DN och andra stora massmedia om Ryssland – desinformation och krigshets


DN publicerar idag ett gemensamt upprop tillsammans med 10 stora europeiska tidningar i ett Öppet brev riktat till EU:s politiska ledning.
Ur uppropet ”I dag är Europa tyst om Ryska federa­tionens president Vladimir Putins stridslystna imperialism.”
”Det pågående kriget med Ukraina, som började med annekteringen av Krim, och de fortsatta provokationerna i landets östra del är skamliga, tragiska och farliga.” Försoning leder ingenvart. Putin är ingen politiker av det europeiska slaget; hans levnadssätt präglas av permanent äventyrlighet. EU:s medlemmar bör sätta in alla påtryckningsmedel: stoppa all leverans av vapen till Ryssland, införa ekonomiska och politiska sanktioner. Sammanhållning mot Putin är det verkliga svaret på Ukrainakrisen.”

Jag påminner om att 20/2 ingicks en överenskommelse mellan demokratiskt vald president i Ukraina och opposition med stöd av USA, EU. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremister, och gett bättre utvecklingsmöjligheter med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.

Dagens Nyheter skrev då på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovitj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.”

Det var för bra för att vara sant. Överenskommelsen accepterades inte av högerextremisterna bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Följande dag skedde en statskupp, där presidenten flydde, hotad till livet. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia.

Och DN accepterade direkt statskuppen, och har inte kommenterat sin helomvändning
Putin imagesCAAIMOLN

Summering
1. Janukovits valdes till president 2010 i ett val som prisades för OSSE som ett mönster för demokrati, närmare 70 % valdeltagande.
2. USA har sedan flera år satsat 5 miljarder dollar (vice utrikesminister Nuland) för att få ökat inflytande i Ukraina och gav öppet stöd åt fascistpartiets ledare före statskuppen.
3. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnande av högerextremister.
4. 20/2 ingick en överenskommelse mellan den valde presidenten och oppositionen med stöd av USA, EU och i närvaro av bland andra Tysklands utrikesminister, entusiastiskt hyllat i massmedia som DN. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremisterna och givit klart bättre möjlighet till ekonomisk utveckling med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.
5. Följande dag skedde en statskupp ledd av högerextremistiska grupper bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Presidenten flydde, hotad till livet, medan Carl Bildt kallade honom en ”Quisling”. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia som DN.
6. I den nya regeringen fick fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. posten som vice premiärminister. Utbildningsminister Kvit står nära den än mer extrema (jämfört med Svoboda) Högersektorn, vars man Parubly leder nationella säkerhetsrådet, där man även återfinner Högersektorns ledare Jarosh.
7. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade broderpartiet ”Svenskarnas parti”.
8. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland, med svikna löften av bl.a. USA. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade. Då Sovjetunionen föll sönder kunde NATO ha upplösts. USA (president G Bush den äldre) lovade att INTE expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation i tjänst hos USA och dess strävan efter kontroll över andra länder och områden.

En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation:
RyssKrig-768954

Flera före detta allierade till Sovjetunionen har blivit medlemmar i NATO: Albanien (2009); Bulgarien (2004); Polen (1999);Slovakien (2004); Tjeckien (1999); Ungern (1999); Rumänien (2004). Tjeckien och Slovakien var delar i Tjeckosolvakien. Estland (2004), Litauen (2004) och Lettland (2004) ingick i Sovjetunionen medan Kroatien (2009) och Slovenien (2004) var delrepubliker i Jugoslavien som Sovjetunionen hade goda relationer till. Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien och Tjeckoslovakien var allierade med Sovjetunionen i Warszawaapakten, men ingår nu i NATO. Stater som kan gå med i NATO är Makedonien, Georgien, Bosnien & Hercegovina och Montenegro.
9. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, bortsett från att Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.
10. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Folkomröstningen på Krim saknar stöd i Ukrainas författning men är i sig klart mindre odemokratisk än statskuppen 21/2 mot en överenskommelse mellan en demokratisk vald president och representanter för partier som valt i fria demokratiskt val. Det finns stora likheter men också skillnader med tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den omfattande militära uppladdningen mot Ryssland de senaste 20 åren bör alla godkänna resultatet av folkomröstningen med mer än 96 % stöd i acceptabla val enligt valobservatörer för anslutning till Ryssland.
11. Sanktionerna mot Ryssland är en aggressiv handling i strid med FN-stadgan.

