Venezuela: Har USA:s ockupation redan börjat?


Denna artikel i Mission Verdad 27/7 har översatts av Eva Björklund. Svensk-kubanska

Artikeln.
Exxon Mobile slöt kontrakt med Guyana om infrastruktur, borrning och upplag för att utvinna de enorma olje- och gasfyndigheterna inom det s.k. Liza Project, innanför gränsen för venezolanskt territorialvatten enligt Genèveöverenskommelsen 1966.
När de första oljefyndigheterna upptäcktes uppstod en diplomatisk kris mellan Venezuela och Guayana på grund av oljebolagets verksamhet vid Essequiboflodens mynning i Atlanten.

En av det senaste årtiondets största fyndigheter
Enligt Gulf Oil & Gas har holländska holdingbolaget SBM Offshore fått kontrakt med ExxonMobil, ett USA-bolag som äger 45 procent av Stabroek Block vid Essequiboflodens mynning i Atlanten, genom dess dotterbolag Esso Exploration and Production Guyana Limitied Atlantic, där de stora oljefälten Liza-1 och Liza-2 upptäcktes.

Nyligen citerade teleSUR ”U.S Geological Survey” som anger att området inom Liza Project är världens andra största obrutna oljefält.
TillersonUtrikesminister Tillerson
Med sitt senaste kontrakt avser ExxonMobil att producera 120 000 fat olja och 170 miljoner kubikfot naturgas med lagerkapacitet på 1,6 miljoner fat råolja. Sammantaget ockuperar Stabroek Block 26 000 8000 km2 och uppskattas ha 1,4 miljarder olja av hög kvalitet bara i Liza-1-området.

Överhängande geopolitisk fråga
USAs brådska att störta Venezuelas regering är geopolitisk och geoekonomisk, som en grundpelare för en ny politisk, ekonomisk och finansiell uppdelning av världsdelen, som hotar bolagets nästan totala kontroll av områdets energiresurser som det uppnått under 1900-talet. För USAs del var det avgörande att kunna kontrollera denna oljetillgång, som inte bara möjliggjorde deras kapprustning och militära erövringar i Mellanöstern, utan också att vidmakthålla sin globala supermaktsstatus som idag utmanas av rivaler på tillväxt.

Kontrakten på både Liza-1 och Liza-2 stärker Exxons planer på att kontrollera oljeutvinningen hela vägen från Orinoco, genom Essequibo till Atlantkusten.

Oljebolagets planer avser inte enbart energi utan också det politiska och diplomatiska området, och där skulle en ny regering i Venezuela behövas för att nå fram till Atlantkusten.

Misión Verdad kunde för några veckor sedan avslöja hur ExxonMobil finansierar oppositionens våldsamma aktioner, samtidigt som USAs manövrer för att blåsa upp konflikten i Venezuela.

OAS´ senaste utrikesministermöte om Venezuela, före generalförsamlingen i Mexiko avslöjade också hur oljebolaget drar i trådarna för en internationell belägring av landet. Guayanas regering, som är beroende av ExxonMobil, var ordförande på mötet och försökte driva igenom en resolution som de karibiska staterna inte ville gå med på, men som var identisk med USAs tidigare förslag för att fördöma Venezuelas val till grundlagsförsamling, med en ”röd linje” för att vidta aggressiva sanktioner mot Venezuela.

Karibien som strategisk mål
Många viljor möts i Karibien. USA måste ta över Petrocaribe för att bryta Venezuelas allians med Karibien som ger Venezuela stöd mot den diplomatiska belägringen. Exxons mål är att göra de karibiska staterna beroende av USA politiskt och ekonomiskt och stoppa det kinesiska och ryska samarbetet med Venezuela och Petrocaribe som omfattar de karibiska östaterna.

ExxonMobils långsiktiga strategi gäller hela världsdelen och Venezuela är första steget på vägen. Det är inte en händelse att USAs affärselit har intagit styrande positioner för USAs utrikespolitik. Där finns nyckeln till förståelse av den aggressiva belägringen av Venezuela. Utrikesminister Rex Tillerson kommer från ExxonMobil, där han tidigare var både styrelseordförande och VD.

Några tidigare artiklar om Venezuela.
Stöd dialogen för fred i Venezuela! 8/7 2017
Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media? 24/5 2017
Vad händer i Venezuela? 22/4 2017.
Venezuela nästa land för USA-statskupp – Maduro vädjar 26/5 2016
Varför vann högern valet i Venezuela? 9/12 2015
Venezuela smutskastas systematiskt 24/2 2015
Statskupp på gång i Venezuela? 5/2 2015

i Andra om: , ,, , , , , , , , ,


22 svar till “Venezuela: Har USA:s ockupation redan börjat?”

