Stora missar i FN-rapport om kemiska vapen i Syrien – men grund för USA-angrepp?

Sveriges Radio och andra massmedia har nyligen skrivit om en FN-rapport om kemiska vapen i Syrien. SR skrev ”Kemiska vapen har använts i kriget i Syrien, både av regimen och IS. Det visar den rapport som lagts fram för FN:s säkerhetsråd. Men det råder fortfarande oklarhet i vissa fall. Det finns många anklagelser om att kemiska vapen ska ha använts i kriget i Syrien. Totalt har 130 anklagelser kommit in till FN. Den grupp, Joint Investagive Mechanism, JIM, som nu på FN:s uppdrag har utrett frågan har tittat närmare på nio fall. I tre av dem kan slås fast att kemiska vapen verkligen har använts i Syrien.
Assad-regimen har släppt klorgas med bomber från helikoptrar vid två tillfällen… IS har använt senapsgas, enligt utredaren, vid ett tillfälle. Det var ifjol den 21 augusti i Mare nära Aleppo.”
Sveriges Radio om kemiska vapen i Syrien
Rapporten ska diskuteras av FN:s säkerhetsråd. FN

Enligt rapporten finns alltså 130 påståenden om användning av kemiska vapen, och vid utredningen av 9 fall, 7 % av fallen, rapporterar tre fall av användning, dvs. i mindre än 3 % av anklagelserna. Och dessa uppgifterna får anses som osäkra.
Den slutliga rapporten har inte kommit, men de uppgifter som läckt ut har mottagits olika på olika håll.
Syriens FN-sändebud New York Bashar al-Jaafari anser att rapporten har tillkommit för att användas mot Syriens regering och menar att det finns massor av brister och falska uppgifter. Syriens regering återkommer med ett svar då rapporten publicerats. FN-ambassadören återgav också uppgifter från Obamas rådgivare Robert Malley om att USA avser att förlänga kriget och ej söker vapenvila. Han kritiserade också FN-sändebudet de Mistura för att denne snarast förlänger krisen i stället för att återuppta dialogen i Geneve, vilket Syrien vill. SANA
Hillary Clinton och Obama
Å andra sidan tar hökar i USA som en utgångspunkt för förslag om starkare krigsinsatser av USA i Syrien ”A new report by the UN’s Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has been touted by neoconservative advocacy groups like Bill Kristol’s Foreign Policy Initiative as well as mainstream media outlets as proof positive that Bashar al-Assad continued to deploy chemical weapons against the Gulf State–backed Syrian opposition. The OPCW report seemingly backs the narrative crafted by those who wish to intervene in Syria on a “humanitarian” basis. Perhaps unsurprisingly, Hillary Clinton, given her track record as secretary of state, would seem to agree with this line of criticism. Clinton and her running mate, Virginia Senator Tim Kaine, have repeatedly endorsed the idea of implementing a no-fly zone over northern Syria. Experience should tell us that no-fly zones serve as a prelude to wider war, as they did in Bosnia, Kosovo, Iraq, and Libya.
Vilket nyspråk – humanitär intervention och krig!
Meanwhile in New York, the US, British, and French representatives to the UN called for the imposition of more sanctions on Syria.”

I massmedia-rapporteringen nämns inget om den största attacken med kemiska vapen, den i Ghouta utanför Damaskus i augusti 2013, av rebeller.

Låt mig påminna om att president Obama hotade med stort anfallskrig mot Syrien hösten 2013 efter unisona uppgifter i massmedia om att Syriens regering gasat ihjäl massor av barn i Ghouta och korsat den av honom proklamerade ”röda linjen” för användning av kemiska vapen. François Hollande hade beställt flera Rafael bombplan för att gå med i anfallet. Det blev inte av genom diplomatisk intervention av Ryssland och kanske pga. att uppgifter började nå Obama om att gasattacken utförts av rebeller med gas som de fått via Turkiet, och då Obama accepterade Assads erbjudande om att lämna ifrån sig sin kemiska arsenal i en uppgörelse som förhandlats fram av Ryssland.
Låt mig påminna om uttalanden av ledande politiker och massmedia genast efter gasattacken i Ghouta.