12. NATO:s uppladdning måste avvisas. Situationen var väl värre i samband med främst Jugoslavien under 1990-talet. NATO:s vapenskrammel är naturligt med tanke på organisationens stadgar och image.
13. Alla eventuella ryska framstötar för att söka införliva andra områden måste bestämt avvisas. USA:s myndigheter har nyss erkänt att alla slutsatser om att Ukraina har beskjutits från Rysslands territorium är grundade på information från sociala nätverk. Detta sade pressekreteraren Josh Earnest. Dessutom har informationen om att ryska militärer lärde hemvärnet använda luftvärnkomplexen Buk inte heller några andra bekräftelser än internet. 18. Avskaffa de olagliga sanktionerna mot Ryssland.

strong>DN:s ledare 24/7 ”Bossen bakom” överträffar det mesta i krigshets, russofobi och uppmuntran till folkrättsbrott och uppropet ansluter sig till detta i mildare ordalag.

DN ”Det är bara att hoppas att EU kan närma sig USA:s tuffare linje mot Ryssland. Det handlar inte om krigshets eller vilja till konflikt för sakens skull.” Men de sanktioner som redan genomförs är helt olagliga enligt FN-stadgan, där de bedöms som krigshandlingar och brott mot folkrätten. Detta framgår klart av boken ”Lagen mot krig”. En upptrappning av sanktionerna innebär en ökning av krigshandlingen mot Ryssland. Statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt tillhör lagbrytarna och har föreslagit hårdare sanktioner mot Ryssland, dvs. en ökning av krigshandlingarna.

Däremot föreslår varken EU eller DN sanktioner mot den brutala apartheidstaten Israel och ej heller mot USA och andra stater som sedan länge stött rebellerna i Syrien ekonomiskt och med stora mängder vapen. Dessa hamnar sedan ofta hamnar hos al-Qaida eller IS, religiöst extrema organisationer som sedan länge dominerar bland rebellerna i Syrien.

FN:s säkerhetsråd har möjlighet att besluta om sanktioner mot Israel enligt FN-stadgan.
Nu utförs sedan många år illegala sanktioner rutinmässigt av USA och EU, de stora skurkarna i sammanhanget. Jag tänker på de hårda egna sanktionerna mot Iran, förutom de mot Syrien och sanktionerna mot Ryssland.

EU och DN silar mygg och sväljer kameler.
Putin untitledEU imperialismen imagesCAG76REP
Vidare ger DN inga belägg för att Ryssland försett rebellerna med vapen, och inte ens CIA har mäktat med detta. Jag anser det fullt möjligt att rebellerna fått vapen från Ryssland men har inte sett belägg för detta.
Obama New Big Brother eua-espionam-o-mundo

I DN:s ledare, ett lågvattenmärke nämns Putin (inte Obama) som ”gangsterledare”. Den som beväpnat rebeller är främst Obama direkt och indirekt, militärt och ekonomiskt, i bl.a. Syrien, vilket möjliggjort ISIS (IS) framväxt. Och den som angripit och slagit sönder andra länder (Afghanistan, Irak, Libyen via NATO, Syrien) är just Obama som inte får någon kritik av DN.
Ja, vi ska vara glada över våra objektiva massmedia och vår fria press, fast det är närmast omöjligt att där få in en välskriven, faktarik artikel med annan politisk uppfattning.

Donetsk gruvearbeiderdemo-donetsk

Ett alternativt synsätt finns i det internationella uppropet presenterat på denna blogg 25/7 i inlägget ”Den nya Jaltadeklarationen”
1 För ett omedelbart slut på kriget från Kiev regeringen.;
2 För direkta samtal mellan Kiev och företrädarna för Donetsk och Lugansk republiker.;
3 För ett omedelbart slut på Kiev regeringens brott mot mänskliga rättigheter.;
4 För en internationell solidaritetsrörelse för de omedelbara och långsiktiga behoven hos de människor som är under attack, för insamling av pengar för humanitär hjälp och stöd för dess politiska kamp genom icke-våldsmetoder och exponera vad som verkligen händer i regionen.;
5 För en internationell undersökning under ledning av jurister och företräder för människliga rättigheter mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna och krigsförbrytelser som har begåtts i samband med detta krig.;
6 För ett slut på presenterad och planerad åtstramningspolitik.;
7 För ett slut på Natos, EU:s och USA:s militära stöd till Kiev regeringen.;
8 För omedelbar stopp för Natos manövrar i Ukraina och i Central- och Östeuropa som syftar till att ge ytterligare materiellt och moraliskt stöd till Kiev-regeringen och dess inbördeskrig.; och
9. För en internationell protest mot Natos toppmöte i Wales i september.

intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , ,

DN 27/7 Washingtons osäkra anklagelser DN 24/7 Nya Jaltadeklarationen Uttalandet på Facebook Nyhetsbanken 12/7 Pål Steigans blogg 15/7 DN 13/7 DN 21/5 DN 2 21/5 Massakern i Odessa Ron Pauls uttalande Bild am Sonntag Neue Rheinische Zeitung 22/4 Undertecknare av uppropet DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2


25 svar till “DN och andra stora massmedia om Ryssland – desinformation och krigshets”