  • Du kallar dig ”arbetarklass” och använder högerpropaganda om Venezuela. Herregud..är detta ”vänstern” idag?
   Ett tips för dig, kolla upp vad som faktiskt sades i HELA talet.

   • Nej, Sambo. Jag tror inte att arbetarklass är vänster. Den vänster jag anser som anser som vänster kan du läsa på Riktpunkt.nu

     • Läs: den jag anser är vänstern … Sedan får andra definiera vad ni menar som är vänster med en dragning åt höger. Kanske ni kan kalla den för maoistvänster, eller maoisthögern. Låter precis som reklamen och låten för högertrafiken – ’Nu håller vi till höger’ för den som minns låten då vi läade om till högertrafik på 60-talet.

   • Hej
    Tack för du svara. Jag har aldrig sagt jag är vänster men det är inte helt enkelt att vara vänster idag därför man måste svälja hela paketet om man ska bli accepterad.

    Jag hänvisa till en rad jag läste på SVT sajten och att den var ryckt ur ett helt tal visste jag inte. Men det är så nyhetsförmedlarna arbetar idag, de selekterar innehållet för att passa det det budskap som ska föras ut medans dom som samtidigt pratar högt och ljudligt om nödvändigheten av fri- och oberoende media. Den som växer upp idag, växer samtidigt in i ett informationskrig. Men jag tror långt ifrån alla orkar följa det men makten är medveten om att alla blir påverkade så därför är det lönsamt.

    • Det finns olika uppfattningar om vad som är vänster. Wikipedia skriver ”Väljarnas egen identifiering[redigera | redigera wikitext]
     Var svenskar identifierar sig på höger–vänster-skalan har varierat över tid. Mellan 1968 och 1982 identifierade sig fler väljare som vänster än som höger. Den andel som vänsterplacerade sig själv gick från 43 procent år 1968 till 37 procent 1982, och den andel som såg sig som ”höger” varierade mellan 31 procent år 1968 och 36 procent år 1982. Under 1980-talet så jämnade det ut sig mellan de två ideologiska lägren. Andelarna för de bägge blocken har legat mellan 35 och 40 procent vardera, med en fördel för högerblocket. I tre val har klart fler identifierat sig med höger än med vänster: 1991, 1998 och 2006. I valet år 2006 såg sig 46 procent av väljarna som höger och 32 procent som vänster. 1960- och 1970-talens vänstervridna opinion har sedan 1990-talets början bytts ut mot en klart mer högervriden opinion.[7]” (https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ger%E2%80%93v%C3%A4nster-skalan) Enligt många marxister är andelen till vänster nog betydligt mindre.

  • Oppositionen bränner människor levande, mördar och tänder på, attentat osv och du är bekymrat chockad ”arbetarklass”? Över vad egentligen? Parodin börjar bli komplett.

   Hela 1900-talet har för USA/olje-, gruv-bolag varit militära interventioner och när det inte går för sig, tar ”revolutionerna” sig groteska uttryck. Attackerna mot Venezuela utgör inget som helst undantag från den regeln.. Skjuta demonstranter och skylla regimen för dåden som quickfix, ursäkt för allt vildare påståenden rättfärdigande vilka medel till kupperna som helst…

   Nationalsocialismen har dig i sitt grepp ”by the balls” so to speak och ett tomt hjärta, inga slag, inget blod.. ingen smärta… Det ”nationella” i det ingav alltså tron att ockupera mera var helt ok och helgade med slående automatik medlen. ”Socialism” utan innehåll, utan mål annat än de girigas krav på vinst, lojalitet och anpassning till en grotesk världsbild kan kännas igen i ”Sverigedemokrater”.

   Konsten att förfela begreppen är korruptionens, maktens missbrukares honnörsord. Agendan blir blott ett skal, tomt på reellt innehåll och frustrerande i sin brist på egentlig mening.. Kattens gång kring het gröt får exemplifiera hur jaget hela tiden får göra avsteg från sina egna önskemål för gruppens, maktens & kontrollens… Till slut är man beredd att tysta sitt jag såväl som andras..

   Försåtligheten i SD-propagandan är just sådan. Är du inte vän till godtycket är du dess ohygglige fiende med oanade fatala konsekvenser som följd. Vartill semaforerna, tecknen till pöbelns händer, fötter & huvudlöshet är den egentliga källan, skulden.. överlagt mod är ett politiskt brott med ohyggliga konsekvenser i vilket århundrade de än exekveras.

   • Jag är ingen nazist men både socialismen och nazismen och förlängningen socialdemokratin delar idén om folkhemmet som då var av nationell karaktär. Jan Myrdals föräldrar som var socialdemokrater var stora förespråkare för det här. Idag återuppväcker Sverigedemokraterna de här tankarna som en del i deras argumentation mot mångkultur som inte var aktuellt för länge sedan när de här idéerna fördes fram. Sverigedemokraternas ”stöld” av den här argumentationen är väl en form av missbruk kan jag tycka då den inte var avsedd för det från början.

