DN och andra stora massmedia om Ryssland – desinformation och krigshets

DN publicerar idag ett gemensamt upprop tillsammans med 10 stora europeiska tidningar i ett Öppet brev riktat till EU:s politiska ledning.
Ur uppropet ”I dag är Europa tyst om Ryska federa­tionens president Vladimir Putins stridslystna imperialism.”
”Det pågående kriget med Ukraina, som började med annekteringen av Krim, och de fortsatta provokationerna i landets östra del är skamliga, tragiska och farliga.” Försoning leder ingenvart. Putin är ingen politiker av det europeiska slaget; hans levnadssätt präglas av permanent äventyrlighet. EU:s medlemmar bör sätta in alla påtryckningsmedel: stoppa all leverans av vapen till Ryssland, införa ekonomiska och politiska sanktioner. Sammanhållning mot Putin är det verkliga svaret på Ukrainakrisen.”

Jag påminner om att 20/2 ingicks en överenskommelse mellan demokratiskt vald president i Ukraina och opposition med stöd av USA, EU. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremister, och gett bättre utvecklingsmöjligheter med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.

Dagens Nyheter skrev då på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovitj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.”

Det var för bra för att vara sant. Överenskommelsen accepterades inte av högerextremisterna bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Följande dag skedde en statskupp, där presidenten flydde, hotad till livet. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia.

Och DN accepterade direkt statskuppen, och har inte kommenterat sin helomvändning
Putin imagesCAAIMOLN

Summering
1. Janukovits valdes till president 2010 i ett val som prisades för OSSE som ett mönster för demokrati, närmare 70 % valdeltagande.
2. USA har sedan flera år satsat 5 miljarder dollar (vice utrikesminister Nuland) för att få ökat inflytande i Ukraina och gav öppet stöd åt fascistpartiets ledare före statskuppen.
3. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnande av högerextremister.
4. 20/2 ingick en överenskommelse mellan den valde presidenten och oppositionen med stöd av USA, EU och i närvaro av bland andra Tysklands utrikesminister, entusiastiskt hyllat i massmedia som DN. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremisterna och givit klart bättre möjlighet till ekonomisk utveckling med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.
5. Följande dag skedde en statskupp ledd av högerextremistiska grupper bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Presidenten flydde, hotad till livet, medan Carl Bildt kallade honom en ”Quisling”. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia som DN.
6. I den nya regeringen fick fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. posten som vice premiärminister. Utbildningsminister Kvit står nära den än mer extrema (jämfört med Svoboda) Högersektorn, vars man Parubly leder nationella säkerhetsrådet, där man även återfinner Högersektorns ledare Jarosh.
7. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade broderpartiet ”Svenskarnas parti”.
8. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland, med svikna löften av bl.a. USA. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade. Då Sovjetunionen föll sönder kunde NATO ha upplösts. USA (president G Bush den äldre) lovade att INTE expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation i tjänst hos USA och dess strävan efter kontroll över andra länder och områden.

En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation:
RyssKrig-768954

Flera före detta allierade till Sovjetunionen har blivit medlemmar i NATO: Albanien (2009); Bulgarien (2004); Polen (1999);Slovakien (2004); Tjeckien (1999); Ungern (1999); Rumänien (2004). Tjeckien och Slovakien var delar i Tjeckosolvakien. Estland (2004), Litauen (2004) och Lettland (2004) ingick i Sovjetunionen medan Kroatien (2009) och Slovenien (2004) var delrepubliker i Jugoslavien som Sovjetunionen hade goda relationer till. Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien och Tjeckoslovakien var allierade med Sovjetunionen i Warszawaapakten, men ingår nu i NATO. Stater som kan gå med i NATO är Makedonien, Georgien, Bosnien & Hercegovina och Montenegro.
9. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, bortsett från att Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.
10. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Folkomröstningen på Krim saknar stöd i Ukrainas författning men är i sig klart mindre odemokratisk än statskuppen 21/2 mot en överenskommelse mellan en demokratisk vald president och representanter för partier som valt i fria demokratiskt val. Det finns stora likheter men också skillnader med tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den omfattande militära uppladdningen mot Ryssland de senaste 20 åren bör alla godkänna resultatet av folkomröstningen med mer än 96 % stöd i acceptabla val enligt valobservatörer för anslutning till Ryssland.
11. Sanktionerna mot Ryssland är en aggressiv handling i strid med FN-stadgan.

