Köp nya ”USA som världspolis”!


Anders Romelsjö och Ulf Karlström med nya ”USA som världspolis”

Denna skrift är en kraftigt förkortad uppdaterad version av den snabbt slutsålda boken ”USA som världspolis”. Boken fick 2013 av Bibliotekstjänsts lektör omdömet ”De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt”.

Den nya skriften från slutet av mars är på 100 sidor inklusive färgbilder och har även ett kort avsnitt om coronans ekonomiska effekter.

Vad handlar den om? USA är världens mäktigaste stat och dominerar helt militär alliansen Nato. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik i en omfattning som saknar historiskt motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, startat upplopp och uppror, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder.

Hur har det kunnat bli så? Boken presenterar en mängd fakta om USA:s utrikespolitik – ekonomi, handel, militär kapacitet, ideologi – och hävdar att utrikes- och militär politik har sin grund i ekonomiska intressen. Här ges vidare en bred beskrivning av FN och andra internationella organisationer samt den globala ekonomiska och politiska ordningen vi ser idag.

I två avslutande kapitel försöker vi bedöma motsättningarna i världen och framtidsscenarier. Trots USA:s mäktighet har dess ledning försatt sig i ett allt svårare läge med misslyckade krig, stora ekonomiska underskott, med tveksamma allierade. Samtidigt har Kina i samarbete med Ryssland och många andra stater seglat upp som en allvarlig konkurrent. En övergång från en unipolär värld till en bipolär värld pågår. Läget är spänt och risken för nya och stora krig är stor.

Vi beskriver också karakteristika för dagens imperialism, mot bakgrund av analys av data och av andra författares arbeten, alltifrån Hobson över Lenin och Magdoff till Amin och Bellamy Foster, Shaikh, Harvey och Smith. Och noterar att även etablerad press skriver om ”världspolisen USA”.

* Sammanfattning finns mot slutet av skriften, följt av avsnitten Litteratur, Ordförklaringar och Förkortningar. Skriften har c:a 300 referenser inklusive länkar inne i texten.

Studiecirkelfrågor finns sist i ”USA som världspolis”, följt av baksidestext med författarpresentation.

Beställning: Via mail: anders.romelsjo@hotmail.com. Pris: 60 kr och 130 kr med porto 66 kr och kuvert. Även via Swish 070–4888823.