    • Rasismen, främlingsfientligheten har väl ingen kultur att bevara överhuvudtaget men letar väl som alla andra efter någonstans att bo… Att någon politisk inriktning skulle utesluta de basala önskemålen får väl ses som undantaget bekräftande regeln.

     SD har stulit allt men förstår inte hur ihåligt tjuvens bekännelser framstår enär de röstat konsekvent på samhällsomstörtarna i förhoppningen att de sänkta skatterna = icke höjda och definitivt sänkta löner) magiskt ska ge de nyanlända röstarna fler fördelar. Det andra alternativet, höjd skatt kan ju med förödande automatik inte ge annat än pest & kolera samtidigt. Oavsett om skolan skulle få de pengar de länge saknat sedan taket byggdes av liberalerna. De enda som på vita hästar genererar humanism (höjda löner åt lärarna, vårdens anställda) enbart för att det kostar och belastar systemet maximalt och utgången av det är och kan inte bli annat än privatiseringar… Medan välfärdsbyggets struktur får knäa under ökande belastning, kostnader och dystra framtidsutsikter..

     • För att säja nåt positivt så tycker jag det är då rakt inget fel på din argumentationsteknik. Både analyserande och direkt attackerande på motståndarens argument utan att attackera själva motståndaren. Bra där! Anfall är lika med bästa försvar?

      Du kanske skulle prova Flashback forum utrikespolitiska trådar? inte helt utan framgång skulle jag nog gissa på.

 1. Ställ den frågan till en moderat …
  Eller till någon som sympatiserar med USA:s kapitalistiska regering.
  Jag kan inte svara för vad högern gör, varken här eller i övriga världen.

  Rent ut sagt förstår jag inte vad du menar. Kan du förklara dig närmare?

  • Det var lite utmanande skrivet av mig därför jag tycker kommunister inte är så oskuldsfulla som dom vill göra gällande många gånger. Mycket vidrigheter har skett i kommunismens namn. Det är inte alldeles enkelt att ha makt, det gäller att hantera den också på bästa sätt. Jag tror nu Maduro och hans parti känner sig väldigt motarbetad och slår nu vilt omkring som ett skadat djur. Jägaren är listig men djuret stort och kraftigt och kan nog fortfarande komma undan sin jägare med livet i behåll. Jag hoppas så i alla fall för det som skulle komma ur ett nederlag kan knappast vara bättre för arbetarklassen. Om så högern och borgarna skulle komma till makten så blir väl ändå oljepriset och förutsättningarna desamma, och hur ska de då ta sig ur krisen?

   • Fundera på det här – det som har hänt på Transportstyrelsen är det socialdemokratisk politik eller är det enskilda politiker som försöker ta den enkla vägen? Korruption finns det överallt – och den fanns även i Sovjetunionen. Enskilda kommunister kunde i kommunismens namn sko sig på folket, men var dessa enskilda människor egentligen kommunister? Eller var de brottslingar? Men man kan inte anklaga ett helt parti (SUKP) – eller hela arbetarklassen – för brott som enskilda begår.
    Kapitalismens ideologi utgår från att tjäna så mycket som möjligt för en liten peng oavsett hur detta än sker. Det kan ske med diktatur, utsläpp av gifter, slavarbete, etcetera.
    Nazismens ideologi utfår från Herrefolket – Undermenchen. De ansåg/anser att den germanska rasen är överlägsen alla andra raser medan andra människor raser var undermänniskor (t ex slaver) och skulle arbeta som slavar. Andra raser eller nationaliteter eller människor med en annan religion eller åsikter eller handikapp eller sexuell avvikelse skulle utrotas. Nazismen ville inte att sådana människor skulle beblanda det ariska blodet – de ansåg/anser att det är naturligt att raser inte blandar sig.
    Varken kapitalismen eller kommunismen har en sådan ideologi. Även om kapitalismen behöver en sorts nazistisk ideologi för att stjäla andras länders naturrikedomar, och för att hålla arbetarklassen splittrad i t ex invandrafrågan. De vill inte att arbetarklassen gör uppror mot kapitalismen.
    Nazismen fanns på sätt och vis i kapitalismens ideologi innan nazismen utvecklades till en egen ideologi. De är på sätt och vis släkt med varandra. Ingen av dessa ideologi kan fungerar utan den andra. De behöver varandra. Har du inte funderat på varför högerextrema/fascistiska/nazistiska/identitärer kunde bli så starka under den här tiden då politiken drogs högerut?

   • Med fullständig kontroll över villkoren, livsmedelsleveranser, bank o betalsystem osv blir valmöjligheterna för en Regim av Maduros givetvis ett hot mot maktfullkomligheten. Det har ju länder som valt självständighet alltid varit och oftast inneburit en dödsdom om inte efterföljden och lydnaden inställt sig på rad för övermaktens krav..

