Samiska krav helt orimliga
Samernas ”renskötselområde” omfattar mer än fyrtio procent (40 %) av Sveriges yta. Det är det område där de åberopar sedvanerätt, rätt att bedriva renskötsel efter sitt eget tycke. Och renskötsel betyder i praktiken att renen fritt ska kunna vandra på andras mark och beta, ingen markägare ska kunna opponera sig mot detta.

Dessutom så ska vi skattebetalare betala för de renar som försvinner, ofta under oklara omständigheter. För varje krona som rennäringen drar in så betalar skattebetalarna tre. Så renskötsel är mindre lönsam än Saab, och för fiolerna står vi, alla skattebetalare. Och nu vill samerna skjuta bort björnarna, vargen är sedan lång tid utrotad från ”renskötsel-
området”, dvs. 40 % av landets yta, och hur det är med lo och järv vet vi.

Ekot: ”Flera av landets skogssamebyar har stora problem med att de förlorar allt fler renkalvar. I Udtja sameby i Jokkmokks kommun är 500 av 1 000 renkalvar som föddes i maj borta. Nu har forskare, på regeringens uppdrag, kommit fram till att det till största delen är björnar som äter upp renkalvarna…

…Studien kommer att ligga till grund för ett nytt ersättningssystem. Den kan också leda till att det blir högre jakttryck på björn, för som läget är nu är renskötseln på väg att utplånas, menar renskötaren Rune Stokke.

– Det går inte att hålla på så här mycket längre. Det är djävulusiskt bråttom att vi får bukt med björnstammen. Renskötseln är i ett vägskäl nu, säger han.”

Sveriges bönder tvingas ha sina kor, får och grisar inhägnade, likaså tvingas landets fårfarmare, oavsett om de bedriver syssel-
sättningen yrkesmässigt eller ej. Dessutom tvingas de ha speciella rovdjursstängsel om de bor i rovdjurstäta områden, något som vi skattebetalare givetvis subventionerar. Men varför inte samer kan inhägna sina renar förstår inte jag, men eftersom vi redan betalar samerna för att de ska bedriva renskötseln med förlust så tycker jag att vi lika gärna kan betala dem för att avstå helt. (texten fortsätter under annonsen)


Det är inte rimligt att något hundratal renskötare ska få hållas med en verksamhet som finansieras via skatter, där de dessutom reser krav på att få praktiskt taget utrota för dem icke önskvärda djur. Dessutom talar samerna om att utvidga renskötselområdet ytterligare, detta trots att folk i allmänhet inte vill äta renkött. Den lilla bilden visar renskötselområdet idag.

Jag anser att man kraftigt ska begränsa de fjällområden där renskötsel ska få bedrivas, och för övrigt så kan man se till att uppföda renar i stängslade hagar. Då kan man utfodra djuren och samtidigt skydda dem från rovdjur.

it Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,


22 svar till “Samiska krav helt orimliga”

 1. Ja det är inte rimligt att samerna får utrota rovdjuren från renskötselområdet, jag har inte heller förstått varför de ska ha någon sorts exklusiv rätt till fjällvärlden. Jag har samer i släkten bakåt i tiden, visserligen inte renägande samer, men jag vet hur illa de har behandlats av renägarna. De har inte ens fått vara med i samebyn utan har ställts helt utanför. Renägarna är samernas överklass, inte undra på eftersom staten vräker pengar över dem.

 2. Dagens samepolitik är väl helt enkelt det pris vi får betala för den samepolitik Sverige bedrev för runt 100 år sedan. Då använde man maktmedel för att förhindra att samer sökte sig till andra näringsgrenar (”Lapp ska vara lapp”), och idag tvingas man följdriktigt använda likartade maktmedel för att bevara samernas traditionella näringar.

  Själv tycker jag att denna logiska konsekvens inte är så helt orimlig. Demokratiska och utvecklade länder brukar tvingas betala ett dyrt pris för gångna tiders politik mot ursprungsbefolkningar.

  Man måste tänka på att enligt vissa internationella rättsprinciper skulle samerna kunna hävda att de där 40 procenten av Sveriges yta faktiskt ÄR deras. Det lägger grunden för ett dilemma som jag tror att varken samerna eller det svenska samhället vill sätta sig i. Kanske är det enklaste att bara fortsätta med samepolitiken som den är.

  • Nej det kan de inte. Marken ägs av samhället då det inte finns lagfart på den, rent teoretiskt skulle Sverige kunna sälja ett fjäll eller två, men jag tycker att man ska skänka samerna en fjälldal och ge rennäringen rätt att ha renarna på de omgivande fjällen, men thats it!

   Övriga fjällvärlden ska användas för fjällturism, och jakt och fiske för dem som önskar. Sedan är det väl bra om man kan anställa samer som fjällguider och tillsynspersonal. Visst är de urbefolkning, men de kom hit tidigast för 3-2000 år sedan, och då var landet redan bebott.

   Rennäringen i dess nuvarande form startade runt 15-1600-talet, innan dess fanns inte näringen som sådan, så jag begriper inte ditt resonemang om att renskötselområdet ”är” deras. Antagligen vet du inte riktigt vad du pratar om…

   • Jag syftade inte specifikt på äganderättsfrågan, utan de andra rättsliga principer som ursprungsbefolkningar och motsvarande alltid kan åberopa. I dessa ingår bland mycket annat ett näringsutövandeföreträde.

    Idag skulle ingen exempelvis ha kunnat åka till Nordamerika och skjuta indianernas alla bisonoxar. Strunt samma vem som ägde ”lagfarten” på prärien.