 1. Jag blir helt förtvivlad när jag läser detta: http://www.dn.se/ledare/tala-tydligt-till-vladimir-putin/ Jag hittar inte ord. De beskyller den ryske presidenten för kriget i Ukraina. Där i verkligheten Kiev-regeringen bombar östra Ukrainas städer för att åstadkomma en etnisk rensning. Befolkningen flyr till Ryssland. Högra Sektorn och Lyashkos ”trupper” stöder Kievregeringens armés jakt på ”separatister”. Vi kan förstå hur fascisternas insatser ser ut. I arméns hjälptrupper ingår till Ukraina inresta nazister från övriga Europa. Även från Sverige. Om fascismens uppmarsch i Ukraina inte ett ord. Förtiger en ideologisk-politisk katastrof. Förvrider helt verkligheten och fördömer Vladimir Putin!! Goebbels är återuppstånden – i ett oändligt antal. Fråga: vad kan vi göra för att få ut sanningen om Ukraina? Media har idag lyckats. Bättre än Goebbels och alla tror att Vladimir Putin är skurken som anfaller Ukraina. Ur uppropet: ”Men Ukraina har rätt att välja de europeiska demokratiernas väg och ukrainarna har rätt att leva i en hederlig stat. EU:s framtid kan avgöras i dag i östra Ukraina.” En hederlig stat? Ledd av oligarken Poroshenko och en fascistsmittad regering!!
  Jag mailade DN:s ledarredaktion om deras ledartext 24/7 ”Bossen bakom” och fick ett svar – ett svar som även det innehöll en lögn. Sände ett mail till. Som inte besvarades. Bifogar ”mail-konversationen” för att illustrera det kanske hopplösa i försöken till diskussion. De avfärdar en okänd debattör – de kända vågar inte annat än stämma in i hatet mot Ryssland och Rysslands ledare.
  Du har nog inte tid att läsa allt detta när så mycket är på gång i Stockholm. Både Kuba och Gaza med demonstrationer och program. Sänder mailet mer som en form av terapi för mig själv. – Pressuppropet mot Putin i DN idag
  (tydligen spritt i hela Europa) gör mig fullkomligt rasande.

  PS Ukrainas regering har förbjudit landets kommunistparti. http://www.aftonbladet.se/kultur/article19270383.ab

 2. Idag är det exakt 100 år sedan Första Världskriget bröt ut. Då tog två imperialistiska maktsfärer till vapen. Det yttersta skälet var att olika monopolkapitalistiska intressen, som alltid är egoistiska och giriga, kom på tvärs gentemot varandra. De som fick betala vara arbetarklassen i respektive maktsfär vars söners blod offrades i miljontal på slagfälten. Ur detta föddes sedan revolutionen i Ryssland, en revolution, som tyvärr inte genom socialismens splittring, kunde spridas till övriga delar av Europa trots att det inte, vare sig före eller senare, funnits en mer ändamålsenlig tidpunkt.

  Det vi nu ser i den pågående Ukrainakonflikten är samma sak som kunde ses för 100 år sedan – två imperialistsiska maktsfärer, på ena sidan USA och dess lydstater och på andra sidan Ryssland, som råkat i konflikt med varandra. Maktbasen för båda dessa maktsfärer är monopolkapitalistiska intressen, som i sin stora profithunger gör vad som helst för att tillfredsställa den sin primitivt egoistiska girighet.

  Jag har flera gånger tidigare på denna sida starkt kritiserat vänsterns stöd till revolutionens förrädare i Ryssland. För min egen del är det en fullständig omöjlighet att känna någon som helst sympati för Putin och hans regim, vars makt ytterst vilar på de oligarker som stal folkets egendom då revolutionen förråddes under de tragiska åren 1989 till 1991. Jag vägrar att vara medlöpare till de korrumperade kontrarevolutionära krafter, som på endast ett fåtal år med list, utstuderat ränkspel, förräderi och helt säkert stöd och inblandning från det internationella monopolkapitalet lyckades rasera 70 år av socialistiska landvinningar. Det är denna förlust som är den stora tragedin och inte den nu pågående imperialistiska kraftmätningen i Ukraina.

  Den argumentation, som, av olika vänsteranhängare, drivs till stöd för den kontrarevolutionära och imperialistiska regimen i Ryssland, saknar en grund i socialismens ideal. Här finns ingen analys grundad på marxismen, här finns inte en tanke om internationalismen och här behandlas inte det faktum att det är arbetarklassen, oavsett i vilken imperialistisk stat arbetaren råkar bo i, som ytterst får betala priset för den imperialistiske kontrarevolutionären Putins konflikt med USA imperialismen.

