Nej, Trump – Sverige ska ut ur Afghanistan


Denna artikel är skriven av Lars-Gunnar Liljestrand, tidigare ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet
Thage G Peterson, tidigare försvarsminister och riksdagens talman (S) och har publicerats på Aftonbladet Debatt. Aftonbladet Debatt Jag delar författarnas bedömning och vill gärna sprida artikeln som i Aftonbladet har titeln ”Nej, Trump – Sverige ska ut ur Afghanistan. Debattörerna: Presidentens nya linje öppnar för fullskalekrig.”.
Jag vill tillägga att jag tror att denna politik kommer att underlätta rekryteringen till ISIS och andra terroristorganisationer.
Trump 170407
Artikeln.
Med Trumps nya linje blir det inte möjligt att ens låtsas upprätthålla fiktionen om att de utländska styrkorna är icke-stridande. De nya insatsreglerna öppnar åter igen för fullskalekrig, skriver debattörerna Lars-Gunnar Liljestrand och Thage G Peterson
Med Trumps nya linje blir det inte möjligt att ens låtsas upprätthålla fiktionen om att de utländska styrkorna är icke-stridande. De nya insatsreglerna öppnar åter igen för fullskalekrig, skriver debattörerna Lars-Gunnar Liljestrand och Thage G Peterson.
USA vill nu trappa upp kriget i Afghanistan. USA:s president Donald Trumps tal den 21 augusti där han lade fast den amerikanska politiken för kriget i Afghanistan gör det helt omöjligt för Sverige att fortsätta med militära rådgivare i landet under Nato:s ledning. Trump deklarerade USA:s fortsättning i ett krig utan slut.

Han drog tre ”fundamentala” slutsatser om kriget:
Det fordras ett ”hedersamt och långsiktigt” slut på kriget.
• Ett snabbt tillbakadragande skulle riskera ett nytt 11 september i USA.
• De säkerhetshot USA ser i Afghanistan är ”ofantliga” (immense) genom närvaron av terroristorganisationer.

Situationen är komplex och svårhanterad men i slutändan kommer vi att vinna sa presidenten.
Enligt Trump är kärnpunkten i den nya krigsstrategin en övergång från en tidsbaserad politik till en som styrs av läget. Situationen på marken kommer att styra vilka insatser USA kommer att göra och för hur lång tid, ”Jag säger inte när vi kommer att gå till attack men vi kommer att attackera.”
Även om Trump inte själv nämnde några siffror har amerikanska medier uppgifter om att ytterligare 4000 soldater kommer att sättas in i kriget.
En politisk lösning är enligt Trump inte på agendan och förefaller honom mycket avlägsen:
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan
”Någon gång efter en effektiv militär insats blir det kanske möjligt med en politisk uppgörelse som inkluderar element av talibanerna men ingen vet säkert om det någonsin kommer att hända.”
Kriget ska intensifieras och insatsreglerna för de amerikanska styrkorna ska ändras så att ”befälhavarna på fältet fullt ut och snabbt kan genomföra kriget mot fienden.”
Trump förklarade att han kommer att vända sig till Nato och globala partners för att få stöd för den nya strategin och be dem sätta in ytterligare trupper och att ge ytterligare finansiellt stöd för kriget. Trump sade sig vara övertygad om att dessa partners kommer ställa upp.

Allt tal om USA:s stöd till uppbyggnad av en demokratisk stat i Afghanistan avfärdades.

Sverige deltar, sedan Isaf-styrkorna drogs tillbaka 2014, med 30 soldater i den Nato-ledda insatsen Resolute Support (RSM) i Afghanistan.


Svenska regeringen skrev i sin proposition inför det senaste riksdagsbeslutet att det militära engagemanget i Afghanistan att RSM skulle vara ”icke-stridande” soldater. De svenska militärerna skulle ha rollen som rådgivare, utbildare och ge stöd åt den afghanska armén.
Men någon tydlig gräns mellan dessa uppgifter och att direkt delta i strid har dock inte upprätthållits av Nato och USA. Sedan början av 2015 har RSM och amerikanska specialstyrkor upprepade gånger varit inblandade i direkta strider mot talibaner det vill säga upprorsbekämpning.

Med Trumps nya linje blir det inte möjligt att ens låtsas upprätthålla fiktionen om att de utländska styrkorna är icke-stridande. De nya insatsreglerna öppnar åter igen för fullskalekrig.
De vackra orden om att Sverige är i Afghanistan för att bygga ett demokratiskt samhälle och att vi deltar i kriget för kvinnors rättigheter faller som ett löv till marken efter Trumps kategoriska deklaration att detta inte är USAs uppgift. Nu är det enbart krig och dödande det är fråga om.

