Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner


Denna artikel har publicerats på siten The Canaryoch vänligen översatts av Christine Vaple.
Daniel EllsbergDaniel Ellsberg
”Den berömde Pentagon Papers-avslöjaren och visselblåsaren Daniel Ellsberg berättade nyligen om en amerikansk krigsplan han var delaktig i när han arbetade vid Pentagon. Han avslöjade att USA visste att planen skulle döda 600 miljoner människor till att börja med – inklusive 100 miljoner av USA:s europeiska allierade.

Uttalandet från den f d planeraren av kärnvapenkrig får en att nyktra till, eftersom det visar hur långt våra ledare är beredda att gå för att ”sätta dit” sina fiender. Och hans yttrande är särskilt relevant nu, med tanke på hur USA och andra för närvarande slår på krigstrummorna över Syrien och Ryssland.

Skarpa hjärnor
Ellsberg och den hyllade akademikern och politiska analytikern Noam Chomsky diskuterade kärnvapenkrig vid University of Arizona den 24 april. Betsy Reed, chefredaktör för The Intercept, ledde samtalet.

Ellsberg har nyligen publicerat en bok om kärnvapenkrig: The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner. I boken avslöjar han USAs krigsplan för en kärnvapenkonflikt med Ryssland på 1960-talet.
Ellsbergs nya bok
I sin roll vid Pentagon ställde Ellsberg enligt uppgift en viktig fråga till den behöriga myndigheten om planen. Uppenbarligen avsågs att ”utplåna” de allra flesta städerna i Kina och Sovjetunionen. Så han frågade:

Om dessa planer… genomförs som planerat… hur många människor kommer då att dö i Sovjetunionen och Kina?

Svaret kom ganska snabbt, enligt Ellsberg:

De hade ett svar, och de gav det utan ursäkter… Svaret var i form av ett diagram… där siffran stiger under sex månader eftersom radioaktivt nedfall skulle öka antalet döda…
Svaret var 325 miljoner människor om vi (USA) slog till först

Ytterligare 100 miljoner skulle dödas i de angripna nationerna [Sovjet-allierade länder i Östeuropa]… i flygattacker mot dess flygbaser… Och sedan ytterligare 100 miljoner i angränsande områden… som Afghanistan, Österrike, Finland, Japan… av radioaktivt nedfall.

Visselblåsaren hörde också vad den förväntade dödsssiffran skulle bli för USA:s allierade i Europa:

Och utan att någon ytterligare kärnstridsspets från vår attack landar i Västeuropa, skulle 100 miljoner av våra allierade dödas av radioaktivt nedfall från Östeuropa och Sovjetunionen, beroende på åt vilket håll vinden blåser…

Men detta blir alltså 600 miljoner, eller motsvarande 100 Förintelser.

Samtidigt sa Ellsberg att Sovjetunionen då hade förmåga att ”utplåna” Västeuropa, vilket man troligen skulle göra vid en amerikansk attack.

Det skulle blir ännu värre.
USA inkluderade emellertid inte hur många ytterligare dödsfall som skulle bli resultatet av de bränder som orsakas av atombomber. De tar inte med i beräkningen hur många människor som skulle dö på grund av röken, som skulle orsaka en ”atomvinter”. Ellsberg säger att röken, som skulle blockera mycket av solen och förstöra alla skördar, skulle pågå ett decennium eller mer.

Och fastän Ellsberg ställde frågan på 1960-talet, sa han:

Människor som är insiders på den här planen, har nu ganska auktoritativt berättat för mig att planerna aldrig tagit hänsyn till /röken/ eller till elden, vilket innebär att vår (USA:s) egen attack … skulle döda nästan alla …

Och planerna finns fortfarande kvar.

Både USA och Sovjetunionen testade termonukleära vapen för första gången 1953. Som Chomsky förklarade i diskussionen avslöjar Ellsberg i sin bok att forskare hade en alarmerande syn på vapnens kapacitet. Chomsky sa:
Det fanns ett antagande hos amerikanska, och förmodligen ryska, forskare att de termonukleära vapnen skulle kunna sätta hela atmosfären i brand och förstöra allt. De trodde sannolikheten var ganska låg men inte noll…

Och ändå fortsatte testerna.

