Vad sa egentligen Putin vid samtalen med Oliver Stone?


Igår kväll visade SvT program del 3 och del 4 (av 4 delar) av Oliver Stones intervjuer med Rysslands president Vladimir Putin, som baserades på samtal vid ett dussintal möten mellan sommaren 2015 och februari 2017. Oliver Stones andra intervjuer med Putin
”Om det är sant att Putin är USA:s fiende borde vi i alla fall försöka förstå honom” säger Oliver Stone som under de senaste 2 åren träffat Putindrygt tio gånger.Putin enligt Oliver Stone

Putin och Olive Stone II

Några korta nedslag efter TV-programmet.

Vid intervjuerna diskuterades bland annat Ukraina ingående. Det framkom mycket tydligt att en statskupp skedde i Kiev, då presidenten Janukovitjs var borta. Senare besköts hans bil, liksom riksåklagarens. Janukovitjs fick hjälp att ta sig till Krim. Högerextremister spelade en avgörande roll vid statskuppen. USA:s inblandning i kuppen är tydlig och man fick åter se bilderna av mötet mellan ordförande i USA:s försvarsutskott, senator Mc Cain och fascister och av biträdande utrikesminister Nulands agerande i Maidan. Rysslands och Ukrainas ekonomi var mycket sammanvävda och Ukraina fick exportera till Ryssland utan tulltariffer. Efter kuppen sjönk BNP mycket i Ukraina. Man erinrar sig radiokorrespondenten Sten Sjöströms rapport tidigare i radionyheterna samma dag hur den nuvarande regeringen låtit ta bort statyer och namn som erinrar om Sovjettiden och Ukrainas heroiska kamp mot nazismen vilket gagnade hela världen. Ungefär 1/6 av Ukrainas befolkningen dog till följd kriget enligt Wikipedia, jämfört med t.ex. 2/1000 av USA:s befolkning, nästan bara i form av soldater. Sjöström rapporterade att nya statyer uppförts till minne av nazistkollaboratören Bandera, som tidigare fördömts av Europaparlamentet och Israel. Sveriges Radio Åtgärderna har stöd av en minoritet av befolkningen i Ukraina rapporterade Sjöström.
Ukraina - Hyllning till Bandera svoboda-1-1024x682Bandera hyllas efter statskuppen i Kiev

Vid intervjuerna framkom hur Ukrainas regering förde en krigspolitik mot östra Ukraina, det blev inbördeskriget i stället för försoning.
Det är denna stat (Ukraina) som får starkt stöd av Sverige, bl.a. med hundratals miljoner i skattepengar.

Återinförlivlivningen av Krim diskuterades. Putin påtalade att detta skedde efter folkomröstning i enlighet med Ukrainas lagar. Över 90 % av befolkningen röstade för att få tillhöra Ryssland i denna folkomröstning med stort deltagande.

lofven-poroshenkoLöfvén och Ukrainas president Poroshenko

Försvaret diskuterades. Ryssland hoppas kunna minska sina försvarsutgifter ytterligare. De uppgår till c:a 12% av USA:s som nu utgör ungefär av hälften av världens försvarsutgifter, och till 3 % av Rysslands BNP. Saudiarabien har större försvarsutgifter än Ryssland.
Putin bestred helt eventuell inblandning i USA:s val. Inga bevis för detta har presenterats heller. Han menade att brister i valsystem och hos partier var interna problem i USA.
Det framkom, med olika exempel hur USA bryskt la sig i presidentvalet i Ryssland 2012.

Cyberkrigföring diskuterades. Här framkom åter uppgifter från Snowden om USA:s enorma övervakning runtom i världen. Det nämndes att USA för c:a 10 år sedan inplanterat malware (virus som kan skada) i alla viktiga delar av Japans infrastruktur, och att USA kan ”släcka ned” Japan om landet inte längre är allierad.
Detsamma påstods gälla andra av USA:s allierade – ett väldigt påtryckningsmedel för att stödja USA:s politik.

Har USA ett sådant hot hängande över Sverige?


