Israel – den koloniala apartheidstaten


Detta ÖPPNA BREV till UD, riksdagspartier och till media har skickats 31/7 av Jan-Erik Gustavsson, medlem i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU.”

”När det israeliska parlamentet Knesset 19 juli röstade ja till den Judiska Nationalstatslagen (Jewish Nation-state Law) definierade Israel sig självt som apartheidstaten.
70 år av judisk-sionistisk överhöghet, genocide, etnisk rensning, krig, massarresteringar, otaliga diskriminerande lagar och brott mot internationell rätt, som alla syftar till att fördriva det palestinska folket, borde för länge sedan gett ledtrådar till att Israel aldrig har varit en demokrati. För Israels västerländska anhängare och medlöpare går det inte längre att fly från det moraliska argumentet. De som fortsätter att ge sitt stöd till Israel ska veta att de nu stöder en ogenerad apartheidregim.
Israel apatheid

Ingenstans i nationalstatslagen förkommer ens ordet ’demokrati’. Däremot är referenser till den israeliska statens judiska identitet många och dominerande med tydlig uteslutning av det palestinska folket och dess rättigheter till sitt historiska hemland. ”Staten Israel är nationalstaten för det judiska folket…Utövandet av rätten till nationellt bestämmande i staten Israel är unikt för det judiska folket…Staten vill arbeta för att tillförsäkra det judiska folkets söner säkerhet…Staten kommer att handla för att bevara det judiska folkets kulturella, historiska och religiösa arv…Staten betraktar judiska bosättningar som ett nationellt värde och vill arbeta för att uppmuntra och gynna deras bildande och utveckling.”
Vilken svensk politiker kan ställa sig bakom denna diskriminerande nationalstatslag, som likställs med en ”grundlag” (basic law), utan att tappa sin demokratiska trovärdighet? Nationalstatslagen accelererar segregation och cementerar Apartheid, vilket gör skadan inte bara intellektuell och politisk, men också fysisk.

Nu är apartheid inte bara en enskild lag utan en gradvis uppbyggnad ett diskriminerande rättsligt styre som sedan Israels tillblivelse 1948 motiveras av tron på att en etnisk grupp är överlägsen alla andra. Nationalstatslagen upphöjer inte bara Israels judiska identitet men raderar också alla åtaganden till demokrati, den nedvärderar statusen för alla andra befolkningsgrupper. De palestinska araberna, invånarna i det historiska Palestina på vilket Israel har byggts förekommer inte alls i den nya lagen. Det finns en hänvisning till det arabiska språket, men endast för att nedvärdera det från ett officiellt språk till ett ”speciellt” språk.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
Istället för att formulera en konstitution eller grundlag har Israel använt sig av så kallade ”Basic Laws” för att formulera nya lagar som ständigt baseras på den ’judiska statens’ överhöghet över demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, akademiska och etniska värden. Med den judiska nationalstatslagen har Israel gjort sig av med det meningslösa talet att både vara judisk och demokratisk. Denna nya verklighet borde göras slut på den utdragna debatten i Sverige och övriga västländer att Israel har ett unikt politiskt system.

Västländerna måste nu, inklusive Sverige, göra ett val om de vill fortsätta att stödja en apartheidregim eller bekämpa den.

På regeringskansliets eller UD:s hemsidor finns inget uttalande om nationalstatslagen. I Svenska Dagbladet 16 maj uttalade sig utrikesminister Margot Wallström undfallande om de israeliska massakrerna i Gaza, att hon vill se en samlad EU-linje. “Jag tänker mig nog att vi i första hand ska diskutera i EU-kretsen, det bästa är om vi kan agera samfällt i de här frågorna ”, sade hon till TT.

