Dan Eliasson och rättsäkerheten

Den senaste tiden har Migrationsverkets generaldirektör Dan Elisson alltmer framstått som en talesman för en rent folkpartistisk eller sverigedemokratisk politik när det gäller den praxis som Sverige tillämpar mot asylsökande.

Märk särskilt användandet av ordet ”mot” i föregående mening.

Vi är väldigt många som reagerar mot Migrations-
verkets allt hårdare tolkning av de regeler som landets riksdag satt upp, extra absurt blir det när en romsk 17-årig flicka ska utvisas trots att hon är född och uppväxt i Sverige. Hennes misstag är att hon låtit sig misshandlas av sin far, det är den enda tolkningen som går att göra av verkets beslut. Hon har givetvis inte själv valt att bli misshandlad vilket gör att hon blir ett offer i dubbel bemärkelse.

AB: ”Migrationsverket lovar att halvera väntetiden för asylsökande. Det låter ju bra. Att asylsökande tvingas vänta så länge på beslut om uppehållstillstånd orsakar stort lidande. Men det finns en målkonflikt. Flyktingars begäran om att få stanna måste tas på allvar. Handläggningen måste vara rättssäker. Därför måste besluten få ta tid. Migrationsverket vill korta handläggningstiderna genom att verkets beslutsfattare träffar den asylsökande inom en vecka, och i enkla fall beslutar om den asylsökande får stanna eller ska avvisas direkt. Verket ska kunna fatta beslut utan att den asylsökande har fått en advokat.”

När Migrationsverket talar om ”enklare fall” så förstår åtminstone jag saken som en semantisk omskrivning av – sådana som kan utvisas direkt. Ett problem med en sådan attityd är givetvis att den som i vanliga fall behöver utredas nu kan avfärdas snabbt. Hon eller han kommer från en region där det just nu inte pågår något krig, läs Afghanistan, Irak eller varför inte Palestina. Att i det läget förneka asylsökande advokathjälp är möjligen en samhällsekonomisk besparing, men man sparar definitivt inte mänskligt lidande på det sättet. Migrationsverkets tolkning av vad som kan kallas för krig är ofta ifrågasatt, och det på goda grunder.

Att jag drar in folkpartiet och sverigedemokraterna i resonemanget beror på att dessa grupperingar är

de som gjort sig kända för att ha en avog inställning till asylsökande, och i den sistnämnda grupperingen finns det mycket starka rasistiska inslag. Om nu någon skulle tvivla på min utsaga så rekommen-
deras en liten turné på sverigedemokraternas egna bloggar. Där kan man finna de mest häpnads-
väckande åsikter.

Sverige kan omöjligen ta emot alla människor som flyr undan krig, svält och förtryck. Efter valet 2010 så utgår jag ifrån att den rödgröna koalitionen kommer att satsa på kvalitet i flyktingmottagandet, och när jag talar om kvalitet så ingår rättssäkerhet i första momentet. Rätten att ha en egen advokat i den processen borde vara inskriven i de mänskliga rättigheterna. Något som också är nödvändigt för att vi som är födda och uppväxta här ska slippa skäm-
mas för vårt land.

Andra om: , , , , , , , , , , , it AB12 SvD1 DN1

[tags]Dan Eliasson, Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Migrationsverket, Invandringspolitik, Migrationspolitik, Rasism, Främlingsfientlighet, Ekonomi, Integration, Rättssäkerhet, Politik[/tags]

  4 comments for “Dan Eliasson och rättsäkerheten

 1. Christer W
  14 februari, 2009 at 11:30

  Folkpartist, det var väl ett understatement!! Min uppfattning är att på migrationsverket dräller det av både främlingsfientliga och rasister och att de har medvetet sökt sig dit för att kunna mota Olle i grind.
  Att arbeta på migrationsverket är ju att ha en nyckelposition, för främlingsfientliga och rasister är det ju pricken över i.

 2. Gripen
  14 februari, 2009 at 11:53

  Christer W precis som kristna fundimentalister söker sig till att jobba på familjerådgivningarna. Eller att vapen tokiga dårar försöker bli poliser eller yrkesmilitärer, men i det senare fallen finns det en gallring som tar bort de värsta rötäggen.

  Men på familjerådgivningarna och i migrationsverket har jag inte sett någon sådan gallring.

  Även med gallring så skulle några slinka igenom men tror de flesta skulle bli gallrade bort.

  • 14 februari, 2009 at 12:13

   Det har jag. Religiösa fundamentalister hålls normalt på avstånd från familjerådgivningen.

 3. Gripen
  14 februari, 2009 at 16:15

  Det betyder att alla system med gallring kan misslyckas Jinge, men det ser vi dagligen från Malmö polisen så någon nyhet var det inte.

Comments are closed.