  Vänstern måste åter ställa sig på socialismens sida och istället för att ägna sig åt argumentation för kontrarevolutionens banérförare lyfta sin blick för att på nytt ta fasta på visionen om det klasslösa samhället. Det kontrarevolutionär Ryssland med dess oligarker och utsugning av arbetarklassen, som ackompanjeras av förrevolutionära attribut som feodala kejserliga dubbelörnar och en överallt närvarande ortodox kyrka måste kritiseras och bekämpas. Var finns denna kritik och analys? Låt de giriga imperialisterna ha sin strid utan att smutsa ner socialismens ideal genom att uttrycka stöd för något som i grunden är kontrarevolutionärt.

  • Johan? Du skämmer ut vänstern och Marx med dina amatör analyser. USA och NATO är mer än 5-8 ggr starkare militärt och ekonomiskt sett. Här gäller det att stödja en svagare imperialist stat mot en långt mer rovgirigare. Var står du här?? Räkna antal militärbaser så ser du ju klart vem som är angripen här. Ryssland behövs för att hålla den amerikanska tigern i inhängnat område. Vad anser du om BRIC som arbetar för en mindre globaliserad värld, Ryssland är pådrivande där.

   • Kjell Holmsten, amatörmässigheten får står för dig själv.

    Du bygger din analys på ett referenssystem där, i och för sig helt riktigt, två imperialistiska maktsfärer (båda styrda och kontrollerade av monopolkapitalet) ställs mot varandra. I denna naturliga konflikt (kapitalismens stora girighet leder alltid till interna konflikter) tar du ställning för en av dessa imperialistiska maktsfärer utan att göra någon som helst analys av denna maktsfärs sanna monopolkapitalistiska beskaffenhet, istället baserar du din analys och ställningstagande på det relativa militära styrkeförhållanden mellan dessa imperier. Var tog den socialistiska och marxistiska analysen vägen i denna din argumentation?

    Inte kan du väl mena att det ryska monopolkapitalet,l som bygger hela sin existens på stulen folkegendom, är bättre än det amerikanska monopolkapitalet? För arbetaren spelar det ingen roll vilken kapitalist, som suger ut honom. Detta är kärnan och det är dessa aspekter du fullständigt tappar bort när du gör ditt ställningstagande för monopolkapitalets lakej, kontrarevolutionären Putin.

    När det gäller BRIC-länderna är jag starkt kritisk. I Ryssland, Indien och Kina har det under de senaste 25 åren pågått en ohämmad utveckling i nyliberal och kapitalistisk inriktning. Denna utveckling avstannar inte utan trenden är mer att den eskalerar.

    Såväl Ryssland som Kina var tidigare socialistiska stater, där profithungern var icke-existerande och där allt kapital var folkegendom, medan Indien, även om det inte kunde betecknas som socialistiskt, ändå byggde delar av sitt ekonomiska system efter socialistiska principer. Brasilien var länge en fascistisk diktatur som lät sig omformas till en ”borgerlig demokrati”, monopolkapitalet är dock det samma som under den fascistiska tiden (den ”borgerliga demokratin” har här som överallt annars varit en del i manipulationen av arbetarklassen). Hur BRIC, med sin ohämmade tilltro till kapitalismen, skulle ha något med socialism och en övergång till ett socialistisk samhälle är en gåta för mig.

    • Menar du att Sverige inte bygger på stulen folkegendom eller vadå? Vem äger Sverige? Vad har du när du föds? Får du vara med och dela på naturresurserna? Eller du kanske känner till något annat land där du inte föds ”bestulen”?

     Och du ser alltså inget positivt med att någon försöker skapa motvikt till IMF?

     Eller du menar att realpolitik är helt ointressant och människor kan vara lyckliga genom att organisera sig i för dig politiskt riktiga rörelser och sedan flytta till Mars eller leva som uteliggare. Eller var exakt menar du att de ska bygga sitt samhälle?

     Jag menar inte att vara spydig, men jag kommer inte på bättre sätt att uttrycka mina frågor, troligtvis pga total oförståelse av det som du skriver.

     • Fi,
      ”Menar du att Sverige inte bygger på stulen folkegendom eller vadå?”

      Under historisk dokumenterad tid har vare sig naturtillgångar eller något annat realkapital i Sverige varit i folkets händer. Under förhistorisk tid fanns det sannolikt ett egalitärt samhälle utan privat ägande men för den aktuella diskussion är detta ett irrelevant perspektiv.

      Min poäng är att det i Ryssland och Kina skedde stora revolutioner där där den orättfärdiga privata äganderätten avskaffades. Härigenom skapades för första gången under historiskt dokumenterar tid civiliserade samhällen där privat ägande var något icke-existerande och där giriga och utsugande kapitalister eliminerades eller kördes på porten. Detta om något var revolutionär ”realpolitik” och det största enskilda framsteget i mänsklighetens historia.

