Afghanistans avgående president Karzai kallar USA:s insatser för ett förräderiVi har nyligen publicerat en vitbok om Afghanistan från föreningen Afghanistansolidaritet och här följer en kritisk betraktelse från USA:s närmaste man i landet i mer än 10 år, avgående presidenten Karzai. Kommer från Afghanistansolidaritets utmärkta nyhetsbrev, med litet egna tillägg. Denne politiske kamelonts uttalande kan bedömas på olika sätt – sannolikt spelar det roll att han vill öka chansen att behålla livhanken.
Karzai och Obama images

”Amerika ville inte ha fred i Afghanistan eftersom de hade sin egen agenda och sina egna mål här,” berättade avgående president Karzai för ett auditorium med hundratals regerings- och stabsmedlemmar i presidentpalatset i Kabul och varnade dem sedan för att lita på amerikanarna. ”Jag har alltid sagt detta: om Amerika och Pakistan vill ha fred är det möjligt att få fred i Afghanistan.” Detta enligt en rapport i Nyhetsbanken, som hänvisar till en artikel i New York Times. Karzai, som tidigare tillhört olika politiska läger, handplockades från utlandet av USA som politisk ledare i Afghanistan, och visades upp på en slags TV-skärm för politiker i Tyskland strax efter det folkrättsvidriga anfallet mot Afghanistan, där USA nu för krig in på 14:de året.

Karzais fördömande av USA har blivit vanliga och kunde nu höras av diplomater som såg det TV-sända talet från den kraftigt befästa amerikanska ambassaden bara några kvarter bort från palatset. Han nämnde inte de mer än 2000 amerikanska liv och hundratals miljarder dollar som USA offrat i kampen mot talibanerna utan prisade utförligt stödet från länder som gett betydligt mindre såsom Indien. Han nämnde inte offren från andra västallierade och inte heller från sina egna säkerhetsstyrkor som förlorat uppskattningsvis 15 000 män dödade i ett krig som inte tycks ta slut.

”Jag vill tacka de stater som genuint stött oss.” sa Karzai. ”Västländerna har haft sina egna intressen – västländerna och USA hade sina egna särskilda intressen.” Den avgående amerikanske ambassadören, James B. Cunningham, tycket att Karzais uttalanden var otacksamma och ovänliga.

Karzai försökte förklara sin benhårda vägran att skriva under en bilateral säkerhetsöverenskommelse med USA som skulle tillåta amerikanska trupper att kvarstå i Afghanistan efter detta år. Den nye presidenten Ghani undertecknade avtalet så snart han blev installerad.

”Jag tror att Afghanistans stabilitet är direkt relaterad till USA och Pakistan,” sa Karzai. ”Detta krig är till för de särskilda syftena hos utländska intressen och det är en strid för utomstående i vilken afghaner offras.” New York Times 23 september

Gunnar Jonsson i DN skrev att ”2009 vann Hamid Karzai efter vad som såg ut som ett enda stort bedrägeri.”

Bakgrund.

Den nyvalde presidenten Ghani är pashtun och en internationellt utbildad antropolog som arbetat i Världsbanken, har bott i USA 1978-91 och blev finansminister i övergångsregeringen 2002. År 2009 menade han att ”Afghanistan styrs av ett gäng plundrare där ministrar med små löner på något sätt har råd att bygga herrgårdar som kallas opiumpalats”. Han är en stark förespråkare för säkerhetspakt med USA och menar kallt att ”Finansieringen av de afghanska säkerhetsstyrkorna kan inte ske utan hjälp från det internationella samfundet.”

Nato:s ockupationsarmé hade i april fortfarande drygt 50 000 soldater kvar i Afghanistan, varav USA står för 33 500 och Sverige 270 man, så något fritt val är det under inga förhållanden tal om.

Mer än 13 år har gått sedan USA:s orättfärdiga angrepp på Afghanistan. När Barack Obama blev president fanns det 32 000 amerikanska soldater i Afghanistan. Han ökade till över 100 000 soldater, plus entreprenörer och nu finns det 47.000 soldater Afghanistan är mer president Obamas krig än president Bush.