Det verkar som om Ryssland ganska nyligen börjat med cyberkrigföring och försök att skydda sig mot det.
Putin föreslog 2015 avtal med USA om cyberhantering, men fick inte svar.
Gång efter annan framkom att Ryssland inbjudit USA till samarbete i olika frågor, som kampen mot terrorism. Det är väl känt att USA ofta varit kallsinnigt.
Putin upprepade att byråkratin är ovanligt stark i USA. Den som något följt USA:s politik och kraftmätning mellan president och kongress finner detta välgrundat.

Frågan om ”autoritärt styre” i Ryssland berördes. Tycker inte att något framkom. Vad menas med det? En kompetent president med starkt stöd av befolkningen finns, men… Mest ett inslag i demoniseringen av Ryssland?
Putin betonade att kampen mot terrorister var viktig för Ryssland. Omkring 5 000 ryssar och ungefär lika många från andra delar av f.d. Sovjetunionen strider med terroristerna och Putin är orolig vad de kan ställa till med om de återvänder.
De är inte välkomna tillbaka till Ryssland – medan de svenska ISIS-terroristerna tas väl om hand då de återvänder till Sverige och får del av Sveriges sociala välfärd. Vilken politik är bäst?

Ryssland strider i Syrien mot terroristerna efter inbjudan av Syriens regering, vilket är lagligt enligt folkrätten. Närvaron i landet av länder som USA, Storbritannien, Frankrike, Australien och Turkiet är inte laglig. Med Syriens goda minne samarbetar Ryssland med sunnigrupper i opposition som strider mot terrorister.
Det nämndes att Ryssland utför mer än tio gånger fler flygattacker mot terroristerna än USA & Co. Man erinrar sig här alla fakta om stödet för terrorister från USA & Co, också enligt officiella företrädare för USA – senast har Trump fattat beslut om att CIA ska sluta med stödet till terrorister, enligt uppgifter från Vita Huset.
Det framkom att Ryssland ansåg att Syrien skött relationen med delar av oppositionen bristfälligt eller dåligt, och att Syriens president instämde i detta. Ryssland verkar arbeta metodiskt i denna fråga. Informationen om flygningar utbytes dagligen mellan USA och Ryssland. Man erinrar sig hur USA tidigare avböjt närmare samarbete med Ryssland i kampen mot terrorismen.
Assad och Putin
Syrien satsar nu på presidentval med internationell övervakning.

Intervjuerna skedde i en vänlig atmossfär. Detta gjorde att man fick se en vanligt avspänd Putin som fick tid att utveckla sin uppfattning. Den vänliga stämningen från Oliver Stones sida har kritiserats, men var nog ganska bra med tanke på den demonisering och smutskastning som sker av Putin och Ryssland av våra stora medier sedan några år.

Putin framstod som försiktigt optimistisk i olika frågor och positiv till samarbete med USA. Man kan fråga sig om inte Ryssland borde föra fram sin uppfattning i olika frågor mer aktivt, jag förmodar att smutskastningen avskräcker en del. Han hade regelbundet kontakt med Obama via telefon, och de tilltalade varandra med förnamn. Putin var positiv till Trumps förslag om mer samarbete med Ryssland – förstås. Många förstår nog att läget försämrats påtagligt för denna möjlighet genom kongressens beslut nyligen om olagliga sanktioner mot Ryssland, som Trump inte kunna upphäva utan kongressens stöd. Ja, den djupa (inte demokratiskt valda) staten och byråkratin är stark i USA – eller hur?

Frågan om Stalins utrensingar och arbetsläger samt hans och Sovjets avgörande insatser för besegrande av nazismen berördes. Putin delade nog den vanliga synen på det negativa och positiva, och sa att Stalin nog hade stöd av majoriteten av befolkningen då han dog.
Putin var positiv till samarbetet med oligarkerna. Han hade medvetet sökt skilja dessa från den politiska makten, och sa att det var en chockerande situation då han kom till Moskva från St Petersburg. Putin är ingen socialist som bekant. Han menade (liksom Stefan Löfvén) att de ekonomiska skillnaderna är ett stort problem. Fattigdomen i Ryssland har mer än halverats, men är ändå för stor.
Allt talar för att ekonmisk styrka och rikedom spelar större roll för politiskt inflytande i USA än i Ryssland menar jag. Dollarocracy – hur pengar har förstört USA:s valsystem

Kort kommentar: Det är beklagligt att Sveriges regering och dominerande press så okritiskt ställer upp på USA:s demoniseringspolitik mot Ryssland, och helt bortser från USA:s brutala krigspolititik i världen och dess militära uppladdning i Europa. För Sveriges väl är avspänning med Ryssland, och samarbete med fredliga Ryssland och inte bara med krigiska USA i högsta grad aktuellt. Då skulle Sveriges säkerhet öka och alliansfrihet inte bara vara en tom fras.

