Bostads- och andra skandaler i Kommunal. Var Löfven inblandad?


Skandalen i Kommunal upprör med rätta många, ja förhoppningsvis de flesta. Någon större överraskning är det tyvärr inte. Sedan decennier har fackförbundens ledningar och LO fjärmat sig från sina medlemmars intressen. Detta är inte den första skandalen bland framträdande socialdemokrater i bostadsfrågan (förra utrikesminister Laila Freivalds och i viss mån Håkan Juholt).Många tycker med rätta att de alltför mycket tillgodosett arbetsgivarens intressen alltför i stället för att arbeta efter en paroll som ”Gör facket till en kamporganisation”? Liksom andra tycker jag att Kommunals ledning måste avgå. Vidare borde inte utrikesministern hyrt denna lägenhet, om än i en situation där hon efter förfrågan informerats att hon inte gick före i bostadskön. Om det senare finns olika versioner. Det hela har aktualiserat frågan om vänskapskorruption och försvagat både Margot Wallströms och Annelie Nordströms positioner. Det har säkert också minskat förtroendet generellt för regeringen.
Margot Wallström
DN skriver ”Margot Wallström är folkbokförd i Värmland och har därför, enligt regeringskansliets regler, rätt att söka ersättning för dubbelt boende. Något som utrikesministern valt att göra, enligt regeringskansliet. Varje månad får hon därför maxbeloppet om 8.000 kronor i ersättning för boendekostnader. Dessutom får hon 4.400 kronor i så kallad avlöningsförstärkning, som ska vara en ersättning för ökade kostnader vid boende på annan ort. Det betyder att utrikesministerns verkliga kostnad för lägenheten är 32 kronor i månaden.” No comments.
http://www.dn.se/ekonomi/wallstroms-kostnad-for-lagenhet-i-stockholm-32-kronor-i-manaden/
Svenska Dagbladet återger idag bedömningar av olika personer, bl.a. Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg, som har forskat om ledarskikten inom socialdemokratin. Hon är förvånad över den skandaltyngda kulturen inom fackrörelsen lever kvar.

”Det är två personer man pratar om här, ordföranden och kassören, men tänk hur många människor som har suttit och administrerat detta. Vänskapskorruptionen, svinerierna och hela den ljusskygga verksamheten. Det är väldigt många positioner det handlar om, säger hon.
De beter sig ju på ett sätt som helt strider mot medlemmarnas intressen, oavsett Margot Wallströms lägenhet. Om man inte redan är lite desillusionerad när det gäller socialdemokratin så blir man det nu. De beter sig inte bättre än någon annan.” http://www.svd.se/greider-nordstrom-bor-avga

Jag undrar vem som gav tipset till Margot Wallström att kontakta Annelie Nordström om lägenheten? Det naturliga i hennes situation är väl att ta upp frågan med sin chef Stefan Löfvén.

Man behöver inte vara lagd för konspiratíoner – vilket jag inte alls vill vara – för att tänka sig att kontakten mellan Wallström och Nordström förmedlats av statsministern, eller av medarbetare till denne.
15&6 2014 http://jinge.se/allmant/nordstrom-i-kommunal-tassar-runt-den-heta-groten.htm

Jag går vidare och återger det huvudsakliga innehållet i en kritisk artikel om Annelie Nordströms som tidigare publicerats här i juni 2014. Artikeln har bäring på synen på Kommunal och dess ordförande. Man kan för övrigt konstatera att den nuvarande regeringen inte visat någon avvikande uppfattning än Nordström i de frågor som diskuteras nedan.
Flera tidigare artiklar på bloggen har behandlat vårdfrågan och påvisat hur privatiseringar fördyrar och försämrar vården http://jinge.se/mediekritik/vardebaserad-vard-nytt-npm-eller-lovande-alternativ-debatt-och-mote.htm, http://jinge.se/mediekritik/adekvat-vard-eller-medicinsk-prostitution-141-mote-pa-abf.htm http://jinge.se/allmant/vardvalet-forsamrar-halsan-och-okar-orattvisorna.htm och http://jinge.se/allmant/lakaruppropet-for-en-battre-sjukvard.htm

Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han har berikat denna blogg med många artiklar i skilda ämnen. Kommunal 2

Ulf Karlströms artikel.
LO:s största fackförbund, Kommunal, har nyligen publicerat en rapport om situationen för undersköterskor och vårdbiträden inom äldrevården. Kommunals ordförande, Annelie Nordström, presenterade rapporten bl.a. i SvD Brännpunkt (3/6 2014). I rapporten presenteras viktiga fakta, om personalens relativt dåliga situation. Men i den heta frågan om vinster i välfärden är Nordström försiktig och defensiv:
På ett sätt är det inte förvånande att villkoren för de anställda är sämre hos de privata arbetsgivarna?
– I de fall ägarna har som mål att ta ut vinst är det därför stor risk för att vinstuttaget sker på bekostnad av de anställdas arbetsvillkor och löner.

AnnelieNordstrom

Och så kommer en form av rockad: Det riskerar i sin tur att slå hårt mot kvaliteten i omsorgen. Detta är kända fakta. Trots det har en stor andel av landets kommuner lagt ut delar av äldreomsorg, som de är ansvariga för, på privata entreprenörer. Här bibringas man intrycket att Nordström och Kommunals ledning är emot privatisering och vinst i välfärden. Men det är retorik, eller falsk varuinformation. Vill man hårddra frågan kan man säga Nordström ger en förskönande, och därmed lögnaktig bild av sitt eget och förbundsledningens agerande.

I en lördagsintervju med Anneli Nordström, ledd av P1:s Monika Saarinen, diskuterades Kommunals agerande. LO:s kongress för fyra år sedan tog Handels initiativ ett beslut om ”non-profit” i välfärden. Det var ett tufft beslut och gick emot LO-ledningen.
Vårdbild 1 fotskada omsorg

Partiledningen (s) gick senare ut med en slags generallinje i vinstfrågan. Det hette i partitjänstemännens underlagsmaterial att vinsten (i välfärden) var inte huvudfrågan, utan kvaliteten. Två år efter LO-kongressen gick Nordström ut och förklarade att linjen att säga nej till non-profit var fel, utan just kvalitetsfrågan var det viktiga. Tänk vilken ren tillfällighet att partikansliet (s) och Nordström råkar kläcka samma tanke!

Lördagsintervjun i P1 några månader före valet 2014 var även intressant ur en annan aspekt. Nordström förklarade frankt att det skulle vara fel att ha med (v) i en (s)-ledd regering efter hösten val. Nordström förklarade att Vänsterpartiet (V) var ett enfrågeparti. Och den frågan var vinst i välfärden. Här överskred Nordström med råge sitt mandat som förbundsordförande, trots att hon torde ha många (v)-röstande kvinnor i sitt förbund. (V) har varit konsekvent föredömlig i just frågan om vinst i välfärden.

Den taktiska formel som (s)-partikansliet kläckte kan jämföras med (s)-linjen vid folkomröstningen om kärnkraften 1980. I stället för de givna ja- resp nej-linjerna satsade (s) på en sveklinje: Avveckla kärnkraften, men bygg först ut den. Nu skall eländet med riskkapitalister och andra spekulanter på skattemedel få fortsätta och byggas ut, men det skall kontrolleras. Och hur kontrollerar man t.ex. mjuka värden som vårdkvalitet? Bemanningstäthet och utbildningskrav går att kontrollera, men även det kan visa sig svårt genom diverse kreativa benämningar från det vinstdrivande företagets sida. För det är ytterst profiten som är intressant, då riskkapitalet sällan kännetecknas av ideell verksamhet. Och vem skall kontrollera vårdföretagen? Ja, naturligtvis vårdgivarna, dvs kommuner och landsting. De skall nu åläggas nya kostnader för att bygga upp en kontrollapparat.
Vard 1 fria-vardvalet

Nordström och Kommunal ledning är svikare. Och då hjälper det föga att man tuffat till sig i den nya rapporten, med skrivningar som förr inte fanns med. Nej, det finns bara en rimlig väg att gå och det är att utesluta vinst i välfärden, dvs sjuk- och hälsovård, omsorg och skola. Problem i kommunal och landstingsdriven verksamhet och sådan har det funnits och finns får lösas på andra sätt, bl. a. genom rapportskyldighet, skydd för visselblåsare och transparens.