* ”Syftet med det bilaterala säkerhetsavtalet (BSA) är att ”…stärka det långsiktiga strategiska samarbetet inom områden av ömsesidigt intresse inkluderande: främja fred, säkerhet och stabilitet, stärka statliga institutioner; stödja Afghanistans långsiktiga ekonomiska och sociala utveckling; uppmuntra regionalt samarbete…bekämpa terrorism…arbeta för att sätta upp en ny NATO-ledd styrka för att träna, vara rådgivare och stödja det afghanska nationella försvaret och säkerhetsstyrkorna (ANDSF)..;

* Från en avtalsversion 25/7 2013 har strukits ”USA skall inte genomsöka afghanska hem eller annan afghansk egendom”. Inte har det väl varit påtryckningar?* USA finansierar den afghanska armén med 4,1 miljarder dollar per år. Oberoende?
* …Afghanistans försvar och säkerhet skall baseras på försvarskapacitet och system enligt NATO-standard.

* Militärbaser: ”Genom avtalet kan USA:s styrkor utöva alla rättigheter och myndighet över de överenskomna baser och områden som är nödvändiga för USAs användning, operationer, försvar och kontroll inkluderande rätt att uppföra nya installationer.” Nio permanenta baser har nämnts, och där kan inrymmas strategiskt missilplacering. Rysslands sändebud till Afghanistan, Zamir Kabulov, sa i en intervju att de baser i Afghanistan som USA tänker hålla fast vid till minst 2024 skulle ”utöva ett allvarligt inflytande på hela den asiatiska regionen och bli ett kraftfullt fotfäste för varje storskalig militär operation”. Och infrastrukturen i militärbasen Shorabak med tre kilometer lång landningsbana döljs under jord.

* Straffimmunitet: ”USA skall ha exklusiv rätt att utöva jurisdiktion över medlemmar i USAs styrkor och dess civila del vad gäller all kriminella eller civila brott som begås på Afghanistans territorium.”
* Avtalet varar i 10 år

Afghanistanbok 6144720_omslaglit

Sverige hjälper till.
I den svenska regeringens proposition 2013/14:33 föreslås att Sverige bidrar med en väpnad styrka om högst 600 personer till utgången av december månad 2014, givet att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Beslut togs i riksdagen 16/12.
SlutsatsAfghanistan är en beroende, osjälvständig marionettstat till USA. Sverige sluter upp bakom USA-imperialisternas krig mot befolkningen i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder, strategiskt beläget och rikt på olja, gas och mineraler!

USA ut ur Afghanistan nu!
Allt stöd till en fredlig lösning i Afghanistan!
Stöd till uppbyggnad av ett självständigt Afghanistan!
Pröva krigets ansvariga inför internationella domstolen ICC!
Tag hem de svenska trupperna nu!


i Andra om: , , , ,, , , , , , , ,

DN 24/6 Nyhetsbanken 24/6 Valrapport Nyhetsbanken Counterpunch Tom Hayden Nyhetsbanken 8/11 Avtalet Petitionen Afghanistansolidaritet Helsingborgs Dagblad 25/6 DN 25/6 Björnbrum 19/6 DN 20/6 Föreningen Afghanistansolidaritet Svenska Dagbladet 14/5 Youtube från Afghanistansolidaritet Pierre Gilly DN 14/5 DN 13/5 Svenska Afghanistankommittén Svenska Dagbladet 14/5 DN 24/3 SvD 25/3 AB 24/3 Helsingborgs Dagblad Röda Berget Svenska Dagbladet 14/5 SvD Brännpunkt 8/1 SvD Brännpunkt 10/1SvD Brännpunkt 11/1 DN Debatt 12/1 Aftonbladet 13/1 SvT 10/1 Sven Hirdman DN Debatt 12/1 SKP-bloggen 22/1 SvD 11/1 DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen


Ett svar till “Afghanistans avgående president Karzai kallar USA:s insatser för ett förräderi”

  1. Det händer ett och annat i Afghanistan. Nyhetsbanken rapporterade igår

    ”Vad är väl att råna en bank mot att grunda en?” skrev en gång Bertolt Brecht. Historien om Kabul Bank bär syn för sägen. Tjänstemän på Afghanistan riksåklagarämbete sa på torsdagen att det fortfarande saknas 729 miljoner dollar som förskingrats från Kabul Bank. Beloppet motsvarar 3,5 procent av landets bruttonationalprodukt. Basir Azizi, talesman för riksåklagarämbetet sa att regeringen har lyckats återvinna 184 miljoner av de 913 miljoner dollar som förskingrats av före detta tjänstemän och anställda i banken.
    (http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=2028)