Utrikesminister Wallström twittrar ”Honoured to meet Raed Saleh of The White Helmets” – al-Qaida’s friend


Denna artikel publicerades för exakt ett år sedan, sedan al-Qaidas PR-organisation ”White Helmets” (”Vita hjälmarna”) fått Right Livelihood-priset. Mig veterligen har utrikesminister Wallström sedan inte tagit avstånd från sitt uttalande. Finns all anledning att påminna om detta.

Medtar nu en ny uppgift jag fått ”Inside Syria Media Center har precis publicerat en lista inklusive foton på 65 Facebook -profiler över Vita hjälmar som sympatiserar med IS och andra terroristorganisationer” Inside Syria Media Center

Margot Wallström tweetar (Partly in English)

”Honoured to meet Raed Saleh of The White Helmets – @SyriaCivilDef. Heroic humanitarian workers saving lives in Syria’s war.” (https://twitter.com/margotwallstrom)
white-helmets-och-wallstrom-161125

Christer Lundgren rapporterar från gårdagens seminarium med White Helmets Raed Saleh

”Vid Utrikespolitiska Institutets (UI) möte ”Vita hjälmarna i det syriska infernot” idag (torsdag 24 nov) fick organisationens företrädare svara på flera skarpa frågor.
Vita hjälmarna, som officiellt kallar sig ”Syriens civilförsvar”, ska i morgon tilldelas Right Livelihood-priset ”för sitt utomordentliga mod, medlidande och humanitära engagemang i räddandet av civila från det syriska inbördeskrigets förstörelse”. Det är första gången som ett Right Livelihood-pris går till en pristagare från Syrien.
Vid Utrikespolitiska Institutets möte företräddes organisationen av sin chef Raed al Saleh, tolkad av sin PR-chef Farouq Habib. I panelen fanns UI:s företrädare Per Jönsson och Bitte Hammargren. Moderator var UI:s direktör Mats Karlsson.
Efter att organisationen presenterat sig, inledde Per Jönsson med att be Vita hjälmarna kommentera tre kritiska frågor som ställts i sociala media:
1. Vita hjälmarna säger sig vara politiskt och religiöst opartisk, men dess finansiering kommer huvudsakligen från USA, Storbritannien och andra Nato-länder. Ser ny detta som ett problem för er trovärdighet?
2. Varför verkar organisationen bara i terroristkontrollerade områden?
3. Hur kommenterar ni de videofilmer som tyder på att Vita hjälmarna stöder terroristorganisationen al-Nusra och rent av medverkar i avrättningar av fångar?

Bitte Hammargren var mer okritisk och citerade ”en bekant” som sagt att Vita hjälmarna är den enda organisation i Syrien som man kan lita på.
Raed al Saleh gjorde sitt bästa för att framställa Vita hjälmarna som en humanitär och opolitisk organisation, men en fråga från publiken fick honom att tappa fattningen och utbrista i en lång harang mot president Bashar al-Assad, som han påstod var ”fiende till hela det syriska folket” (vilket strider mot såväl valresultat som opinionsmätningar och opartiska bedömare av läget i Syrien).
Flera frågor från publiken speglade skarp kritik mot Vita hjälmarna och indirekt mot att organisationen belönas med Right Livelihood-priset, men en företrädare för svenska utrikesdepartementet framhöll att Sverige officiellt har en positiv hållning till Vita hjälmarna även om Sverige inte tillhör de länder som hittills stött organisationen.”

Flygblad utdelat vid seminariet igår.


White Helmets beskrivs officiellt som neutrala men de är de inte alls. De har förbindelser med terroristorganisation al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) och arbetar bara i terroristkontrollerade områden.

