sverige ska förbli alliansfritt men i skymundan tas det ena steget efter det andra närmare Nato.”

  ”Det svenska försvaret har lydigt infört Nato-standarder. De gemensamma övningarna mellan svensk militär och Nato-trupper är nu nästan årligen återkommande. Värdlandsavtalet är tänkt att göra den processen ännu smidigare. Det ska gå smidigt att slussa in Nato-trupper i stort antal, vare sig det handlar om övningar, kris eller krig. Det skrevs under av ÖB Sverker Göranson och hans motsvarighet i Nato, general Breedlove.
  Det ska som sagt godkännas av riksdagen under våren 2016. Medan godkännandet närmar sig har kritiken sakta men säkert vuxit tillsammans med rätt yrvakna försök från regeringens sida att lunga ner det hela.”

  ”Något de undviker att nämna är att när Sverige har sagt ja till att släppa in Natos trupper så glider kontrollen obönhörligen ur svenska händer. Nato för befälet. Natos strategi är den som gäller. Nato bestämmer var dess baser och högkvarter ska ligga. Nato kan bedriva operationer mot tredje land. Det finna inga förbehåll om att det måste röra sig om ett försvarskrig enligt FN-stadgan.
  Det finns inga förbehåll mot att Nato för in kärnvapen i Sverige.”

  ”den svenska linjen att det inte ska vara kärnvapen på svenskt territorium och vi kommer inte att öppna för det i någon mening.”
  Ett problem: bedyrandet är närmast värdelöst på lång sikt. Vi har nästan bara Peter Hultqvists muntliga löften om saken.
  Detta handlar om den nuvarande svenska regeringens tolkning av värdlandsavtalet. En ny regering kan göra en ny tolkning och öppna dörrarna för kärnvapen på vid gavel. Den behöver inte ens fråga riksdagen.”

  • NATO ”mutar” svenska soldater med övningar utomlands. EU mutar anställda med fantasilöner. På detta viset får de alla med sig och kan genomföra the New World Order eller vad det nu är de försöker göra. Helt klart är att de använder islamiska proxykrigare och flyktingar/migranter för att slå sönder Europas länder.

 8. Rösta på en försvarsbudget om 2% av BNP i st f 1%, så slipper ni Nato. Var finns ett sånt parti? Nato-anslutningen är helt självförvållad.

  • Nu var det ju Alliansen som på inrådan av ”konsulter” från USA/Nato avvecklade Sveriges försvar! Konsulterna ansåg att ett invasionsförsvar var onödigt och att alla resurser skulle satsas på Nato-anpassning och s.k ”fredsbevarande” aktioner i krigen som USA startat. Och ja, som ett brev på posten skriker nu alla att Sverige är försvarslöst och ”måste” gå med i Nato dvs samma typer som var med och avskaffade försvaret. Det bästa för Sverige nu är att ha ett försvarssamarbete med Finland och undan för undan bygga upp den militära förmågan i Sverige. Så ja, visst är ropen på Nato-anslutningen självförvållad men det ligger en dold agenda bakom. Skyll på dem som är ansvariga sl…

   • Benny
    Men samtidigt borde vänsterfolk kunna ha viss samsyn med sl beträffande höjda försvarsanslag om ni anser att de borgerliga är ansvariga.
    På den här bloggen är det väldigt tyst om hur återuppbyggnaden av ett eget försvar skall gå till.

 9. Alla svenska politiker är överens om socialdemokratisk försvarspolitisk svältbudget sen 70talet. Allihop är socialdemokrater, vissa lite mer bara. Jag håller med om att alliansen varit mycket goda socialdemokrater i försvarspolitiken, minst lika bra som socialdemokraterna faktiskt. Så hamnar alla i nato också.

  Inget eget försvar = man får någon annans.

 10. Vi har ingen försvarspolitik, vi har en försvarsindustripolitik, sen decennier. Det är något helt annat. Vi räknar med fred.

  • Helt korrekt! Och det är väl så att ingen egentligen på allvar räknar med krig i vår region. Ryssland är användbart i propagandan för en Nato-ansluting och för den svenska försvarsindustrin. Sverige är, och det är man nog ganska medveten om bland politiker, totalt ointressant för Ryssland. Och blir det ett globalt tredje världskrig så räknar nog alla kallt med att den rykande ruin som blir kvar, och de få stackarna som överlever, inte lönt att lägga energi på.

   • Om man kalkylerar med fred så långt att man inte längre kan försvara sig blir man en munsbit. Och sen kommer vi med nedrustningsivrarna tillbaka till Nato. Har vi inget eget försvar får vi någon annans. Nedrustning = Nato.

    Vi har en egen valuta, och en riksbank som ger minusränta för att få upp inflationen som var så dyrbar att bli av med. Tryck 40 miljarder sek till, köp försvar och sjukhusstädning för pengarna.

    Det gäller att Romson inte kommer åt att kasta bort pengarna på elvispar och kommunikationsteknik från 1865.

 11. Ett förslag: skicka alla politiker som tror att vi komma att invaderas av Ryssland till militära träningsläger (de behöver fräscha upp sina färdigheter från lumpen). Sedan så posteringar vid olika strategiska plaster vid gränsen. Sverige skulle sitta säkert med som försvarare. T ex skulle Björklund passa bra som vaktmästare av förråden vid Sveriges nordligaste postering. Vågar du?