Utrikesminister Wallström twittrar ”Honoured to meet Raed Saleh of The White Helmets” – al-Qaida’s friend

Margot Wallström tweetar (Partly in English)

”Honoured to meet Raed Saleh of The White Helmets – @SyriaCivilDef. Heroic humanitarian workers saving lives in Syria’s war.” (https://twitter.com/margotwallstrom)
white-helmets-och-wallstrom-161125

Christer Lundgren rapporterar från gårdagens seminarium med White Helmets Raed Saleh

”Vid Utrikespolitiska Institutets (UI) möte ”Vita hjälmarna i det syriska infernot” idag (torsdag 24 nov) fick organisationens företrädare svara på flera skarpa frågor.
Vita hjälmarna, som officiellt kallar sig ”Syriens civilförsvar”, ska i morgon tilldelas Right Livelihood-priset ”för sitt utomordentliga mod, medlidande och humanitära engagemang i räddandet av civila från det syriska inbördeskrigets förstörelse”. Det är första gången som ett Right Livelihood-pris går till en pristagare från Syrien.
Vid Utrikespolitiska Institutets möte företräddes organisationen av sin chef Raed al Saleh, tolkad av sin PR-chef Farouq Habib. I panelen fanns UI:s företrädare Per Jönsson och Bitte Hammargren. Moderator var UI:s direktör Mats Karlsson.
Efter att organisationen presenterat sig, inledde Per Jönsson med att be Vita hjälmarna kommentera tre kritiska frågor som ställts i sociala media:
1. Vita hjälmarna säger sig vara politiskt och religiöst opartisk, men dess finansiering kommer huvudsakligen från USA, Storbritannien och andra Nato-länder. Ser ny detta som ett problem för er trovärdighet?
2. Varför verkar organisationen bara i terroristkontrollerade områden?
3. Hur kommenterar ni de videofilmer som tyder på att Vita hjälmarna stöder terroristorganisationen al-Nusra och rent av medverkar i avrättningar av fångar?

Bitte Hammargren var mer okritisk och citerade ”en bekant” som sagt att Vita hjälmarna är den enda organisation i Syrien som man kan lita på.
Raed al Saleh gjorde sitt bästa för att framställa Vita hjälmarna som en humanitär och opolitisk organisation, men en fråga från publiken fick honom att tappa fattningen och utbrista i en lång harang mot president Bashar al-Assad, som han påstod var ”fiende till hela det syriska folket” (vilket strider mot såväl valresultat som opinionsmätningar och opartiska bedömare av läget i Syrien).
Flera frågor från publiken speglade skarp kritik mot Vita hjälmarna och indirekt mot att organisationen belönas med Right Livelihood-priset, men en företrädare för svenska utrikesdepartementet framhöll att Sverige officiellt har en positiv hållning till Vita hjälmarna även om Sverige inte tillhör de länder som hittills stött organisationen.”

Flygblad utdelat vid seminariet igår.


White Helmets beskrivs officiellt som neutrala men de är de inte alls. De har förbindelser med terroristorganisation al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) och arbetar bara i terroristkontrollerade områden.

white-helmets-al-qaidaWhite Helmets och al-Qaida

white-helmets-a-no-fly-zone-support_72

Raed Saleh, som leder White Helmets, föreslår en ”flygförbudszon» över Syrien (https://www.whitehelmets.org/), vilket verkligen skulle gynna terroristerna.
White Helmets stöds bl.a. av USA:s utrikesdepartement med 23 miljoner dollar, dvs 200 miljoner kronor och får också stöd av USAID, Storbritanniens Conflict, Stability, and Security Fund , och regeringarna i NATO-länderna Danmark, Nederländerna och Japan.
I sin marknadsföring använder White Helmets falska videor om barn som räddats: (http://www.globalresearch.ca/the-us-uk-financed-white-helmets-humanitarian-organization-fake-syria-child-rescue-videos/5528871).
• Om White Helmets se denna video! https://youtu.be/5k6hSS6xBTw
White Helmets är trots hjälpinsatser främst ett slags alibi för kriget mot Syrien av USA och allierade samt terrorister.
• White Helmets bildades i mars 2013 i Istanbul och leds av James Le Mesurier, en tidigare brittisk militär underrättelseofficer som deltagit i några av de mest tvivelaktiga Natointerventionerna, bland annat i Bosnien och Kosovo, Irak och Libanon. Den saknar bakgrund och reell förankring i Syrien.

Vad bör göras?


Bekämpa terrorismen i legalt samarbete med Syriens regering.
• Stöd FN:s fredsplan och låt Syriens befolkning fritt välja sin framtid.
• Upphäv sanktionerna mot Syrien, som starkt bidragit till svält
• Fördöm stödet till terroristorganisationer av USA och allierade, vilket är en huvudorsak till kriget och till massflykten.