Storbritanniens utrikesminister William Hague hävdade ”Från den rikedom av teknisk detalj i rapporten – bland annat omfattningen av attacken, konsistensen i resultaten från provsvar från separata laboratorier, vittnesmål, och information om ammunitionen att det är uppenbart att den syriska regimen är det enda parti som kunde ha varit ansvarig”.
Frihetsgudinna gråter bild

USA:s FN-ambassadör Samantha Power menar ”De tekniska detaljerna i FN-rapporten gör klart att enbart den syriska regimen kunde ha genomfört denna storskaliga kemiska vapen attack.” Den franske utrikesministerna Fabius hade en liknande bedömning.

”Ansedda” Washington Post (som är känt för samarbete med CIA) har i artikeln ”FN:s rapport om kemiska vapen är graverande för Assad” anfört 5 punkter som talar för att FN-rapporten utpekar den syriska regeringen.
Kemiska vapen 799px-155mmMustardGasShells
* Alltså ytterligare en falsk, farlig falsk flag från USA & Co, som kunde ha medfört storkrig.

Varför anföll inte Obama?

Obamas ändring beror bl.a. på en rapport från Storbritanniens försvarslaboratorium i Porton Down, där man funnit att gas som använts i Ghouta inte matchar de partier som är kända från den syriska arméns kemiska vapenarsenal. Militärledningen varnade Obama för att hans planer på en långtgående bomb -och missilattack på Syriens infrastruktur skulle kunna leda till ett större krig i Mellanöstern.

Militärledningen och underrättelsetjänsten var oroliga för den roll i kriget som Syriens grannländer hade, i synnerhet Turkiets roll. Militärledningen visste att de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna sedan våren 2013 visste att rebellenheter i Syrien höll på att utveckla kemiska vapen. Bland andra hade al-Qadia-associerade al-Nusra en produktionscell för sarin. I maj 2013 greps mer än tio medlemmar av al-Nusra i södra Turkiet med två kilo sarin enligt polisen. US Defence Intelligence Agency (DIA) tog gripandena som bevis för att al-Nusra ökat sin tillgång till kemiska vapen.
Hersh:Obama stoppade Syrienanfall pga. bevis för att rebeller utförde gasattacken i Ghouta
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syrien - svenska rebeller kataeb1-e1355829610624-450x276

Syrien har senare snabbt förstört sina gasdepåer under FN:s överinseende – medan USA har kvar sina – förstås.

*Bilden nedan föreställer en del av USA:s kemiska vapen vid Pueblo Depot Acitivity i 155 mm granater enligt Wikipedia.*
Kemiska vapen 799px-155mmMustardGasShells

Det var den kände Pulitzerpristagaren Seymour Hersh som presenterade stöd för att gasen kom från Turkiet.
http://jinge.se/allmant/seymour-hersh-obama-stoppade-syrien-anfall-pa-grund-av-bevis-om-rebellerna-utforde-gasattacken-i-ghouta.htm och http://jinge.se/allmant/seymour-hersh-obama-stoppade-syrien-anfall-pa-grund-av-bevis-om-rebellerna-utforde-gasattacken-i-ghouta.htm
Seymour Hersh

Den turkiske parlamentsledamoten Erdem sade att saringasen som användes i Ghouta kom från Turkiet. Han bekräftar därmed Hersh rapport. I en intervju i ryska RT sa Erdem ” Chemical weapon materials are being brought to Turkey and being put together in Syria in camps of ISIS which was known as Iraqi Al Qaeda during that time. These are all detected. There are phone recordings of this shipment like ‘don’t worry about the border. We’ll take care of it,’ and we also see the bureaucracy is being used.” http://www.globalresearch.ca/turkey-smuggled-sarin-gas-to-al-qaeda-terrorists-in-syria/5495775 http://steigan.no/2015/12/17/sarin-gassen-kom-fra-tyrkia/