white-helmets-al-qaidaWhite Helmets och al-Qaida

white-helmets-a-no-fly-zone-support_72

Raed Saleh, som leder White Helmets, föreslår en ”flygförbudszon» över Syrien (https://www.whitehelmets.org/), vilket verkligen skulle gynna terroristerna.
White Helmets stöds bl.a. av USA:s utrikesdepartement med 23 miljoner dollar, dvs 200 miljoner kronor och får också stöd av USAID, Storbritanniens Conflict, Stability, and Security Fund , och regeringarna i NATO-länderna Danmark, Nederländerna och Japan.
I sin marknadsföring använder White Helmets falska videor om barn som räddats: (http://www.globalresearch.ca/the-us-uk-financed-white-helmets-humanitarian-organization-fake-syria-child-rescue-videos/5528871).
• Om White Helmets se denna video! https://youtu.be/5k6hSS6xBTw
White Helmets är trots hjälpinsatser främst ett slags alibi för kriget mot Syrien av USA och allierade samt terrorister.
• White Helmets bildades i mars 2013 i Istanbul och leds av James Le Mesurier, en tidigare brittisk militär underrättelseofficer som deltagit i några av de mest tvivelaktiga Natointerventionerna, bland annat i Bosnien och Kosovo, Irak och Libanon. Den saknar bakgrund och reell förankring i Syrien.

Vad bör göras?


Bekämpa terrorismen i legalt samarbete med Syriens regering.
• Stöd FN:s fredsplan och låt Syriens befolkning fritt välja sin framtid.
• Upphäv sanktionerna mot Syrien, som starkt bidragit till svält
• Fördöm stödet till terroristorganisationer av USA och allierade, vilket är en huvudorsak till kriget och till massflykten.

• solidaritetsyrien@gmail.com www.syriensolidaritet.se

fss-logga

Andra artiklar om White Helmets.
Mer bevis för White Helmets falska ”livräddande” insatser på barn, och för farliga åtgärder
”The last men in Aleppo” – propagandafilm för terroristvännen White Helmets
Forum för levande historia, Rio Bio och Margot Wallström stödjer terroristvännen ”White Helmets
Vilka är Vita hjälmarna?
White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?
Vita hjälmarna:Hjältar eller terrorister?
Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White HelmetsLäkare utan gränser finns inte i Syrien, återger bara terroristvännen White Helmets uppgifterI White Helmets högkvarter i Aleppo fanns al-Nusras och ISIS’ emblem

i Andra om: , ,White Helmets, , Syrien, , , , , , ,

white-helmets-161124-bild

IN ENGLISH


Who are the White Helmets?
White Helmets are describe as neutral but they are not at all. They have links with the terrorist organization al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) and work only in terrorist-controlled areas.

• Raed Saleh, who heads the White Helmets, suggests a ”no fly zone” over Syria (https://www.whitehelmets.org/), which would benefit the terrorists.
• White Helmets supporters includes the US State Department with $ 23 million, USAID, the UK’s Conflict, Stability, and Security Fund, and the governments of NATO countries Denmark, the Netherlands and Japan.
• In their marketing White Helmets have used fake videos about children rescued: (http://www.globalresearch.ca/the-us-uk-financed-white-helmets-humanitarian-organization-fake-syria-child-rescue-videos / 5528871).
• See this video about the White Helmets see this video! https://youtu.be/5k6hSS6xBTw
• White Helmets is despite providing relief efforts mainly a kind of alibi for war against Syria by the United States, allies and terrorists.
• White Helmets was formed in March 2013 in Istanbul and led by James Le Mesurier, a former British military intelligence officer who participated in some of the most questionable NATO interventions, including in Bosnia, Kosovo, Iraq and Lebanon. It lacks the background and real presence in Syria.
• What should be done?
• Combating terrorism in legal cooperation with the Syrian government.
• Support the UN peace plan and let the Syrian people choose their future freely.
• Revoke the sanctions against Syria, which strongly contributes to famine.
• Condemn support to a terrorist organization by the US and allies, which is a major cause of war and mass exodus.