intressant.se, , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,

SvT SvDDN Brännpunkt 3/6 2014 DN 9/6 2014 DN II 9/6 2014DN replik 31/10 DN Debatt 15/11 2013 DN Debatt 14/11 DN Debatt 16/8 DN Debatt 30/10 DN Debatt 26/6 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5 DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare DN Debatt 5/11Dagens Arena 6/11 DN Debatt 11/10 Lena Sommestads blogg 18/9 DN 19/9


16 svar till “Bostads- och andra skandaler i Kommunal. Var Löfven inblandad?”

 1. Intressant artikel ur ett rättsligt perspektiv, av Mårten Schultz, professor i civilrätt, med rubriken: ”Knappast slump att de valde hyra ut till Wallström”:

  ”Det här reser flera frågor. Ur ett rättsligt perspektiv är det framför allt korruptionsfrågan som diskuterats. Institutet mot mutor har redan reagerat och krävt att händelsen bör granskas.
  Vad är en muta? Enligt lagen är ett mutbrott när någon ”tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån” för utförandet av sin anställning eller sitt uppdrag. Det är, utifrån vad vi vet i dag, inte särskilt troligt att det är fråga om ett mutbrott här.
  Men det finns anledning att fundera över varför vi har sådana här regler för offentliganställda och människor med uppdrag för stat och kommun.

  Det finns ett värde i att den offentliga makten utövas neutralt och rättssäkert. Korruption förstör ett samhälle. Det underminerar förtroendet för politiker och institutioner. När tilliten till systemet urholkas får det förödande effekter för ett samhälle.

  Vad är korruption? En definition talar om utnyttjandet av ett ämbete eller en ställning för att uppnå en otillbörlig fördel för egen (eller annans) vinning. Det handlar inte bara om kuvert med sedlar eller en fin tjänst som tack för en jaktresa. Det kan vara betydligt mer subtilt än så. Korruption kan vara en kopp kaffe vid rätt tillfälle.

  Den viktigaste frågan finns i ett framtidsscenario. Tänk om Kommunal i framtiden hamnar i en konflikt med internationella förgreningar, liknande till exempel den som inträffade i det så kallade Lavalmålet (där ett lettiskt företag verksamt i Sverige reste frågor om kollektivavtal). Konflikten fordrar att utrikesministern agerar på något sätt, i första hand genom att svara på frågor från journalister. Är vi helt säkra på att utrikesministern i ett sådant läge inte har med sig, någonstans i bakhuvudet, att hon bor i en lägenhet som ägs av Kommunal?

  Om frågan leder till osäkerhet har vi ett problem. Problemet uppkommer inte bara om det är så illa som att ministern faktiskt påverkas av att en av aktörerna i ett sådant scenario är hennes hyresvärd på nåder. Redan intrycket av att det kan påverka är illa nog.”

  http://www.svd.se/inte-rimligt-att-wallstrom-ska-behova-kopa-bostad

  • Det är trots allt skillnad på tex den forna Justitieministern i S och nu Margot Wallström som omedelbart gör klart att hon inte vill ingå i korruptionsmisstankarna. Justitieministern vräkte bara igen dörren om vinsten hon gjort medan hennes politik i det officiella var tvärtemot.. Hon kunde kanske lagen bättre..

   • Du blandar ihop äpple och päron!
    Det går inte att jämföra en omvandling av den egna hyresrätten till bostadsrätt, utan något misstanke om brott, med en inhyrd hyresrätt med mutmisstanke som följd

    • Knappast. Det enda jag konstaterar är två olika personer reagerar å helt olika sätt.

     I fallet med Justitieminster Freiwalds som talade med dubbla tungor såg och ser det prekärt ut. För Margot Wallström knappast alls. Nog har jag förstått att det verkar finnas ett stort politiskt intresse i att försöka brännmärka Margot. De kommer kanske lyckas. Den politiska ohederligheten är däremot svår att komma åt. Det är inget brott att ljuga. Alla undrar väl hur blott en kassör och en tredje vice ordförande kan vara de enda ”skyldiga” i denna omfattande korruptionsskandal. En förmodat enig styrelse har godkänt verksamhetsberättelser som verkar tvivelaktiga och brottsliga. Istället får de gå med bibehållen lön utan brottsanmälan. Ďet ser ut som muta och tack. Hur och på vilket sätt har Kommunal mutat Margot?