    Depressionens USA får väl agera modell för hur långt man är villig att gå för att uppnå sina mål av fullständig ekonomisk och social kontroll av ett folk, en arbetarklass, även på hemmaplan..

   • Men är alla kommunister genetiska kopior av Stalin? Det ser mer ut som fullbordat önsketänkande. Om Stalin jagade höga politiska, militära & vanliga kommunister en masse ser han ju inte ut som kommunist utan mer som Shitler som ju jagade kommunister med samma faiblesse för förnedring, plågsamma tortyr & dödande som vilken fascist i Europa som helst.

    Hur skulle det kunnat bli ett krig om inte höga militärer försvunnit?

    Kommunist som skällsord avslöjar vanligtvis den egna bristen på både argument, förstånd och en historielöshet krampaktigt matad av en sida.. NATO’s. Desperationen i att upprätthålla den vanföreställningen såg sig alltså västvärldens mest förkrympta hjärnor att upprätthålla med hjälp av false-flag terror så att ingen gick och bedrog sig i att fred nog var ett bättre och billigare alternativ än den lågfrekventa ständiga spänningen.

    Tillika vart ju den som yppade det främmande ordet ”fred” stämplad med något som inte skiljde sig mycket från Judestjärnan men kallades kommunist och kommunistsympatisör.. Våra ”arketyper” vartill det gungande havet trafikerats med tjänade inget annat syfte än låtsas vara verkliga och löftesbärande blott för en enögd kontroll och hänsynslös maktutövning bak kulisser.

    I och med kommunismens, Sovjetunionens fall blev terrorn det nya förskräckliga exemplet och självkontrollen krävde ju att man själva skötte den i modern anda som med Gladio m. fl.. Då fanns den med säkerhet där åtgärder, alltid politiska & ekonomiska om än militanta och hårdföra krävde horribelt våldsamt effektiva insatser.. Linjen fram till Terrorn i Syrien & White Helmets blir spikrak och alltmer utstuderad.. De färgglada revolutionerna som orkestrerade spelningar för galleriet har regin nogsamt skriven för att passa applåderna och ge segrarna skamligt mycket oförtjänt uppskattning.

 2. Möjligtvis en liten missvisande titel. Dispyten mellan Guyana och Vicekungadömmet Nya Granada härrör från kolonialtiden. Skall man vara riktig vänster blir det komplicerat, ibland har Guyana en vänsterregim och ibland Venezuela. Skall man försvara ett lands territoriella anspråk enbart när de har en vänsterregim blir det en väldigt rörig internationell rätt. Latinamerikas karta skulle behöva ritas om efter varje val. Var nyligen i Guyana och pratade med ministern ansvarig för ursprungsbefolkningen. Verkar som de har mycket intressant ideer om hur man skall undvika Venezuelas misstag. Låt dem utvecklas som land medan över 200 års försök att lösa konflikten får en chans.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba

  • Sanningen om västvärlden, OPEC, de oljeproducerande ländernas policy för att upprätthålla oljepriset till konsumenter trots våldsamt låga råoljepriser berättar väl hur ruttet vårt ekonomiska system är.

   Krigföringen mot Venezuelas regim och andra länder som man alltså motarbetar, försätter ett helt folk i trångmål för, säger ju mest om vår planhalvas groteska spelare..

   En gammal nyhet, knappast alls uppmärksammad eftersom den skulle klätt av döden i på bara benen, förtäljer vad vi alla borde förstå om spelet bak de polerade kulisserna.. http://www.cringely.com/2016/12/15/news-arent-supposed-know/

   Så oljepriset skulle vara ”cykliskt”? Vem kan tro på den beskrivningen och vem kan få den tryckt i DN? Krig är också cykliskt. Det framkallas precis när man önskar det och vinner mest på det. Precis som börskrascher, depressioner, konkurser, ebola och gud kan inte föreställa sig vad.

   ”Matbristen blev så drastisk att Coca-Cola upphörde med sin produktion i Venezuela år 2016 eftersom det inte fanns tillräckligt med socker.” Ja tänk vad enkelt det faktiskt är att bli av med hälsans mest välrenommerade fiende.. Bolaget i kris pga sockertillgången? Det är ju komplett ljug och bara ytterligare ett sätt att sätta press på regimen, släppa ut folk i arbetslöshet, armod och hotande svält.. Det går som en dans för storbolagen vars takter, sidsteppning ju även drabbat vårt land.. Depressionens språk och framkallande av fara är alltså samhällsomstörtarnas medicin för att förmå folk att begå bärsärk mot en förmodat skyldig regim.. Det låter som taget ur ett tal av SD/Allians en inte särskilt solig dag i en större stad.