      Det som sedan skett, och som jag trodde var uppenbart för alla som delar socialismens ideal, är att det inträffat en kontrarevolution, i Ryssland var förloppet i det närmaste momentant i Kina skedde det mer smygande. Resultatet av denna kontrarevolution är konkret och oomtvistligt. De egendomar, som genom revolutionen lagts i folkets händer, stals och fördes åter över till det giriga monopolkapitalet. Utsugningen av arbetarklassen kunde därigenom återupptas.

      Utifrån mitt, på socialismens ideal grundande, perspektiv var nämnda kontrarevolutioner inget annat än stora katastrofer där mänskligheten förlorade över 70 år av socialistiskt uppbyggnadsarbete. Det är för mig ofattbart hur du verkar ta dessa ”realpolitiska” fakta med en ”axelryckning”.

      ”Och du ser alltså inget positivt med att någon försöker skapa motvikt till IMF?”

      Det jag vill se är en motvikt, som bygger på socialistiska principer. BRIC med flera alternativ har inget med uppbyggnad av ett internationalistiskt socialistiskt alternativ att göra.Samtliga medverkande stater är nyliberala och rått kapitalistiska. Historien har tydligt visat att socialism inte kan byggas med revisionism. Att tro att socialismen skulle kunna byggas genom monopolkapitalets medverkan är för mig ofattbart naivt ja rent ut sagt dumdristigt.

      Sanningen är att det ”realpolitiska” alternativ som BRIC med flera försöker ställa upp, och som tyvärr stora delar av vänstern inte lyckas genomskåda, bygger på rå kapitalism. Inte kan du väl påstå att den kinesiske, indiske, ryske eller brasilianske utsugaren är bättre än den amerikanske, brittiske eller svenske? Om vi ska diskutera grader i helvetet, vilket alltid är vanskligt och inte nödvändigtvis relevant, är det kanske till och med så att det är det kinesiska monopolkapitalet i dagsläget står för den mest utstuderade utsugningen av arbetarklassen. Mäktiga kinesiska monopolkapitalistiska krafter är också djupt involverad i en rå nykolonial exploatering av den afrikanska kontinenten. Vad gör BRIC åt denna utsugning?

      Vänstern måste åter ta sin utgångspunkt från idealen och ta avstånd från all kapitalism oavsett under vilket imperialistiskt system den verkar. Att skapa konflikter mellan de imperialistiska systemen är något som dessa system klarar alldeles utmärkt (detta är en självklar följd av den girighet som den kapitalistiska profithungern alltid skapar) utan sympatier från den aningslösa vänster som fullständigt tycks ha tappat sin ideologiska kompass.

      Socialism kan endast skapas i revolutionär kamp under ett ovillkorligt avståndstagande från alla former av kapitalism.

      • Kapitalismens införande i Sovjet och Kina var stora förluster för arbetarklassen och alla socialister, trots de brister som fanns i denna socialism. (Samir Amin menar att det inte är avgjort att kapitalismen segrat i Kina).

       Socialister måste ibland söka allianser med kapitalister, och vanligen vara positiva till motsättningar mellan imperialistiska stater.

       Inför första världskriget hade partierna i Andra Internationalen enats om att inte stödja sitt ”eget” land i kriget och att försöka omvandla ett eventuellt krigsutbrott till en socialistisk revolution. Partierna svek utom främst bolsjevikerna. Då fanns inget helt dominerande imperialistiskt block som nu (Triaden, dvs USA,EU, Japan, Kanada, Australien etc) utan främst 2 ganska jämstarka formationer (trippelalliansen och -ententen). Dessutom fanns förhållandevis starka socialistiska, socialdemokratiska partier i flera av kapitalismens kärnländer. Så är inte alls läget nu, och det finns inga starka partier som vill ersätta kapitalism med socialism. Samtidigt är kapitalismens grundläggande kris och problem tydligare än på över hundra år, och motsättningarna i kampen om främst naturtillgångar ökar. I detta läge kan motsättningar och kamp mellan imperialistiska länder leda till en försvagning av Triaden, imperialismens dominanter och ge andrum. Det lär ta tid innan marxistiska socialistiska partier växer sig starka. Medan det objektiva läget för ersättande av kapitalism med socialism kanske är bättre än någonsin är det subjektiva läget uselt.
       Ur det perspektivet kan man se positivt på Rysslands och BRICS-ländernas motstånd mot USA & Co, men inte förglömma eller tiga om att de senare också är kapitalistiska stater.
       Minns Sovjetunionens allians med imperialistländerna USA & England, lett av den mycket reaktionäre antiimperialisten Churchill, mot Hitler.
       Mao sökte också allians med Chiang Kai-Shejk mot Japan i början av 40-talet om jag minns rätt.