Jag har här publicerat andra artiklar med intervjuer om Putin:
Vad tycker Putin idag? Intervjun i Le Figaro.;
Att skapa en Putin;
”Grisen Putin” – ny anmälan till Granskningsnämnden;Süddeutesche Zeitung – Putin bedriver ingen desinformationskampanj!;Putin om det kalla kriget och NATO;Putins viktiga presskonferens – uttryck för demokrati

Av intervjuerna del 1 och del 2 framgick bl.a. att:


* USA:s ledning (bl.a. dåvarande utrikesministern Baker) lovat Sovjet/Ryssland att Nato inte skulle expandera alls österut. USA har inte alls hållit det löftet;
* ” upprättat olika militärbaser runt Ryssland, som kan ha offensiva missiler som når Ryssland på minuter;
* USA:s militärutgifter är mer än tio gånger större än Rysslands;
* Ryssland vid upprepade tillfällen sökt samarbeta med USA, bland annat om ett gemensamt anti-missilförsvar, men att USA avböjt;
* Ryssland tydligt och aktivt stödde USA:s insatser mot terrorism efter 9/11;
* Ryssland till och med funderat på att söka medlemsskap i Nato, vilket USA avvisade;
* Putin uppger att det inte ingår i rysk politik att intervenera i andra länders val;
* Putin anser flera länder inte har en självständig politik visavi USA utan snarast är vasaller;
* al-Qaida är en produkt av USA:s/CIA:s politik;
* Att USA under GW Bush ensidigt lämnade ABM-avtalet som ingick med Sovjet på 1970-talet, vilket rubbade kärnvapenbalansen;
* USA bevisligen stödde terrorister i Tjetjenien;
* Rysslands statsskuld är 12-13 % av BNP, medan USA:s statsskuld är 100 % av BNP
* Ryssland har ett litet och USA ett stort budgetunderskott;
* Putin anser att byråkrain är mycket stark i Washington och att USA:s utrikespolitik är ungefär densamma oberoende av vem som är president;
* Ryssland inte har den övervakning, kontroll av alla medborgare som USA har via NSA, dvs. friheten är mindre i USA;
* Det finns hundratals radio- och TV-stationer i Ryssland som arbetar fritt i förhållande till staten;
* Det efter lagänrding är lätt att bilda politiska partier i Ryssland. Många har bildats också;
* Ryssland är det land i Europa, jämte Frankrike, som har flest muslimer
* Putin gjorde överenskommelse med oligarker och lagändring som motverkade deras möjlighet att mycket billigt komma över stora tillgångar;
* Sovjetunionens fall medförde karftigt ökat fattigdom;
* Tjugofem miljoner ryssar som var medborgare i Sovjetunionen plötsligt var medborgare i andra stater efter Sovjets fall;
* Putin inte är socialist;
* Genomsnittsinkomsten ökat avsevärt i Ryssland sedan Putin först blev president;

i Andra om: , ,, , , , ,, , , , ,


12 svar till “Vad sa egentligen Putin vid samtalen med Oliver Stone?”

 1. Stort tack för sammandraget av Stone / Putin intervjun i SvT som inte var tillgänglig utrikes. Kan tänka mig att svenska Main Stream Media noggrannt följer CNN, Washington Post, New York Times osv. ensidiga bedömning av intervjun?

