Hur minska ojämlikheten? Möte kl 18 idag – Jämlikhetsdagen


Var? ABF-Stockholm, Sveavägen 41
När? kl 18-20
Jämlikhetsdagen
Jag vill på detta sätt informera om ett möte som ter sig intressant. Göran Thernborn är kanske mer känd än Per Molander, åtminstone inom Vänstern. Jag har nyligen publicerat en recension av Thernborns bok.

Göran Thernborn. KAPITALET, ÖVERHETEN OCH ALLA VI ANDRA. Klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande.
Klassamhället i Sverige

Per Molander som är doktor i humerisk analys har arbetat för Världsbanken och OECD, har reformerat den svenska budgetprocessen och var första generaldirektören för Myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Hans namn nämndes för några år sedan, som en kandidat till medlemsskap i Svenska Akademin.

”Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF har en central roll inom socialförsäkringsområdet genom att bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid.” Jag var under några månder konsult på ISF år 2010.

År 2014 utgav Per Molander boken ”Ojämlikhetens anatomi”

Den presenteras bland annat så här:
* ”Ojämlikheten har följt människan sedan tidernas begynnelse. Med ett kort undantag, från sent 1800-tal till 1970-talet, har ökat välstånd lett till ökad ojämlikhet. I nästan alla länder, alltid”

”Varje mänskligt samhälle utvecklar ojämlikhet. Politiken kan dock förmå samhället att röra sig mot jämlikhet. Men vilken politik?
Kring de tre frågorna bygger Per Molander sin essä som siktar på själva grundfrågan i den svenska politiken: vad kan man göra åt verkligheten?
Per Molander konstaterar att djupt liggande egenskaper hos människan tenderar till att skapa ojämlikhet i alla kända samhällen i historien.”

Per Molander har också givit ut boken ”Condorcets misstag. Hotet mot staten och demokratin”, som disuterats här av Ulf Karlström. Hotet mot stat och demokrati – Upplysningens misstag och postmodernism