Och än värre …
Så kärnvapenproven i sig utgjorde en enorm risk. Och krigsplanen var detsamma som att underteckna en dödsdom för hela människosläktet. Speciellt när det påpekats att finns det ”massor av fingrar på [atom]-knappen” i USA, eftersom presidenter historiskt sett delegerar behörigheten att inleda ett kärnvapenkrig. Så om en fiende lyckas stoppa en enhet – som exempelvis presidenten – är det fortfarande möjligt att vedergälla.

Men, som Chomsky förklarade, detta innebar att ”även bombplanspiloter” hade möjlighet att starta ett kärnvapenkrig under Kubakrisen. Och Ellsberg säger att andra ”stora” kärnvapenmakter förmodligen har samma system.

Dödliga drag
Inte undra på att Ellsberg har funderat på om det är något som är fel på människosläktet. I diskussionen säger Chomsky:
atomvinter-jpgAtomvinter
På ett ställe i boken nämner Dan [Ellsberg] att detta verkar vara en patologi hos arten. Något om arten… det finns mycket information i mänsklighetens historia, som tyder på att det på något sätt finns ett dödligt drag hos arten, en extraordinär grymhet…

Som Ellsbergs bok visar är detta dödliga drag tydligt när man tittar på hur USA och andra länder uppträtt hitintills. Och det ser inte ut som om det kommer att avta än på länge. Faktum är att Donald Trump just sänkt tröskeln för användning av kärnvapen. Så nu skulle Trump kunna starta en kärnvapenattack som vedergällning mot en cyberattack.

Det är verkligen något som inte står rätt till med människosläktet. Och fortsätter vi i den här takten kommer vi kanske inte att överleva tillräckligt länge för att rätta till det.

Du kan se hela diskussionen här:

Kommentar: Jag har behandlat ämnet tidigare. I januari publicerades Domedagsmaskinen
Vidare här: Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade

Kärnvapen stad 170901

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,


45 svar till “Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner”

 1. Nja.. 100 st SÅ KALLADE förintelser isåfall. Finns inga som helt belägg för några 6 miljoner nämligen. Det har man t.o.m officiellt fått erkänna.

 2. Det är rätt lämpligt att nazister kommenterar denna kommunistvurmande hemsida, men det hindrar inte att man måste besvara de nazistiska lögnerna. Det finns bevis i övermått på att nazisterna mördade 6 miljoner judar, främst från östeuropa. Historierevisionister försöker ibland placera en lögn i andras mun, påstå att någon påstått att 6 miljoner gasades i gaskammare, det har ingen påstått, men när påhittet ”avslöjas” av nazister är det för att vandra vidare längs lögnvägen, vips är alla 6 miljoner utrotade judar glömda.

  Nazister, kommunister och muslimer hatar västvärlden och hittar på vad som helst. Det fanns ingen planering i betydelsen politisk avsikt, att utrota 600 milj människor. Det fanns studier och konsekvensanalyser. Det stod sovjetiska divisioner redo att marschera västerut mobiliserade i decennier, det fanns ”planer” på att vända ryska floder med kärnvapen, så att vatten skulle rinna söderut och göra taiga och stäpp bevattnade. Studier, alltså, långt före metanskräck och miljöpartism.

  • Håller helt med dig. Att påstå att USA planerade att utrota 600 miljoner människor är helt befängt och tyvärr ytterligare ett av många exempel hur Anders förvränger sanningen i syfte att smutskasta USA. Det är precis som du nämner i kommentaren inte en plan utan en konsekvensanalys vilket knappast är särskilt förvånande. Att påstå att en konsekvensanalys är samma sak som en plan, vilket Anders gör, är djupt ohederligt. Dessa “planer” fanns även i Sovjet och jag är övertygad om att de idag även finns i både Ryssland och Kina.

   • Det är uppgifter från en av dem som arbetade med frågan. Någon dementi känner jag inte till. Och USA lägger ned enorma summor på att modernisera sina kärnvapen, på att delegera beslutsfattandet till lägre nivåer och anger att man kan sätta in kärnvapen mot t.ex. cyberkrigföring. Ja, kanske fanns liknande analyser i bl.a. Ryssland och Kina.