16 svar till “Utrikesminister Wallström twittrar ”Honoured to meet Raed Saleh of The White Helmets” – al-Qaida’s friend”

 1. Maryam Daweed och Jean Azar, båda aktiva i Syriska stödkommittén för demokrati, protesterade mot De Vita Hjälmarna på Utrikespolitiska Institutet seminarum den 24 novemeber i Stockholm. Protesten uppmärksammades på både radio och TV. På Studio Ett samma dag berättade man om ”en syrisk kvinna som anklagade dem för att ljuga”. Se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6571432
  På TV4 såg man sig tvungen att nämna Al Qaida-kopplingen och kritiken Vita Hjälmarna. http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3650932 Det gör att skandalen att ge detta prestigefulla pris till Vita hjälmarna nu börjar bli offentlig. Speciellt eftersom många nu attackerar både UI och prisutdelarna för detta. Troligtvis kommer det alltid finnas med en diskussion om Al Qaida i samband med de Vita hjälmarna i fortsättning i svensk media efter detta.
  Organisationen De Vita Hjälmarna är grundad av den brittiske officeren och specialisten på psykologisk krigföring James Le Mesurier. Organisation stöds direkt från brittiska utrikesdepartementet med 19 miljoner pund och med amerikanska statliga bidrag på officiellt 23 miljoner dollar. De Vita hjälmarna är alltså inte någon ”oberoende syrisk” organisation utan en brittisk statligt kontrollerad organisation, som är till för att FÖRVRÄNGA informationen om kriget i Syrien. När journalister som Katja Magnusson accepterar att överhuvudtaget ha med denna öppna desinformationsverksamhet att göra, är de inte är journalister längre utan tjänstemän för statlig propaganda.
  Se vidare på http://www.maydayrescue.org/our-team Le Mesurier står till vänster i bilden och klickar man på bildeN står det om hans bakgrund. Även hans anonyme medarbetare ”Edvard” är också ”f.d.” militär.
  Se Maryam protestera mot de Vita Hjälmarnas lögner på UI:s videofilm från seminariet vid 1:19:20 på http://www.ui.se/play.

 2. Konfiskera Margot Wallstöms pengar hon fått av oss skattebetalare och använd dem till att finansiera flyktingkatastrofen som vi svenskar är delaktiga i eftersom vi utsett ledare som henne. Känns snuskigt att som svensk skattebetalare veta att mitt slit som beskattas går till att skapa elände för det syrianska folket. Fy fan så snuskigt!!!

 3. […] Another promoter for a No-Fly Zone in Syria is the organization “White Helmets”. Undoubtedly, there are in that organization, like in any of that kind,  true volunteer-individuals trying to make a humanitarian contribution. However, as organization at large, “White Helmets” is in fact another operation set up and financed by the same forces pressing for an escalation in the military conflict in Syria. In other words, the same factions that financed armed and trained the ‘moderate’ rebels –as the New York Times and the Washington Post call them (also called by the non-partisan media “moderate” terrorists, or “moderate jihadists”). […]

 4. […] Another promoter for a No-Fly Zone in Syria is the organization “White Helmets”. Undoubtedly, there are in that organization, like in any of that kind,  true volunteer-individuals trying to make a humanitarian contribution. However, as organization at large, “White Helmets” is in fact another operation set up and financed by the same forces pressing for an escalation in the military conflict in Syria. In other words, the same factions that financed armed and trained the ‘moderate’ rebels –as the New York Times and the Washington Post call them (also called by the non-partisan media “moderate” terrorists, or “moderate jihadists”). […]

 5. Inside Syria Media Center har precis publicerat en lista inklusive foton på 65 Facebook -profiler över Vita hjälmar som sympatiserar med IS och andra terroristorganisationer. En lämplig julhälsning till utrikesminister Wallström. Sophie Mangals artikel finns på deras hemsida och även på Russia Insider. Fick inte den länkad, kan bero på fotomaterialets omfång.

 6. Ska inte hela det västerländsk elitsällskapet /från May/Cameron, Wallström/Löfven Obama/Clinton, mm), hålla en officielle begravningsceremoni för halshugga terroristerna ”White Helmets” som stupade då de räddade människor i Syrien (läs halshögg) ? Lämpligt är också att respektive lands ledarkladd är med som följe för att rapportera om ”stämningen vid begravningen”. Det här till protokoll att Netanyahu ska anföra hela det förnäma sällskapet.

  Segrarna – Syrien, Hizbollah, Ryssland och Iran – självfallet fredsälskande folk världen över har redan börjat fira regime change fiaskot som beställdes av marktjuvarans Israel och skulle utföras av Väst – med stora USA i spetsen.

