Tag Archive for Förtroende

DN:s linje är – krokig

Idag basunerar DN ut på sin webbplats att ”vi ökar mest i svensk dagspress”, en uppgift som säger en del om medie- situationen i landet. Dagens Nyheter har med åren blivit en alltmer politiserad tidning. Idag kan vi inte veta om artiklar på nyhetsplats i tidningen är tillkomna utifrån politiska ambitioner från tidningens ägare och…

Israel och skammen över den etniska rensningen

Jag har skrivit om al Nakban många gånger, och jag har nämnt den ett antal gånger nu när Israel firar fördrivningen av palestiniernas 60-årsminne. Göran Rosenberg tar idag upp saken i en kolumn i Dagens Nyheter, men han avfärdas förstås som självhatande jude. Den sortens avfärdanden drabbar alla judar som dristar sig till att kritisera…

Lars Adaktusson gör licensbetalarna glada?

Idag har Svenska Dagbladet Lars Adaktusson som medarbetare i en kolumn, en spalt där han tar upp att ingen av de borgerliga partiledarna tänker närvara vid Israels 60-årsjubilerande den 11 maj i Stockholm. Lars Adaktusson starka sympatier för Israel är väl kända sedan lång tid tillbaka, och det är inte mycket att orda om det…

Dåligt förtroende för regeringen

Idag berättar Svenska Dagbladet att förtroendet för regeringen sjunkit dramatiskt sedan den förra Skop-mätningen. Det samtidigt som Björklund och Sabuni skriver en debattartikel i DN. DN: ”Regeringen inför maxtid på tre år och nationella slutprov i sfi-programmet. Bristerna i svenskundervisningen för invandrare (sfi) är alarmerande. Nu tar därför alliansregeringen ett samlat grepp om problemet och…

Kunderna alltmer rädda för SAS

En rapport skriven före alla tillbud med Dash-planen redovisas idag av tidningar och Radio och TV. Det handlar om en norsk flygsäkerhetsexperts rapport till sina skandinaviska kollegor. AB: ”SAS lider av en bristande säkerhetskultur och det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar. Den hårda kritiken kommer från Kjell Klevan, säkerhetsexpert inom norska…

In med Mikael Odenberg isf Reinfeldt

Jag tror att en del förvånas över min rubrik på denna bloggpost men jag skojar inte det minsta. Att tro att högerregeringen frivilligt avgår är meningslöst. Men de kan faktiskt göra något åt frånvaron av ledning. Mikael Odenberg har, trots att jag ogillar hans politiska åsikter, visat upp ett civilkurage som vida överglänser Reinfeldts och…

EU-valet 2009 högerkatastrof?

Om lite drygt ett och halvt år så är det val i Sverige igen. Förmodligen kommer valet till EU-parlamentet att hållas i maj 2009, och jag tror att det blir en katastrof för den borgerliga högerregeringen. Det finns en hel del som talar för att jag kommer att bli sannspådd. Det är bara att backa…