Natos stora krigsövning ”Trident Juncture” nära Rysslands gränser.


Denna översättning av en artikel om Natos stora krigsövningar nära Rysslands gränser har jag fått av en läsare. Artikeln har skrivits av Alex Gorka och publicerats på Strategic Culture Foundation. Strategic Culture Foundation

Övningen börjar idag. Men jag ser föga kritisk diskussion av Sveriges förhållande till Nato: DN: Sverige deltar i stor Natoövning med amerikanskt hangarfartyg; SvD: Utländska militärfordon rullar genom Sverige; Expressen: Militärtransporter skapar köer på E6

Spanish altillery from Galicia VII batalion durning Trident Juncture. Bild från Strategic Culture Foundation.
Spanish altillery from Galicia VII batalion durning Trident Juncture 2015 NATO exercises.

Den Nato-ledda övningen Trident Juncture 2018 (TRJE18) som hålls i oktober och november (25/10-7/11) är den största massiva och samordnade militära kraftuppvisning sedan det kalla kriget. Värd för spelet kommer främst att vara Norge. Utbildningsevenemanget kommer i stor utsträckning att äga rum i de nord- och östra delarna av Norge som gränsar till Ryssland, liksom över skogar och i sjöar i Sverige och Finland.
Sjöfartskomponenten kommer att genomföras i de omgivande områdena av Nordatlanten och Östersjön. TRJE18-relaterade aktiviteter kommer att äga rum så långt bort som vid Island. Ryssland har blivit inbjuden att skicka observatörer för att titta på övningen, som kommer att innehålla 45 000 deltagare från över 30 nationer, inklusive 10 000 rullande fordon, 150 flygplan och 60 fartyg.
Huvudmålet är att testa förmågan hos Nato:s nya svarstyrka. Norge kommer att utvärdera sin förmåga att ta emot och hantera förstärkningar som sänts av dess allierade. Det finns 700 amerikanska marinsoldater stationerade i Norge. Det är inte en stor kraft, men som amiral James Foggo, som är chef för alla amerikanska marinstyrkor i Europa och Afrika och befälhavare i Allied Joint Force Command i Neapel, säger ”det är 300 marinsoldater idag. 3.000 i morgon. ” De amerikanska främre lagringsplatserna i Norge, ett komplex av grottor, har uppgraderats för att lagra vapen och utrustning för ungefär 15 000 marinsodater.

Skandinaviska länder har blivit en källa till hot mot Rysslands nationella säkerhet.

Finland kommer att bidra väsentligt till denna övning som bygger på ett simulerat artikel 5-scenario med sina trupper i hemlandet, Sverige och Norge. Det kommer också att leda och vara värd för sjöövningen Northern Coasts 18 (NOCO18) i Östersjön, som är kopplad till Trident Juncture. Finland skickar cirka 2000 soldater till TRJE18.Storleken på denna kraft är jämförbar med bidrag från ledande NATO-medlemmar.Tyskland skickar till exempel 4 000 trupper, Storbritannien – 3 500 trupper, Frankrike – 3 000, Kanada – 2000, Danmark – 1 000, Italien – 1 500, Spanien – 1 000 och Nederländerna – 1 500. Det amerikanska bidraget kommer att vara 12 000 soldater, och Norge skickar 6 500 soldater. Det var bara cirka 160 finska trupper som deltog i den sista Trident Juncture som hölls 2015. För tre år sedan hölls övningen i södra, inte norra Europa.

Sverige, en annan aktiv aktör utanför Nato, skickar cirka 2 200 soldater, tillsammans med fyra Gripen-flygplan som kommer att vara baserade i Norge. Innan TRJE inleds kommer amerikanska, svenska och finska styrkor att göra sina egna övningar i Sverige. Både Finland och Sverige deltar i Natos Response Force. På en inofficiell nivå har Sverige och Finland redan anslutit sig till Nato genom andra grupper och avtal, såsom deras trilaterala samarbete med USA. Den militarisering Norge, liksom alla de skandinaviska halvön och Baltikum är uppfattas av Ryssland som en provokation och ett hot som kräver ett svar. De baltiska staterna fortsätter att begära en ökad militär närvaro på sin mark. Nato lagrar vapen, militär utrustning och ammunition i Baltikum och Polen..