  En bild av firandet says här
  http://thesaker.is/bashar-assad-warmly-embraces-vladimir-putin-and-thanks-him/

 7. https://en.insidesyriamc.com/

  Detta är länken till Inside Syria Media Center. Tim Anderson medverkar även.
  Adressen är något komplicerad. Testade inte huruvida förleden en. behövs om man direkt skriver adressen i sökrutan. en. står förstås för engelskspråkig.

 8. Apropå https://en.insidesyriamc.com/
  De vita hjälmarna har blivit belönade av de amerikanska medierna som hjältar och har använts för att demonisera den officiella syriska regeringen. Den här kampanjen har varit otroligt effektiv, med de vita hjälmarna nominerade till ett Nobels fredspris och en dokumentär om dem som vann en Oscar .
  Det är bevisat att de vita hjälmarna har kopplingar till extremistiska grupper. Trots detta fortsätter västerländska medier att kalla detta för konspirationsteorier. Nyhetsmedier som kallat detta för konspirationer inkluderar New York Times, Huffington Post, Business Insider och Daily Beast.
  De offentliga Facebook-profilerna hos enskilda vita hjälmmedlemmar visar att en stor andel av dem har kopplingar till extremistiska grupper, eller åtminstone sympatiserar med dem.
  De vita hjälmarna i denna artikel har visat stöd för följande grupper:
  1. Jabhat al-Nusra , även känd som Al-Nusra Front, senare Jabhat Fateh al-Sham, Hay’at Tahrir al-Sham i slutet: Syriska al-Qaeda-filialen.
  2. Jund al-Aqsa , senare känd som Liwa al-Aqsa, tidigare känd som Sarayat al-Quds: Al-Qaida ansluten, vissa källor hävdar ISIS-anslutna.
  3. Ahrar al-Sham , även känd som Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya: Salafi-islamister och jihadister har tidigare samarbetat med Al-Nusra Front.
  4. Jaish al-Islam , tidigare känd som Liwa al-Islam: Salafi islamister och jihadister.
  5. ISIS , som är välkänt för alla.
  I artikeln presenteras FB-kontona för upp till 65 terrorister-islamister-jihadister-radikaler, kända för hela världens medlemmar av de vita hjälmarna.

 9. Syriens ”humanitära” organisation White Helmets har misstänkts vara kopplad till Nusra Front-terroristgruppen.
  https://sputniknews.com/europe/201711261059451835-white-helmets-no-conference-demand/

  En konferens kommer att äga rum i den schweiziska pressklubben den 28 november i början av den åttonde rundan av intra syriska samtal. Den brittiska oberoende journalisten Vanessa Beeley, som har genomfört sin egen undersökning av White Helmets verksamhet, inbjudits att delta i konferensen tillsammans med fransk journalist Richard Labeviere, expert i Mellanöstern och internationell terrorism och Marcello Ferrada de Noli, ordförande för Svenska läkare för mänskliga rättigheter (SWEDHR) icke-statlig organisation.

  Efter det att händelsen har meddelats, fick den schweiziska klubbens direktör Guy Mettan ett brev från Gerard Tschopp och Christiane Dubois, presidenten och regissören för RSF Switzerland, båda medlemmarna i den schweiziska pressklubben.Tjänstemännen har bett Mettan att avbryta konferensen och säger att det ”skadar bilden av den schweiziska pressklubben”, medan deltagarna i mötet ”serverar rysk propaganda.”

  Tschopp och Dubois hävdade att de inte ville att deras organisations namn skulle vara associerat med mötet och hotade att dra tillbaka sitt medlemskap i Swiss Press Club, om konferensen inte avbröts. ”Jag är förvånad. Jag har aldrig sett att en organisation som ansvarar för skyddet av pressfrihet kräver från mig censur i samband med en presskonferens. Vanligtvis är tryck som syftar till att förbjuda en presskonferens från ett land med hård diktatur. Detta är den första gången en sådan begäran har blivit uttryckt av organisationen, skyddar journalisters rättigheter, från ett demokratiskt land”, berättade Mettan och tillade att han inte hade för avsikt att avbryta konferensen och noterade att han hade fått många meddelanden till stöd för evenemanget. De vita hjälmarnas videoklipp har upprepade gånger misstänkts vara falska och iscensatta.