 2. Stefan Lindgren skriver i Ryska Posten ”Försvarsanslagen minskar 2018
  Rysslands president Vladimir Putin har meddelat nedskärningar
  till försvaret 2018 som en del av nästa års
  federala budget, rapporterar statliga nyhetsbyrån RIA
  Novosti den 15 augusti.
  Den ryska försvarsbudgeten 2016 uppgick enligt SIPRI
  till 69,2 miljarder dollar i fjol (USA:s försvarsbudget
  var samtidigt 611 miljarder dollar).
  2007-15 ökade Rysslands försvarsutgifter med 76 procent,
  men den trenden tycks bruten.
  Den ekonomiska krisen (oljeprisfallet mm) tvingade
  den ryska regeringen att dra i bromsen och de verkliga
  försvarsutgifterna 2016 landade på 48 miljarder dollar,
  vilket var den lägsta siffran sedan 2011.
  ria-novosti 5/8, https://www.sipri.org/sites/default/
  files/Milex-constant-2015-USD.pdf”

 3. Jo. Frågan är väl vilken politik som är bäst vad gäller de svenska ISIS-terroristerna?

  Jag tror lång sikt att det bästa alltid är att arrestera misstänkta krigsförbrytare och låta dem delta i en internationell domstol. Det gäller f.ö. amerikanska presidenter och Israeliska ledare också, precis som det gällde tyska ledare efter andra världskriget.

  Vissa ska kanske frikännas, andra ska nog dömas. Bevisföringen bör nog avgöra. Att låta sekteristiska brottslingar som anser att Europa är ”krigets hus” löpa fritt utan domstolsprocess är förmodligen INTE att rekommendera, varken för svenskar eller för de som flytt den extrema islamismen. På sikt, kommer det leda in hela världen i krig och kaos.

  Naturligtvis kommer det initialt kanske leda till oroligheter, men om polisen och militären har ögonen öppna kan vi i detta sammanhang kanske bli av med många framtida problem i fall politikerna i det läget häktar/deporterar och samtidigt öppnar upp för vanliga muslimer att begå apostasi (avbön) den våldsamma sekten, då de inte längre behöver frukta den extrema islamismens straff för apostasi.

  Man kan samtidigt låsa möjligheterna för medborgare i extrema länder, där apostasi, ateism eller kyrkor är olagliga, så att de inte får inresetillstånd till Sverige av säkerhetsskäl. Det är en tydlig politisk signal som kan motivera till förändring och minskad terrorism i hela världen om många länder genomför detta.

  Faktum är att man samtidigt också rent moraliskt borde bojkotta de länder som varit med att stötta IS. Problemet är att vi har haft massvis med svenska politiker som stöttat terrorismen. År det ens möjligt att dra alla dessa medansvariga politiker inför internationell domstol och få många av dem dömda? Tveksamt. Då måste nog arbetarklassen i hela Europa vakna upp riktigt ordentligt.

 4. Ja, Sten Sjöström är en mycket bra reporter. Han är kritisk – och inte partisk som Maria Persson Löfgren är. Hon skulle aldrig göra ett kritiskt reportage om Ukrainas regering och vad de sysslar med.

  Men om den ukrainska extremhögern sympatiserar med den ukrainska regeringen, så varför sympatiserar Sveriges extremhöger (SD och partier till höger om SD) med Putin?

  Som du sa, Anders, vi ska nog se lika kritiskt på intervjuerna med Putin. Lika kritiskt som om det hade varit en intervju med Trump eller Obama. Det finns en baksida med allt. Du kan kanske även göra ett kritiskt inslag om just Putin. I motvikt till dessa intervjuer. Kanske baserad på KPRF:s rapport den 2 juni i år. Finns på cprf.ru (engelska)
  Men det som förbryllar mig är den massiva kritiken som kommer från högern och nyliberalt håll. Ett förbryllande som har hållit i sig sedan 70-talet. Högern och nyliberalerna anser/ansåg att informationen (eller propagandan) från Ryssland/Sovjetunionen varken skall/skulle höras eller ses. Men informationen (eller propagandan) som kom/kommer från USA skulle/skall med uppskattning höras och ses. Då förekom/förekommer det ingen kritik från högern.
  Och vad mera är, den kritiken mot Sovjetunionen kom även från maoistvänstern och ’r:arna’ på 50- 60- 70- och 80-talet. En värre kritik än den som förekommer just nu mot det kapitalistiska Ryssland och den borgerliga Putin. Så det är konstigt att jag inte har blivit skallig på köpet – så mycket som jag förbryllat har rivit mig i skallen! Jag har aldrig förstått mig på hur ni kan stödja den borgerliga Putin medan ni föraktade det socialistiska Sovjetunionen. Givetvis hade Sovjetunionen en massa brister men de försökte iaf. Jag beundra faktiskt att invånarna gemensamt kunde bygga upp landet från att vara analfabetiskt feodalt enormt fattigt land till ett något så när modernt land på tjugo trettio fyrtio år – och däremellan bekämpa i ett världskrig mot nazismen som tog ungefär 25 miljoner ryssars liv, och ett konstant hot från USA, imperialismen, kapitalismen och korruptionen i det egna landet.
  Och ändå kritiserade ni Sovjetunionen …