    • Det är ingen som säger att USA planerade eller planerar att utrota 600 miljoner människor, mer än du när du (som vanligt) förvränger sanningen i syfte att sumtskasta USA. Det du hänvisar till var en konsekvensanalys av ett kärnvapen krig. Inte en plan att starta ett kärnvapen krig. Det är en mil skilnad mellan dem båda.

     • Jag återgav uppgifter från planering. Man räknade med ett visst antal dödsfall vid viss typ av krig.

      • Nej det var ingen planering för krig som du felaktigt påstår i syfte att smutskasta USA. Det var en konsekvensanalys vad resultatet skulle bli vid ett krig. I Sverige fanns liknande konsekvensanalyser av ett krig med Sovjetunionen. Du kanske då menar att detta också betyder att Sverige planerade att anfall Sovjet?

       • Ja visst var det en konsekvensanalys enligt Ellsberg. Men det är ruskigt att man i detta läge på 1960-talet, och senare inte accepterar kärnvapennedrustning som stipuleras i NPT. Hellre ta död på en stor del/hela mänskligheten än att avskaffa kärnvapen är den tydliga policyn. Jag har avslutat många bloggartiklar så här:

        Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
        Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
        I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

        • Om du vet att det är en konsekvensanalys värför är då rubriken till blogginlägget: ”USA planerade att döda 600 miljoner”? Enda anledningen jag kan tänka mig är att detta är ännu ett exempel på att du fabriserar sanningar i syfte att smutskasta USA.

         • Titeln var ”A renowned whistleblower exposes a US plan to kill 100 million of its European allies”. Det framgår tydligt av artikeln att man räknade med att minst 600 miljoner skulle dö. Det är förfärligt att den nu ändå pågår en väldig upprustning av kärnvapen i USA, och säkert också i Kina och Ryssland. Åtminstone USA har delegerat beslutsrätten långt ned i hierarkin och uppger i sin ”Nuclear Posture Review” att kärnvapen kan komma att sättas in om motsidan bedriver omfattande cyberkrigföring som skadar USA. USA påstår att Ryssland gör det, men har föga bevis. Se på Russiagate. Och etablerade massmedia publicerar utan basal kritisk granskning vad USA:s ledning skriver, som regel. Forskare menar att risken för kärnvapenkrig med möjlig utplåning av mänskligheten är mycket stor.

          • Anders om du hade brytt dig om att kritiskt granska källan du hänvisar till istället för att göra som du brukar det vill säga okritiskt sluka allt med hull och hår som pekar på att USA är roten till allt ont hade du insett att den inte på något sätt ger stöd för påståendet att USA planerade döda 600 miljoner människor.

          • Jag refererar till en artikel som innehåller dessa uppgifter från en person som arbetade med frågan då det begav sig.

         • Vad det gäller smutskastning av USA, så ingen gör jobbet bättre än självaste USA. Anders behöver inte ens bemöda sig med det. Men man kan tala om/påpeka att USA visst för en väldig smutsig poltik. Och det finns några USA kramare som blir illa berörda. De inbilla sig att USA är det bästa som finns. Man kan inte väcka den som låtsas sova sägs det. Den med normal sinne vet att varhelst USA varit lämnar den en väldig stank efter sig!

  • För att få lov att kalla sig för kommunist måste man vara medlem i ett kommunistiskt parti. Det var därför det väckte uppmärksamhet när det uppdagades att Sovjetunionen enbart hade mellan 14 till 20 procent kommunister, vilket också spädde på den antikommunistiska retoriken.
   Det är rätt konstigt att vi kommunister blir kallade för både det ena och det andra – och ibland är det motsägelsefullt. Hitler och nu dom konservativa kallar oss för bolsjevikjudar – och gasade ihjäl en hel massa kommunister bara på grund av att dom var kommunister, och i vissa fall även var judar. Högern – kapitalet – och judiska höger organisationer kallar oss för rasister och nazister.
   För sjutton skogar – SKP är ett marxist-leninistiskt parti som står för jämlikhet för alla nationers arbetarklass, d v s det kvittar vad du har för religion, nation, sexuell läggning, studerande, är pensionär, funktionell nedsättning, etc.

   • Man behöver inte alls vara med i ett kommunistiskt parti för att vara kommunist. Och i sådant parti framträder de som vill gå den kapitalistiska vägen.

    • Det är inte vad jag har fått lära mig. Man är bara socialist innan man blir medlem i ett kommunistiskt parti.
     Menar du att SKP ’framträder de som vill gå den kapitalistiska vägen’?

