Anti-imperialistiskt Forum. Del 9: Natos roll för imperialismen

Detta är det nionde föredraget av 12 från Antiimperialistiskt Forum i Stockholm 24 mars. Ett lyckat arrangemang med minst ett sjuttiotal deltagare.

Detta är föreläsningsserien på YouTube

Natos roll för imperialismen

Staffan Ekbom, Ordförande, Riksföreningen Nej till NATO

Längd: ca 4 min

Tidigare föredrag i serien:
Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism? 2/4
Anti-imperialistiskt Forum: Del 2 – Imperialismens praktik i krig och ekonomi 1990-2017 3/4
Anti-imperialistiskt Forum: Del 3 – Satellitkrigen 4/4
Del 4 – Vad händer i Latinamerika? 5/4
Del 5 – Folkrättsfrågor 6/4
Anti-imperialistiskt Forum. Del 6: Rysslands utrikespolitik 7/4
Bakgrund.
Begreppet ”imperialism” har kommit i skymundan under senare år. Samtidigt menar många att imperialismen egentligen är tydligare än på länge med alla krig, alla sanktioner och ökade ekonomiska motsättningar.
NATO:s aggressiva politik, globaliseringen, krigen i Mellanöstern, statskuppen i Ukraina och försöken att införa de odemokratiska handelsavtalen TTP och TTIP är uttryck för imperialismen, liksom Sveriges uppslutning vid NATO och USA:s utrikespolitik kan ses som uttryck för imperialism. Sedan 4-5 år står demonisering av Ryssland högt upp på agendan.
På Google hittar man drygt 70 miljoner poster på ”imperialism”. Termen används av företrädare för USA:s politik.

NATO -Stop NATO

Kanske har den sannolikt minskade användningen av begreppet ”imperialism” i Sverige har att göra med ökad acceptans för brutala USA:s krig i Mellanöstern, förnekandet av statskuppen i Kiev, demoniseringen av Ryssland, ökad acceptans av NATO, och med etablerade massmedias anpassning till USA-imperialismens information/propaganda. Det är länge sedan tiotusentals människor demonstrerade i Stockholm mot USA:s planer på krig mot Irak, som i FN:s säkerhetsråd stoppades av Frankrike.
Detta var faktiskt en demonstration mot USA-imperialismen, och en uppslutning bakom FN-stadgan och folkrättens principer om nation.Ser vi framväxten av en motpol kring Kina-Ryssland och många andra länder? Sverige har alltmer närmat sig Nato och slutit Värdlandsavtalet som enligt många binder Sveriges till USA:s utrikespolitik och medför ökad risk för krig med svenskt deltagande.
Nato Nej till NATO tidningen - bild 1
Några frågor:
* Hur ser imperialismen ut idag?
* Är Kina, Ryssland och Sverige också imperialistiska?
* Vilka är de viktigaste frågorna eller områdena i det antiimperialistiska arbetet idag?
* Vilka är de viktigaste målgrupperna att nå nu?

Program.

10.00-10.05 Öppnande och presentation av programmet. Moderator Agnes Käll
10.10-10.30 Vad menas med imperialism? Anders Romelsjö
10.30-10.40 Frågor och diskussion
10.40-11.10 Imperialismens praktik i krig och ekonomi 1990-2017 Ulf Karlström
11.10-11.20 Satellitkrig – ett nytt hot? Berndt Paulsson med kommande bok
11.20-11.25 Vad händer i Latinamerika? Eva Björklund
11.25-11.35 Frågor och diskussion
11.35-11.50 Folkrättsfrågor. Erik Göthe
11.50-12.00 Frågor och diskussion

12.00-13.00 Lunch.
13.00-13.20 Rysslands utrikespolitik. Stefan Lindgren.
13.20-13.40 Kinas utrikespolitik. Torbjörn Wikland
13.40-13.50 Är Kina imperialistiskt? Per-Åke Lindblom
13.50-14.00 Frågor och diskussion
14.00-14.10 Är Sverige imperialistiskt? Anders Romelsjö
14.10-14.20 Natos roll för imperialismen. Staffan Ekbom
14.20-14.30 EU-imperialismen. Ulf Karlström
14.30-14.40 Frågor och diskussion
14.40-15.10 Paus med kaffe och bröd
15.10-15.30 Betydelsen av en antiglobalistisk konferens i Moldavien. Jan Myrdal
15.30-15.40 Frågor och diskussion
15.40-16.00 Medias roll. Markus Limmergård
16.00-16.50 Hur ”Bekämpa imperialism” bättre i Sverige?
Paneldiskussion med frågestund Staffan Ekbom, Markus Limmergård, Mike Powers

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.

intressant.se, , , ,,, , , , , , , , ,

  3 comments for “Anti-imperialistiskt Forum. Del 9: Natos roll för imperialismen

 1. arbetarklass
  7 maj, 2018 at 03:25

  Jaha, nu har jag sett filmen och det var snabba ryck i fyra minuter så jag fick väl inte ut så värst mycket av det men någon detalj tror jag fastnade. Det kanske är så att håller man tal i samförstånd så måste takten vara hög för att det inte ska bli alltför långdraget för de som är med på noterna. En tanke-idé som jag fick är om imperialism kan vara nån form av tävlan mellan stormakter? En revirskapande kapitalistisk konkurrens som endast kan elimineras genom en världsomspännande internationell socialism förverkligad genom den arbetande klassens revolution som en solidariskt samlad jättelik kraft på allas lika värde?

 2. Två Exempel.
  7 maj, 2018 at 22:03

  NATO in Afghanistan is a dagger struck into the heart of Asia : https://www.sott.net/article/384855-NATO-in-Afghanistan-is-a-dagger-struck-into-the-heart-of-Asia

  Israel, not Iran, has an illegal nuclear arms program – here are the details :
  https://www.sott.net/article/384808-Israel-not-Iran-has-an-illegal-nuclear-arms-program-here-are-the-details

Comments are closed.