Lögnerna och hetsen mot Ryssland

Detta är en insändare med titeln ”Lögnerna och hetsen mot Ryssland” på Gefle Dagblad som jag delat på Facebook enligt tidningens erbjudande.

Publicerar det nu här och hoppas därmed att den når fler. Detta innebär inte att jag instämmer i allt. Har via mail bett tidningen om tillstånd för det. Den är skriven av Olle Ljungbeck. Han föreslår bland annat ökat samarbete med Ryssland. Instämmer helt i det.
Ökat militärt samarbete med även Ryssland skulle kunna minska risken för krig, och rimmar väl med en alliansfri politik. På bloggen har tidigare flera artiklar publicerats som diskuterar den farliga hetsen och demoniseringen av Ryssland – som minskar Sveriges säkerhet. De återges mot slutet nedan.

Artikeln. Demagogin riktad mot Ryssland och Putin tar sig allt osannare och kränkande uttryck. I dag tillåter sig regering, riksdagspolitiker, företrädare för försvarsmakten och Säpo sig vilka lögner som helst mot Ryssland och Putin.
Putin imagesCAAIMOLN
Nu senast anklagar man Ryssland för att stå för mest frekvent spioneri mot Sverige. Så är det självklart inte. Däremot vet vi att USA:s samlade spioneri mot övriga världen överträffar andra staters med råge. Men eftersom såväl regering som nämnda myndigheter har den öppna dörrens politik mot USA så har detta land endast att be om ”upplysningar” så får man dem endera tillskickade eller när svenska officerare med flera övar tillsammans med USA.

Merparten av de påståenden om kränkningar av alla de slag från Rysslands sida som förekommer i pressen faller på sin orimlighet. De är så obevisade att de därför omöjligen kan vara sanna. Under en lång följd av år har Ryssland beskyllts för kränkningar av svenskt territorium i en omfattning som tyder på att de som sprider dem snarare är mytomaner än sanningsvittnen.

Självklart har alla dessa lögner som grund att skrämma svenska folket så det ställer sig positivt till Nato-anslutning och Värdlandsavtalet.
Propaganda 150223

Fräckheten att försöka inbilla svenska folket att USA är en större garant för Sveriges trygghet än Ryssland är absurd. Sverige ska inte ha några militärallianser med några andra än de Nordiska länderna inklusive Island. Att ha en sådan med USA är om inte självmord så en allvarlig risk för att bli inblandade i krig.

USA har under en följd av år helt emot folkrätten, utan att vare sig Sverige eller EU reagerat, kunnat gå in och störta andra länders statschefer som Saddam Hussein, Gadaffi etcetera. Det går inte att försvara dessa folkrättsbrott med att statscheferna var diktatorer. Men även om denna rätt funnits har det visat sig vara helt fel strategi.

Med stor sannolikhet har störtandet av en rad diktatorer berett marken för alla de terroristorganisationer (IS, talibaner med flera) som i dag uppträder runt om i världen.
Så länge diktatorerna inte hotades av USA och Nato höll de också potentiella terrorister på mattan. Men när diktatorerna störtades såg underhuggarna sin chans och det är dessa som nu är IS med flera. Därför är det ingen överdrift att påstå att USA, Nato och EU med hjälp av Sverige har skapat dagen flyktingkatastrof.

Putin är mer strategiskt begåvad än såväl USA:s, Natos som EU:s militärhjärnor tillsammans. Han insåg i motsats till de nämnda – som var på väg att störta Assad – att en sådan ”strategi” skulle skapa ett nytt Libyen eller Irak.

Vi ser resultatet redan av Putins mera intelligenta drag. (För den skull är det inte troligt att Putin vill ha kvar Assad. Men han menar att Assad bör lämna över makten när förutsättningar finns för ett demokratiskt styre).

En allians med USA och Nato kan endast innebära ökad inblandning i krig med meningslösa offer i form av svenska soldater och ökade kostnader.
En mycket stor del av svenska folket har sannolikt lika stor förmåga som regeringen, politiker, försvarsmakten och Säpo att avgöra om Ryssland är ett hot eller inte. Jag tror att många har större förtroende för Ryssland än för USA. Vi ska därför varken ansluta oss till Nato eller Värdlandsavtalet.