     Det här är vad jag var och är rädd för – att Myrdals och andras närmande till extremhögern skall leda till antikommunism bland arbetarklassen och andra människor. Vem vill egentligen tillhöra ett kommunistiskt parti om de samarbetar med extremhögern eller upplåter artiklar till högerextrema (t ex Lasse Åberg)? Falska rykten om kommunism finns det mängder av men vi behöver inte självmant servera antikommunister riktiga argument om hur socialister samarbetar med extremhögern (Myrdal och Nya Tider, etc).
     Men det är kanske det här du, Myrdal och andra vill att vi ska bli betraktade som. Ni har blivit mer konservativa än vad ni vill medge. Webbidan The American Conservative och Buchanan och ni har ungefär samma åsikter och artiklarna är ungefär likadana.

     • Jan Myrdal har inte närmat sig extremhögern, lika litet som Komintern gjorde det vid kongressen 1935 då man pläderade för bredaste möjliga enhetsfront mot fascismen. Du har väl läst Dimitrovs tal 1935?

      Myrdal är antifascist och antiimperialist åtminstone sedan 1943. Att han skrivit i Nya Tider i hopp om att kunna påverka antiimperialistiska läsare där innebär inte att han närmat sig extremhögern, lika litet som då jag skickar in en artikel till en imperialismens högborg som DN. Lika litet som Sovjet blev nazistanhängare vid avtalet 1939.

      • Jag tror inte att något land utanför Tyskland på 30-talet visste vad nazismen var för något. Det var många inom alla partier i Sverige, från SAP, Bondeförbundet till högern – t o m kungahusen i Europa – som sneglade åt nazismen. Jag läste någonstans på wikipeida (som jag idag inte kan hitta) att den sovjetiska säkerhetstjänsten före avtalet 1939 varnade Stalin och skickade hem rapporter som berättade vad nazismen innebar men som Stalin ignorerade, eller kanske inte ville tro på. Han såväl som andra värdsliga ledare hade troligen ingen aning om vad nazismen var för någon ideologi.
       Men varningarna fanns där i form av rapporter och från boken som Hitler skrev och utkom vid 30-talet. Hitler talade om Lebensraum.
       Men idag vet vi vad nazismen och fascismen innebär och det finns inga ursäkter att samarbeta med nazister och fascister.
       Jag kan inte förstå hur Myrdal skulle kunna påverka fascister när de har en katastrofal inställning till invandrare, muslimer och judar. Trodde han att han skulle kunna omvända fascisterna till en invandravänlig inställning om han skrev i NT? Jag tror det är tvärtom. I och med att Myrdal närmat sig högerextremisterna så drog han ett flertal inom vänstern med sig.

       • Kommunistpartierna blev under förra hälften av 1930-talet mycket klara över nazismen. Men ändrade därför sin politik, vilket kom till uttryck i Kominterns berömda kongress 1935. Enhetsfront och folkfront mot fascismen blev den överordnade politiken. Alltför länge hade man nedvärderat risken med nazism och kört politik med kamp mot socialdemokratins ledning.

        Den konsekvente antifascisten Jan Myrdal Myrdal berör detta i förbigående. Myrdal: Hög tid att skriva klartext

        Läs bulgaren Dimitrovs tal och karakteristik av fascismen, ett begrepp som nu används lättvindigt och utan närmare analys för diverse grupper, till och med för SD. Han var Kommunistiska Internationalens ordförande 1934-1943 då Komintern upplöstes. Dimitrovs tal 1935

        Omläggningen av politiken kom litet för sent i Tyskland, med fruktansvärda följder.