 2. Denna ”nyhet” hade man kunnat hitta var man än tittade, man valde alltså ut kommunal. Det största förbundet, den största motparten till staten och politiken. Det gjorde man för kommunal var farlig, de var det enda fackförbund som åtminstone lite stod upp emot 8 år av borgligt styre. Nu när det är socialdemokratin som tillsammans med borgarna skall klämma åt förbundets medlemmar ännu hårdare, då måste förbundet halshuggas. Förbundets medlemmar går redan på knäna, med de högsta sjukskrivningstalen av alla förbund, de skall nu stå skyddslösa emot vad Socialdemokratin har planerat.

  Det finns stora problem i fackföreningsrörelsen, helt klart. Det största problemet är bristande engagemang, man köper medlemskap i facket som en produkt vilken som helst idag. Det skapar möjligheterna för alla de saker som nyheterna kablar ut i dagarna, med engagerade medlemmar, redo för kamp emot svinen så uppstår inte sånt här. Men de priviligerade i toppen var alltid medvetna om var de fått sina privilegier och var därför tvungna att emellanåt stå upp emot andra priviligerade svin.

  • Socialdemokratin lider kanske inte mindre av vad Pålsson kallade ”knapptryckarkompaniet” takter. Det rituella mordet på dess egen partiledare Juholt såg ut som en önskedröm av krigshetsarna i både socialdemokrati och moderata/liberala kretsar.

   På vad sätt ska socialdemokratin tillsammans med borgarna klämma åt Kommunal?

   • Kommunal har man ju redan klämmt åt.

    Den verkliga frågan är hur de kommer klämma åt kommunals medlemmar. Det lär märkas…

    • Vinnarna på detta spel ser ut att vara SKL. Sveriges kommuner och Landsting som decimerat motståndet, splittrat sammanhållningen och fått 1400 medlemmar att lämna kommunal. Nu kan se fram emot att vägen för fri för ännu lägre löner, individuell lönesättning osv..

     Vad har socialdemokratin vunnit med det? Allt detta vinner korruptionen på och ”syndabockarna” fick gå med lönen i behåll…

      • På sätt och vis är det väl politik i ditt beslut att jaga en politiker för små betydelselösa saker, fria de korrupta, medan fackets medlemmar går på knäna. Eller rättare sagt det som är kvar av dom..

       Mitt förtroende för M.W. rubbas inte av detta särskilt som hon agerar utan tvekan alls.
       Freivalds som får behålla ditt känner jag inget alls för oavsett om det var ett brott eller inte. Politiker ska ha en hederskodex i mina ögon..

       Vinnaren i detta fulspel om mutor, korruption, suspekt förlustbringande restaurangverksamheter är alltså SKL som stärker sin position på ett oerhört lägligt sätt. Medan medlemstalen försvinner. Deras krav i förhandlingarna ser brottsligt usla ut! Bedriver de ingen politik på arbetsmarknaden? Din helgonförklaring av dem ser inget vidare ut.. Jag letar förtvivlat efter din panna.. Konkurrensutsättandet av svensk arbetskraft, anställning- och arbets-villkor ser ut att lyckas hur opolitisk den ska vara..

    • Länken förtydligar hur det mest går ihop för SKL . ”SKL intar en extrem position till höger om Svenskt Näringsliv, säger Johan Ingelskog, avtalschef på Kommunal.”
     http://www.etc.se/inrikes/kommunal-kan-fa-betala-dyrt-hojda-kvinnoloner

     Givetvis måste ”socialdemokratin” och ”kommunal” ha kvar medlemmarna om korruptionen ska kunna var lönsam i fortsättningen.. Djävulen kan knappast driva ut djävulen som man brukade säga….

     Stripteasen på kommunal var betydligt mer avslöjande än puma swede….

 3. Att kassören får ett hundhuvud och snart sagt bibehållen lön livet ut ljusår från de kommunalanställdas ser ut som om förbundet tror och hoppas både medlemmar och allmänhet är dumma i huvudet..