Moder Agnes Mariam viktiga rapport.
Hösten 2013 kom en väsentligen ihjältigen rapport av presidenten i International Support Team for Mussalaha in Syria (ISTEAM), moder Agnes Mariam de la Croix om videoinspelningar som påstods indikera att Syriens regering låg bakom gasattacken i Ghouta.
Moder Agnes Mariam untitled

Rapporten hävdade att videoinspelningar om massakern skedde i Kalifornien före gasattacken.
Med stor risk i detta läge, har ISTEAMS självständigt undersökt attacken med kemiska vapen i Östra Ghouta 21 augusti 2013, liksom videoinspelningar som påstås dokumentera dessa händelser. Denna rapport läggs fram för Internationella institutet för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter (www.ipj.ch) för spridning till det internationella samfundet.

Resultaten och bevisen från ISTEAMS första rapport motbevisar starkt bedömningarna av USA, Storbritannien, Saudiarabien, Turkiet och Isarel och andra som kräver intervention. Detta bygger till stor del på video-uppgifter om detta massmord som producerats av syriska rebeller och terrorister.

En kommitté i USA:s senat har betecknat dessa videoinspelningar i Resolution 2021 som ”tydliga och övertygande bevis”. John Kerry uttalade att ”Dessa videobilder gör en sjuk. Och enligt min uppfattning kan inte världen ignorera inhumaniteten och hemskheten i detta”. Men om de nu är förfalskade, helt eller delvis?
Huvudfynd
Videoinspelningar om attacken med kemiska vapen framställdes före attacken 21 augusti. De laddades upp på Youtube i Kalifornien, USA före de tidigaste rapporterna om attacken.

Utdrag ur sammanfattningen.
Enligt ”Conclusions” på sid 44 i rapporten har ISTEAMS studerat några av 13 videoinspelningar som USA:s säkerhetstjänst menar visa att den syriska regeringen har utfört attackerna. Tre av videoinspelningarna visar att man artificiellt och felaktigt använt kroppar av döda barn. Bilder på befolkningen som påstås finnas i Östra Ghouta inte är konsistent med vad hur det ser ut i ett riktigt samhälle i Syrien. Vanliga syriska familjer saknas på dessa videoinspelningar. ”Med en hemsk känsla av att ett gräsligt brott kan ha begåtts frågar vi oss ”Vilka är barnen som visas på dessa videoinspelningar”? Varifrån kommer de? Var finns deras föräldrar? Var är deras kroppar begravna”?
Dessa bevis för mediamanupulation fordrar en internationell undersökning.” Massakern i Ghouta – falska videoinspelningar

Annan användning av kemiska vapen

1. Den 14/2 2013 publicerades här ett inlägg som beskrev plan (Britamgate) av brittiska säkerhetsexperter att mot rejäl ersättning leverera kemiskera vapen till Homs i Syrien och sedan hävda att de kommer från den syriska regeringen.
2. I maj 2013 uttalade en FN-kommission
som varit i Syrien under ledning av åklagaren vid ICC Carla del Ponte ”FN-kommissionen har inte bevis för att regeringsstyrkor har använt kemiska vapen som är förbjudna enligt folkrätten”. ”Våra utredare har intervjuat offer, läkare och på fältsjukhus. De fann starka, konkreta misstankar för användningen av sarin, utgående på det sätt som offren behandlades” sade Del Ponte. Denna rapport har väsentligen nonchalerats av dominerande massmedia.
3. 30/5 publicerade USA:s Veterans Today artikeln ”Turks Catch al-Nusra with Two Kilos of Sarin gas” där det framgår att turkiska säkerhetsstyrkor fann en 2 kilos-cylindrar med saringas vid husundersökning hos medlemmar i al-Nusrafronten. Det är inte så svårt att sprida gasvapen.
4. I juli 2012 rapporterade Ryssland till FN:s generalsekreterare bevis för en projektil som träffat byn Khan al-Assal i mars innehöll nervgasen sarin och troligen var skjuten av rebeller. I maj uppgav FN:s människorättsråds oberoende internationella undersökningskommissionen att det fanns skäl att anta att ”begränsade mängder giftiga kemikalier” använts vid Khan al-Assal, samt i tre andra attacker. Rebellerna utförde gasattacken i Syrien – indikation från FN:s vapeninspektörer