Däremot ska vi inleda ett ökat samarbete på alla områden med Ryssland. Detta bör även vara en målsättning för EU. Ett sådant har framtiden för sig och skulle stärka och utveckla de inblandade för framtiden. Det är just detta senare som USA bävar inför. USA har haft sin storhetstid och kommer i framtiden inte att kunna spela rollen som världspolis.
NATO - military spending
Jag uppmanar alla svenska medborgare att till Putin uttrycka att vi inte som ovan nämnda krigshetsare känner någon oro för att Ryssland skulle vara ett hot mot Sverige. Tala i stället om att vi vill ha ett mycket mer intimt samarbete. Jag har själv gjort detta.

Andra artiklar om Ryssland:

* ”Konflikt om Konflikt om Ryssland”

* ”Henry Kissinger – USA:s mest ansedde utrikesminister kritiserar USA:s Rysslandspolitik”

* ”Efter SÄPO:s rapport – läs också Sputnik News och Russia Today”

i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,

Från SÄPO:s hemsida DN 17/3DN 18/3
8 dagar

DN 22/5 Pierre Gilly 6/4 DN 10/2 Dagens Arena 16/2 SvD 27/5 Aftonbladet 24/5Expressen 27/5
SvD 6/4 The Golani spy DN 6/4 SvD 6/4 Aftonbladet 2/10Svenska Dagbladet 20/9 DN Debatt 2/10 2012, DN Debatt 3/10 2012, DN Debatt 2/10 2012,

USA omringning

  7 comments for “Lögnerna och hetsen mot Ryssland

 1. 3 april, 2016 at 18:54

  Idag finns en utmärkt artikel om svensk säkerhetspolitik av Sven Hirdman, även om t.ex. jag inte insämmer i allt.
  (http://www.svd.se/sveriges-sakerhetspolitik-ar-alltfor-oklar/om/svenska-natodebatten)

  Min uppfattning, grundad på 50 års erfarenhet av svensk säkerhetspolitik och Sovjetunionen/Ryssland är:

  •  Det finns inte några sakliga eller andra skäl, inte heller några indikationer, till att tro att Ryssland oprovocerat – det vill säga utanför ramarna av ett otänkbart europeiskt storkrig – skulle vilja angripa ett land som är medlem av EU eller Nato, till exempel någon av de baltiska staterna. Det finns inga vins­ter för Ryssland på ett sådant agerande utan enbart förluster. Ukraina är inte ett prejudikat. Den rysk-ukrainska konflikten har sin grund i spänningarna från Sovjetunionens upplösning för 25 år ­sedan. Vi skall inte utgå från att ryssar är idioter.

  •  Sveriges säkerhetspolitik syftar till att trygga Sveriges säkerhet. Vi är medlemmar av EU, som i vissa avseenden är ett statsförbund men inte en säkerhetspolitisk allians eller ett försvarsförbund. EU:s solidaritetsklausul, 42:7, förpliktigar oss att bistå andra medlemsländer men hur och under vilka omständigheter avgör vi själva.

  •  Ett svenskt medlemskap i Nato vore ett kraftigt brott mot en 150-årig era av svensk militär alliansfrihet. Det skulle i grunden förändra det säkerhetspolitiska läget i Nordeuropa genom att Nato och Ryssland, vilka bägge betecknar varandra som poten­tiella fiender, skulle komma betydligt när­mare varandra och vidta militära dispositioner därefter. Den utrikespolitiska spänning som skulle ­följa av detta skulle göra Sveriges läge mer utsatt och osäkert. Skulle krig följa, skulle vi för första gången på århundraden bli ett förstahandsmål för de stridande. Därför är Sverige inte betjänt av ett medlemskap i Nato.

  Sveriges grundläggande intresse är att det råder fred och avspänning i vårt närområde och i hela ­Europa. Efter måttet av vår förmåga bör vi bidra till att Ryssland utvecklas som en demokratisk stat, som är integrerad i Europa och lever i fred med sina grannar. Det kräver ett försök att förstå utveck­lingen i Ryssland och vilka överväganden som styr den ryska ledningen. För detta behövs, liksom ­under det kalla kriget, en dialog med Ryssland och inte avbrutna kontakter. Den svenska säkerhets­politiken bör därutöver ha det vidare syftet att bidra till avspänning i europeisk politik. Det är mycket vi skulle kunna göra, på egen hand och tillsammans med andra länder som Finland, för att återuppliva verktygslådan från ESK-arbetet under det kalla ­kriget genom de olika OSSE-instrumenten, våra tradi­tioner på nedrustningsområdet inte att förglömma.