       • Anders, vem tar då arbetarklassens parti i Ryssland, Kina, Indien och Brasilien? Faktum är att villkoren för dessa arbetare, materiellt sett och också när det gäller arbetets villkor, är sämre än i de mer utvecklade kapitalistiska lände som USA och Västeuropa. Det kan aldrig vara rätt att stödja de utsugare som utnyttjar lönearbetare för några spottstyvrar under långa arbetsdagar och vidriga arbetsförhållanden. Jag har med egna ögon, inom ramen för det fackliga arbete jag är engagerad i, sett detta.

        • Det pågår klasskamp i dessa länder och det finns revolutionära organisationer, som naxaliterna. Denna kamp måste stödjas av alla socialister – proletär internationalism. Men icke desto mindre kan motsättningar och kamp mellan imperialistmakterna skapa tid för socialistisk organisering. Samtidigt visar det kapitalismens brister. En fara är att arbetare i olika länder lockas, uppmuntras att sluta upp bakom sin egen imperialism utifrån nationalism. Den risken är nog dtor tyvärr.

         • Anders, naxaliterna är en liten svag spillra, som bekämpas av den allt mer kapitalistiska indiska statens militära och polisiära våld. För att stödja dessa räcker inga vackra ord om solidaritet mellan socialister, proletärer och internationalism. I detta är sympati för BRIC liktydigt med sympati för våldsförtryckarna i Dehli.

          Indien fick för övrigt nyligen, genom BJP, en ännu mer arbetarfientlig regering än den tidigare korrupta Kongresspartiregeringen. För BJP är nyliberalism och marknadens välsignelse, kombinerad med hinduistisk nationalism, de stora ledstjärnorna. Nu skall de sista delarna av den del av den indiska ekonomin, som fortfarande ägs av folket, kastas i monopolkapitalets käftar.

          Jag har besökt textilfabriker med vidriga förhållanden i både Indien och Bangladesh, jag har sett sjukhus fyllda med indiska lantarbetare svårt sjuka genom de bekämpningsmedel monopolkapitalet förser den jordägande klassen med.

          Jag har träffat indiska byggnadsarbetare, som i monopolkapitalets ”byggboom”, för struntlöner klänger på bambuställningar längs fasaderna på 20-våningshus och som i bästa fall bor i plåtskjul men i många fall under hyddor gjorda av pressningar.

          Med dessa erfarenheter kan jag, som socialist, omöjligt känna någon sympati för regeringar i dessa så kallade ”tigerekonomier”. Regeringar som inte är något annat än lakejer åt monopolkapitalets vidriga utsugning.

          För mig är det synism att använda dessa utsugna arbetare som brickor i spelet mellan politiska imperier, som alla ytterst är monopolkapitalets trogna tjänare.

 3. Professor Paul Craig Roberts har en hel del intressanta synpunkter på den aktuella frågan liksom på situationen i världen.

  Se

  Another State Department Hoax? — Paul Craig Roberts (7/27/2014)
  The World Is Doomed By Western Insouciance — Paul Craig Roberts (7/26/2014)
  Does Russia (And Humanity) Have A Future? — Paul Craig Roberts (7/25/2014)

  http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/24/government-ukraine-collapses/
  O
  PS
  Dr. Roberts has held academic appointments at Virginia Tech, Tulane University, University of New Mexico, Stanford University where he was Senior Research Fellow in the Hoover Institution, George Mason University where he had a joint appointment as professor of economics and professor of business administration, and Georgetown University where he held the William E. Simon Chair in Political Economy in the Center for Strategic and International Studies.

  http://www.paulcraigroberts.org/pages/about-paul-craig-roberts/

 4. Normalt sett är det väl i diktaturer man hittar den nivå av hjärntvätt, propaganda och manipulation av befolkningen som pågår i Sverige.

  Otroligt.

  Sånt här skriver däremot våra så kallade journalister inget om:

  The ’Colder War’ And The End Of The Petrodollar
  http://www.forbes.com/sites/energysource/2014/05/29/the-colder-war-and-the-end-of-the-petrodollar/

  The Sanctions War: Washington Threatens Russia Over “Petrodollar-Busting Deal”. Moscow Retaliates, Bilateral Trade Agreements in “Gold Standard Petro-Rubles”
  http://www.globalresearch.ca/the-sanctions-war-washington-threatens-russia-over-petrodollar-busting-deal-moscow-retaliates-bilateral-trade-agreements-in-gold-standard-rubles/5376672

  OBAMA THREATENS WAR TO SAVE US PETRODOLLAR
  http://benwilliamslibrary.com/blog/?p=3408

 5. Jag har inte lyckas hitta någon källa till ditt påstående ”USA:s myndigheter har nyss erkänt att alla slutsatser om att Ukraina har beskjutits från Rysslands territorium är grundade på information från sociala nätverk. Detta sade pressekreteraren Josh Earnest.” Kanske du kan hjälpa mig?
  För mig verklar det orimligt att USA med alla dess militärbaser, dess avancerade signalspaning och med ett enormt satelitövervakningssystem skulle grunda sina slutsatser baserat på sociala nättverk.
  Tror du sjölv att det är rimligt?
  Kanske anser du att AP bör kallas ett socialt media? http://bigstory.ap.org/article/us-russia-has-fired-rockets-ukraine