Sammanfattning hösten 2013
1. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem (FN-rapport i maj 2013).
2. Den syriska regeringen hade allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt aktuella politiska läge och med tanke på massmedia-opinionen och USA:s hot.
3. USA & Co har allt att vinna på att hävda och försöka (minns Irak) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats. (Konstaterade jag 2013)
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen, då massmedia antingen tiger om det eller anger att det är Syrien som använt dessa vapen.. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna skulle stärkas än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA-arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Sätt även andra länders innehav av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

Seymour Hersh Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12

  6 comments for “Stora missar i FN-rapport om kemiska vapen i Syrien – men grund för USA-angrepp?

 1. Joint Intrigue Machinations (JIM)
  7 september, 2016 at 06:58

  Vem faller för USAs lögner efter IraK? I själva verket är det Väst/Israel/Saudi stödda terroristerna som har använt kemiska vapen. FNs Joint Investagive Mechanism kan koka ihop vilka lögner som helst om kemiska vapen, Kina och Ryssland kommer att lägga sin Veto. USA vågar inte anfalla Syrien – den vill inte riskera ett kärnvapenkrig. Så vi kommer att matas av lögner om ”Assad” regimen” ditt eller datt. Anklagelserna dyker upp varje gång de Väst/Israel/Saudi stödda ISIS- och andra terroristerna besegras av den Syriska armén. Denna gång just när Aleppo befrias av Syriens armé.

 2. Thomas Åkerblad
  7 september, 2016 at 14:30

  ”Syria: ‘Dozens Choke’ After Regime Barrel Bomb Attack on Aleppo
  Activists and monitoring groups say many have been treated for breathing difficulties in rebel-held district.”

  http://europe.newsweek.com/syria-dozens-choke-after-regime-barrel-bomb-attack-aleppo-496238?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_content=read_more&spMailingID=749839&spUserID=MTI0NzI1NTgyNDIS1&spJobID=630083549&spReportId=NjMwMDgzNTQ5S0

  • 7 september, 2016 at 15:59

   Vanlig psykologisk krigföring? Inga belägg finns för tunnbombning, vilket är en mycket ineffektiv metod.

  • Lögner om Syrien går ej hem längre sanningar
   7 september, 2016 at 18:11

   Regimen i USA och Israel är de värsta terroristerna på jorden. Allt annat är deception, av den typ som basuneras ut i ansedda imperiepropaganda organ. We do not want to be chocked by Newsweek’s lies. So thank you but no.

  • Topp tio lögner om Syrien i Västmedia
   7 september, 2016 at 19:21

   Lögnen som även DN, SvD, Aftonbladet, Expressen och alla andra imperiemegafoner sprider i spaltmeter efter spalt meter. Självfallet med ”bekräftelse” från en och annan ”terror” expert och/eller som brukligt med hänvisning till ”anonym” eller ”höguppsatt källa” och i värsta fall enmanna lögnfabriken Syrian Observatory for Human Rights – en operation som bedrivs av en man från Coventry.

   https://www.rt.com/op-edge/358507-top-10-western-lies-syrian/

 3. Med frihet att tysta
  7 september, 2016 at 19:04

  Sanningar som inte få berättas va mediamonopolen i väst. Tacka vetja, alternativ media. So Newsweek kan kväva i sin egen dynga.

  http://www.globalresearch.ca/september-11-2001-the-15th-anniversary-of-the-crime-and-cover-up-of-the-century/5544414

Comments are closed.