    • Ja, fast då ska ju samerna ha ”rätt” i förhållande till hur många de var som invandrade hit. Ursprungligen ett par hundra kanske, och jämfört med hur många det bodde i landet (som inte var ett land på bronsåldern) så skulle de kanske kunna få Muddus Nationalpark, typ… Men 40 % är helt åt helvete…

    • Nja, nu är det ju så att ”svenskarna” faktiskt var i Sverige innan Samerna. Samerna invandrar från öst efter ”oss”.

     Således är det vi som är ursprungsbefolkningen!

      • Det har du rätt i Jinge! Det är tråkigt att vissa högröstade intressen bland renskötande samer har fått för stort spelutrymme, speciellt då det gäller att behålla våran naturliga biotop intakt med samtliga stora rovdjur kvar. Tyvärr har just många jägare och renskötande samer motsatt sig rovdjurens rättigheter till sina liv. Som tornedaling själv har jag sett att det har varit en rad konflikter i Norrbotten om de gamla näringarna.

       Av hävd har kvänerna i Norrbotten haft renskötsel från urminnes tider. Tyvärr har kvänernas ättlingar fått det korta strået i minoritetskampen, där vi först fråntogs vårat modersmål meänkieli och sedan våra gamla rättigheter till renskötsel med ursprungsbefolkningens rättigheter till sjö och land. Sedan har det också ändrats en rad olika ortsnamn i fjällen till deras samiska motsvarigheter trots att orterna haft kvänsk majoritet. Fjällkartorna har också redigerats från finsk-kvänsk ortografi till (nord)samiska motsvarigheter, trots protester. Det har varit många konflikter där samerna alltid vunnit statens sympati och en annan ursprungsbefolkning förlorade stort.

       Nordfinnar (kväner) och samer har gammalt tillbaka påverkat varandra innan svenskarna, ryssarna och norrmännen kom in i bilden. Enligt lingustisk forskning har båda folkgrupperna påverkat varandra i öster och sedan vandrat västerut mot skandinavien. Situationen på nordkalotten är långt mera komplex än enbart demagogik om ”svenskar” gentemot ”samer”.

       Rimligtvis borde kvänerna få yrka sin urminnes rättigheter till renskötsel, skogsbruk, fiskerättigheter och andra specifika rättigheter som renskötande samer i nordkalotten avnjuter.

       från en med nordfinsk-kvänska rötter till en med samiska rötter borde det väl vara rimligt?

 3. Läs reglerna för kommentarer, och uppge oxo din same.net-adress / Jinge

 4. Fin bild på björnen som kanske befinner sig på Skansen.

  Hoppas du inte har något emot att han hamnat som skrivbordsunderlägg på min dator.

  Tills vidare.

 5. Är det någon som vet var alla renprodukter tar vägen? Visst, renskav (jättetraditionellt med konstiga ark av pressade köttslamsor) finns ju och mjukost med renfragment… Men resten då? Med så många djur måste det ju produceras oerhört mycket kött.

  • Faktum är att Jordbruksverket år 2005 lät genomföra en noggrann studie av varför det säljs så lite renkött. Slutsatserna är omfattande och svåra att sammanfatta här, men grovt förenklat beror det på livsmedelshandelns strukturer. De flesta renköttproducenter driver sin verksamhet i liten skala, och i en bransch där man helst vill köpa in i stora partier blir renköttet helt enkelt för dyrt.

   Till de många problemen hör också att renar slaktas bara på hösten och vintern. Med undantag för julskinkan funkar inte säsongsbetonat färskt kött på en modern marknad.

   Rennäringen får avsättning för produkterna till närmarknaden samt till restaurang- och storköksnäringen. Vi konsumenter i södra och mellersta Sverige kommer därför mycket sällan i direkt kontakt med dem.

   • Annars är ju en del av producenterna jättestora. Jag känner en renägare i NordKaitums sameby, han och hans familj äger säkerligen 3000 renar. Hur många som går till slakt vet jag inte, men det är åtskilliga. Och renköttet är dessutom subventionerat genom det stöd samerna får från staten, så jag tvivlar på att det har med strukturen att göra, uppe i norrbotten finns det renkött i varenda köttdisk..

    • Ja, i Norrbotten ja, men det är ju i rennäringens närmarknad det. Där jag bor kan man, som Sjölander var inne på, bara hitta fryst renskav och ett och annat rökt lår i charkdisken.

     För att renkött ska kunna slå igenom i hela Sverige behöver det säljas färskt, och det var alltså det som Jordbruksverkets utredare fann att det saknades strukturella förutsättningar för. Det skulle liksom behövas produktion och distribution i storleksordningen Scan.

  • Renklämmor för bövelen, alla miljoner renklämmor! Åså förstås i delikatessdisken på Arlanda. Resten har ingen sett röken av, om man bortser från det renkött man kan köpa svart då.

 6. vi hade ju kunnat använda renskötsel området till att lösa en världspolitisk kris, antingen kunde vi efter -45 låtit judarna upprätta sin stat där(så får de bråka med samerna) eller upprätta en palestinsk stat(dom får oxå bråka med samerna, men de får iaf marker där de kan odla nånting på och får vara ifred från israeliska bombplan:))

  • Några hade kanske gillat det, men tänk på myggen. Där uppe så använder man gunnebostängsel som myggnät, så stora är myggen… Fjällen ligger f.ö. ovanför odlingsgränsen…

 7. Det finns ett enkelt svar på varför det finns så lite renprodukter i kyldiskarna; det är väldigt lite kött på varje ren. Det kan inte bli några kvantiteter hur man än gör.