  Styrelsen har varenda år godkänt en verksamhetsberättelse för restaurangen som onekligen var både snaggad och friserad för att kunna mjölka medlemmarna på sina surt förvärvade medlemsavgifter. Var får dessa kablar sin ström ifrån som startar helt ovidkommande verksamhet och sedan i bästa fall driver den in absurdum, men verkar ha lyckats sko sig i stället?

  En ledning som påminner om Alliansen i maskopi med förtryck, låglöneparadis och vinstrika öar långt ifrån skattebelastade verkligheter ser ut att var stöpt i samma anda..

  Hur mycket vinst går förresten statens spelhålor med eller går det bara ”runt”?

  Den svenska rondellhunden – är det en pudel under den förskräckliga pälsen, blir alltmer inhemskt lik en korrupt katastrof. Den arbetande befolkningen får alltjämt nöja sig med det lilla, de små glädjeämnena…

  Till syvende och sist ska man kanske inte förundras över tajmingen för avslöjandet.. http://www.etc.se/inrikes/kommunal-kan-fa-betala-dyrt-hojda-kvinnoloner

 4. Våra traditionella fackföreningar är lika mycket sell-outs som resten av den traditionella arbetarrörelsen.
  Lämnade Unionen för drygt 10 år sedan när medlemstidningen publicerade en flersidig hyllningsartikel till den fackföreningsfientliga centerpartisten Fredrick Federley av alla tänkbara stolpskott.
  SAC är vad jag vet den enda verkliga fackföreningen i detta landet.

  • Det var faktiskt en ombudsman på Metall som hjälpte mig att få mina händer som skadats av något särdeles usligt lösningsmedel klassat som arbetsskada. Några samtal och det vart klart. Någon korruption skulle jag inte kalla det utan effektivitet. Lösningsmedlet och arbetsplatsen utan utsug eller ventilation var rena helvetet att andas i bara.. Skäll fick man givetvis för att stå i fönstret och kippa efter frisk luft och lindra yrseln..

   Jag gick faktiskt ur Metall och med i SAC, men var dessemellan sjukskriven länge. SAC hade som policy att förhandla fram 500 Kr mer i månaden än handels och det var ju inte dåligt för en fackförening andra helst kallade olaglig. Om lönen och avtalet hade jag inte en aning inför anställningen. Givetvis var jag inledningsvis mycket förtjust och imponerad av medlemstidningens reportage. Men när problem med trakasserier tog fart på jobbet som inköpare, ett arbete jag verkligen kom att uppskatta och utvecklas i, visade sig SAC inte alls skilja sig från de andra. Det finns godtycke och skitsnack där också..

   Att gå från panikångest, osäkerhet, jobba frivilligt arbetsträning mer än ett år och bli erbjuden anställning var ett lyft utan like. 90 % lönebidrag blev efter två år 75%. Modet räckte till att vilja öka arbetstiden till mer än halvtid men då började som sagt det fula kriget.. Inför fullbordat faktum stod det klart att lönebidraget inte var till för mig trots alla förtjänsterna och effektiviteten utan för arbetsgivaren.? Det var jag som fick ringa arbetsförmedlingen och påtala det orimliga i att arbetsgivaren erhöll lönebidrag men alls inte löste konflikten på jobbet..

   Den lokale SAC-representanten blev sur och ropade på riksförhandlare när jag frågade varför han inte ställt mig en enda fråga om situationen på jobbet… Han utgick bara från den andres..

   Apropå mobbing förresten. En av de grövsta mot mig (jävla eksembarn) under skolan blev polis. . Så det kan gå… Ja jag vet jag var verkligen ett problembarn, som liten men att drabbas av avund och missunnsamhet som en person som plötsligt lyckas med så mycket är förvandling som blir för mycket för många.. Jag borde förblivit missbrukare, psykfall och allt vad diagnostiken kan låtsas veta men inte hjälpa..

 5. Anneli Norström avgår. Det gör hon rätt i. Får drygt 58 000 i månaden i 3 år. Men övriga i styrelsen då? Är inte de delaktiga i fattade beslut?