Ericssons mutor (?) är en droppe bland många i korruptionshavet


Ericssons sannolika mutor presenteras som en stor nyhet idag. Detaljer finns i andra media, men jag vill påpeka Ericssons mutliknande bidrag till Clinton Foundation – se nedan. Dock vill jag särskilt rekommendera en artikel av professor Marcello de Noli i the Indicter. Indicter on Ericsson
ericsson-so-did-the-ericsson-money-travelled
Men mutor av storföretag, och korruption bland framstående politiker är inget nytt. Lika litet som fusk inom idrotten.
Inom kapitalismen strävar varje företag strävar efter så vinst som möjligt, så många och bra uppdrag som möjligt. Då är mutor och korruption bra ”hjälpmedel”
ericssonnewlogo
Vi har inom kapitalismen flera exempel på fusk som Telia och hästköttsskandalerna, tidigare asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Och TeliaSoneras misstänkta mutning av presidentfamiljen i Azerbadjan.
Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan, liksom ett program i svenskt TV år 2014 (hittar ej länken nu). Genom att produkterna är kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri?

Jag vill nedan påminna oss exempel på mutor och korruption och väcka frågan om detta är ofrånkomligt. Finns alternativ?

* OBS – detta innebär inte korruption och mutor inte kan finnas i socialistiska samhällen!

Fusk inom läkemedelsindustrin.

Om boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” skrev Hans Peter Söndergaard, chefsöver­läkare på Karolinska Institutet, i Läkartidningen:
“Det är en mycket läsvärd bok. Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer”. Dödliga mediciner och organiserad brottslighet

* Richard Horton, chefredaktör för Lancet en av de tre ledande medicinska tidskrifterna Lancet publicerade 11 april ett uttalande om att en mycket stor andel av den publicerade medicinska forskningen är otillförlitlig i bästa fall, om inte helt felaktigt, eller rentav bedräglig.
Horton säger rent ut att stora läkemedelsföretag förfalskar eller manipulerar studier inom hälsoområdet s

Dr Marcia Angell var länge chefredaktör för New England Medical Journal (NEMJ), som liksom Lancet är en av de tre mest prestigefyllda medicinska tidskrifter i världen. menar att ”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningen av ansedda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Det är en tråkig slutsats, som jag nådde långsamt och motvilligt under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine.”

* ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar positiva uppgifter man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Dagens Medicin rapporterade 12/12 2012 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skrev SvT på sin hemsida.

3. Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 2013 en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA) visade att läkare påverkas av kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiskaläkemedel.

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel.

5. Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.

Clinton Cash.
schweizer-clinton-cash
Youtube-dokumentären baserad på boken Clinton Cash visar bl.a att:
* Svenske oljemagnaten Lukas Lundin betalade 100 miljoner dollar till stiftelsen: Kort efteråt bytte USA fot i linje med Lundin Oils intressen i Kongo-Kinshasa
* Ericsson gav Bill Clinton 750.000 dollar för ”ett tal” – sju dagar senare upphävde Hillary USA:s planerade sanktioner mot bolagets export till Iran
* Postkodlotteriet 26 miljoner dollar till Clintons ”välgörenhetsstiftelse”
– en postbox i Stockholm avslöjade Washington Times sommaren 2015. För att kunna ta emot pengarna utan att bryta mot den svenska lotterilagen, som kräver att överskottet av lotterier går till svensk välgörenhet, registrerade Bill Clinton en svensk ”välgörenhetsstiftelse” i form av ett brevlådeföretag i Stockholm år 2010 som saknar svensk verksamhet och har officiell adress på en advokatbyrå i Stockholm. Därigenom kunde makarna Clinton kringgå de amerikanska antikorruptionsreglerna, som hade krävt att ersättningarna skulle etikprövas av amerikanska UD. Fram till valet 2014 var nuvarande utrikesminister Margot Wallström (S) styrelseledamot i Postkodlotteriet.

Mutor till senatorer i USA.
I USA pågick en het debatt om TTP, och om snabbehandling av detta världens hittills största handelsavtal, av en händelse morgonens blogginlägg. Trump trotsar TTP
1000 (2)
Tidningen Guardian skrev 27/5 att USA:s senat 14/5 med 65 röster mot 33 beslöt om snabbehandling av lagförslaget och några dagar senare beslöt man att avsluta debatten. I USA finns närmast obegränsade möjligheter för företag att stödja politikers arbete. Särskilt framträdande är presidentvalen där huvudkandidaterna får hundratals miljoner dollar från storföretagen till sina valkampanjer – snacka om oberoende. (Detta har behandlats ingående i tidigare blogginlägg här.)

Guardian skriver att av total 1 148 971 dollar (ungefär 10 miljoner kronor) gavs i genomsnitt 17 676 dollar (150 000 kronor) till var och en av de 65 som röstade ”Ja”. Den genomsnittlige republikanen 19 673 och den genomsnittlige demokraten 9 689 dollar från företagens TPP-supportrar. Särskilt stor var stödet till senatorer som skulle bedriva valkampanjer 2016. Senatorerna Bennet, Murray och Wyden – alla inför omval 2016 – fick 105 900 dollar att dela på. Senator Rob Portman av Ohio, som har varit en av de mest högljudda förespråkarna för TPP fick 119 700 dollar från 14 olika företag mellan januari och mars, varav det mesta kommer från donationer från Goldman Sachs 70 600 dollar, Pfizer 15 700 dollar och Procter & Gamble 12 900 dollar.

