Tag Archive for Migrationsverket

Invandring, flyktingar och arbetslöshet

Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU” och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat inlägg här i flera ämnen. De har behandlat miljö,…

Wikileaks räddar Assange?

Så får då Julian Assange vila några dagar från de ifrågasättanden som valsat runt i media sedan han var i Sverige senast. Då handlade det om anklagelser som han själv beskyllde främmande makts underrättelsetjänst för att ha fabricerat, något som även många andra tror på. Han fick också nej på sin ansökan om uppehållstillstånd i…

Märkliga måttstockar

Idag skriver DN en ledare om den tjänsteman på Migrationsverket som skrivit ”Kan ingen ansvarig skicka dessa förstörande element från Rinkeby med ”rötterna” i andra länder hem till sina mor o farföräldrar för att lära sig lite ödmjukhet” på sin Facebooksida. DN anser att han har rätt att skriva så, likaså har den tidigare avskedade…

Flyktingbarnen i Fängelse?

Till min förfäran läser jag i tidningen Runt i Krim att den gamla fångvårdsanstalten Viskan strax nordväst om Sundsvall even- tuellt ska bli en förläggning för ensamkom- mande flyktingbarn. Dagbladet: ”Den nedlagda anstalten i Viskan skulle kunna bli en av Migrationsverkets nya slussar för ensamkommande barn och ungdomar från utlandet. Förslaget har förankrats på länsnivå,…

Dan Eliasson och rättsäkerheten

Den senaste tiden har Migrationsverkets generaldirektör Dan Elisson alltmer framstått som en talesman för en rent folkpartistisk eller sverigedemokratisk politik när det gäller den praxis som Sverige tillämpar mot asylsökande. Märk särskilt användandet av ordet ”mot” i föregående mening. Vi är väldigt många som reagerar mot Migrations- verkets allt hårdare tolkning av de regeler som…