12. NATO:s uppladdning måste avvisas. Situationen var väl värre i samband med främst Jugoslavien under 1990-talet. NATO:s vapenskrammel är naturligt med tanke på organisationens stadgar och image.
13. Alla eventuella ryska framstötar för att söka införliva andra områden måste bestämt avvisas. USA:s myndigheter har nyss erkänt att alla slutsatser om att Ukraina har beskjutits från Rysslands territorium är grundade på information från sociala nätverk. Detta sade pressekreteraren Josh Earnest. Dessutom har informationen om att ryska militärer lärde hemvärnet använda luftvärnkomplexen Buk inte heller några andra bekräftelser än internet. 18. Avskaffa de olagliga sanktionerna mot Ryssland.

strong>DN:s ledare 24/7 ”Bossen bakom” överträffar det mesta i krigshets, russofobi och uppmuntran till folkrättsbrott och uppropet ansluter sig till detta i mildare ordalag.

DN ”Det är bara att hoppas att EU kan närma sig USA:s tuffare linje mot Ryssland. Det handlar inte om krigshets eller vilja till konflikt för sakens skull.” Men de sanktioner som redan genomförs är helt olagliga enligt FN-stadgan, där de bedöms som krigshandlingar och brott mot folkrätten. Detta framgår klart av boken ”Lagen mot krig”. En upptrappning av sanktionerna innebär en ökning av krigshandlingen mot Ryssland. Statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt tillhör lagbrytarna och har föreslagit hårdare sanktioner mot Ryssland, dvs. en ökning av krigshandlingarna.

Däremot föreslår varken EU eller DN sanktioner mot den brutala apartheidstaten Israel och ej heller mot USA och andra stater som sedan länge stött rebellerna i Syrien ekonomiskt och med stora mängder vapen. Dessa hamnar sedan ofta hamnar hos al-Qaida eller IS, religiöst extrema organisationer som sedan länge dominerar bland rebellerna i Syrien.

FN:s säkerhetsråd har möjlighet att besluta om sanktioner mot Israel enligt FN-stadgan.
Nu utförs sedan många år illegala sanktioner rutinmässigt av USA och EU, de stora skurkarna i sammanhanget. Jag tänker på de hårda egna sanktionerna mot Iran, förutom de mot Syrien och sanktionerna mot Ryssland.

EU och DN silar mygg och sväljer kameler.
Putin untitledEU imperialismen imagesCAG76REP
Vidare ger DN inga belägg för att Ryssland försett rebellerna med vapen, och inte ens CIA har mäktat med detta. Jag anser det fullt möjligt att rebellerna fått vapen från Ryssland men har inte sett belägg för detta.
Obama New Big Brother eua-espionam-o-mundo

I DN:s ledare, ett lågvattenmärke nämns Putin (inte Obama) som ”gangsterledare”. Den som beväpnat rebeller är främst Obama direkt och indirekt, militärt och ekonomiskt, i bl.a. Syrien, vilket möjliggjort ISIS (IS) framväxt. Och den som angripit och slagit sönder andra länder (Afghanistan, Irak, Libyen via NATO, Syrien) är just Obama som inte får någon kritik av DN.
Ja, vi ska vara glada över våra objektiva massmedia och vår fria press, fast det är närmast omöjligt att där få in en välskriven, faktarik artikel med annan politisk uppfattning.

Donetsk gruvearbeiderdemo-donetsk

Ett alternativt synsätt finns i det internationella uppropet presenterat på denna blogg 25/7 i inlägget ”Den nya Jaltadeklarationen”
1 För ett omedelbart slut på kriget från Kiev regeringen.;
2 För direkta samtal mellan Kiev och företrädarna för Donetsk och Lugansk republiker.;
3 För ett omedelbart slut på Kiev regeringens brott mot mänskliga rättigheter.;
4 För en internationell solidaritetsrörelse för de omedelbara och långsiktiga behoven hos de människor som är under attack, för insamling av pengar för humanitär hjälp och stöd för dess politiska kamp genom icke-våldsmetoder och exponera vad som verkligen händer i regionen.;
5 För en internationell undersökning under ledning av jurister och företräder för människliga rättigheter mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna och krigsförbrytelser som har begåtts i samband med detta krig.;
6 För ett slut på presenterad och planerad åtstramningspolitik.;
7 För ett slut på Natos, EU:s och USA:s militära stöd till Kiev regeringen.;
8 För omedelbar stopp för Natos manövrar i Ukraina och i Central- och Östeuropa som syftar till att ge ytterligare materiellt och moraliskt stöd till Kiev-regeringen och dess inbördeskrig.; och
9. För en internationell protest mot Natos toppmöte i Wales i september.

intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , ,

DN 27/7 Washingtons osäkra anklagelser DN 24/7 Nya Jaltadeklarationen Uttalandet på Facebook Nyhetsbanken 12/7 Pål Steigans blogg 15/7 DN 13/7 DN 21/5 DN 2 21/5 Massakern i Odessa Ron Pauls uttalande Bild am Sonntag Neue Rheinische Zeitung 22/4 Undertecknare av uppropet DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

  25 comments for “DN och andra stora massmedia om Ryssland – desinformation och krigshets

  1. Pingback: 29 jul |

Comments are closed.