Domedagsmaskinen


Denna artikel har jag fått från Leif Elinder, Uppsala och ”Bay of Plenty” som gett mig så många tips, som bidragit med värdefulla kommentarer här, och som varit huvudförfattare till några artiklar vi publicerat i svenska tidningar.

Artikel.
Daniell Ellsberg (86 år) är en av vår tids mest betydelsefulla whistleblower i paritet med Edward Snowden och Chelsea Manning. Under 1960 och 1970 talet tjänstgjorde Daniell Ellsberg inom det amerikanska försvaret (Pentagon) som en högt uppsatt militäranalytiker och försvarsplanerare. Under president Nixons ämbetsperiod ”läkte” han år 1971 sex tusen sidor hemliga dokument om Vietnamkriget – de s.k. ”Pentagondokumenten”– till massmedia. Dokomenten var mycket komprometetande och bidrog till att kriget förkortades.
Ellsbergs nya bok
Democracy Now; referens

I en ny bok av Daniel Ellsberg – The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner – avslöjar Ellsberg hur han tio år tidigare (på 1960 talet under president Eisenhovers ämbetsperiod) för det amerikanska försvarets räkning deltog i en krigsplanering som gick ut på att förbereda ett plötsligt och med kärnvapen ”avväpnande” förstahandsanfall mot Sovjet och Kina. För att avväpna sina motståndare och snabbt vinna kriget utan att riskera en alltför betydande vedergällning planerade man för ett scenario där USA plötsligt och oväntat anföll hundratals städer och försvarsanläggningar med kärnvapen – ”Eisenhower’s plan was for all-out war, in a first initiation of nuclear war, assuming the Soviets had not used nuclear weapons”– Bara i Europa räknade den amerikanska försvarsledningen med att över 100 millioner människor direkt eller indirekt (genom strålning) skulle dödas.

Risken för krig idag är kanske störst när det gället Nord Korea. Dess regering har deklarerat att man är villigt att stoppa en fortsatt utveckling av kärnvapen och missilprogram i utbyte mot ett fredsavtal och stopp för anfallsövningar vilka USA med allierade bedriver runt landets gränser. USA har avvisat samtliga försag. Istället kräver USA att Nord Korea villkorslöst stället upp på en avväpning vad gäller lnnehav av kärnvapen. President Trumps har hotat med alla typer av militära aktioner – ”Everything is on the table”.
Daniel Ellsberg
President Trumps återkommande apokalyptiska hot mot Nord Korea – hot som förstärkts av USAs (med allierades) aktioner i Mellanöstern (direkt alt. Indidekt stöd till ISIS mm) – provokativa krigsövningar i Rysslands närområden, utplacering av offensiva kärnvapen i Natoländer ( som Tyskland, Belgien, Holland, Italien, Turkiet) riktade mot Ryssland , upprättandet av misilbaser i Polen och Rumänien, nya ”tusen miljarder dollar” satsningar på kärnvapenutveckling mm har lett världen in i ett nytt kallt krig. Risken de närmaste tre åren för ett europeiskt storkrig är påtaglig. Om så sker kommer ett sådant krig sannolikt att föras med kärnvapen.”

Kommentar: Jag har behandlat ämnet tidigare. Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade

Kärnvapen stad 170901
i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,