I år har NATO genomfört cirka 100 övningar, 20% fler än under samma period år 2017. Polen kommer att bjuda in Nato-medlemmar och partners för en annan storskalig, officiellt ”nationell” övning Anaconda 2018, som hålls i grovt Samtidigt som några mindre NATO-borrar, som Citadel Bonus-18, Iron Wolf-18 och Baltic Host-18. Övningarnas dolda syfte är att hålla dessa krafter redo att stänga in på Rysslands gränser. Därför skapar alliansen denna ” militära Schengen zon ”, i ett försök att minimera den tid som behövs för trupputbyggnad. Anaconda 18 kommer att vara ett skydd för utplaceringen av en amerikansk armébrigad i Europa, utöver utplaceringen av det amerikanska andra armébrigadebekämpningslaget.
Nästa månad ser vi en hel USA-mekaniserad division i drift i Gamla världen. Fyra NATO-multinationella bataljon-storleksgrupper finns redan i Baltikum och Polen.

Dessa oändliga övningar som gränsar till Rysslands gränser visar att terroristhotet har glömts. Nato är för upptagen med att förbereda sig för en storskalig invasion av Ryssland att ens tänka på det. Amerikanska strateger verkar ha ett kort minne. Det var inte Ryssland som angripit USA den 9/11. En annan typ av övning skulle behövas för att avvärja ett terroristhot, men tid, pengar och ansträngningar spenderas på krigsförberedelser mot Moskva, som kämpar mot samma islamiska fundamentalister som hotar väst.
Det är sant att terroristhotet inte är ett stort pris för försvarsindustrin. Att motsätta sig sådana stora potentiella fiender som Ryssland eller Kina innebär stora ekonomiska fördelar för företag som är involverade i militärproduktion. Dessa oändliga och provocerande övningar behövs för att hålla spänningarna höga och motivera tilldelningen av medel.Detta tillstånd av konstant konfrontation med Ryssland och Kina raker i vinst. Ändamålen helgar medlen. (Slut på artikeln).

Försvarsminister Hultqvist tillsammans med Natos: militäre överbefälhavare Scaparrotti.

Några Nato-övningar under andra halvåret av 2018. Detta är uppgifter från en läsare.
Det pågår en ständig desinformation ja, tystnad om Natos stridsövningar gentemot Ryssland. Detta är farligt för det ger en falsk bild av Ryssland som nu har börjat svara. Detta har pågått de senaste 20 åren från USAs sida och trappats upp och media spelar aktivt med i att tysta ner vad Nato gör.
Baltops i Östersjön 3-15 juni. Detta är USAs årliga marina stridsövning tillsammans med 22 länder (Sverige & Finland alltid med) 44 fartyg+ubåtar+ 60 stridsflyg.4700 soldater
………………………………………………………………………………………
Saber Strike i Polen. Estland+Lettland+Litauen+USA.
Fältträningsövning 18.000 soldater. Nationell krigsträning.
………………………………………………………………………………………..
Summer Shield. Årlig stridsövning som leds av Lettland för att testa ett brett spektrum av vapengrenar, artilleri, luftförsvar, spaningsflyg. 2.500 soldater. 8 länder däribland USA.
…………………………………………………………………………………
Ramstein Alloy. Det allierade flygkommandot (AİRCOM) samtränar ordergivning mm i Estland 25-27 juni.
…………………………………………………………………………………………
Dynamic Mongoos. Årlig Nato- övning för ubåtskrigföring,ASW (antisubmarine warfare),både flygstyrkor, och de marina flygpatrullerna i North Atlantic.
……………………………………………………………………………………
Brilliant Jump. 10-20, oktober, i Norge.4000-5000 soldater ska träna Very Hig Readiness Joint Task Force, The Spearhead Force, inom Nato Response Force(NRF).Alltså strax före Trident Juncture
……………………………………………………………………………………………………
ANAKONDA, 8-17 nov. i Polen
Polsk stridsövning 10.000 soldater 10 allierade länder deltar.
………………………………………………………………………………………..
Cyber Coalition Forces, november i Estland.
Allied Norfolk Joint Forces Command Naples, Italy.
……………………………………………………


13 svar till “Natos stora krigsövning ”Trident Juncture” nära Rysslands gränser.”

