Två-årsdagen av statskuppen i Kiev


22/2 2014 ägde en av EU och USA fascistinfluerad statskupp rum i Kiev.
* Tord Björk skriver 21/2 2016 på Facebook för ”Ukrainabulletinen: Ny fascistmilis startar Majdan 3 i Kiev. Intar hotell som högkvarter för ”Revolutionära högerkrafterna”. Igår stormades ryska banker och andra affärslokaler med omfattande vandalisering. Samtidigt har Högra sektorn blockerat all rysk lastbilstrafik genom landet mot gällande avtal om transit. Polen har utnyttjat att tidigare avtal inte förnyats vilket den nya högerregeringen utnyttjat för att stänga av rysk lastbilstrafik den vägen också.”
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
* DN skrev 16/2 ”Ukraina höll på att få en ny regering på tisdagskvällen. I sista stund röstade parlamentet för att premiärminister Arsenij Jatsenjuk och hans regering får sitta kvar. Konflikten mellan Ukrainas premiärminister och president kvarstår nu.” ….”Ekonomiminister Aivaras Abromavičius (från Litauen) avgick för några veckor sedan, rasande över att bli hindrad i sitt reformarbete av president Porosjenkos handgångna män. Hälsovårdsminister Alexander Kvitasjvili (från Georgien) och infrastrukturminister Andrij Pivovarskyj (USA-utbildad) har hotat att gå samma väg.” http://www.dn.se/nyheter/varlden/porosjenko-spelade-hogt-och-forlorade/
BBC rapporterar ”The no-confidence motion required 226 votes to pass, but only 194 (57 %) out of the 339 MPs supported it.” http://www.bbc.com/news/world-europe-35591605

* BNP har närmast halverats på drygt 2 år och korruptionen har ökat. USA-dominerade IMF hotar med att inte betala ut ett nytt nödlån. IMF där bara har USA veto, med c:a 15 % av rösterna har ändrat sina regler just för att hjälpa den korrumperade regeringen. Påhejad av USA och NATO söker den, även svenskstödde, presidenten/marionetten Poroshenko lösa regionala politiska problem med våld i stället för med eftergifter och federalisering. Ett typiskt inbördeskrig, vilket också Internationella Röda Korset anger.
Visst, Ryssland har annekterat Krim, med 95 % stöd av befolkningen. Brott mot folkrätten – men mycket mindre sådant än statskuppen, för att inte tala om USA:s krig i Irak och i Syrien med allierade och med stöd till bl.a. terroristgrupper.
lofven-poroshenko

* Opinionssiffrorna för Ukrainas president och premiärminister får Stefan Löfvén – och den störtade Janukovitj – att framstå som tidernas succéer. En Gallupundersökning i december visade att endast 8 % stödjer premiärminister Jatsenuks regering, medan 10 gånger fler (79 %) är missnöjda. 17 % (dvs en av sex) menar att president Poroshenko gör ett bra jobb.
Den i Västs massmedia oerhört kritiserade, folkvalde (i ett mycket väl genomfört val) Janukovitj hade 28 % innan han störtades i statskuppen.
Endast 5 % anser att man gör något åt korruptionen, medan 88 % menar att korruptionen är mycket utbredd i regeringen. Åtgärder mot korruption var annars ett viktigt krav från
EuroMaidan-demonstrationerna. Detta överraskar nog inte om man t.ex. vet att
1,8 miljarder dollar från IMF-lån till Ukraina blev överfört till den starkaste kreditinstitutionen i landet, PrivatBank, som kontrolleras av oligarken Igor Kolomoiski. Denne har överfört pengarna till utlandet i stället för att investera dem i Ukraina, vilket var IMF:s avsikter.