EU:s utrikesminister Federica Mogherini var likaså undfallande och kraftlös, när hon kommenterade nationalstatslagen. ”Vi är bekymrade, vi har uttryckt detta bekymmer och kommer att fortsätta att engagera oss med israeliska myndigheter i detta sammanhang”, sade hon samtidigt som hon uttalade sig för en två-statslösning, som har blivit det halmstrå som västländerna försvarar sig med. Detta är knappast en kraftfull reaktion från ett EU som säger sig värna sina grundvärden om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer mot ett land som just har tillkännagivit sitt medlemskap i Apartheidklubben. Denna vaghet är mycket allvarlig och farlig då den riskerar att bereda vägen för ännu mera etnisk diskriminering och rensning av palestinier och ännu mera stöld av mark för att bygga israeliska bosättningar.

Självklart måste EU-parlamentariker, Sveriges regering och svenska riksdagsledamöter ta avstånd från den israeliska apartheidregimen. Om inte kommer de att acceptera de moraliska, etniska och legala konsekvenserna av att vara medbrottsling till Israels brott mot palestinierna.

Partiledare för riksdagspartier, övriga riksdagsledamöter, UD och EU-parlamentariker. Ge besked inför valet i september:

• Vad är ert partis ställningstagande till den judiska nationalstatslagen?

• Och kommer ert parti att tillåta svenskt deltagande i Eurovisionsschlagern, som kommer att hållas i apartheidstaten Israel 2019?

Jan-Erik Gustafsson
Docent KTH
www.psabi.nu

Andra artiklar i ämnet.
Apartheid nu officiell politik i Israel – medan svenska politiker tiger.
Sionistiska apartheid-staten Israel – men hur se på Ukraina och SD?
Världsberömde judiske dirigenten Barenboim ”Israels nya lag innebär tydlig apartheid”
FN- rapport: Israel bedriver apartheid – men nye FN-chefen tar tillbaka!
Sveriges Radio bekräftar: Israel hjälper terroristerna i Syrien

i , , , , , , , , , , ,


8 svar till “Israel – den koloniala apartheidstaten”

  1. Det här blir väl ett lackmustest för Sveriges politiker om de verkligen menar något med ordet demokrati eller om ordet demokrati bara är ytterligare en av deras floskler som man använder för att bedra folket. Tidigare har man ju visat sitt totala förakt för demokrati genom att sätta den ur spel med DÖ-överenskommelsen. Tror inte att det blivit bättre på senare tid, snarare tvärtom. Etablissemanget vill själva bestämma när demokrati är bra att ha annars kastar man den gärna på soptippen om det passar den egna agendan.

  2. Jag pratade i dag med en förtidspensionerad präst som berättade att t.ex. kristna inte var välkomna till Al-aksa moskén på tempelberget i Jerusalem. Ej heller får någon vistas där med kristna symboler. Men kristna kyrkor i Sverige ska ta emot Islam och muslimer med öppen famn. När det sedan kom krav uppifrån att han skulle viga samkönade par då orkade han inte längre. Han hade lust att rösta sd men blev nog kd som vanligt trodde han.

  3. Vill du veta vem som styr över dig fråga då vem inte får kritisera lär Voltaire ha sagt. Dettta är det egentlia lackmustestet. Därav tystnaden. Enklare att låtsa som om det regnar. Det är dom om denna dtyggelse som kallas usrael får absolut inte kritiseras. Varför denna styggelse helgonförklarats är av historiens märkligaste kapitel. Inte ens så kallade antirasister vågar sig på denna öppet rasistiska enheten. Besynnerligt!

  4. Irland har som det enda landet i EU vägrat att handla med gods från de ockuperade områden.
    https://www.theguardian.com/world/2018/jul/11/irish-senate-approves-ban-on-products-from-israeli-settlements
    Tänk om Sverige kunde följa Irlands exempel? Och tänk om den judiska församlingen i Sverige kunde ta det humana och modiga beslutet att stödja det beslutet? Ni skulle få många vänner genom det – men sannolikt även fiender. Men man kan inte bara vända ryggen till och låtsas att det inte regnar. Någon gång måste ni ta ställning.
    För något eller par år sedan hissade Irland den palestinska flaggan parlamentsbyggnaden. Tänk om Sverige kunde göra samma sak – vilket ramaskri det skulle bli från de borgarna!