I regeringens proposition till riksdagen i höstas om fortsatt svensk trupp i Afghanistan sattes som tidigare alla år målet ”övergripande syftet att åstadkomma en långsiktig stabilitet i landet.”

År 2002 när Sverige gick in i kriget gällde det samma sak.

Då började Sveriges deltagande i kriget med 45 soldater som under högst sex månader skulle hjälpa till att upprätthålla säkerheten i Kabul. Sedan trappades antalet soldater upp år efter år till att bli den största svenska militära insatsen efter Napoleonkrigen 1812.
Någon långsiktig stabilitet som den svenska regeringen talade om är inte i sikte. Enligt en rapport till amerikanska kongressen kontrollerar nu afghanska regeringen i Kabul endast 57 procent av landets distrikt vilket är en nedgång med 15 procent från föregående år.
Trumps Afghanistanpolitik innebär ett krig utan slut och dessutom nu ett upptrappat krig.

När Trump förutsätter att USAs alla globala partners kommer att bidra med mer trupper och mer pengar till kriget får den svenska regeringen inte ge efter om Sverige får påtryckningar att fortsätta kriget.
Sverige hade inte i Afghanistan att göra. Detta sade också regeringens egen utredare i utvärderingen av krigsinsatsen.

Några andra artiklar om Afghanistan här.
Myter, Legender och Lögner om kriget i Afghanistan
Afghanistans avgående president Karzai kallar USA:s insatser för ett förräderi
Stoppa utvisningarna till Afghanistan
Vad utredningen inte tog upp – om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan
Sverige skall inte spela med i ”The Great Game” i t.ex. Afghanistan
Krig i Afghanistan är inte i vårt intresse
Utvärdering av Vitboken kring Sveriges krig i Afghanistan
USA övervägde att atombomba bland annat Afghanistan efter 11/9
Afghanistan-insatsens effekt på det nationella försvaret
Storbritanniens förre ambassadör Craig Murray: Krigen i Irak, Libyen och Afghanistan byggde på lögner
Hur har den svenska insatsen varit i Afghanistan?
Svenska Afghanistaninsatsen – framgångsrik eller tvivelaktig?
Granska kriget – debatt idag och vitbok om Afghanistan!
Världens minst vitbok om Afghanistan
Val och fusk i Afghanistan

i Andra om: , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , ,


2 svar till “Nej, Trump – Sverige ska ut ur Afghanistan”

 1. Det mest barocka påståendet från Trump är att 9/11 skulle ha något med Afghanistan att göra. Å andra sidan är han uppriktigare än Sveriges regeringar eftersom han inte låtsas att det handlar om kvinnors rättigheter eller nationsbyggande.
  Vad det handlar om är stora mineralrikedomar, viktiga militärbaser och en sagolik mjölkko för det militär-industriella komplexet som kan bedriva ett högkostnadskrig till ett lågt politiskt pris i antalet dödade egna soldater. Som bonus kommer CIA:s tillfälle att idka droghandel och fylla på i sin svarta budget. Trump styr inte längre över USA, utan landet styrs numera av en militärjunta. Ett inte oväntat resultat med beaktande av hur Trump beundrat generalerna.
  I Tyskland har den dåliga personkemin med Trump fått politikerna att rynka på näsan och tänka över sina prioriteringar. Icke så i Norden, där omsorgen om CIA:s ekonomi och USA:s militära prestige är så stor att inget kan komma i vägen. Höger eller vänster, grön eller brun, i vått och torrt på imperialismens sida.

 2. Vad svenska intressen är i Afghanistan får vi väl tids nog veta. Skämma ut landet å det grövsta, bevisa att vår industri inte går implementera utan tvång känns inte bara fyrkantigt.. utan lika skandalöst som i alla andra fall vår framåtriktade utrikespolitik fått tillfälle att manifestera sig..

  Att våra Svenska ungdomar ska få narkotika levererade av ingen annan än CIA hedrar ju denna djupa stat i källarna till WH. Pengar till olagliga krig, terror, kupper har finansierats av narkotika, vapenförsäljning osv..

  Ingen ska behöva undra hur Trump blev vald eller Shitler, Finito Mussolini, Franco & Co. Sponsorerna brukar alltid var de värsta skräckexemplen, de låter andra vara verktyg & sist men inte minst syndabockar.. De har ju en förmåga att hålla sig i bakgrunden, händerna tvådda, ansiktena hyfsat rena & leenden slipade som knivar..

  Skulle Davit Isaak kunna berätta vad Svenska intressen haft för sig? Kom Nils Horner något på spåren?

  Den Svenska lamheten fyndar och bekräftar sig allt som oftast. :(