  Det är ett sorgligt faktum att det i dag råder oklarhet om Sveriges säkerhetspolitik såväl hos den ­inhemska opinionen som hos utländska observa­törer. Detta till trots av att regeringen upprepar mantrat att den inte avser söka medlemskap i Nato utan vill hålla fast vid den militära alliansfriheten. Lyhörda lyssnare hör olika signaler från utrikes­departementet (en feministisk utrikespolitik och medlemskap i FN:s säkerhetsråd) och från försvarsdepartementet (värdlandsavtal med Nato och en mycket hård ton mot Ryssland).

  Vad som skulle behö­vas är ett principiellt och framåtsyftande så kallat linjetal av statsministern, som en gång för alla slog fast för de närmaste åren vad som är Sve­riges säkerhetspolitik. En kort tidningsartikel tillsammans med Finlands statsminister för någon tid sedan är inte tillräckligt.

  Sven Hirdman

  före detta ambassadör i Moskva och statssekreterare i försvarsdepartementet, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien sedan 1990

  Trumps nya ekonomiska plan sågas: ”Korkad”
  Näringsliv  2 tim

 2. USA+Israel= Största Hotet
  3 april, 2016 at 18:58

  Detta är är det verkliga hotet – det som

  ”They come; they see; people die. They laugh. Or say it was worth it. Their maps are not a territory inhabited by living beings; they are military targets. They bomb from safe altitudes, no lower than 15,000 feet (Yugoslavia, 1999, for example) to protect their own volunteer warriors. In 38,000 sorties and 22,000 tons of bombs in three months (Yugoslavia, 1999), they never lost a plane. They promise the people their bombs will not harm a hair on their heads; then, they bomb markets and bridges at noon, when people are at their thickest; the say they are as careful at noon as they are at midnight. They claim they have nothing against the people—only against their leaders; then they bomb water supplies, electrical grids, schools, hospitals, churches, libraries, museums. They hold civilians in their power, hostages to their air force, their cluster and phosphorus bombs. They poison the land with depleted uranium and raise whole crops of human cancers for generations. They send drones. They fund, train, and arm cutthroat armies. They terrorize civilians for their political ends. They are the humanitarians of the “international community,” and they have nothing to envy the conquistadores, the exterminators of native people, the enslavers, the imperialists of times gone by. They are the agents of collateral genocide.

  They are the terror they claim to fight, and they dress it in noble words.”

  http://www.counterpunch.org/2016/04/01/the-cowards-wars/

 3. M
  3 april, 2016 at 23:05

  En intressant analys av Putin agerande i Ukraina och Syrien, som visar hur klok Putin är:

  ”Putin’s military intervention, just like his interventions in Donbass, forced the interested parties–the West, the Arabs, Iran, and Syria–to the negotiating table in order to resolve a problem Russia wishes be resolved.”

  http://gordonhahn.com/2016/03/15/syria-ukraine-and-putins-military-political-tactics-and-strategies/

  • 3 april, 2016 at 23:06

   Vad menas med hans intervention i Donbass?

 4. Q
  4 april, 2016 at 07:11

  Det gäller att svartmåla Putin för att han omintetgjorde zionisternas våtdröm om att förstora Syrien, precis som Libyen (ett annat land som hjälpte Palestina)

  “If we had to choose between ISIS and Assad, we’ll take ISIS.” – Former Israeli ambassador to the United States, Michael Oren, now a member of Israel’s Knesset. [2]

  läs vidare:
  http://www.globalresearch.ca/zionism-genocide-and-the-colonial-tradition-in-contemporary-syria/5518258

 5. The Putin bashing industry
  5 april, 2016 at 06:39

  Putin bassning ingår i lögnerna och hetsen mot Ryssland som blivit kännemärket för Västs lugenpresset.

  https://www.rt.com/news/338338-panama-papers-putin-outrage/

Comments are closed.