* Kan man inte tala om mutor och korruption här – när kan man då göra det?

”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt en artikel i Göteborgsposten 4/2 2014 av Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor.Göteborgsposten C Malmström 3/2”> Sverige är dock ett av länderna med minst problem, men alla uppgifter tyder inte på det.

”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”


Artikeln publiceras inför en 300-sidig rapport om korruptionen i EU, den första i sitt slag trots tidigare rapporter om en omfattande korruption. Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Fusk inom idrott.
Ingen har väl glömt att topparna inom Fifa åtalades för en rad bedrägeri. Under en period på 20 år påstås de ha mottagit närmare motsvarande en miljard kronor i mutor av olika slag. Flera fälldes
* Exempel på annat fusk inom idrott – en analog.Korruption inom idrott och samhäller (Läs första halvan).

Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, mutor, vilseledande reklam och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Och enligt officiell statistik dominerar ett fåtal aktörer alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.


Vad bör göras?
I det korta perspektivet är det naturligtvis viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner (Göteborgsskandalen). Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. En del menar att den omfattande korruptionen och användning av mutor har sin grund i ”människors natur”. Det finns inget stöd egentligen för det. Människors värderingar och beteende bestäms till stor del av värderingar i det samhälle man finns. Kapitalismen uppmuntrar till girighet, till onödig konsumtion av många, till användning av korruption och fiffel och båg – eftersom man kan han fördel av det.

Vi behöver ett annat samhällssystem i världen, ett med mera genuint demokratiska och humanistiska värderingar!

Jag tror att mänskligheten behöver ett system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Beredskap kan finnas som jag påpekar då och då.
* I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
* I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
* En frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Kommentar: Undersökningarna avser olika tidsperioder med olika konjunkturer. Den fria (=privatägda) pressen i USA är unisont negativt till allt som har att göra med socialism – ändå dessa siffror – hoppingivande, liksom ”We are the 99 %” -rörelsen var, innan den splittrades bl.a. genom insatser av infiltratörer. Det är inte socialt önskvärt att kalla sig socialist i USA. Varför röstar man inte på något socialistiskt alternativ i USA? Det finns inget. Och det fordras tillgång till enorma mängder pengar för att kunna delta i de odemokratiska valen i USA, där ”dollarocrazy” ersatt demokrati. Hur dollarocracy ersätter demokrati i valen i USA

intressant.se, , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,


Ett svar till “Ericssons mutor (?) är en droppe bland många i korruptionshavet”

 1. Alldeles rätt som det antyds i rubriken. Ericssons påstådda mutor är en droppe i ett ofantligt korruptionshav. Men med SR:s stora pådrag i saken kan man tro att det är alldeles tvärtom, i radioinslag utan något som helst sammanhang. Det ska se ut som att SR gjort ett scoop, när man i själva verket bara vidarebefordrat sig tilldelat silat avlyssningsmaterial, som Sverige genom avlyssning bjudit utlandet på.

  Som vanligt blir det tydligt att Public Service har andra uppdragsgivare än den svenska allmänheten, att saklighet och balans i sedvanlig ordning helt lyser med sin frånvaro.

  Ericssons har varit världsledande inom telekombranschen, stora i USA trots stark konkurrens från nu uppdykande kinesiska jättar på området. Klart är att USA vill ta hand om Ericssons på egen hand; det är i det sammanhanget man ska se USA:s värdepappersinstitut SEC:s böteshot mot Ericssons. Som ett sätt att prata ned aktiekursen. Sveriges Riksbank hjälper sedan till att förbilliga företaget genom att pressa ned kronkursen i förhållande till dollarn. Lägg därtill en försvagning för industriintressen bland de svenska huvudägarna, delvis som ett resultat av presskampanj med helt andra, ”ädla” syften för drygt ett år sedan. Det var en sorg att lyssna till den tidigare styrelserepresentanten Sverker Marin-Löf i en intervju härförleden om de nuvarande huvudägarnas ointresse för svensk industri! Lägg sedan till att Ericsson nu som VD fått en tidigare Wallenbergman, som inte ens ska lämna USA för att sköta sitt uppdrag. Kan det hela bli tydligare?

  Som om detta nu vore något unikt. Telias affärer i Azerbajdzjan var OK, så länge Nato fick utnyttja landet som bas för sina operationer i Afghanistan. Men så kastades Nato ut ur landet – och som genom ett trollslag blev landet korrupt, och Telias affärer där näst intill omöjliga, med stora förluster för företaget som följd. Är det någon som efter det möjligtvis får statsministerns resa till Saudiarabien i huvudet?

  På europeisk nivå kan vi se samma sak med det som kallas Dieselgate. Så det ojas över den ”skandalen” på det som är kvar av tidningarnas näringslivssidor. När det hela egentligen handlade om att USA:s egen bilindustri inte klarade av konkurrensen mot dieselbilar från BMW, Volkswagen och Mercedes m fl. Historien har inte ett smack med miljöhänsyn att göra! De tre stora i USA, GM, Ford Chrysler säljer idag fyra bränsletörstiga V8-SUVar i minuten – utslaget över dygnets 24 timmar under årets alla dagar, vardagar som söndagar.

  Men att SR skulle se något sammanhang är väl för mycket begärt. Snyfthistorier passar mycket bättre! Dessutom framstår EU i sammanhanget enbart som en USA-vasall, när europeiska intressen inte försvaras.