 1. Hypotesen att skandinaviska länder hotar Rysslands säkerhetsintressen var rysk redan 1940, och motiverade sovjetiskt anfall på Finland. Det är fortfarande en rysk hypotes. Den skandinaviska hypotesen är att Ryssland hotar Skandinaviens säkerhetsintressen. Det är därför vi knyter oss närmre USA, den enda militärmakt som faktiskt kan konfrontera Ryssland.

 2. Det förefaller otydligt vad i det offensiva förmågan ligger hos den trupp som nu övar i Nordnorge.
  Numerär och sammansättning talar för ett defensiv försvarsstyrka. Frågan vi behöver ställa oss är också vilka natoländer som framhåller behovet av dessa försvarsövningar. Här återfinner vi de baltiska staterna bland annat som upplever ett uttalat hot från Ryssland. Länder som aldrig kan bygga en tillräcklig militär styrka att verka avskäckande eller sjukständigt kunna avvärja ett fullskaligt anfall.
  Frågan är även om ett neutralt Sverige skulle vara fredat från ett eventuellt kärnvapen anfall.
  Så var inte fallet under det kalla kriget när sovjetunionen planerade för att kunna anfalla såväl civila som militära mål i vårt land. Om jag rätt tolkar Trumps vilja kommer Nato och militärt samarbete i europa att framöver inte ses som en prioriterad amerikanskt deltagande, vilket även det talar emot ett aggressivt syfte med övningar som denna

 3. Nato använder de godtrogna NATO-alliansmedlemmarna i EU att stå på första parkett som kanonmat. De är bara användbara som nyttiga idioter av USA för att hålla hemlandet fritt för ett tag. Men USA underskattar grovt Rysslands kraftfulla hypersoniska ICBM och blåses därför bort från jordens yta samtidigt med EU.

 4. Nej, Putin ligger inte sömnlös om nätterna medan de norske gutterna stormar sina egna fjäll. Krigsövningarna är inte avsedda att sätta skräck i ryssarna utan i den egna befolkningen. En ständig krigspsykos måste upprätthållas. Redan för kassaflödets skull. Hur skulle man annars kunna täcka de förluster som F 35 -projektet gett upphov till.

  USA vet inte till sig av förtjusning när de sett hur lätt det varit att omvandla kommunistskräcken till rysskräck i Europa. Under hela efterkrigstiden har USA:s motto varit: ”Vi offrar inte Chicago för att rädda München”. M.a.o. kriget skall stanna i Europa, Ryssland skall inte ges anledning att angripa den nordamerikanska kontinenten. Det fick Helmut Kohl bittert erfara under sin tid då NATO övade krig i Tyskland. Tyskarna förväntades att bruka kärnvapen mot östtyska städer i dåvarande DDR. Kohl ilsknade till och drog sig ur leken. Ledare av hans kaliber har försvunnit.

  Europa är fortsatt ockuperat och ockupationen tilltar. Positionerna har flyttats framåt tvärtemot vad som överenskommits. På sikt har hotet mot Moskva vuxit sedan 90-talet samtidigt som nya vapensystem tillkommit. USA:s möjlighet att avgränsa en konflikt till att gälla enbart Europa är knappast gångbar längre. Om Ryssland måste vedergälla kommer även USA att drabbas direkt. Men Europa ligger närmast i skottlinjen. Handfallenheten i Europa är anmärkningsvärd, Chamberlains ande svävar över EU. Steg för steg går man mot avgrunden fastän det inte finns några formella hinder att avveckla sin vasallstatus. Hotet är reellt men kommer från motsatt håll, den exceptionella nationen, exceptionellt blind för sin politiks konsekvenser.

 5. NATO och EU är inget annat an bankirernas verktyg för att förgöra nationalstaterna och skapa the New World Order. EU, Muslimska Brodraskapet, Clintons, Soros (kolla sångaren Bonos kontakter med Soros så förstår ni varför han plötsligt börjat skrika om Jimmie Åkesson på sina konserter. Konspirationsteorier? Inte teorier längre)
  När man ser nedrutstningen av Sveriges välfärd, försvar, rättssystem och polis och sen tittar på följande två dokumentärer så får man sig en riktig tankeställare.

  https://www.youtube.com/watch?v=waEYQ46gH08

  https://www.youtube.com/watch?v=vNNG_mn_9DU

  Påminner en hel del om hur de förstör Sverige nu.