  • SD sympatiserar inte med Putin Expressen ”SD är inte ett Putin-vänligt parti
   Publicerad 30 sep 2016 kl 06.00
   ”Sverigedemokraternas inställning är att vare sig Ryssland eller USA ska diktera villkoren när vi slår fast vår svenska säkerhetspolitikiska inriktning, skriver Björn Söder, Markus Wiechel, Mikael Jansson, Aron Emilsson, Roger Richtoff och Jeff Ahl (SD). Det politiska etablissemang, som misslyckats med att förutse kriser, hot och problem och lösa dem i tid, har satt i gång ett propagandadrev där man försöker utmåla Sverigedemokraterna som ett Putin-vänligt parti.
   Det är synnerligen enkelt att syna denna bluff eftersom det enda politiska partiet i Sveriges riksdag, som tidigt varnade för Rysslands upprustning och gryende imperialism, är Sverigedemokraterna.”

   Visst kan man stödja länder och ledare som slår vakt om nationell självständighet, som Syrien, Venezuela och Ryssland – där en udd är riktad med den helt dominerande imperialistmakten USA. I nuvarande världsläge är detta progressivt. Lenin stödde t.ex. Finlands rätt till självständghet från Ryssland.
   I ett bekant yttrande på 1920-talet menade Stalin att emiren av Afghanistans kamp för nationell självständighet till och med kunde vara revolutionär ”The struggle that the Emir of Afghanistan is waging for the independence of Afghanistan is objectively a revolutionary struggle, despite the monarchist views of the Emir and his associates, for it weakens, disintegrates and undermines imperialism” (https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1924/foundations-leninism/ch06.htm)

   • Expo 2017-03-28: ”Ordföranden för SD i Nacka Daniel Bergqvist har i flera år öppet hyllat den ryske presidenten.” ”Men bland gräsrötterna låter det annorlunda [i motsats till Åkesson och compani]. I det första numret av expo kan vi visa hur några av de radikalnationalistiska alternativmedierna har blivit megafoner för Kremls propaganda.”
    Daniel Bergqvist (SD): ”Enligt svensk bolsjevikmedia så är Ryssland idag ett land med enormt demokratiskt underskott där de politiska oppositionella förföljs och tystas av makten”:
    Googla på Fria Tider Putin och du får inte upp en enda kritisk artikel till Putin! Påminner mig om en annan tidning på vänster kanten som börjar på P.

    Jag skulle inte tro att SD skulle stödja en socialistisk regering i Ryssland. Så varför i hela världen stödjer vi de ryska borgarna och kapitalisterna i Ryssland? Nationell självständighet är befrielse från kapitalismens ok, inte att stödja kapitalismen. James Connolly, marxistarkivet: ”Om man avlägsnar den engelska armén i morgon och hissar den gröna flaggan över Dublin Castle så är alla ansträngningar förgäves om man inte börjar organiserandet av den socialistiska republiken. England skulle fortfarande ha kontrollen. Hon skulle kontrollera dig genom sina kapitalister, genom sina herrar, genom sina finansiärer …”
    Jag är för att Nordirland ska åter bli en del av Irland. Att gränsen försvinner. Men även om gränsen försvinner, försvinner inte fattigdomen varken i Republiken eller i Nordirland. De fattiga skulle vara lika fattiga som när gränsen fanns där. Till detta behövs en annan politik – en socialistisk politik.

 5. Och jag stöder att Nordirland ska tillhöra republiken Irland – men utan att stödja varken den högerinriktade regeringen i Republiken eller det nationalistiska vänsterpartiet Sinn Féin. Jag stöder det kommunistiska partiet på Irland.