Till och med den utpräglat ryskkritiska Maria Persson Lövgren säger i Sveriges radio 16/12 på morgonen att ”I Ukrainsk politik pågår en maktkamp, som flera gånger urartat till handgemäng. I ett videoklipp, som slagit rekord på sociala medier lyfts premiärministern fysiskt bort från talarstolen. Samtidigt pågår en rad missnöjesdemonstrationer ute på gator och torg hela tiden. Men pensionärer och studenter blir omedvetna brickor i det större maktspelet.” http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=19664&artikel=6327018
Hennes bild på SR:s hemsida har texten ”Maidan för vanligt folk”
Rada deputy Barna removes PM Yatseniuk from the tribune, after presenting him a bouquet of roses, during the parliament session in Kiev

Bakgrund En detaljerad rapport finns i den första av dessa 2 artiklar, med referenser i artiklarna. http://jinge.se/mediekritik/ukrainakrisenfran-nuland-kakor-till-kallt-krig-del-1.htm och http://jinge.se/mediekritik/ukraina-krisen-fran-nulandkakor-till-kallt-krig-del-2.htm.

I november 2013 erbjöd sig Ryssland att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder euro och därtill extra låga gaspriser, medan EU:s bud på 600 miljoner euro utgjorde 4 % av Rysslands bud.En våldsam hets och demonisering av budet, Ryssland och Putin tog vid.
11 december 2013 tog demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev.[2]Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina.[3] Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[5] 22/9: http://jinge.se/mediekritik/ukrainakrisenfran-nuland-kakor-till-kallt-krig-del-1.htm

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA. NED ändrade i början av 1980-talet sin framtoning och började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan). 2013 hade NED satsat mest pengar i Europa på just Ukraina.[6] [7]

Putin 150416

En intensiv propagandakampanj blev som vanligt en viktig del i USA:s förberedelser inför det som skulle komma. Ett halvår innan Majdan-kuppen kunde en märkbart förhöjd nivå vad gäller russofobiska stämningar noteras i de västliga massmedierna, inklusive de svenska.

I slutet av januari 2014 satt den tidigare nämnda Victoria Nuland i ett telefonsamtal med USA:s Kiev-ambassadör Geoffrey Pyatt.[13] De båda diskuterade ukrainska ministerposter. Enligt Nuland skulle Jatsenjuk passa bra till posten som Ukrainas premiärminister. Deras konversation avlyssnades och spelades in. Nuland medgav att samtalet hade ägt rum, men dess innehåll tystades snabbt ner i västmedierna. Jatsenjuk blev Ukrainas nye premiärminister, precis som USA hade ”önskat” sig.
På bilden nedan ses Nuland tillsammans med USA:s Kievambassadör Geoffrey Pyatt.
Nuland och Arseny Yatseyuk images

* En vetenskaplig rapport visar att dödsskjutningarna på Maidan utfördes av högerelement bland demonstranterna.http://jinge.se/allmant/dodsskjutningarna-pa-maidan-vetenskaplig-rapport-usa-stodd-false-flag.htm Men massmedia gav Janukovitj hela skulden.

Efter mycket om och men ingick en överenskommelse mellan regeringen Janukovitj och oppositionen.DNskrev på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldt på Majdan skulle utredas.

Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland de stater som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj försvann, rädd för sitt liv. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop endast 328 av de nödvändiga 338 rösterna [22], men ansågs likväl legitim både i Ukraina och i väst.
Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var då beväpnade män stod utanför dörrarna. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats. Rabbi Azman i Kiev bad snabbt Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina, då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar han bad Israel om assistans med säkerheten. Propaganda för nazism avkriminaliserades.

Svoboda ordförande Oleh Tyahnybok untitled
Krims legitima parlament, ”Högsta rådet”, utlyste i det läget en folkomröstning [23] och den 16 mars röstade 96,77% av väljarna för ett utträde ur Ukraina och en anslutning till Ryssland. Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. USA:s och deras allierades dubbla standarder kom upp i öppen dager.
Ej heller mindes man i väst folkomröstningen på Krim den 20 januari 1991, där 94,3% av väljarna hade röstat för egen autonomi [24], en autonomi som avskaffades 1995 genom ett ensidigt beslut från Kiev, som därigenom hade kört över Krimbornas rätt till självbestämmande.