  • Den ryska källan är angiven i min kommentar. Säkert inhämtar USA mycket information via sin spaning, spioneri inklusive avlyssningen av NSA. Det är naturligtvis svårt att mer exakt värdera pressekreterare Earnests uttalande. Kan det vara så att den vanliga spaningen inte gett något napp. Man försöker bygga upp en bild av ett aggressivt Ryssland, men genomgående har Ryssland visat påtaglig återhållsamhet efter annekteringen av Krim, med starkt stöd av befolkningen.

 6. Stefan Lindgren: Utdrag ”Annorlunda är det med Peter Wolodarski och Adam Michnik i Dagens Nyheter. De slänger ur sig påståenden om Rysslands imperialistiska ambitioner utan att för en sekund stanna upp inför det faktum att Ryssland gett upp nästan alla utlandsbaser, att Warszawapakten till skillnad från sin västliga motsvarighet upplösts och att Rysslands krigsmakt mellan tummen och pekfingret reducerats till en femtedel av den sovjetiska.” (http://www.8dagar.com/2014/07/daligt-for-ryssland-bra-for-europa.html#more)

 7. Mycket bra analys!!!!!! Tack så mycket! Jag är från gammal Sovjet Land och håller med dig med 100%.

 8. Putin is more than correct when he stressed this tragedy would not have happened if Poroshenko had agreed to extend a cease-fire, as Merkel, Hollande and Putin tried to convince him in late June. At a minimum, Kiev is already guilty because they are responsible for safe passage of flights in the airspace they – theoretically – control. (http://www.counterpunch.org/2014/07/22/its-putins-missile/)

 9. Economist demonisering-1024x335

  Från Pål Steigans blogg: ”Internasjonal presse marsjerer i takt bak US State Department. Det er slik man forbereder folket på krig. Alle nyanser, alle kritiske motforestillinger skal bort. Motparten har ikke bare andre interesser, men er en demon, eller som Hillary Clinton sa «på linje med Hitler». Da spiller det ingen rolle at CIAs egne eksperter sier at de ikke har funnet noen bevis på at Russland var involvert i nedskyting av MH17. Og man gjør ikke noe poeng av at Porosjenkos massive krig mot det Yatsenyuk kaller undermennesker(siden rettet til ikke-mennesker) nå har drept like mange som Israels terrorbombing av Gaza. Det er på tide at folk innser alvoret i denne fordummende manipulasjonen. Det trommes til krig mot Russland. Det er et forbrytersk høyt spill med menneskehetens framtid. Det må reises en folkebevegelse mot krigshisserne.”

  (http://steigan.no/2014/07/29/krigstrommer-fordummende-media-og-demonisering/)

 10. […] – DN och andra stora massmedia om Ryssland – desinformation och krigshets också om Wolodarski – 8dagar.com – DÅLIGT för Ryssland, BRA för […]

 11. Nyhetsbanken meddelar:

  ”Idag uppger media med källor i östra Ukraina att en amerikansk general har sårats under strider med självförsvarsstyrkorna.24 juli ankom en grupp amerikanska instruktörer till Mariupol och två av dem ska ha dödats där.

  28 juli berättade självförsvarsstyrkornas ÖB Igor Strelkov att flera svarta soldater dödats i sammanstötningar kring byn Marinovka.

  29 juli kom så meddelandet att självförsvarsstyrkorna kring byn Izjum attackerat en kolonn med amerikanska instruktörer. Tre amerikanska officerare stupade och generalen Kee Randy Alen sårades.

  30 juli sköts en amerikansk officer när han badade i Mariupol. Totalt uppger motståndsrörelsen att 10 amerikaner ur en styrka på 180 rådgivare har dödats under en vecka.

  Detta oräknat de amerikaner från privata militära företag som ”Greystone”. Sådana soldater uppger sig Donbassmilisen ha dödat i flera dussin, om inte hundratals.”
  (http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1970)

 12. Pål Steigan skriver idag

  ”Ukrainsk journalist: «Man må drepe 1,5 millioner mennesker i Donbass»
  NATOs venner i Ukraina er så ekstreme at det er vanskelig å forstille seg det. Hromadske TV, som er finansiert av CIA og Nederlands ambassade i Kiev, har her et intervju med journalisten Bogdan Boutkevitch der han sier at «Man må drepe 1,5 millioner mennesker i Donbass».

  Han sier i intervjuet:

  Bogdan Boutkevitch: It’s perfectly simple. 1.5 million people living in Donbas have to be killed.