        Jag skrev i februari 2013 ”Hitler och nazistpartiet kom till makten i samband med den stora depressionen 1929-33. I dagens kris i kapitalismen går nazistiska, fascistiska och högerextrema partier också kraftigt fram – en historisk parallell. Som mest fick nazisterna 37,4 % av rösterna i fria val, vid valet 31/7 1932 då socialdemokraterna och kommunisterna fick 36,2 %. Inför valet genomförde nazisternas stormtrupper SA olika våldsaktioner med många döda för att störa andra partiers arbete. Om 0,75 % av de röstande, mindre än 400 000 personer om min överslagsberäkning är riktig av de som röstade på nazisterna i ställer hade röstat på S+KP hade de senare kommit till makten och historien hade kunnat få en annan inriktning. Och vid nyval 6/11 fick nazisterna 2 miljoner färre röster. De blev ändå största parti med 33,1 % av rösterna, medan S fick 20,4 % och KP 16,9 % dvs S+KP fick 37,3 % och totalt 1,5 miljoner fler röster än nazisterna. I det politiskt instabila läget kunde Hitler upprätta en koalitionsregering 30/1 1933 med borgerliga partier som alltså banade väg för hans makttillträde.

        Möjligheterna till samarbete 1932-33 mellan socialdemokraterna och kommunisterna försvårades påtagligt av att Tysklands Kommunistiska Parti och Komintern fram till och med 1932 åtminstone riktade en huvudkritik mot socialdemokratins ledning och att man använde begreppet socialfascism. Man kunde tänka sig enhetsfront underifrån. Först 5/3 1933 markerade Komintern möjlighet till samarbete för t.ex. tyska kommunistpartiet med socialdemokraterna även på ledningsnivå. Vid Kominterns kongress 1935 var huvudinriktningen på folkfront och enhetsfront mot fascismen, men hade det skett 4-5 år tidigare hade historien kanske blivit en annan. 80 år efter Hitlers makttillträde

        Dimitrov 1935:
        ” II. Arbetarklassens enhetsfront mot fascismen.
        Kamrater! Miljoner arbetare och arbetande i de kapitalistiska länderna ställer frågan: Hur
        skall man förhindra att fascismen kommer till makten och hur skall man störta fascismen, när
        den har segrat? Kommunistiska Internationalen svarar: det första, som måste göras, och som
        man måste börja med, är att skapa en enhetsfront, att upprätta aktionsenhet bland arbetarna
        på varje arbetsplats, i varje krets, i varje distrikt, i varje land, i hela världen. Proletariatets
        aktionsenhet i nationell och internationell skala är det mäktiga vapen, som sätter
        arbetarklassen i stånd att inte bara framgångsrikt försvara sig, utan även att framgångsrikt
        gå till motoffensiv mot fascismen, mot klassfienden.”

        • Länder och världsliga ledare kände inte till omfattningen av vad den nazistiska ideologin innebar. Det var bara kommunister som insåg faran. Och då tycker jag att Myrdal borde veta bättre med dom varningarna Dimitrov nämnde – och inte samarbetar med nazistiska fraktioner.
         Antifascisten Myrdal visar upp konstiga samarbetspartners när han åker till Moldavien med fascister för att bevista ett antifascistiskt möte. Ni har ungefär samma utrikespolitik – och som försvarar dom borgerliga och kapitalistiska Putin (som också är konservativ) och Assad.

         • Komintern insåg faran med fascismen och nazismen för sent, först 1933 blev det ett huvudmål att bekämpa den. Man hade tidigare alltför länge kritiserat socialdemokraternas politik och kallat den för socialfascism.

          Åter Kerstin: Antifascisten Myrdal for inte till Moldavien med några fascister (Vilka? Din analys? Vilka kriterier har du använt för fascism?). Han for dit på inbjudan av Moldaviens president.

          Sedan kan man diskutera och kritisera att han publicerade en eller 2 artiklar i Nya Tider för 1,5 år sedan. Jag skulle inte göra det. Han trodde väl att han kunde påverka läsare på deras siter som ibland har smått anti-imperialistiska artiklar, åtminstone då. Jag följer den mycket litet.

          Då det gäller enhetsfront samlar man alla som ställer upp bakom dess krav. Kinzer är mycket välkommen och moderater mot Nato också för kommunister som förstått detta med enhetsfronten. Du har nog inte förstått detta. Assad och Putin spelar väsentligen en tydligt progressiv roll i utrikespolitiken i sin kamp mot av USA & allierade stödd terrorism. Bra även för Sverige. Sovjets ledare skrev 1925 att emiren av Afghanistan spelade en progressiv roll i sin kamp mot det brittiska imperiet. Denne emir var inget direkt stöd för arbetarklassen.
          Dimitrov stakade ut linjen 1935 för Kominterns världsparti ” Kommunistiska Internationalen ställer
          inga som helst villkor för aktionsenheten, med undantag av ett enda, elementärt och för alla
          arbetare antagligt villkor, nämligen att aktionsenheten riktar sig mot fascismen, mot
          kapitalets offensiv, mot krigsfaran och mot klassfienden. Det är vårt villkor.”