Östra Ukraina reste sig i protest mot kuppjuntan. Man krävde bl.a. en federalisering av landet, en omröstning om tullunionen samt att ryskan skulle bli ett officiellt andra språk i Ukraina.[26] Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål [27] samtidigt som 83% av landets internetanvändare föredrar att använda ryskan ute på nätet.[28] Som en jämförelse kan man nämna att cirka 5% har svenska språket som sitt modersmål i Finland.[29] I Finland är svenskan ett officiellt andra språk.

Jag skrev genast efter statskuppen Denna utlandsstödda statskupp med starkt inslag av högerextrema organisationer, som också kallas fascistiska eller rentav nazistiska, är enligt min mening inte legitim. Och inte enligt ledare i Ukrainas opposition, EU, USA, Tyskland, Frankrike och Polen 21 februari, men väl 22 februari och framöver.
• Dominerande massmedia vägrar att kalla detta för statskupp och använder uttryck som ”nationalister, högerradikaler och oroligheterna i Kiev” i stället för fascister och kuppmakare.
• För alla hundratals miljoner, ja miljarder vänner av demokratin måste tyvärr tilltron de politiska ledarna i Väst och deras tal om demokratin samt tilltron till etablerade massmedia minska (kraftigt).
Vinnaren är fascismen och anhägnare av utländsk intervention, förlorare är demokratin och den stora gruppen genuint demokratiska människor på Majdan.
• Reellt demokratiska länder kan inte erkänna kuppregeringen.
http://jinge.se/allmant/okad-krigs-och-krisrisk-i-ukraina.htm och http://jinge.se/allmant/rysk-kupp-pa-krim-ocheller-vaststodd-hogerextremistisk-statskupp-i-ukraina.htm

* Ligger det något i denna bedömning våren 2014? *

Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitled

intressant.se Ukraina, ,
, , , , ,

DN 16/2 BBC Wall Street Journal Ukrainaöversikt del 2 Gallupundersökningen Ukrainaöversikt del 2 Pål Steigan 24/12 Pål Steigan 3/7 Kiev Post


2 svar till “Två-årsdagen av statskuppen i Kiev”

  1. Oleg Mezjuev skriver på ”Anti-Euromaidan”
    Ukrainas bidrag till ”Eurovision Song Contest 2016” blir en låt som heter ”1944” som framförs av den krimtatariska sångerskan Susana Dzjamaladinova. Sången handlar om ”Stalins deporteringar av krimtatarerna” i slutet av andra världskriget. Årets ESC hålls i maj månad i Stockholm.
    Jag kommer osökt att tänka på den russofobiska författarinnan Svetlana Aleksijevitj som fick Nobels senaste litteraturpris. Jag tänker också på Conchita som efter sin seger i ESC för två år sedan sattes upp som Europas ikon mot ett Ryssland som därigenom skulle framställas som medeltida och bakåtsträvande.
    Som sagt, allt går att göra till politik! Särskilt om russofobin och rysshatet finns med på agendan.

  2. Man kan lugnt påstå att statskuppen blev en katastrof för Ukraina! Oligarkerna stärkte sin makt än mer och nu håller Ukraina på att plundras på allt av värde…givetvis kommer en motreaktion från folket men då är landet redan totalt ruinerat. Det skamliga är hur undfallet EU agerat i frågan både mot gangsterregimen i Kiev och skojarna i Washington! Hade EU agerat oberoende och kraftfullt, sett till att det gjort rättvisa val och stött den federation som säkert en majoritet i Ukraina kunnat ställa sig bakom så hade läget varit ett helt annorlunda och inbördeskriget kunnat undvikas.