Etikett: Renar

  • Samiska krav helt orimliga

    Samernas ”renskötselområde” omfattar mer än fyrtio procent (40 %) av Sveriges yta. Det är det område där de åberopar sedvanerätt, rätt att bedriva renskötsel efter sitt eget tycke. Och renskötsel betyder i praktiken att renen fritt ska kunna vandra på andras mark och beta, ingen markägare ska kunna opponera sig mot detta. Dessutom så ska […]

  • Samerna fick rätt

    Nu har Högsta Domstolen kommit med sitt utslag i frågan om samerna har rätt att låta renhjordarna beta på de skogs- marker som ägs av de boende i Norrland. Och jag tycker att HD kom fram till fel beslut.[column width=”49%” padding=”2%”] Det förhåller sig nämligen så att den del av Sverige som samerna betraktar som […]