          Jag vill att denna repetitiva diskussion nu upphör. Vidare, den ligger långt från ämnet som handlar om en intervju med uppgifter från Ellsberg.

   • ”För att få lov att kalla sig för kommunist måste man vara medlem i ett kommunistiskt parti.”

    Vem skulle kräva det menar du?

    Kristendomen kräver inte man är medlem i någon kyrka. Det står redan i bibeln typ ”gå in i din kammare, stäng dörren och tillbe din Herre”

    Jude kan man inte bli det måste man vara född till. Jag tror heller inte det går att konvertera till judendom.

    Muslim kan men heller inte bli men det går att konvertera till Islam. Tvärtom vet jag inte men jag misstänker det kan bli problem.

    Jag kände mig som kommunist förut, alldeles för mig själv mest bakom datorskärmen och tangentbordet där jag praktiserade den kommunistiska läran men stannade dock på amatörstadiet.

    • Ja, visst kan man kalla sig kommunist – eller som Anders bruka skriva om Myrdal: Oorganiserad kommunist.
     Kommunism är ingen religion. Man föds inte med det. Lika lite som man föds till att vara anhängare till kapitalism.
     Jodå, du kan konvertera till judendomen. Det finns flera som har gjort det. Lika så till att bli muslim. Två personer som har gjort detta är Cat Stevens (vet inte han muslimska namn) och Muhammad Ali, f d Cassius Clay).

  • och i sanningens namn var det usa och europa som marscherade österut med miljoner mördade av dom demokratiska länderna vi väst, ja fy fan för sanningen

 3. Hemsidan
  https://www.democracynow.org/
  har två artiklar med Ellsberg som är mycket läsvärda.

  Faktum är att den hemsidan är mycket bättre på att vara mer nyanserad i syrienfrågan – och andra frågor – än vad du är, Anders.

   • Och du har blivit mer förstående av den Konservativa Rörelsens syn på syrienfrågan. Samma rörelse som hyllar Reagan och Thatcher.
    http://www.theamericanconservative.com/buchanan/syria-and-the-national-interest/

    Det är mycket märkligt att du som är uttalad socialist inte tar upp sådana här frågor som Cambridge Analytica (men du tar upp andra organisationers avlyssningar och fuffens med media), Guantanamo-fängelset (och förmodligen finns det fler sådana runt om i vår värld) där det fortfarande finns människor inspärrade utan rättegång (en bra möjlighet för en socialist att protestera mot den sortens USA-imperialism men det gör du inte), antikommunismen i Polen (borde vara självklart för en socialist att rapportera om detta, Polen är i alla fall vårt grannland), EUs jämförelse med kommunism och nazism (men inte ett dugg på den här bloggen), Turkiet som arresterar kommunister och socialister, och med flera händelser. Men det verkar som om du inte vill ta i sådana frågor.

    USA hjälpte till att förstöra det socialistiska Afghanistan 1978-79 och därefter. Men då var det du som kastade skulden på det socialistiska Sovjetunionen.

    Vem tjänar på att du och andra är emot USA, EU och Sverige-imperialismen, och inte all imperialism? Jo, den Konservativa Rörelsen (dom konservativa finns i alla länder, t ex Ryssland och Sverige).

    • Fel analys, Kerstin. Den konservativa rörelsen är splittrad. Politiken bestäms nu av Neokons som är aggressiva och satsar på krig, enkelt uttryck. En annan riktning har alltid varit en som är mot alltför mycket aktioner utomlands. GW Bush syntes tillhöra den senare, före anfallet på Afghanistan. Trump också, med några av sina uttalanden. Men både är agenter för eller beroende av den neokonservativa djupa staten. Den antiimperialistiska rörelsen är nu främst riktad mot USA-imperialismen, av vilken Buchanan är en del.