 6. Men vad jag inte förstår varför SVT, efter fyra år, av Rysslands och Putins demonisering plötslig visas ett program där Ryssland och Putin framställs i en positiv anda. Här framträder plötsligt en annan sanning om Putins och Rysslands agerande i Ukraina i TV-rutorna i svenska hem.
  Men den skada som STV och de övriga svenska media DN, SvD, Aftonbladet och Expressen har tillfört det svenska folket med sin partiska och icke objektiva beskrivning av Ukrainakrisen och Putins agerande går inte tvätta bort med en visning av fyra timmars dokumentär film.
  Nu får vi leva med konsekvenserna av de svenska massmedias agerande :
  1. Kraftigt ökade spänningar i Östersjö området.
  2. Året runt pågående stora krigsövningar där Sverige deltar med USA och andra Nato länder, till exempel ACE -Arctic Chalenge Exercise, Anaconda, Baltops och många, många fler samt kommande Aurora 17.
  3. Stora förflyttningar och ansamlingar av militärt material inklusive jakt flyg och tanks till vissa länder runt Ryssland.
  4. Utplacering av ABM missiler i Polen och Rumänien.
  5. Sverige har under de senaste åren ingått militära avtal med Usa, Storbritanien och Nato – Värdlandsavtalet med NATO.
  Allt detta tolkas av många som förberedelser till krig mot Ryssland, baserat på falska grunder.

  De millioner flyktingar som väller in i Europa från sönderbombade länder är i huvudsak Västs fel, men om detta får svenska folket ingen information, varken i TV-rutorna eller i DN, SvD, Aftonbladet och Expressen.
  Varför? Censur?

 7. Mycket intressant! Jag har sett en del av filmen och den ger en annorlunda bild av Putin än DN o de andra drakarna har försökt att hamra in i sin publik. Han framstår som intelligent och lugn och sansad. T.o.m. det är uppenbarligen farligt och hotfullt för de svenska makthavarna.
  Gábor

 8. Intressant intervjuserie. Inte bara ett idolporträtt då Stone ställde iaf några kritiska frågor också, som den om den jmf med i väst ngt auktoritära ledarstilen i Ryssland, vilket Vladimir Putin svarade utförligt på.
  Putin gav åter igen intrycket av att vara en verserad och mycket intelligent ledare, nästan på gränsen till (sympatiskt) nördig vad gäller detaljkunskaper om siffror i ngn rapport el. dyl.
  Jmf med Putin och Lavrov’s framtoning i ledarstilen framstår Vita Huset för närvarande som en snattrande och aggressiv apskock utrustad med stora pinnar som de viftar hotfullt med mot betraktarna.
  Gissa vilken ledarstil av dessa 2 som Sverige tror är framtiden för världen?

  Förberedda frågor? Nja, troligen inte i detalj då Putin verkar klara sig alldeles utmärkt gentemot frågorna från MSM journalister, vilket framgår av alla de Youtube klipp som finns på nätet. Han verkar tycka om att plocka ner deras argument och förgöra dem i sak.

  Vad saknades? Stone ställde inga frågor om Rysslands och Putins vision inför framtiden, om samarbetet med Kina och de andra BRICS länderna, om de nya handelsavtalen och gemensamma projekten och frångåendet av dollar som handelsvaluta. Ngt som James O’Neill (i en artikel som översatts av Martin Gelin) skrev om på denna blogg några sidor tillbaka, mycket tankeväckande läsning).
  Inga frågor om hur Ryssland bemött sanktionerna/krigsåtgärderna från Väst genom att bli mer självförsörjande med inhemsk produktion (eller missade jag detta under ngt toabesök?).

  Vad gäller Ukraina nämndes heller inte Odessa-massakern, statsfascismen i Kiev, juntans uppmaning till etnisk rensning och övergrepp på den etniskt ryska befolkningen. Eller, hur Putin och Ryssland ser på övergrepp mot rysk befolkning i en myriad av övriga länder som kransar mot Ryssland. Övergrepp som
  USA, NATO, EU och bankirerna förmodligen försöker trigga fram just så som man gjort i Ukraina.
  Nuland, McCain och CIA vet ju hur man gör efter ett halvsekels övning, hur man sätter fyr på etniska brasor för att sedan, oftast via false flags, gå in och förinta ett land varefter bankirgamarna tar över bytet.