  Bogdan Boutkevitch: Donbas is not just a depressed region. There’s a crazy amount of superfluous people there. I know perfectly well what I’m saying. In the Donetsk Oblast, there are about 4 million inhabitants. And no fewer than 1.5 million of them are excess. We don’t need to understand Donbas. We need to understand what is Ukraine’s national interest. And we should use Donbas, simply as a resource. As far as Donbas goes, I don’t have any prescription for how to get it done quickly. However, what’s most important – there are people who simply must be killed.”
  (http://steigan.no/2014/08/01/ukrainsk-journalist-man-ma-drepe-15-millioner-mennesker-i-donbass/)

 13. Kapitalismens införande i Sovjet och Kina var stora förluster för arbetarklassen och alla socialister, trots de brister som fanns i denna socialism. (Samir Amin menar att det inte är avgjort att kapitalismen segrat i Kina).

  Socialister måste ibland söka allianser med kapitalister, och vanligen vara positiva till motsättningar mellan imperialistiska stater.

  Inför första världskriget hade partierna i Andra Internationalen enats om att inte stödja sitt ”eget” land i kriget och att försöka omvandla ett eventuellt krigsutbrott till en socialistisk revolution. Partierna svek utom främst bolsjevikerna. Då fanns inget helt dominerande imperialistiskt block som nu (Triaden, dvs USA,EU, Japan, Kanada, Australien etc) utan främst 2 ganska jämstarka formationer (trippelalliansen och -ententen). Dessutom fanns förhållandevis starka socialistiska, socialdemokratiska partier i flera av kapitalismens kärnländer. Så är inte alls läget nu, och det finns inga starka partier som vill ersätta kapitalism med socialism. Samtidigt är kapitalismens grundläggande kris och problem tydligare än på över hundra år, och motsättningarna i kampen om främst naturtillgångar ökar. I detta läge kan motsättningar och kamp mellan imperialistiska länder leda till en försvagning av Triaden, imperialismens dominanter och ge andrum. Det lär ta tid innan marxistiska socialistiska partier växer sig starka. Medan det objektiva läget för ersättande av kapitalism med socialism kanske är bättre än någonsin är det subjektiva läget uselt.
  Ur det perspektivet kan man se positivt på Rysslands och BRICS-ländernas motstånd mot USA & Co, men inte förglömma eller tiga om att de senare också är kapitalistiska stater.
  Minns Sovjetunionens allians med imperialistländerna USA & England, lett av den mycket reaktionäre antiimperialisten Churchill, mot Hitler.
  Mao sökte också allians med Chiang Kai-Shejk mot Japan i början av 40-talet om jag minns rätt.

 14. Ryska Posten rapporterar idag

  ”Över 10 000 döda i Donbass Under den ”antiterroristiska operationen” (ATO) i Donbass har över 10 000 människor dödats. Det uppger en grupp ukrainska parlamentsledamöter som kallar sig ”För fred och stabilitet” och bygger uppgifterna på rapporter från NGO:r i de östra delarna av landet.
  ”Vi uppskattar att nära 2 500 omkom enbart under de första två veckorna i juli. Ukrainska militären. Antalet sårade under samma period uppgick till över 5 000 personer”,
  säger Sergej Gorochov enligt ITAR-TASS. Parlamentarikergruppen kräver att myndigheterna
  ska avhemliga statistiken över krigets offer. Enligt FN har konflikten i östra Ukraina krävt minst
  1 367 människoliv, men det är uppenbarligen en alldeles för låg siffra. Enbart i Lugansk, som nu varit utan vatten och el i drygt en vecka har antalet enligt döda civila stigit
  till över 1 500., enligt bl.a. Sveriges Radios korrespondet
  Sten Sjösström.

  Den minnesgode erinrar sig hur väst i december 2013 hotade att skicka president Janukovitj till krigsförbrykrigsförbrytartribunalen i Haag om sammandrabbningarna på Majdan ledde till ett enda dödsfall.

  700 000 människor har flytt till Ryssland, medger nu FN (enligt ryska siffror rör det sig snarare om två miljoner). De ekonomiska kostnaderna för den ukrainska centralregeringens krig mot östra landsdelarna uppgår nu till 5 miljoner dollar om dagen och regeringen planerar att införa en krigsskatt på 1,5 procent på alla löner. Men vem ska betala förstörelsen i öst, som redan i
  början av juli, uppskattades till 8,1 miljarder hryvnia? Det har stött på motstånd i parlamentet att budgetera dessa kostnader för en återbyggnad. Enligt ett kompromissförslag 31 juli avsattes 3,3 miljarder hryvnia för ändamålet.

  Uppenbarligen finns en tro i regeringen att väst kommer att täcka kostnaderna för kriget eftersom det rör sig om ett krig i USA:s, Nato:s och EU:s intresse där Ukraina bara är ett ombud.

  mignews.com.ua 8/8