 6. Analys och fakta påvisar att Nato som vanligt övar sig på försvar mot ryskt angrepp, och visar att förmågan faktiskt finns. Just nu finns inte så mycket offensiv rysk förmåga, men det kan lätt ändras. Vi ligger i närheten av Ryssland, på dess väg mot atlantkusten, och med åsikter om Östersjön. Det finns ingen Natokapacitet att anfalla och ta Ryssland, och har aldrig funnits, inte en enda gång sen 1945.

  Den ryska strategin är att helst ha oss som buffert, en mjuk kudde mellan sig och kapabla motståndare. Vi har själva röstat bort vårt försvar, och importerar afrikaner, araber, kurder, iranier mfl för de pengar som inte läggs på försvaret, det kostade 40 mrd förra året, vilket är vad som saknas i försvarsbudgeten.

  När vi nu är ett militärt vacum uppstår ett problem, de beväpnade grannarna Ryssland och Nato inser bägge att motståndaren kan utnyttja territoriet. Försvarsindustrin är såld till UK, USA eller Tyskland, vi hör till väst. Vår anslutning till Nato är en linjär funktion av vår försvarsindustripolitik och försvarsnerläggningspolitik. Ju mindre svenskt försvar, desto mer Nato-anslutning.

  I den besynnerliga säkerhetspolitiken står vänstern som vanligt med svarte petter; den har lekt antikapitalistiska leken, krävt försvarets nerläggning som om det vore riktat mot den egna befolkningen. Försvaret var aldrig avsett för inrikes bruk, utan till att hålla ryssen borta, det var enda uppgiften. Nu är försvaret borta, och vi har importerat inbördeskrig. Vänstern tycker att det är bra att försvaret är nerlagt, de borgerliga vill heller inte betala, vi hamnar i Nato, pensionerna går till importerade folkslag med fientlig religion.

  Skickligt! Så kan det gå när man är fullständigt ohederlig mot sig själv, och bara håller på med kortsiktig lågbudgetpolitik utan överblick. Men så pass mycket vet ändå de svenska politikerna att när man inte längre kan hävda sitt oberoende mer än ett par timmar, så hör vi till väst, med latinska bokstäver och gemensam språklig grund. Vi hör inte till den kyrilliska sfären med oläsliga bokstäver och osammanhängande språk som ren gissningslek. Vi är helt främmande för ondskan från arabiska halvön, men importerar den aningslöst. Den förgiftar nu våra institutioner med förlamning, använder vår antirasistiska retorik mot oss själva. Här återfinnes nu vänstern, på fel sida som vanligt, argumenterande för import av inbördeskrig. De som protesterar kallas rasister. Orden byta innebörd.

  • Stora delar av Vänstern, inklusive jag, tycker inte alls att det är bra med svagt svenskt försvar. Nato satsar nästan 15 gånger mer på det militära än Ryssland, har en kärnvapendoktrin som innebär möjlighet till att starta anfall med kärnvapen i motsats till fredligare Ryssland, som rustar upp från låg nivå. USA:s ökning av militärutgifter 2017 var större än Rysslands hela militärbudget. USA genomför också en väldig kärnvapenupprustning sedan flera år. Det är inte uteslutet att försvarsavtal Sverige-USA och Värdlandsavtal innebär att kärnvapen kan placeras i Sverige. Vår säkerhet har försämras genom den okritiska uppslutningen bakom USA/Nato med dess folkrätsvidriga politik. För Sveriges säkerhet – samarbeta även med Nato.

   Arabiska halvön: USA:s olagliga krig i Mellanöstern med omnejd har dödat uppemot 3 miljoner människor, med insatser av Nato i bl.a. Libyen och Afghanistan. Nao-landet USA har sex-dubblat sina egna bombningar av Jemen 2017… Demoniserade Ryssland för kamp mot terrorismen i samarbete med likaledes demoniserade Syrien mot terrorister, som stöds bl.a. av USA. Behandlat det i många artiklar här.Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning och Syrien: Stödet till terrorismen av USA och allierade – vad sker nu?