  Kändes kanske också lite väl öppet i bilderna från Kreml, hur hans arbetsrum såg ut och dylikt. Vore en katastrof för världen om CIA lyckas mörda Vladimir Putin, då skulle Mordor och bankir-mörkret ev. ta över
  och lyckas med det man var så nära att lyckas med på 1990-talet, att förvandla Ryssland till ännu en vasallstat och offer för plundring av naturresurserna. Rotschilds och Goldman Sachs gamarna som sliter i det ryska bytet. Kanske skulle Sergei Lavrov kunna hoppa in och styra skutan om det otänkbara hände

 9. Vad anser journalisten Bert Sundström, SvT?

  Mail-korrespondens med Anita Sjögren:

  Från: ANITA
  Skickat: den 16 augusti 2017 10:54
  Till: Bert Sundström
  Ämne: Oliver Stone

  Hej!
  Nu har jag sett även del 3 av intervjuerna.
  Tror det var du som tyckte att just den delen
  innehöll sånt du velat klippa bort.
  Excuse me, what?
  Stone må stryka Putin medhårs. men det är ju
  det bästa sättet att få en person att öppna sig.
  Och få en inblick i hur han tänker.
  Har du läst Guy Mettans excellenta bok
  om russofobi? Den borde vara obligatorisk läsning för
  alla!
  Med vänlig hälsning,
  Anita Sjögren

  Svar från Bert Sundström.

  Hej Anita!

  Exakt var i de fyra timmarna som Putin ljuger mest minns jag nu inte. Och som jag minns det sa jag väl – i samtalet i Studio Ett – nåt i stil med att det fanns delar som ”man helst skulle velat klippa bort”. Det betyder inte att jag faktiskt skulle ha satt mig och klippt bort saker ur programmet på riktigt, bara att lögner, fjäsk och verklighetsförvanskning får mig att må illa.

  Att CIA låg bakom det krig i Tjetjenien som Putin själv startade, att det ägt rum en statskupp i Ukraina och en legitim folkomröstning på Krim, att Syriens brutale diktator har demokratisk legitimitet är några av lögnerna.

  Hälsningar,

  Bert

  Ps

  Nej jag har inte läst nån bok om russofobi. Ds

 10. Ingen statskupp? Legitima folkomröstningar föreligger bara när USA anser att så är fallet …. och när de kan få ännu en militärbas. Syriens brutale diktator … undrar just om t.ex. de kristna i Syrien håller med om det?
  Jag förmodar att han föredrar att halshuggarna tar makten i Syrien?

  Skulle vara kul att se Berts min när ett framtida val visar vem Syrierna väljer som ledare, fniss …. Fast å andra sidan kommer troligen aldrig Margots Sverige, EU, NATO, USA, Saudi, Israel etc. erkänna ett Syriskt val oavsett hur internationellt övervakat detta än må vara. Man kommer bara upprepa att Al Assad är en brutal diktator och att Syriens folk minsann inte skall få utse sin egen ledare – eller helt enkelt tiga om saken.
  Som en sturig snorunge. Som om östra Aleppo. Som när man skränade om det ryska blodbadet när östra Aleppo befriades från halshuggarna (”föll” enligt vår media) och sen helt sonika molteg om det hela, helt utan intresse plötsligt att intervjua invånarna om vad som rent faktiskt utspelat sig där under ockupationen.
  Tystnad. Invånarnas berättelser helt tvärtom den ”saga” som MSM trumpetat ut.

  Oj, oj, att denne man bistått med anti-rysk propaganda i många år nu visste jag men att det var så illa.
  Bert Sundström – bara ännu ett hjärntvättat MSM redskap. Vem bryr sig om författningar? Inte Bert, inte så noga tydligen när statskuppen i Kiev ägde rum och det ”nya” styret utsågs (av Nuland).
  Troligen förnekar han Odessa massakern också? Dessa Odessa bor som dog var väl Transnistrier som tände eld på sig själva antar jag (så lyder ju de ondskefullas förklaring, från oraklet Calle Bildt t.ex).

  Nu har detta redskap till megafon skyndat över till Venezuela. Kanske kan Bert bättre behålla sin förmodade
  journalistiska integritet där. I åtminstone 1 reportage har han intervjuat fattiga som gillar Maduros politik