• solidaritetsyrien@gmail.com www.syriensolidaritet.se

fss-logga

Andra artiklar om White Helmets.
Vilka är Vita hjälmarna?
White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?

i Andra om: , ,White Helmets, , Syrien, , , , , , ,

white-helmets-161124-bild

IN ENGLISH


Who are the White Helmets?
White Helmets are describe as neutral but they are not at all. They have links with the terrorist organization al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) and work only in terrorist-controlled areas.

• Raed Saleh, who heads the White Helmets, suggests a ”no fly zone” over Syria (https://www.whitehelmets.org/), which would benefit the terrorists.
• White Helmets supporters includes the US State Department with $ 23 million, USAID, the UK’s Conflict, Stability, and Security Fund, and the governments of NATO countries Denmark, the Netherlands and Japan.
• In their marketing White Helmets have used fake videos about children rescued: (http://www.globalresearch.ca/the-us-uk-financed-white-helmets-humanitarian-organization-fake-syria-child-rescue-videos / 5528871).
• See this video about the White Helmets see this video! https://youtu.be/5k6hSS6xBTw
• White Helmets is despite providing relief efforts mainly a kind of alibi for war against Syria by the United States, allies and terrorists.
• White Helmets was formed in March 2013 in Istanbul and led by James Le Mesurier, a former British military intelligence officer who participated in some of the most questionable NATO interventions, including in Bosnia, Kosovo, Iraq and Lebanon. It lacks the background and real presence in Syria.
• What should be done?
• Combating terrorism in legal cooperation with the Syrian government.
• Support the UN peace plan and let the Syrian people choose their future freely.
• Revoke the sanctions against Syria, which strongly contributes to famine.
• Condemn support to a terrorist organization by the US and allies, which is a major cause of war and mass exodus.

  10 comments for “Utrikesminister Wallström twittrar ”Honoured to meet Raed Saleh of The White Helmets” – al-Qaida’s friend

 1. Brottas med grisar
  25 november, 2016 at 14:06

  Under det att den ”feministisk utrikespolitikens” portal figur samsas med imperieteater sällskapet, så håller den Syriska armén att rensa östra Aleppo från halshugga ohyran och lorten av typen ”Vita hjälmar”.

  https://sputniknews.com/middleeast/201611251047822450-syrian-army-aleppo/

 2. 25 november, 2016 at 18:44

  Maryam Daweed och Jean Azar, båda aktiva i Syriska stödkommittén för demokrati, protesterade mot De Vita Hjälmarna på Utrikespolitiska Institutet seminarum den 24 novemeber i Stockholm. Protesten uppmärksammades på både radio och TV. På Studio Ett samma dag berättade man om ”en syrisk kvinna som anklagade dem för att ljuga”. Se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6571432
  På TV4 såg man sig tvungen att nämna Al Qaida-kopplingen och kritiken Vita Hjälmarna. http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3650932 Det gör att skandalen att ge detta prestigefulla pris till Vita hjälmarna nu börjar bli offentlig. Speciellt eftersom många nu attackerar både UI och prisutdelarna för detta. Troligtvis kommer det alltid finnas med en diskussion om Al Qaida i samband med de Vita hjälmarna i fortsättning i svensk media efter detta.
  Organisationen De Vita Hjälmarna är grundad av den brittiske officeren och specialisten på psykologisk krigföring James Le Mesurier. Organisation stöds direkt från brittiska utrikesdepartementet med 19 miljoner pund och med amerikanska statliga bidrag på officiellt 23 miljoner dollar. De Vita hjälmarna är alltså inte någon ”oberoende syrisk” organisation utan en brittisk statligt kontrollerad organisation, som är till för att FÖRVRÄNGA informationen om kriget i Syrien. När journalister som Katja Magnusson accepterar att överhuvudtaget ha med denna öppna desinformationsverksamhet att göra, är de inte är journalister längre utan tjänstemän för statlig propaganda.
  Se vidare på http://www.maydayrescue.org/our-team Le Mesurier står till vänster i bilden och klickar man på bildeN står det om hans bakgrund. Även hans anonyme medarbetare ”Edvard” är också ”f.d.” militär.
  Se Maryam protestera mot de Vita Hjälmarnas lögner på UI:s videofilm från seminariet vid 1:19:20 på http://www.ui.se/play.

 3. Andersson
  26 november, 2016 at 00:49

  Konfiskera Margot Wallstöms pengar hon fått av oss skattebetalare och använd dem till att finansiera flyktingkatastrofen som vi svenskar är delaktiga i eftersom vi utsett ledare som henne. Känns snuskigt att som svensk skattebetalare veta att mitt slit som beskattas går till att skapa elände för det syrianska folket. Fy fan så snuskigt!!!

 4. Råttrensning på Syriska
  26 november, 2016 at 18:46

Comments are closed.