     • Det är ingen fel analys, Anders. Precis som konservativa här hemma är dom splittrade.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_in_the_United_States

      Jag har alltid sagt att inom Republikanerna finns det fraktioner – de som är mer som Bush och McCain. Sedan finns det sådana Buchanan. Där emellan fastnar Trump. Och eftersom han inte har så stor makt på grund av att han vann valet så knappt så har han hamnat mellan stolarna. Krigshökarna vill ha krig, neocons som dom konservativa kallar dom för. Dom konservativa vill ha Assad kvar som en garanti för dom kristna, och för USA.
      Dessutom är Trump en idiot med en papegojas förstånd, som lätt kan förledas och upprepa allt som sägs till honom. Han är motsägelsefull. Den ena dagen ska han göra så, och den andra dagen är han emot det. Han är kanske bra i affärer – men mycket naiv när det gäller att vara president.
      Den sista meningen förstod jag inte – menar du att Buchanan är en del av USA-imperialismen, eller att Buchanan är en antiimperialist?

    • Vem är Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti, egentligen? Vad har hon för agenda? Avleda genom att ta upp helt oväsentliga frågor? Nyanserad syn? Berätta gärna vad nyanserat mord är för något. Då Palestinier och Syrier slaktas så vill du ha mer nyans. Så säg vad är nyans på mord enligt dig.

     • Vad jag har för agenda? Jag kämpar för ett socialistiskt samhälle, så klart. Med rättvisa för arbetarklassen och för dom fattiga. Jag tycker inte att Guantanamo fångarna som är inspärrade utan rättegång och som förmodligen torteras är oväsentliga frågor. Om inte Anders tar upp sådana viktiga frågor och ämnen så får jag göra det.
      Jag har levt så länge att veta att allt är inte svart eller vitt. Och jag har fördömt då palestinier och syrier har slaktats av Israel och USA.
      Märkligt nog har varken du eller Anders fördömt Turkiets invasion av Syrien, eller slakten som den turkiska regeringen har begått på kurderna som är medborgare i Syrien – alltså syriska medborgare.

      • Dina inlägg är inte sällan utanför bloggartikelns innehåll.
       Jag har flera gånger kritiserat Turkiets invasion av Syrien, som du nu tar upp i en kommentar om en bloggartikel om USA:s kärnvapenplaner.
       Här de tre artiklarna hittills i år.
       Du kommer inte sällan med påståenden som inte stämmer, t.ex. att jag inte kritiserat Turkiets invasion av Syrien.
       VITA HJÄLMARNA DELAKTIGA I TURKIETS FÖRDRIVNING AV KURDER;
       Inte bara USA utan även Turkiet sägs använda ”tvättade” IS-terrorister.;
       Turkiet invaderar Syrien för krig mot kurdiska styrkor.

       Sök på ”Turkiet” under ”Kategorier” i spalten längst till höger.

      • Allt är inte svart och vitt räddar inte Palestinier från slakt. Allt är inte vitt är ingen förklaring utan ett raffinerat sätt att tvåla sina händer och att inte ta ställning. I svart och vitt halshugga ISIS terroristerna har aldrig attackerat israel. I svart och vitt israel ger vård åt skadade halshugga ISIS terrorister. I svart och vitt det finns inge nyans på ISIS terror – eller har du gått bett på fejk media och imperiets lögner om ”moderata” halshuggare? Mord av barn, kvinnor och civila som terrorist enheten israel är känd för har ingen nyans – det är kallblodig mord, period.

 4. Vi borde även ha folkomröstning i vårt eget land om vapenproduktion och militarism. Hade vi haft verklig demokrati hade militarismen kunnat begränsas. Men det är med demokratin som allt annat, man behöver inte vara demokrat för att kalla sig demokrat…

  • Är du helt säker på att folket skulle rösta för en total avmilitarisering av Sverige?
   Är det helt omöjligt att folket skulle vilja se en ökad satsning på det svenska försvaret?
   Jag tycker det borde finnas opinionsmässig vetskap om den saken, så väl som så mycket annat som rör vad folket tycker. Det är ju till viss del det som styr politikernas viljor och ambitioner. Försvarsvilja tror jag det kallas. Det skulle vara intressant att få veta hur det mångkulturella samhället påverkat det här.u

   • Vi verkar iallafall överens om att det borde finnas ”en opinionsmässig vetskap”, så varför inte fler folkomröstningar?
    ”Total avmilitarisering” kan man naturligtis drömma om. Costa Rica har ingen militär och där verkar det ju fungera…